Înapoi
Acasă
Biblia

"Cel mai bun prieten"

Un tratat de prietenie cu Dumnezeu și oamenii Lui

după o inspirație din predica "The Best Friend" a lui J.C. Ryle (1816-1900)


Acest studiu rezultă din dorința de a răspunde necesității bisericii noastre de a-și descoperi și împlini nevoia fundamentală de prietenie într-o relație cu Isus Hristos. În Acesta toate nevoile noastre cele mai profunde și intime de, companie, părtășie, prietenie și camaraderie, se presupune să fie împlinite, și sunt împlinite în El. Am decis să fac acest studiu pentru a vă ajuta să vedeți cum tendința de a aștepta întotdeauna ca frații, pastorul și biserica să le împlinească (în compania creștinilor să fie împlinită), este greșită și cum se poate corecta și îndrepta această preocupare oferindu-i lui Hristos acest loc în viața noastră (doar în compania Lui este pe deplin satisfăcută).

Sper că conducă la maturizare, la echilibrare în acest domeniu...

Când te plângi că, "fratele meu nu are timp pentru mine și în consecință o să mă supăr pe el", evident, fără să-i spun asta, ceea ce este cu atât mai grav, nu realizăm că se săvârșesc două mari erori:

Așa cum Billy Graham a observat, "nu poți spune că nu ai prieteni când Hristos a spus 'nu vă mai numesc robi, ...ci v-am numit prieteni'." (Ioan 15:15)

În primul rând, o reală concordie creștină poate interveni doar între aceia a căror principală nevoie de atenție și prietenie este împlinită de Hristos, cel care s-a oferit să fie prietenul tuturor oamenilor și să refacă același tip de relație dintre ei.

Nicăieri sentimentul de prietenie nu ar trebui să prospere atât de mult ca în Biserica lui Isus Hristos!

Acest studiu: - nu este o scuză pentru lipsa de prietenie între noi, pentru lipsa părtășiei de care suferim... - nu este o încercare de a-i ușura pe liderii ei de răspunderea păstrării ei...

Spunând aceste lucruri evident că nu doresc răcirea unor relații între creștinii din biserica aceasta, sau să spun că este greșit să vrei să petreci timp cu frații, sau că nu aș vrea ca între noi să abunde un spirit de autentică prietenie și camaraderie creștină. Nu! Dar, pentru că sunt printre noi multe persoane a căror primară nevoie de prietenie nu își găsește completa satisfacție în Hristos părtășia noastră suferă și relațiile noastre prietenești sunt amenințate.

Dar există "lipitori", "acaparatori", și "sugative" de creștini printre noi. Când spun astea nu vreau să-i condamn, sau să-i descurajez de a-i căuta pe frații lor! Dar vrea să arăt cât de greșit este să ignori faptul că nevoia ta principală de prietenie îți este împlinită în Hristos. Ce se mai întâmplă atunci când ajungi să trăiești în această realitate este că, vei deveni mai prietenos față de alții, îți vei face timp pentru alții, vei arăta mai multă atenție altora, decât să-ți irosești toată energia încercând să te faci înțeles de alții. Când această nevoie fundamentală a ta își găsește împlinirea în Hristos, atunci vei fi asemenea Lui, cel mai bun prieten al omului, plin de înțelegere și atent față de nevoile lui... gata să dai, nu să iei... pregătit să mângâi, nu să fii mângâiat!

Despre această nevoie fundamentală a omului de a avea prieteni, de a primi atenție de la alții ca el, au vorbit înțelepți și filozofi din toate vremurile.

"Fiecare om își petrece viața în căutarea prieteniei". Ralph Waldo Emerson

"În prietenie, există un singur suflet ce locuiește în două trupuri". Richard Sibbes/Aristotel

"Prietenul este un al doilea eu". Pitagora

"Prietenia reprezintă un mariaj al sentimentelor". Thomas Watson

"Patru lucruri reprezintă proprietatea prieteniei: dragostea și afecțiunea, siguranța și bucuria. Apoi, patru sunt lucrurile care trebuie încercate într-o prietenie: credincioșia, intenția, discreția și răbdarea. Într-adevăr, așa cum spune înțeleptul, toți oamenii ar duce o viață fericită dacă li s-ar lua două dintre cuvintele lor cele mai folosite "al meu" și "al tău". Saint Ailred of Rievaulx (1109-1167)

"Mulți cinstesc pe cel puternic, dar se împrietenesc cu cel darnic"

Exemple biblice de prietenii:

1Samuel 18:1 David sfârșise de vorbit cu Saul. Și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.

