Înapoi
Acasă
Biblia

Pe scurt, despre astrologie și fascinația față de zodiac
dintr-o perspectivă biblică


Definiții ale Dicționarului explicativ al limbii române:

Astrologie: s.f. (în antichitate și în evul mediu) Prezicere a viitorului pe baza studierii poziției și mișcării aștrilor, a constelațiilor sau a unor fenomene cerești - din fr. astrologie, lat. astrologia.

Zodiac: 1. Zonă circulară (o centură) a sferei cerești în care se află cele 12 constelații corespunzătoare lunilor anului și prin fața cărora trece drumul aparent al Soarelui în cursul unui an; fiecare dintre cele 12 sectoare ale acestei zone... 3. Carte de astrologie cuprinzând preziceri asupra destinului oamenilor, potrivit zodiei în care s-au născut...

În predica de excepție pe care Ștefan a ținut-o în primele zilele ale Bisericii în fața mai marilor poporului evreu și a preoților strânși în sobor, recapitulând istoria poporului ales, acesta a vorbit la un moment dat despre un fapt care intră în atenția noastră în această evaluare biblică a astrologiei și a zodiacului.

Fapte 7:39 "Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit: și, în inimile lor, s-au întors spre Egipt, și au zis lui Aaron: ,Fă-ne niște dumnezei, care să meargă înaintea noastră; căci acest Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut.' Și în zilele acelea, au făcut un vițel, au adus jertfă idolului, și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu S-a întors de la ei, și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea proorocilor: ,Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel?.. Ați purtat cortul lui Moloh și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea, pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon.' "

Din această cuvântare îndrăzneață în care i-a chemat pe evrei să-l recunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor, să se pocăiască de răutatea faptelor lor și de încălcările lor de lege, reiese clar că unul dintre păcatele care au caracterizat poporul lui Dumnezeu în timp a fost chiar "închinarea oștirii cerului" și "purtarea chipului stelei zeului Remfan" (probabil, numele egiptean pentru planeta Saturn). Fără a intra în detalii (care se pot afla din orice dicționar biblic), putem deduce că Dumnezeu a pedepsit aspru această preocupare necuvenită față de astre - chiar prin deportarea israeliților în Babilon unde au fost robi timp de 70 de ani! (vezi, vers. 43, Fapte, cap.7) Sper că este destul de clar că Dumnezeu dezaprobă fără doar și poate, astrologia!

Un "înlocuitor" înșelător al credinței în Dumnezeu

Să mai observăm că, "Dumnezeu i-a dat să se închine oștirii cerului", ceea ce pare să fie o consecință a idolatriei crase în care căzuseră prin făurirea vițelului de aur în lipsa lui Moise aflat pe munte împreună cu Dumnezeu de prea multe zile. Se pare astfel că astrologia a fost un "dumnezeu surogat", un înlocuitor al Dumnezeului Bibliei pe care evreii l-au abandonat și care la rândul Său i-a abandonat acestei forme de idolatrie - venerarea astrelor - care în timp nu le-a adus decât nenorociri și dezastre naționale.

Aș dori să spun aici că "închinare" nu reprezintă doar gestul de a săruta și de a face plecăciuni înaintea unui altar, sau a unei icoane. Închinarea este o noțiune mult mai complexă care poate să cuprindă forme cât se poate de variate. Știm că un creștin se închină atunci când dăruiește, slujește, cântă, se roagă, sau atunci când studiază și cercetează Biblia. Nu doar pentru un creștin "închinare" poartă o astfel de semnificație ci și pentru membrii altor mari religii ale lumii cum sunt musulmanii, sau budiștii.

De aceea, poate că cei ce practică astrologia nu vor recunoaște imediat că literalmente se "închină oștirii cerului", sau că "poartă chipul vreunei stele" cu ei, și așa mai departe. Cu toate acestea, ce poate fi această preocupare obsesivă de a ști ce spun stelele, de a urmări previziunile astrale de la televizor, de a citi horoscopul și zodiacul din ziare înainte de a pleca dimineața la serviciu? Ce pot să însemne toate acestea, mai ales în lipsa unei relații personale cu Dumnezeul adevărat și cu Fiul Său dat pentru păcatele noastre? Ce poate să însemne pentru cei născuți într-o anume zodie a se purta în respectiva zi după cum spune zodiacul și nu după cum Dumnezeu spune prin voința Sa clar exprimată în Biblie?

