Înapoi
Acasă
Biblia

Ce să urmăresc când îmi aleg o biserică nouă?

Mike Fitzhugh


Cu toții am auzit că alegerea și cumpărarea unei case este una dintre cele mai importante decizii pe care cineva o ia vreodată. În această lume trecătoare, acest lucru poate fi adevărat. Însă, a alege locul unde tu și copiii tăi veți învăța lucrurile lui Dumnezeu și unde Îl veți sluji pe Domnul Isus Hristos, acest lucru are implicații veșnice.

În fiecare săptămână la Har pentru Tine primim scrisori în care oamenii ne cer să le recomandăm o biserică bună în zona lor. Aceste cereri vin din partea a trei categorii de oameni care vor să facă o alegere înțeleaptă vizavi de biserica care vor să o frecventeze: cei care s-au mutat sau sunt pe cale să se mute, credincioși de curând întorși la Domnul care vor să aleagă o biserică bună, și cei a căror biserică curentă a deviat de la principiile biblice. Asemenea împrejurări ne forțează să cugetăm la ce este cu adevărat important într-o biserică.

Mi se potrivește această biserică?

Care sunt criteriile biblice de care trebuie să ținem cont atunci când ne alegem o biserică nouă? Să comparăm căutarea unei biserici cu cea a unei case. Când caută o casă, oamenii automat întreabă: Cât costă? Răspunde nevoilor familiei? Cât de bine este construită? Ce vecini are? Ce atmosferă răspândește, este caldă și reconfortantă? Este primitoare? În același mod, pentru alegerea unei biserici trebuie să luăm în considerare temelia, structura, funcționalitatea și ambianța ei.

Înainte de a privi la aceste componente importante, vă rog să rețineți că nici o biserică nu va fi perfectă. Unele biserici locale par a fi într-o stare excelentă, în timp ce altele au nevoie disperată de ajutor! Multe se află între aceste două extreme. Trebuie să cauți voia lui Dumnezeu și să fii condus de Duhul Sfânt în alegerea bisericii. De asemenea, trebuie să vezi în ce măsură tu și familia ta puteți contribui la slujire, așa încât să nu fie doar o altă biserică, ci să fie biserica de care să simți cu adevărat că aparții.

Cercetarea temeliei

Isus a spus că omul înțelept își zidește casa pe stâncă, iar cel nechibzuit și-o zidește pe nisip (Matei 7:24-27). Când vin furtunile, stabilitatea temeliei hotărăște atât tendința cât și trăinicia structurii. Fie că urmărești să găsești o casă în care să locuiești sau o biserică în care să te închini, temelia este crucială.

Temelia unei biserici locale puternice are patru componente principale:

O viziune bună a Scripturii. Când cercetezi o biserică în vederea statornicirii în ea, acordă atenție deosebită modului în care este văzută Biblia. Se ține ea de inspirația și infailibilitatea Scripturii? Crede ea că Biblia este singura regulă pentru credință și faptă (2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20-21)?

O accentuare a învățăturii biblice și predicării. Observă ce fel de predică se ține. Este ea explicativă, actuală, sau mai degrabă de natură evanghelică? Principala hrană o constituie mesajele repetitive din fiecare săptămână cu privire la mântuire, sau Cuvântul reprezintă hrana credincioșilor (Fapte 20:27; 1 Tim. 4:13-16; 2 Tim. 4:1-5)? Trebuie să existe un angajament serios față de învățătura biblică de bună calitate.

Doctrină sănătoasă. Întocmai cum ai verifica trăinicia fundației unei case, în același fel trebuie să verifici poziția dogmatică a bisericilor pe care le vizitezi. Cum văd ei problemele cruciale ale credinței creștine precum nașterea din fecioara Maria sau dumnezeirea lui Isus Hristos; starea de depravare a omenirii; lucrarea lui Hristos de la cruce; moartea, îngroparea și învierea în trup; mântuirea prin har bazată doar pe credință; a doua venire a lui Hristos; și practicile botezului și Cinei Domnului?

Practica doctrinală. Observă dacă biserica pune în practică doctrinele pe care le învață și în care crede, după cum susține. Așa cum Iacov a spus bisericii în ansamblu: "Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri" (Iacov 1:22; vezi Luca 6:46; Ioan 13:17).

Examinarea structurii

O dată ce ești mulțumit de aspectele ce țin de temelia bisericii, trebuie să privești la componentele sale structurale. Recent am intrat într-o casă nouă aflată încă în construcție. Am observat stâlpi care nu erau drepți, muchii care nu se uneau bine, grinzi strâmbe și neuniforme. Toate acestea erau defecte structurale bătătoare la ochi într-o casă căreia i se făcuse reclamă, cum că ar fi construită de "ultima generație de meșteri adevărați"!