Din nou,

1Samuel 18:3 Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.

Este semnificativ pentru descrierea unei prietenii adevărate ce-i spune aici Ionatan lui David:

1Samuel 20:4 Ionatan a zis lui David: ,,Pentru tine voi face tot ce vei vrea."

Nu este de mirare că în urma unei asemenea prietenii David exclamă la moartea lui Ionatan cuvinte pe care nouă ne-ar place să le spunem despre prieteni noștri, cuvinte care reprezintă o întruchipare perfectă și o culme a prieteniei:

2Samuel 1:26 Mă doare după tine, frate Ionatane! Tu erai plăcerea mea; dragostea ta pentru mine era minunată: mai presus de dragostea femeiască.

Prietenia dintre Ionatan și David merită evident un studiu mai amplu...

Să nu uităm că modelul fundamental de prietenie a omului față de Dumnezeu îl găsim la Avraam, cel ce a fost numit "Prietenul lui Dumnezeu".

Iacov 2:23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, și i s-a socotit ca neprihănire"; și el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu."

De ce a fost numit așa?

Ioan 8:39 ,,Tatăl nostru", I-au răspuns ei, ,,este Avraam". Isus le-a zis: ,,Dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam.

Prietenia cu Hristos și cu Dumnezeu este marele privilegiu oferit credincioșilor:

Ioan 15
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.
13 Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
14 Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.
15 Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.

Trebuie însă specificat mai întâi de toate, că aceste nevoi, sentimente, emoții legate de prietenie, trebuie să-și găsească împlinirea în El...

Altfel...

"Există pericolul de a vătăma părtășia spirituală crezând că părtășia noastră socială reprezintă întruchiparea prieteniei." (adaptat după, Donald Grey Barnhouse)

"Părtășia cu alți creștini se realizează cu scopul părtășiei cu Dumnezeu" (J.I. Packer)

"Într-adevăr, nu există dușmănie mai profundă ca aceea care este întemeiată pe ruinele dragostei. După cum în natură cel mai pur material se transformă în cea mai respingătoare substanță, tot așa și în prietenie cea mai sinceră dragoste care nu are alt motiv decât respectul firesc adesea degenerează într-o mortală și dureroasă dușmănie... Un asemenea trădător este mai periculos decât un dușman declarat. (cunoscând slăbiciunile, secretele și sentimentele celuilalt pot face mult mai mult rău când prietenia lui se transformă în răutate)" (George Downame)

Un prieten adevărat, o comoară rară!

A avea un prieten este una dintre cele mai mari binecuvântări de pe pământ. A avea un bun prieten poate de cele mai multe ori însemna mai mult decât a avea bani, faimă sau familie. Lumea este plină de dureri și necazuri fiindcă este plină de păcat. Este pe deasupra un loc unde te simți singur. Un prieten în această lume este ca o rază de soare într-o dimineață de primăvară. El alină jumătate din necazurile tale și îți dublează în intensitate bucuriile.

Un prieten este, un imbold când te-ai oprit în drum, un cuvânt când ești singur, o călăuză în căutarea ta, un zâmbet când ești trist, un cântec când ești fericit.

Dar un prieten adevărat nu este ușor de găsit! Grecul Ovidiu exilat la Constanța a spus: "Cât timp vei fi fericit vei număra mulți prieteni, dacă însă timpurile vor deveni tulburi, vei fi singur."

Vrea cineva să aibe un prieten adevărat? Vi-l recomand pe Acela despre care Biblia spune că "ține mai mult la tine decât un frate" (Proverbe 18:24). Unul care este gata să-ți devină prieten atât aici cât și în veșnicie. Prietenul pe care vreau ca să-l cunoașteți bine este Domnul Isus Hristos. Familia cea mai fericită este cea care are un astfel de Prieten, și fericit este omul singur al cărui prim Prieten este Isus Hristos!

"Cel mai bun prieten nu este decât o umbră comparat cu Isus Hristos." Oswald Chambers

Avem noi nevoie de un "prieten la nevoie"? Un asemenea prieten este Domnul Isus Hristos, după cum vă voi dovedi îndată.

