Înapoi
Acasă
Biblia

Tablele legii și cartea legii


Ca un rezumat al studiilor pe care le-am făcut, cu ceva timp în urmă, în cartea Exodului, vă ofer acest material care demonstrează relația dintre Cele Zece Porunci (numite și "Tablele Legii"), și celelalte legi care constituie versiunea extinsă a Celor Zece Porunci (numită și "Cartea Legii"). În timp ce capitolul 20 din Exodul reprezintă versiunea condensată a Legii, așa cum a fost ea săpată de Dumnezeu în tăblițe de piatră, celelalte capitole, până la 24, reprezintă versiunea ei lărgită, amplificată și aplicată la situații reale din viață, scrise cu cerneală de Moise. Autoritatea amândoura este incontestabilă iar cititorul este încurajat să deschidă Biblia la toate referințele din dreptul atât a poruncii de pe Tabla Legii cât și a aplicației ei din Cartea Legii care de fapt interpretează și explică Porunca Legii.

1. Să nu ai alți dumnezei.

a. Să nu aduci jertfe altor dumnezei (Ex.22:20)

b. Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu (Ex.34:14)

c. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru (Lev.20:24)

d. Teme-te de Domnul Dumnezeul tău (Deut.10:12)

2. Să nu te închini idolilor.

a. Să nu-ți faci idoli (Lev.26:1)

b. Blestemurile din cartea legii vor veni peste cel idolatru (Deut.29:17-21)

c. Mânia și gelozia Lui se aprinde împotriva idolatrului (Deut.32:21,22)

d. Să nu vă întoarceți înspre idoli (Lev.19:4)

3. Nu lua în deșert numele lui Dumnezeu.

a. Pedepsește fărădelegea până la al patrulea neam (Ex.34:7)

b. Să nu necinstești/profanezi Numele Meu sfânt (Lev.22:32)

c. Cel ce blesteamă/profanează este pedepsit cu moartea (Lev.24:16)

d. Cel ce hulește/înjură pe Dumnezeu este omorât (Lev.24:10-13)

4. Adu-ți aminte de ziua de Sabat.

a. Semn veșnic (Ex.31:12-17)

b. Cel ce-l încalcă este pedepsit cu moartea (Ex.31:14)

c. Este "nimicit" (înlăturat) din popor (Ex.31:14)

d. Să nu se aprindă focul (Ex.35:3)

e. Să se țină de seara până seara (Lev.23:32)

5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.

a. Cel ce blesteamă/înjură părinții este pedepsit cu moartea (Ex.21:17)

b. Cel ce lovește pe tatăl său este pedepsit cu moartea (Ex.21:15)

c. Respectă pe tatăl tău și pe mama ta (Lev.19:3)

d. Neascultarea/răzvrătirea față de părinți atrage pedeapsa cu moartea (Deut.21:18-21)

6. Să nu ucizi.

a. Omor într-o ceartă sau bătaie cu pumnii (Ex.21:18)

b. Omor prin bătaie cu bățul (orice armă) (Ex.21:20)

c. Omor prin orice vătămare corporală ("nenorocire") (Ex.21:22-25)

d. Omor săvârșit de animalul tău - ești vinovat de iresponsabilitate (Ex.21:29)

7. Să nu preacurvești (să nu comiți adulter).

a. Cu nevasta altui bărbat (Lev.20:10)

b. Cu nevasta tatălui (Lev.20:11)

c. Cu nora (soția fiului) (Lev.20:12)

d. Diverse acte imorale, care atrag moartea (Lev.18)

8. Să nu furi.

a. Un bou sau o oaie (Ex.22:1)

b. Hoț surprins spărgând (Ex.22:2-4)

c. Paguba produsă de animalul tău care paște pe câmpul vecinului (este hoție) (Ex.22:5)

d. Hoție a comis chiar și hoțul neprins, sau prins mai târziu (Ex.22:8)

9. Să nu mărturisești strâmb (să nu depui mărturie falsă) împotriva aproapelui.

a. Să minți sau să juri strâmb (Lev.6:3-8)

b. Să juri cu ușurință/nesăbuit (Lev.5:4)

c. Să nu răspândești zvonuri false (Ex.23:1)

d. Să nu te unești cu mulțimea ca să faci rău și ca să aduci mărturie falsă (Ex.23:2)

e. Pedeapsa martorului fals, a mărturiei false (mincinoase) (Deut.19:18-21)

10. Să nu poftești.

a. Nevasta, casa, proprietatea sau lucrul aproapelui tău (Ex.20:17)

b. Aurul, argintul idolilor distruși (Deut.7:25)

Relația dintre Cele Zece Porunci și Cartea Legii poate fi comparată cu relația dintre Constituția Statelor Unite și legile Statelor Unite. Cele Zece Porunci sunt "constituția", iar Cartea Legii reprezintă legile țării care realizează aplicarea Constituției la situațiile specifice ale vieții de zi cu zi din Statele Unite.

Noul testament al Domnului nostru Isus Hristos spune că:

"Cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci, Cel ce a zis: << Să nu preacurvești >>, a zis și: << Să nu ucizi >>. Acum, dacă nu preacurvești, dar ucizi, te faci călcător al Legii" (Iacov 2:10-11) "Oricine face păcat, face și fărădelege; și păcatul este fărădelege" (adică, încălcare a Legii) (1 Ioan 3:4) "Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă" (Galateni 3:10)

"Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem pentru noi - fiindcă este scris: << Blestemat e oricine este atârnat pe lemn >> (Galateni 3:13)

"Nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege..." (Gal.3:11)

"Dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos" (Gal.2:21)

"Toți cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem" (Gal.3:10)

"Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării..." (1 Cor.1:18)

"...prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului" (Rom.3:20)

"Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii" (Gal.2:16)

"Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus" (Gal.3:23-26)

"Așa că cei ce se bizuiesc pe credință, sunt binecuvântați..." (Gal.3:9)

"Înțelegeți și voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credință" (Gal.3:7) "Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat" (Rom.4:4) "...plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos..." (Rom.6:23) "...pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire...și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit..." (Rom.4:5-6) "Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni" (Efes.2:8-9) "Să știți dar, fraților, că în El (Isus) vi se vestește iertarea păcatelor; și oricine crede, este iertat prin El, de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise" (Fapte 13:38-39)

Așadar, după ce Legea v-a demonstrat cu prisosință că sunteți păcătoși și condamnați înaintea lui Dumnezeu, ea vă conduce la Mântuitorul pentru a primi iertare. Acesta este rostul biblic al Legii: de a descoperi păcatul celor ce nu-l recunosc, de a-l condamna și a-i condamna, și de a le arăta nevoia acestora de mântuire și iertare ce poate fi procurată doar de la Hristos. Legea nu a fost dată să mântuiască, ci să piardă! Însă Hristos a venit să mântuiască pe toți cei ce își recunosc condamnarea pe care aceasta le-a impus-o! Folosiți Legea, nu ca un "mântuitor", ci ca un "îndrumător" (pedagog) pentru a-i învăța pe oameni despre păcat, neprihănire și judecată. Când vor cunoaște aceste lucruri poate vor vrea să fie mântuiți!

Teodor Macavei


Partea a II-a Locul Rugăciunii În Evanghelizare | Diverse