Componentele structurale ale unei biserici locale nu îi dau doar tăria, dar dictează, de asemenea, caracterul și direcția slujirii ei. Aceste componente includ:

Conducerea bisericii. Află dacă liderii bisericii funcționează potrivit principiilor Noului Testament (1 Tim. 3:1-13; 5:17-20; Tit 1:4-9; Evr. 13:7, 17). Înțeleg ei centralitatea lui Hristos ca și Cap al Bisericii, și dorința Lui de a-Și conduce Biserica printr-o multitudine de oameni evlavioși (Efes. 1:22; 4:15; 5:23; Col.1:18; 1 Cor. 11:3)?

Ordinea vizibilă. Slujirea bisericii, incluzând servicii, învățătură și administrație, trebuie să fie caracterizată în mod evident de ordine. Unele servicii religioase dau dovadă de atâta lipsă de planificare ca și casele cu proiecte arhitecturale prost întocmite. Unele biserici mânuiesc resursele Domnului și lucrează într-un mod atât de hazardat încât aduc rușine Numelui lui Hristos. Așa cum a spus Pavel când a vorbit bisericii: "Toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială" (1 Cor. 14:40).

Scopuri și obiective funcționale. Pe măsură ce cercetezi noua biserică, află dacă conducerea și-a fixat anumite scopuri. Are în plan progresul și înaintarea? Se gândește la anumite metode prin care să-și atingă aceste scopuri? Asemenea lui Pavel, noi ca biserică trebuie să "alergăm, dar nu ca și cum n-am ști încotro alergăm" (1 Cor. 9:26).

Mărimea. Când își cumpără o casă, unii oameni preferă căldura și pitorescul unei căsuțe dintr-o așezare rurală liniștită. Alții preferă o locuință mai impunătoare dintr-o zonă urbană. Același lucru este valabil și în cazul mărimii unei biserici. Unor creștini le place să facă parte dintr-o biserică urbană mare, cu sute sau chiar mii de oameni. Alții în schimb, se simt pierduți în imensitatea unei astfel de congregații, le preferă pe cele mai mici. Din nou, este nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt pentru a-ți găsi locul în Trupul lui Hristos.

Funcționarea bisericii

Când temelia și structura sunt așa cum ar trebui să fie, cumpărătorul chibzuit urmărește să vadă cât de funcțională este casa. Respectă scopul pentru care a fost construită? Răspunde nevoilor familiei?

În acest scop, urmărește cât accent se pune pe închinarea înaintea lui Dumnezeu. Vezi dacă conducerea accentuează importanța cinstirii și glorificării lui Dumnezeu în toate lucrurile (1 Cor. 10:31; Col. 3:17). De asemenea, uită-te cât de mult se implică fiecare membru în parte. Își exercită ei darurile spirituale în Trupul lui Hristos (Rom. 12:3-8; Efes. 4:11-13; 1 Pet. 4:10-11), sau se așteaptă ca pastorul să facă totul?

Biserica pune accent pe evanghelizare ca fiind unul din rolurile ei primordiale? Misiunile locale și cele în străinătate sunt parte importantă în slujire (Mat. 28:19-20; Marc. 16:15; Fapte 1:8)? Cum stă cu ucenicizarea? Ai găsit membrii sau liderii care caută să facă ucenici și să se reproducă pe ei înșiși în viețile altora (2 Tim. 2:2; Tit 2:3-7; Mat. 28:19-20)?

O biserică locală puternică se evidențiază prin dragoste. Par membrii a se îngriji în mod real unii de alții? Vin ei în întâmpinarea nevoilor celorlalți? Pe măsură ce te acomodezi cu biserica, simți că membrii ei se iubesc unii pe alții așa cum a poruncit Hristos (Ioan 13:34-35)? Vezi dacă prieteniile se leagă cu ușurință (vezi Evr. 10:24-25; Fil. 2:1-4; Efes. 4:1-3).

Conducerea bisericii pe care o alegi trebuie să se dedice învățăturii și să sprijine modelul de familie dat de Dumnezeu (Efes. 5:22--6:4; Col. 3:18-21; Tit 2:1-8; 1 Pet. 3:1-7). Programul strângerilor contribuie la întărirea familiei sau la slăbirea ei?

Cercetarea ambianței

Dacă ai luat parte vreodată într-o cursă maraton de căutare de locuință, știi cum este să intri într-o casă și să simți atmosfera locului. Poate că o percepi rece și posomorâtă, sau poate caldă și primitoare. Te poate face să te simți acasă, sau poate fi impersonală - aproape ca un muzeu.