I-a împlinit "nevoia" lui...
Omul este cea mai nevoiașă creatură de pe pământ pentru că este păcătos. Nu există situație mai disperată ca cea a unui păcătos. A fi scăpat din păcat este cea mai mare nevoie a omului. Setea, foamea, căldura, boala nu sunt nimic în comparație cu această nevoie stringentă a lui. Nu este nimeni care să-i poată împlini această nevoie. Nu poate să scape singur de o conștiință vinovată, să iasă de sub greutatea vinii. Aceasta este nevoia esențială a omului pentru împlinirea căreia Isus Hristos a venit în lume: ,,Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși" (1Timotei 1:15). Aceasta este cea mai supremă dovadă de prietenie.

Asta ar face "cel mai bun prieten" al omului, iar Hristos a venit ca să fie Acela pentru noi!

L-a vindecat de "boala" lui...
Boala păcatului este cea mai gravă boală a omului și ce-i mai grav în ce-o privește este faptul că nu se poate vindeca singur. De la rege la cerșetor toți suferă de această mortală boală a sufletului de care se moare în fiecare zi, fie că o știu sau nu. De aceea a venit Domnul Isus, ca să ofere remediul pentru această boală. Să fim vindecați prin rănile Lui:

1Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.

A venit pentru a ne scăpa din "moartea a doua" la care duce boala sufletului, păcatul:

2Timotei 1:10 ...prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea, prin Evanghelie.

Apocalipsa 2:11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte."

Ieremia 33:6 Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca, și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie

Isus Hristos s-a dovedit "cel mai bun prieten al omului" distrugând pe cât mai mulți dintre dușmanii lui: păcatul, moartea, și diavolul și oferindu-i acestuia tămăduirea pentru boala lui cea mai gravă păcatul.

L-a scăpat de "datoria" lui...
Omul este un datornic vândut al păcatului și al poftelor firii. Lui Dumnezeu îi datorează plata pentru încălcările de lege. Este falit din punct de vedere spiritual și nu are cum să-i plătească paguba ce a făcut-o. Legea l-a "încuiat" în datorie și îl "păstrează" pentru judecată, dacă nu intervine Hristos în viața lui. Ca prieten adevărat al omului Hristos a văzut condiția lui și a venit,

...să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați (Luca 4:18)

Să-l răscumpere din blestemul Legii:

Osea 13:14 Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îți este ciuma?

Galateni 3:13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi...

Este ceea ce un prieten adevărat face, nu? Își ajută prietenii, îi împrumută, plătește datorii în locul lor, le ține locul în pedeapsă, se îngrijește de bolile lor și le aduce vindecare, etc. A văzut nevoia noastră și a sărit în ajutorul nostru:

Luca 19:10 Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.

Puteam noi fi scăpați de boala noastră, de datoria noastră și să ni se împlinească marea noastră nevoie spirituală, dacă Hristos nu venea? Fără prietenia lui Hristos nu am fi putut fi salvați, și am fi fost pierduți pentru totdeauna în adâncul iadului și în întunericul de afară!

Oare a avut un interes să facă toate acestea față de noi?

Cineva a spus "când cineva arată o prietenie neobișnuită, de obicei se întâmplă să urmărească un scop anume..." (un înțelept indian pe nume Kusamadeva)

Asta putem afla întrebându-ne "dacă fost El obligat să facă toate acestea pentru noi?" A fost obligat El ca să vină în această lume și să ne salveze? Nu, nici vorbă! Dragostea lui cea mare, umilința și ascultarea de Tatăl, mila și îndurarea sunt cele ce l-au făcut să vină. Și a venit fără să i se ceară, fără să i se promită nimic în schimb, fără să aibe nici un alt interes decât a face bine "prietenului" Său, omul, cel care l-a respins în mod brutal, l-a torturat și l-a atârnat în mod rușinos pe o cruce romană! S-a dovedit un prieten grijuliu cu cei care nici măcar nu știau ce fac!

De aceea, vedem că El a venit "la nevoie", dezinteresat, motivat doar de o dragoste sinceră și curată, și nu pentru că "a vrut ceva de la noi"! Isus s-a dovedit a fi un "prieten la nevoie" al nostru.

