Înapoi
Acasă
Biblia

Principii biblice în întreținerea și păstrarea prieteniilor bune


În Cuvântul Lui atoate-cunoscător, Dumnezeu ne-a oferit înțelepciunea necesară pentru formarea și păstrarea unor relații bune cu cei din jurul nostru și pentru evitarea greșelilor care să distrugă prieteniile bune. O parte a sfaturilor de înțelepciune în domeniu se găsesc în cartea Proverbelor. Să o deschidem pentru a afla ce spune mai întâi despre...

Valoarea unui prieten bun

A. Un prieten poate fi o sursă de mângâiere

1. La bine sau la rău: Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un frate.

2. Este uneori mai bun decât un frate: Proverbe 18:24 b ...dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

"Un prieten este cineva cu care poți îndrăzni să fii tu însuți". C. Raymond Beran

B. Un prieten poate fi o sursă de înțelepciune (bun sfetnic, de sfătuire)

1. Oferind sfaturi bune: Proverbe 27:9 Cum înveselește untdelemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.

2. În general despre valoarea unui sfat bun se vorbește în, Proverbe 11:14 Când nu este chibzuință, poporul cade; dar biruința vine prin marele număr de sfetnici.

Un prieten care pe care să-l poți privi ca o sursă de sfaturi bune și iubitoare este fără îndoială o binecuvântare. Dar a găsi astfel de prieteni de încredere nu este întotdeauna ușor, de aceea urmați următoarele principii biblice în alegerea prietenilor.

Principii în alegerea prietenilor tăi

A. Să vedem întâi felul de prieteni pe care nu ți-ai dori:

1. din cei ce bârfesc : Proverbe 20:19 Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse; și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci.

2. din cei iuți la mânie, lipsiți de caracter: Proverbe 22:24-25

Nu te împrieteni cu omul mânios, și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, și să-ți ajungă o cursă pentru suflet.

3. din cei dedați la băutură și lăcomie: Proverbe 23:20-21

Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, și ațipirea te face să porți zdrențe.

4. din cei schimbători, capricioși (nesupuși, rebeli, certați cu legea): Proverbe 24:21-22

Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul; și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Căci deodată le va veni pieirea, și cine poate ști sfârșitul amândorora.

5. din cei mincinoși, nemiloși, indiferenți, lipsiți de încredere: Proverbe 25: 18-20

Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșeală pe aproapele său, și apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc."

6. din cei violenți: Proverbe 1:10-19 B ...

B. Să vedem acum felul de prieteni de care ți-ai dori:

1. din aceia care par să aibe înțelepciune: Proverbe 13:20

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău.

2. care prin sfaturile lor te conduc pe o cale dreaptă: Proverbe 13:14

Învățătura înțeleptului este un izvor de viață, ca să abată pe om din cursele morții.

"Un prieten credincios este o imagine (reflecție) a lui Dumnezeu."

"Șase semne are prietenia: dă și primește, se destăinuie și întreabă, mănâncă și ospătează."

După cum apostolul Pavel a spus, anturajul nepotrivit poate reprezenta o influență proastă (1Cor.15:33 Nu vă înșelați: ,,Tovărășiile rele strică obiceiurile bune'') de care ar fi extrem de util să te debarasezi, dar cum să-i păstrezi pe cei buni? Pentru a evita să pierzi prieteni buni, iată niște...

Sfaturi pentru menținerea bunelor prietenii

A. Lucrurile pe care trebuie să le eviți dacă vrei să nu distrugă prietenii...

1. nu repeta la alții tot ce auzi: Proverbe 17:9

Cine acopere o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.

2. evită certurile fără sens: Proverbe 17:14

Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; deaceea, curmă cearta înainte de a se înteți.

3. nu abuza de ospitalitate: Proverbe 25:17

Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască.

4. nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala: Proverbe 26:17

Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește, este ca unul care apucă un câne de urechi.

5. nu fă glume proaste: Proverbe 26:18-19

Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșeală pe aproapele său, și apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc."

6. nu fii un clevetitor ("vânător/aducător de bârfe"): Proverbe 26:20

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; și când nu mai este nici un clevetitor, cearta se potolește.

7. nu fii certăreț: Proverbe 26:21

După cum cărbunele face jăratic, și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta.

8. nu te angaja în lingușiri nesincere: Proverbe 27:14

Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață, este privită ca un blestem.

Urmând astfel de sfaturi biblice vei evita să-ți jignești și să-ți pierzi prietenii. Dar câteodată aceasta se întâmplă în ciuda precauției noastre iar a recâștiga încrederea acestora nu este un lucru ușor (vezi, Proverbe 18:19). Ce se poate face?

Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.

B. Pentru repararea relațiilor cu prietenii tăi:

1. asigură-te că te afli într-o relație bună cu Isus (împăcat cu Domnul): Proverbe 16:7

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.

"Un dușman al lui Dumnezeu nu este niciodată un prieten adevărat al omului. La baza a tot ce face va avea întotdeauna o intenție sinistră." Edward Young (1683-1765)

2. fii încet la mânie: Proverbe 15:18; vezi și, Iacov 1:19-20

Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

3. nu te grăbi să răspunzi (reacționezi?): Proverbe 18:13

Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea.

"Pentru a-ți găsi un prieten trebuie să închizi un ochi. Pentru a-l păstra, trebuie să-i închizi pe amândoi." Norman Douglas (1868-1952)

4. evită certurile: Proverbe 20:3

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere.

5. vorbește cu blândețe: Proverbe 15:1

Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.

6. vorbește pe scurt: Proverbe 10:19

Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele, este un om chibzuit.

7. fii prompt în a arăta dragoste: Proverbe 10:12

Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile.

8. însă, la nevoie, mai degrabă mustră în loc de a linguși: Proverbe 28:23

Cine mustră pe alții, găsește mai multă bunăvoință pe urmă, decât cel cu limba lingușitoare.

O populară expresie românească uzată des în zilele noastre spune, "Doamnă scapă-mă de prietenii mei, căci de dușmani mă apăr eu.", adevăr ce a fost recunoscut și de alții: "Mai mult trebuie să ne ferim de invidia prietenilor decât de gândul rău al dușmanilor" (Syrus)

"Cei ce oferă mai multă prietenie sunt cei care rămân cu cea mai mare parte a ei"

"M-am dus în lume să-mi găsesc prieteni, dar nu am putut găsi nici unul. M-am hotărât să fiu unul și am găsit prieteni peste tot" WBK

"Poți să-ți faci mai mulți prieteni în două luni prin a deveni interesat de viața altora, decât poți în doi ani prin a-i face pe alții să fie interesați de tine." Dale Carnegie

Concluzie: A aplica aceste sfaturi divine ne vor aduce binecuvântarea unor prieteni buni în această viață și ne vor face anticiparea petrecerii eternității alături de ei mult mai plăcută... În loc de a depinde de șansă pentru a-ți face prieteni, ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici o prietenie pe care o putem închega nu o poate întrece pe aceea pe care o putem avea cu Cel care "ține la tine mai mult decât în frate", și anume Domnul Isus Hristos. Pentru avea relații bune de prietenie unii cu alții este nevoie ca în primul rând să cultivăm o relație foarte sinceră cu EL.

Cât de bun prieteni sunteți tu și EL? Cât de aproape ești de El? Uneori, aceasta se reflectă în relațiile tale cu alții pe care, fie le îmbunătățești, fie le distrugi.

Ioan 15:13-14
Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi... Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.


Studii Biblice