Înapoi
Acasă
Biblia

Trei texte preferate

De turnul de veghere al Martorilor Lui Iehova
la negarea dumnezeirii Domnului Isus Hristos


Un prim text preferat de către Martorii lui Iehova și utilizat la negarea dumnezeirii lui Isus Hristos a fost selectat din Evanghelia lui Ioan, cap.14, vers.28:

"CĂCI TATĂL ESTE MAI MARE DECÂT MINE!"

ÎNTREBARE: Cum poate Isus fi Dumnezeu când El însuși spune că Tatăl este mai mare decât El?

RĂSPUNS: Observați că El nu declară, "Iehova este mai bun decât Mine". "Mai mare" este un termen privitor la poziție, "mai bun" este un termen ce privește natura Lui. Ca poziție Tatăl este mai mare decât Fiul. Ca natură însă, ei sunt amândoi una. Fiul meu și cu mine suntem două persoane deosebite, dar suntem amândoi una ca natură. Amândoi suntem umani ca natură și amândoi Coveney (numele autorului) prin natură. Președintele S.U.A. poate să se urce pe o colină a Washington-ului și să spună: "Eu sunt mai mare decât toți acești oameni!". Dar el este ultimul american care să poată spune că este "mai bun" (decât toți acești oameni). Adică că nu mai este deloc uman în ce privește natura lui și deloc american în ce privește cetățenia lui.

Deci Martorii folosesc abuziv acest verset pentru a nega că Isus ar fi Dumnezeu, însă greșesc deoarece acest verset nu se referă la superioritatea în natură a lui Dumnezeu Tatăl față de Fiul, ci la poziția Lui. În ce privește natura lor, Isus a spus în Ioan 10:30, Eu și Tatăl una suntem. Dacă și acest verset se referea la poziția lor atunci cele două pasaje se contraziceau.

Despre poziția Domnului Isus Hristos se pot spune următoarele:

A COBORÂT ȘAPTE TREPTE (vezi Filipeni 2):

1.) Nici o cinste

2.) Chip de rob

3.) Asemenea oamenilor

4.) Înfățișare de om

5.) S-a smerit El Însuși

6.) Ascultător până la moarte

7.) Încă moarte de cruce

A URCAT ȘAPTE TREPTE (vezi Filipeni 2):

7.) Înălțat nespus de mult

6.) Nume mai presus de orice nume

5.) Fiecare genunchi se va pleca

4.) În ceruri

3.) Pe pământ

2.) Sub pământ

1.) Fiecare limbă îl va mărturisi ca Domn

În Filipeni 2:6,7 citim despre termeni ca "chip de rob" și "chipul lui Dumnezeu". În amândouă cazurile în grecește se folosește același cuvânt - "morphe". C.S.Lewis comentând cu privire la expresia "singurul Lui Fiu" (Ioan 3:16) care în greacă este "monogenes" spunea că, o pasăre își construiește un cuib dar că ea dă naștere la păsări. De asemenea un om își poate construi o casă, dar că el dă naștere la oameni. În același fel, Dumnezeu a creat Universul, pământul și omul, dar Dumnezeu nu poate naște decât tot dumnezeu. Dacă Isus ca Fiu al omului a fost cu adevărat om ca natură , atunci și ca Fiu al lui Dumnezeu a fost cu adevărat Dumnezeu.

Un al doilea text se găsește în Coloseni 1:15. Pe acesta îl folosesc pentru a susține că Isus nu este Dumnezeu Creatorul ci o ființă creată. Prima, dar totuși creată.

"CEL ÎNTÂI NĂSCUT DIN TOATĂ ZIDIREA (CREAȚIA)"

ÎNTREBARE: Cum poate fi Isus Hristos Dumnezeu când citim aici că El a fost prima ființă creată din toată creația lui Dumnezeu? Dacă a fost primul creat înseamnă că El nu este Dumnezeu fiindcă a avut un început?