Să ne gândim acum la aceste demonstrații de autentică prietenie văzute la El. Să cercetăm toată istoria umană de la începutul lumii dacă putem să găsim exemple ale unei astfel de prietenii, sau să privim în jurul nostru la cercul nostru de prieteni, și vom vedea că nu s-a auzit niciodată de un asemenea Prieten care să le poarte de grijă dușmanilor Săi și să-i ajute pe cei ce nu vroiau să fie ajutați! Nu s-a văzut niciodată un asemenea Prieten! Vrei un prieten care este absolut capabil să-ți împlinească toate nevoile?
Isus Hristos este un asemenea prieten! Adevărata dimensiune și natură a prieteniei unui om trebuie măsurată după faptele lui. Nu mă aburi cu ce spune, ce scrie, ce-mi dorește un așa numit "prieten"! "Un prieten adevărat se cunoaște după ce face."

Ceea ce Domnul Isus a făcut pentru om este dovada grandioasă a prieteniei Lui față de el. Niciodată nu au fost săvârșite atâtea acte de bunătate, de altruism, de abnegație de sine și de generozitate în favoarea noastră. Despre El, se poate spune că a iubit într-adevăr cu vorba și cu fapta!

Romani 5:7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.

O asemenea prietenie depășește înțelegerea noastră. Auzim uneori despre prieteni care sunt dispuși să moară pentru cei dragi lor. Dar cine poate găsi un om care să-și dea viața pentru cei ce-l urăsc? Și totuși, este ceea ce Hristos a făcut pentru noi:

Romani 5:8 Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.

Întrebați toate neamurile pământului și niciodată nu veți găsi exemplul unei asemenea fapte. Nu a fost nimeni care să se fi coborât atât de mult și apoi să fi fost ridicat atât de mult cum a fost Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu a oferit o dovadă atât de costisitoare a prieteniei sale, nimeni nu a pierdut atât de mult și a îndurat atât de mult pentru alții, de aceea nu a existat niciodată un asemenea prieten ca Isus!

Pentru noi și-a asumat El un trup de om și a luat natura noastră asupra Lui, s-a născut dintr-o fecioară în lumea aceasta. El, care era însuși Dumnezeu, absolut egal cu Tatăl, și-a pus deoparte pentru o vreme poziția, s-a înveșmântat în carne și oase conform principiului care spune că, El,

"măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți." (2Cor.8:9).

Este ceea ce un prieten adevărat face, nu? Se coboară la nivelul tău, se pune "în locul tău" (în papucii tăi!), suferă alături de tine, nu? Vedeți cât de multe descrieri ale prieteniei adevărat ne oferă Biblia și toate culminează în ceea ce Isus Hristos este!

Luca 8:3 Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana, și multe altele, cari-L ajutau cu ce aveau.

Luca 9:58 Isus i-a răspuns: ,,Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul."

Filipeni 2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

Filipeni 2:7 ci S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.

Filipeni 2:8 La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce.

Romani 8:32 El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

O tendință cultică?!
Nu este biblic ca "prietenul tău cel mai bun" să vrei să fie pastorul bisericii tale, președintele țării, primarul, sau șeful parlamentului! Dacă se nasc monștri autoritari și eretici se datorează unor astfel de tendințe și așteptări nesănătoase ce scapă de sub control. Tu vei fi vinovat de gâdilarea și exacerbarea sentimentului că sunt de neînlocuit, că sunt cu adevărat unici și speciali. Știți ce este greșit la mișcările religioase false, la sectele și cultele eretice? Faptul că un om se oferă să fie "răspunsul" la toate problemele grupului. Ei bine, ce face grupul respectiv să fie categorisit sectă sau mișcare religioasă falsă? Faptul că se așteaptă ca un om să fie răspunsul la toate probleme lor! A doua tendință este la fel de bolnavă ca și prima, și nu se cuvin să fie întâlnite la niște creștini sănătoși!

Vrei un "prieten înțelept și puternic"? Isus Hristos este un asemenea prieten.

Puterea de a ajuta este ceea ce puțini din această lume posedă. Mulți doresc să le facă bine prietenilor lor, dar nu au puterea necesară. În schimb, El are:

Matei 28:18 Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.

Ioan 10:29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.

Romani 14:4 Cine ești tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.

Iuda 24-25 Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.

Evrei 5:2 El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune.

Fapte 20:32 Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufletește, și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți.