Într-adevăr, astrologia devine un înlocuitor pentru aceia care s-au făcut inițial vinovați de negarea lui Dumnezeu în conștiința lor, de substituirea Lui cu creația Sa și s-au făcut vinovați de idolatrie, ei fiind lăsați să se "închine" astrelor, să-și călăuzească viața după așezarea lor pe bolta cerească și să devină preocupați cu tot felul de lucruri nevrednice de respectul profund pe care-l merită Dumnezeu. Cei ce nu-l recunosc pe Creatorul cerurilor și al stelelor, par să fie "pedepsiți" cu această rătăcire care-i înșeală asupra destinului și în privința caracterului lor!

Acest lucru este confirmat de epistola lui Pavel către Romani, unde cei ce se fac vinovați de aceeași nelegiuire, refuzul de a-l recunoaște pe Dumnezeu în lucrurile care sunt create, s-au închinat creației în locul Creatorului, se spune că sunt "lăsați în voia" unor patimi scârboase, "pradă necurăției" săvârșind tot felul de păcate.

În trecut era o infracțiune

În plus, Legea lui Dumnezeu dată prin intermediarul Său, Moise, condamnă fără echivoc astrologia, mai precis, preocuparea de a citi în stele un program de viață, sau de a afla viitorul.

Deuteronomul 4:19 "Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer, și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești ..."

În cazul lor, lipsa de veghere asupra sufletului lor i-a făcut să piardă legătura cu Dumnezeul lor și să devină obsedați de astrele cerești. Odată cercetată și probată, această preocupare avută de un israelit trebuia aspru pedepsită în Vechiul Testament: "De îndată ce vei lua cunoștință și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunțite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, atunci să aduci la porțile cetății tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea, și să ucizi cu pietre sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Întâi mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare, și apoi mâna întregului popor. Să scoți astfel răul din mijlocul tău." (Deut.17:4-7)

Țefania, un profet de la oraș vorbește despre "cei ce se închină pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor" și pentru care Domnul v-a "întinde mâna împotriva" lui Iuda și a locuitorilor Ierusalimului pentru că s-au abătut de la Domnul, nu-l caută și nici nu întreabă de El: "Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda, și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Baal, numele slujitorilor săi și preoții împreună cu ei, pe cei ce se închină pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor Malcam, pe cei ce s-au abătut de la Domnul, și pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de El." (Țefania 1:4-6)
Acestea sunt acuzații grave care denotă apostazia religioasă în care Ierusalimul se complăcea pe vremea profetului. Apostazie care mai era manifestată și prin închinarea la idoli (rămășite ale lui Baal, Moloh), dar și prin astrologie (cei ce se închină pe acoperișurile caselor; la urma urmei unde se montează telescoapele? Cu toate acestea nu doresc să se înțeleagă că nu sunt de acord cu privitul la stele prin intermediul acelui instrument!)

Alte cazuri de idolatrie întâlnită în Israel asociată cu astrologia și condamnată de Dumnezeu:

"Eu n-am poruncit", spune Domnul Dumnezeu!
Deuteronomul 17:3 ...care să meargă după alți dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor, după soare, lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu n-am poruncit.

Dumnezeu nu dorește să se găsească în mijlocul poporul Său "cititori în stele":
Deuteronomul 18:10-12 Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.

2 Împărați 17:16 Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, și-au făcut viței turnați, au făcut idoli de ai Astarteei, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor, și au slujit lui Baal.

2 Împărați 21:3 El a zidit din nou înălțimile, pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit.

2 Împărați 23:5 A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului, și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor.

Ieremia 19:13 Casele Ierusalimului, și casele împăraților lui Iuda vor fi necurate ca Tofetul, toate casele pe acoperișul cărora se aducea tămâie întregii oștiri a cerurilor, și se turnau jertfe de băutură altor dumnezei!"