RĂSPUNS: Întâi de toate trebuie observat că expresia "întâiul născut" din acest pasaj nu este totuna cu expresia "întâiul creat" (zidit). Dacă Pavel ar fi dorit să ne comunice această idee atunci el ar fi avut la dispoziție alt cuvânt pentru "întâiul creat", și anume protoktistos. Dar în textul original el a folosit un alt cuvânt, prototokos care înseamnă următoarele: primul în rang, cel ce are întâietatea (ideea afirmată și-n versetul 18). Inițial acest termen a însemnat "cel ce rămâne moștenitor al tuturor lucrurilor" și firește acea expresie a fost literarul "întâi născut". Exemplu: Dumnezeu afirmă în Psalmul 89:27 că El îl va face pe David "întâiul Lui născut" deși el nu a fost deloc primul dintre frați lui care s-a născut. Comparați de asemenea cu Geneza 41:51 și 52 (cazul lui Manase) și cu Ieremia 31:9 (cazul lui Efraim).

În conformitate cu dr.William J.Martin de la University of British Columbia, cuvântul "întâi născut" a încetat de mult să mai fie utilizat exclusiv în sensul lui literal de "primul" (de la latinescul primus). Primul-ministru al țării nu este primul ministru pe care țara l-a avut vreodată, ci poate este cel mai proeminent cetățean al ei. Cel ce deține cel mai înalt rang în stat. La fel un bărbat de prima vârstă a lăsat mult timp în urmă de când a trecut de prima parte a vieții lui. În mod similar expresia "întâiul născut" a ajuns să indice nu prioritate în timp ci proeminență, superioritate sau întâietate în rang sau poziție.

De aceea, Martorii apelează la un truc ieftin bazat pe similaritatea celor două cuvinte grecești protoktistos (întâiul creat) și prototokos (întâiul născut) pentru a afirma că Isus a fost prima creație a lui Iehova Dumnezeu negând dumnezeirea Lui și veșnicia Lui (pentru că dacă ar fi fost primul creat atunci ar fi avut un moment de început al existenței Lui). Din fericire expresia originală, "întâiul născut", îl desemnează pe Isus ca fiind cel ce are întâietate sau superioritate asupra creației, cel ce este înainte de creație și o domină. De altfel, contextul din epistolă al acestui pasaj ne mai spune și că, "prin El au fost făcute toate lucrurile... Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea." (Col.1:16-18). Deci Isus nu poate fi Creatorul a toate și în același timp o ființă creată. Toate să fie făcute de o ființă creată și în același timp toate să se "țină" prin ea. Această interpretare a Turnului de Veghere este o eroare teologică deosebit de gravă zădărnicind întreg planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru toți cei ce o susțin. Cel ce a murit pe cruce pentru păcatele noastre nu a fost o creatură ci însuși Creatorul nostru. Dacă un înger, un om sau orice altă creatură s-ar fi aflat în locul lui Isus, jertfa acesteia nu ar fi fost perfectă. Ispășirea nu ar fi fost realizată în întregime și răscumpărarea imposibilă. Slavă Domnului însă, că Isus a fost cine știm că a fost! Dumnezeu din Dumnezeu, Fiu din veșnicii, fără început și fără sfârșit!

l treilea text pe care Martorii îl folosesc abuziv pentru a nega Dumnezeirea Domnului Isus Hristos este Apocalipsa 3:14.

"ÎNCEPUTUL ZIDIRII (CREAȚIEI) LUI DUMNEZEU"

ÎNTREBARE: Cum poate Isus fi Dumnezeu când aici se spune că El a fost începutul creației lui Dumnezeu și ca prin urmare nu exista din veșnicie?