Efeseni 3:20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi...

2Tesaloniceni 3:3 Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rău.

Evrei 7:25 De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.

Ce prieten "mai tare" de atât ți-ai putea dori? El are mâna de fier cu care să-i păzească și să-i apere pe cei ce sunt ai Lui împotriva lumii, firii, diavolului, îndoielilor, ispitelor...

Nimeni nu poate face atât de multe pentru prietenii Săi așa cum o face El! El este singurul îndreptățit să ocupe legitim locul de "cel mai bun prieten" în viața ta!

Ce pot prietenii tăi să-ți ofere dintre toate acestea? Chiar și dintre cei creștini? Ce pot să-ți ofere pastorul tău, conducătorii tăi, politici, religioși, militari, sociali, etc.? Foarte, foarte puțin și nimic din cele menționate mai sus. Atunci de ce să nu te întorci la un prieten ca Isus?

Da, într-adevăr, prietenii tăi pot să plângă alături de tine, dar nu pot să-ți ia durerea. Pot simți necazul cu tine, dar nu pot să-l înlăture. Și așa mai departe. Ei sunt limitați. El este nelimitat. Este cu adevărat un Prieten!

Cine este atunci "cel mai bun prieten" al tău? Joe? Teo? Poate "George din Suedia"? Fără ironie! Cine-i acela? Poate doar întrebând așa veți realiza cine s-ar cuveni să fie Acela!

El nu obosește niciodată să vă audă plângerile! Știe ce-i fiecare suferință (Is.53:3). Nu este nimeni prea rău, prea murdar pentru El. Nici un caz, prea disperat. Amărâtele lor jertfe îi sunt plăcute Lui, dacă îi sunt aduse cu motivația corectă. În timp ce pe noi pot să nu ne mulțumească, pe El pot. Ca prieten al omului Isus nu este capricios, nu are prieteni preferați, iar pe alții îi ocolește. Nu te lasă, nu se distanțează de tine dacă ai probleme. Dimpotrivă. Când te lasă toți El îți este alături, cu credincioșie! Isus nu este asemenea nici unuia din prietenii noștri. Dar, sper ca unii dintre ei să se asemene măcar puțin cu El altfel, suntem într-o companie nepotrivită!

Vrei un prieten ce-i tratează egal, fără părtinire pe toți prietenii Lui? Isus este acela.

Să te îndrume înspre bine și să te influențeze în bine (nu ca prietenii noștri din lume, din baruri, sau serviciu!)?

Vrei un "prieten atent, iubitor și afectiv" care să aibe răbdare să te asculte și să-ți îndure toate plângerile și nemulțumirile?

Vrei un "prieten înțelept și prevăzător"? Isus este acela.

Vrei un "prieten fără greșeală, perfect" în relațiile lui cu tine?

Vrei un "prieten al oamenilor din orice pătură socială"?

Al oricăror caractere, personalități și temperamente imaginabile?

Vrei un prieten cu oameni din toate neamurile lumii, care să înțeleagă și să respecte toate diferențele culturale și naționale?

Unul care nu-i părăsește niciodată pe ai Lui? (Evrei 13:5)

Unul care să fie alături la greu, să îndure alături în suferințele tale?

"Tot ce ți-ai dori un prieten al tău să fie, Hristos este!"

Un util studiu biblic pentru voi ar fi să luați o bucată de hârtie și să așterneți pe ea toate calitățile pe care le-ați dori la un prieten. Apoi, cercetând Biblia veți descoperi că toate fără excepție sunt întrunite de o Singură Persoană, nu de Avraam, sau Petru, ci de Domnul Isus Hristos!

Orice calități, orice fapte, orice dovezi ai vrea de la un prieten adevărat, toate le găsești, și chiar în plus, la Hristos! De fapt, faceți-o! După ce vă înșiruiți toate așteptările și pretențiile pe care le-ați avea de la un prieten, deschideți Biblia și căutați să vedeți la cine se spune că toate sunt găsite.

Un exemplu de prietenie omenească altruistă se găsește la Schindler, neamțul care ascundea evrei de naziști în cel de-al Doilea Război Mondial.

Alte referințe scripturale:

Evrei 10:24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.

Matei 11:19 A venit Fiul omului mâncând și bând, și ei zic: ,Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor!' Totuși, Înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei."

