Înapoi
Acasă
Biblia

Trei idei fundamentale ale Vechiului Testament


1. Promisiunea lui Dumnezeu față de Avraam:

În sămânța lui, toate popoarele vor fi binecuvântate. Dumnezeu a înființat poporul evreu cu scopul specific de-ai face o Națiune Mesianică pentru lume, adică o națiune prin care mărețe binecuvântări să vină asupra tuturor popoarelor.

2. Legământul lui Dumnezeu cu poporul evreu:

Dacă Îl vor servi cu credincioșie, vor prospera ca și națiune.

Dacă Îl vor părăsi și se vor închina idolilor, vor fi distruși ca și națiune.

Toate popoarele se închinau la idoli. Vechiul Testament este o relatare a îndelungatului efort depus de Dumnezeu pentru a stabili, într-o lume plină de popoare închinătoare la idoli, ideea că există un singur Dumnezeu. El va face acest lucru prin dezvoltarea unui popor în jurul acestei idei.

3. Promisiunea lui Dumnezeu față de David:

Familia lui să împărățească peste poporul lui Dumnezeu pentru totdeauna.

Când națiunea lui Dumnezeu devenise una măreață, Dumnezeu a ales o familie din această națiune, familia lui David. Dumnezeu a început să-și împlinească promisiunea concentrându-se asupra acestei familii. Promisiunea menționa că din această familie se va ridica Un Rege, care va trăi pentru vecie, și va stabili o împărăție universală cu o durată nelimitată.

Trei pași progresivi în Vechiul Testament:

1. Poporul evreu a fost înființat ca prin ei întreaga lume să fie binecuvântată. Națiune Mesianică.

2. Calea prin care poporul evreu va binecuvânta lumea va fi familia lui David. Familie Mesianică.

3. Calea prin care această familie va binecuvânta lumea va fi printr- Un Rege Măreț care se va naște în această familie mesianică.

Astfel:

Prin fondarea poporului evreu, obiectivul fundamental al lui Dumnezeu era de a aduce pe Hristos în lume. Obiectivul imediat al lui Dumnezeu a fost de a stabili, într-o lume a idolatriei, ca fundal pentru venirea lui Hristos, ideea că există un singur Dumnezeu viu și adevărat.


Studii Biblice