RĂSPUNS: Turnul de Veghere a tradus greșit cuvântul "lui" sub forma "de către". Deci, Isus este

"început de către Dumnezeu". Dacă ar fi adevărat atunci Geneza 1:1 ar trebui să se citească în felul următor: "La început Dumnezeu a creat pe Fiul Său" (în loc de, cerurile și pământul!). Cuvântul în grecește pentru "început" este arche și înseamnă origine, obârșie, sursă sau izvor. Același cuvânt se găsește și în Ioan 1:1. Literar pasajul ne spune că la origine s-a aflat Cuvântul și acest Cuvânt era Dumnezeu. Izvorul creației sau sursa ei este Dumnezeu Cuvântul. Adică, Isus. Versetele următoare din Ioan confirmă aceasta: "Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El." (Ioan 1:3). El era la originea (creației) cu Dumnezeu. (Ioan 1:2). Așadar El nu este începutul creației în sensul pe care Martorii vor să-l dea versetului (chiar cu prețul falsificării Scripturii), adică primul creat, primul lucru care și-a început existența, ci este însășioriginea, obârșia creației. Dealtfel, cuvântul grecesc arche - început - este cuvântul din care noi ne derivăm cuvântul arhitect. Domnul Isus Hristos este atunci ARHITECTUL creației lui Dumnezeu și nu primul obiect creat. El este Creatorul, nu o creație. Sensul original al pasajului din Apocalipsa 3:14 unde Isus este numit "începutul zidirii lui Dumnezeu", ne spune că El este sursa creației lui Dumnezeu.

Deformarea deliberată a sensului acestui verset nu este decât caracteristică interpretărilor Turnului de Veghere, susținute și popularizate astăzi de către martorii lui Iehova în toată lumea. Aceasta dezvăluie atacul susținut de către aceștia împotriva Dumnezeirii Domnului Isus Hristos. Cu o consecvență demnă de o cauză mai bună, martorii scot din context versete care dealtfel afirmă exact ceea ce ei tăgăduiesc. Din aceste motive precum și din multe altele martorii lui Iehova nu pot fi considerați creștini adevărați iar mișcarea lor, ca fiind parte a diversului spectru creștin. În ciuda faptului că în țara noastră ei s-au autointitulat "Asociația creștină a Martorilor lui Iehova", aceștia nu sunt creștini deoarece neagă doctrine fundamentale ale Creștinismului istoric la care aderă atât Biserica Ortodoxă Română cât și alte biserici protestante sau neo-protestante. Deși nu suntem de acord cu atitudinile de intoleranță religioasă demonstrate de alte biserici în criticarea martorilor lui Iehova, afirmăm că ei nu sunt mântuiți și nu au o relație personală cu Mântuitorul, datorită unei teologii necreștine și crezurilor nebiblice, dar facem aceste afirmații cu îngrijorare pentru destinul lor etern și nu din dorința de a-i condamna. Doresc ca materialul prezentat aici să vă stârnească mai degrabă interesul față de martori și de condiția lor spirituală și nu disprețul. Să vă mobilizeze la cucerirea sufletelor acestora (nu a disputelor doctrinare) pentru Hristosul biblic nu pentru imitația jalnică a Turnului de Veghere. Ei nu au speranța pe care noi o avem și deși au convingeri foarte puternice, puterea dragostei creștine pe care putem să le-o arătăm poate fi mai eficientă decât orice demascare teologică sau înfierare publică a lor. Să ne angajăm cu zel în discuții cu ei dar acestea să le motivăm din dragoste pentru sufletele lor și Dumnezeu va onora efortul și atitudinea noastră cu martori ai lui Iehova care se vor întoarce la Dumnezeu, având o relație personală cu Hristosul înviat și nu cu o organizație religioasă falsă.

Acest material este preluat și adaptat după originalul THE THREE PET TEXTS The Watchtower uses in their disputing of the Deity of Our Lord Jesus Christ, de Maurice Coveney, Reprezentantul național al Canadei al lui HELP JESUS MINISTRY, retipărit și distribuit de către CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE, PO Box 500, San Juan Capistrano, CA 92693, USA.

Teodor Macavei


Apologetică