Proverbe 2:20 De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, și să ții cărările celor neprihăniți!

Psalmi 119:63 sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine, și cu cei ce păzesc poruncile Tale.

Psalmi 119:63 sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine, și cu cei ce păzesc poruncile Tale.

Proverbe 18:24 Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Proverbe 27:6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase.

Concluzii:

Urăști lucrurile pe care El le urăște?
Păcatele pentru care El a murit?
Iubești pe ceilalți prieteni ai Lui, în afară de tine?
Te bucuri de privilegiile pe care le ai? Te rogi, i te închini? Mijlocești pentru alții pe lângă "prietenul" tău cel mai bun?
Cauți prezența Lui?

Dacă vrei într-adevăr să ai un prieten adevărat, Hristos este PRIMUL care merită acel loc în inima ta. Oferă-l Lui! Fără prietenia Lui ești o singuratică, frustrată și nemulțumită ființă umană rătăcitoare care caută să-și facă prieteni printre cei asemenea ei.

O populară expresie românească uzată des în zilele noastre spune, "Doamne, scapă-mă de prietenii mei, căci de dușmani mă apăr eu!", adevăr ce a fost recunoscut și de alții: "Mai mult trebuie să ne ferim de invidia prietenilor decât de gândul rău al dușmanilor" (Syrus)

"Cei ce oferă mai multă prietenie sunt cei care rămân cu cea mai mare parte a ei"

"M-am dus în lume să-mi găsesc prieteni, dar nu am putut găsi nici unul. M-am hotărât să fiu unul și am găsit prieteni peste tot" WBK

"Poți să-ți faci mai mulți prieteni în două luni prin a deveni interesat de viața altora, decât poți în doi ani prin a-i face pe alții să fie interesați de tine." Dale Carnegie

"Prietenul nu poți să-l cunoști atunci când ești fericit, iar dușmanul nu rămâne ascuns când ești nenorocit". Tertullianus

Principii biblice în întreținerea și păstrarea prieteniilor bune

În Cuvântul Lui atoate-cunoscător, Dumnezeu ne-a oferit înțelepciunea necesară pentru formarea și păstrarea unor relații bune cu cei din jurul nostru și pentru evitarea greșelilor care să distrugă prieteniile bune. O parte a sfaturilor de înțelepciune în domeniu se găsesc în cartea Proverbelor. Să o deschidem pentru a afla ce spune mai întâi despre...

Valoarea unui prieten bun

A. Un prieten poate fi o sursă de mângâiere

1. La bine sau la rău: Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un frate.

2. Este uneori mai bun decât un frate: Proverbe 18:24 b ...dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

"Un prieten este cineva cu care poți îndrăzni să fii tu însuți". C. Raymond Beran

B. Un prieten poate fi o sursă de înțelepciune (bun sfetnic, de sfătuire)

1. Oferind sfaturi bune: Proverbe 27:9 Cum înveselește untdelemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.

2. În general despre valoarea unui sfat bun se vorbește în, Proverbe 11:14 Când nu este chibzuință, poporul cade; dar biruința vine prin marele număr de sfetnici.

Un prieten care pe care să-l poți privi ca o sursă de sfaturi bune și iubitoare este fără îndoială o binecuvântare. Dar a găsi astfel de prieteni de încredere nu este întotdeauna ușor, de aceea urmați următoarele principii biblice în alegerea prietenilor.

Principii în alegerea prietenilor tăi

A. Să vedem întâi felul de prieteni pe care nu ți-ai dori:

1. din cei ce bârfesc : Proverbe 20:19 Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse; și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci.

2. din cei iuți la mânie, lipsiți de caracter: Proverbe 22:24-25

Nu te împrieteni cu omul mânios, și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, și să-ți ajungă o cursă pentru suflet.

3. din cei dedați la băutură și lăcomie: Proverbe 23:20-21

Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, și ațipirea te face să porți zdrențe.

4. din cei schimbători, capricioși (nesupuși, rebeli, certați cu legea): Proverbe 24:21-22

Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul; și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați! Căci deodată le va veni pieirea, și cine poate ști sfârșitul amândorora!

5. din cei mincinoși, nemiloși, indiferenți, lipsiți de încredere: Proverbe 25: 18-20

Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșeală pe aproapele său, și apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!"

6. din cei violenți: Proverbe 1:10-19 B ...