Mai în glumă, mai în serios, Barbara Bush, mama actualului președinte al SUA și soția altuia care a fost președinte, spunea că atât ea cât și soțul ei sunt "gemeni", adică din zodia ce poartă acel nume. Din acest motiv, spunea ea, "probabil nu ar fi trebuit niciodată să ne căsătorim!" Atât a putut astrologia să o sfătuiască după mai mulți ani de căsnicie alături de George senior!

Prevăzând invazia caldeenilor, profetul Isaia deplânge ocupația iudeilor de a încerca să afle viitorul de la "cei ce împart cerul" și cumplita lor ineficiență de a prevede viitorul: "Te-ai obosit tot întrebând: să se scoale dar și să te scape cei ce împart cerul, cari pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ți se întâmple!" (Isaia 47:13)

Acesta ar trebui să fie sentimentul firesc de zădărnicie și de frustrare al tuturor celor care consultă horoscopul și zodiacele pentru a afla viitorul! Astrele nu sunt menite de Dumnezeu decât să ne "vorbească" de gloria și măreția unui Creator pe care să-l recunoaștem și să-l căutăm personal în revelația Cuvântului Său.

Dumnezeu le spune copiilor Săi că practica astrologiei este exact ceea ce-i caracterizează pe păgânii numiți "neamuri". Voia Lui este ca aceștia să nu le urmeze practicile: Ieremia 10:1-3 "Ascultați Cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel! ,Așa vorbește Domnul: ,Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor, și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșerte."

Drept încheiere...

Ca nu cumva cineva să creadă că doar Vechiul Testament și legea lui condamnă aspru astrologia și viața ghidată după stele, să privim și la Noul Testament. De fapt, amintesc aici că această analizare pe scurt a astrologiei a plecat de la predica lui Ștefan, primul martir al Bisericii Creștine.

Cunoaștem cu toții povestea de Crăciun în care am auzit de magii veniți de la răsărit în căutarea regelui de curând născut. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim, și au întrebat: "Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui." Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului, și a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. "În Betleemul din Iudea", i-au răspuns ei ..." (Matei 2:1-5)

Cu toții știm ce s-a întâmplat ca urmare a acestei "revelații" involuntare făcute lui Irod. Acesta i-a chemat pe magi la el ca să afle vremea în care li s-a arătat steaua ca să știe ce vârstă ar putea să aibă copilul împărat, născut de curând, pe care l-a privit de îndată ca rival la tron și "...a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai de la magi." (Matei 2:16)

Astfel că cea mai "măreață" realizare a astrologiei a fost ca steaua să-i conducă pe magi la cel ce s-a dovedit a fi unul dintre dușmanii de moarte ai Domnului Isus Hristos, la Irod care și-a pus în aplicare planurile criminale. Odată ajunși la el, acesta și-a pus cărturarii să-i caute în Vechiul Testament unde mai precis urma să se nască acel rege, Mesia Israelului, declanșând genocidul copiilor de la 2 ani în jos născuți în aceea regiune. Lucrul acesta ar trebui să dea serios de gândit celor care se bizuiesc pe astre în călăuzirea zilnică a vieților lor, consultă zodiace, urmăresc previziunile astrale, sau pur și simplu pornesc în găsirea adevărului.

Mulți dintre cei care-și trăiesc viața în lumina horoscopului și a zodiacelor susțin că nu sunt vinovați de acea consultare a stelelor condamnată în Vechiul Testament, și că în schimb prezicerile (astfel le place să le numească - "predicții" - deși nu prea sună românește!) pe care le urmăresc sunt deduse pe cale matematică și adaptate latitudinii și longitudinii fiecărui individ în parte. Dar, o astfel de presupusă "știință" ar trebui repudiată, niște adevărați creștini trebuind să consulte Cartea Sfântă și să urmărească călăuzirea lor permanentă de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Avertismentul oferit demult de către un apostol al Domnului Isus privitor la "știința, pe nedrept numită astfel", rămâne în picioare și astăzi:

"Timotee, păzește ce ți s-a încredințat; ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință." (1Timotei 6:20-21)


Apologetică