B. Să vedem acum felul de prieteni de care ți-ai dori:

1. din aceia care par să aibe înțelepciune: Proverbe 13:20

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău.

2. care prin sfaturile lor te conduc pe o cale dreaptă: Proverbe 13:14

Învățătura înțeleptului este un izvor de viață, ca să abată pe om din cursele morții.

"Un prieten credincios este o imagine (reflecție) a lui Dumnezeu."

"Șase semne are prietenia: dă și primește, se destăinuie și întreabă, mănâncă și ospătează."

După cum apostolul Pavel a spus, anturajul nepotrivit poate reprezenta o influență proastă (1Cor.15:33 Nu vă înșelați: ,,Tovărășiile rele strică obiceiurile bune'') de care ar fi extrem de util să te debarasezi, dar cum să-i păstrezi pe cei buni? Pentru a evita să pierzi prieteni buni, iată niște...

Sfaturi pentru menținerea bunelor prieteniii

A. Lucrurile pe care trebuie să le eviți dacă vrei să nu distrugă prietenii...

1. nu repeta la alții tot ce auzi: Proverbe 17:9

Cine acopere o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.

2. evită certurile fără sens: Proverbe 17:14

Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta înainte de a se înteți.

3. nu abuza de ospitalitate: Proverbe 25:17

Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască.

4. nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala: Proverbe 26:17

Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește, este ca unul care apucă un câne de urechi.

5. nu fă glume proaste: Proverbe 26:18-19

Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșeală pe aproapele său, și apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!"

6. nu fii un clevetitor ("vânător/aducător de bârfe"): Proverbe 26:20

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; și când nu mai este nici un clevetitor, cearta se potolește.

7. nu fii certăreț: Proverbe 26:21

După cum cărbunele face jăratic, și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta.

8. nu te angaja în lingușiri nesincere: Proverbe 27:14

Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață, este privită ca un blestem.

Urmând astfel de sfaturi biblice vei evita să-ți jignești și să-ți pierzi prietenii. Dar câteodată aceasta se întâmplă în ciuda precauției noastre iar a recâștiga încrederea acestora nu este un lucru ușor (vezi, Proverbe 18:19). Ce se poate face?

Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.

B. Pentru repararea relațiilor cu prietenii tăi:

1. asigură-te că te afli într-o relație bună cu Isus (împăcat cu Domnul): Proverbe 16:7

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.

"Un dușman al lui Dumnezeu nu este niciodată un prieten adevărat al omului. La baza a tot ce face va avea întotdeauna o intenție sinistră." Edward Young (1683-1765)

2. fii încet la mânie: Proverbe 15:18; vezi și, Iacov 1:19-20

Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

3. nu te grăbi să răspunzi (reacționezi?): Proverbe 18:13

Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea.

"Pentru a-ți găsi un prieten trebuie să închizi un ochi. Pentru a-l păstra, trebuie să-i închizi pe amândoi." Norman Douglas (1868-1952)

4. evită certurile: Proverbe 20:3

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere.

5. vorbește cu blândețe: Proverbe 15:1

Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.

6. vorbește pe scurt: Proverbe 10:19

Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele, este un om chibzuit.

7. fii prompt în a arăta dragoste: Proverbe 10:12

Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile.

8. însă, la nevoie, mai degrabă mustră în loc de a linguși: Proverbe 28:23

Cine mustră pe alții, găsește mai multă bunăvoință pe urmă, decât cel cu limba lingușitoare.

Concluzie: A aplica aceste sfaturi divine ne vor aduce binecuvântarea unor prieteni buni în această viață și ne vor face anticiparea petrecerii eternității alături de ei mult mai plăcută... În loc de a depinde de șansă pentru a-ți face prieteni, ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici o prietenie pe care o putem închega nu o poate întrece pe aceea pe care o putem avea cu Cel care "ține la tine mai mult decât în frate", și anume Domnul Isus Hristos! Pentru avea relații bune de prietenie unii cu alții este nevoie ca în primul rând să cultivăm o relație foarte sinceră cu EL.

Cât de bun prieteni sunteți tu și EL? Cât de aproape ești de El? Uneori, aceasta se reflectă în relațiile tale cu alții pe care, fie le îmbunătățești, fie le distrugi!

Ioan 15:13-14

Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi... Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.


Studii Biblice