Fără-ndoială că ai trecut prin aceeași experiență intrând în diverse biserici. Anumiți factori observabili contribuie la atmosfera de ansamblu a bisericii. De obicei, aceste componente ale ambianței se manifestă prin atitudini.

O viziune înaltă a lui Dumnezeu. Proverbe 9:10 spune "Începutul înțelepciunii este frica de Domnul". Trebuie să fie evident faptul că toți oamenii, de la conducere în jos, urmăresc slava și înălțarea lui Dumnezeu. Îl iau ei în serios pe Dumnezeu, Îl înalță în tot ce fac? Viziunea lor asupra lui Dumnezeu va afecta fiecare aspect al vieții și slujirii lor. Pune-ți întrebarea dacă Dumnezeu este ținta închinării lor sau dacă sunt preocupați unii de alții sau de ei înșiși.

Prezența unei credințe sincere. Îți este clar faptul că biserica respectivă trăiește și acționează prin credință? Doresc oamenii să se încreadă în Dumnezeu (Evr. 11:1, 6; Efes. 3:20; 2 Cor. 5:7; 1 Tes. 5:24)?

Spiritul de sacrificiu. Poți să vezi dacă membrii bisericii sunt gata să se sacrifice pe ei și averile lor pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu (Rom. 12:1; 2 Cor. 8:3; Mat. 6:33)? Simți acest lucru că ei ar fi gata să se sacrifice unii pentru alții (Fil. 2:3-4; Ioan 15:13; Efes. 5:1-2)?

O atitudine potrivită față de pastor și ceilalți lideri. Când vorbești cu oamenii, remarcă cum își privesc ei liderii. Îi apreciază, îi prețuiesc pe pastor și pe ceilalți lideri "foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor" (1 Tes. 5:13)? Se află ei la spatele lor, acordându-le sprijinul spiritual, afectiv și material (1 Tim. 5:17-18; Evr. 13:7, 17)?

Spiritul de unitate. Adesea, aceasta este atitudinea cea mai evidentă care răzbate dintr-o congregație locală. Cineva venit din afară de obicei poate sesiza foarte repede dacă biserica este unită în slujirea sa. Acest fapt are un mare efect asupra mărturiei pe care biserica o dă comunității și se reflectă asupra Numelui Domnului nostru (Ioan 13:34-35; 1 Cor. 1:10-17; 3:1-9; Efes. 4:1-6; Fil. 2:1-5; 4:1-5).

Sunt eu potrivit pentru această biserică?

Am privit la componentele temeliei, structurii, funcționalității și ambianței unei biserici locale vitale, sănătoase. Privește acum la tine însuți și întreabă-te: Sunt aici oportunități pentru ca eu să slujesc și să-mi exercit darurile spirituale? Există în acest trup local vreo nevoie pe care eu s-o pot rezolva cu ajutorul Domnului? Sunt gata să primesc ceea ce biserica face pentru mine, dar, de asemenea, ce pot eu să fac pentru Domnul prin slujirea mea în această biserică? Sunt gata să dau din timpul meu, din banii mei, din energia mea, din rugăciunile mele pentru succesul acestei biserici (Marc. 12:30; Rom. 12:1)?

O casă nu devine cămin până ce nu participă toți membrii familiei la succesul ei. Același lucru este valabil și pentru biserica în care ești membru. Doar când fiecare membru din familia lui Dumnezeu își exercită darurile pe care Dumnezeu i le-a dat, doar atunci copiii lui Dumnezeu se vor simți acasă în biserica Sa.

Decizia pe care o luați cu privire la biserica pe care s-o frecventați va afecta într-o mare măsură viața voastră spirituală și viața copiilor voștri. De fapt, deciziile pe care le luați acum își vor lăsa amprenta asupra urmașilor voștri și asupra generațiilor care vor urma. Este o realitate cruntă.

Rețineți că nici o biserică nu va îndeplini vreodată toate aceste criterii. Nu există nici o biserică perfectă. De asemenea, rețineți că fiecare biserică va avea propria combinație de caracteristici, cele pe care le-am discutat. Cheia este să găsești biserica care deține aceste caracteristici într-o balanță sănătoasă, fără a accentua în mod excesiv pe unele și a lăsa deoparte pe altele. O slujire echilibrată este o slujire controlată de Duhul Sfânt. Dacă găsiți o biserică care să dețină cele mai multe din trăsăturile menționate, dar nu pe toate, n-o dați la o parte imediat. Luați în calcul faptul că poate Dumnezeu vrea să vă folosească pentru a ajuta biserica respectivă prin darurile spirituale pe care le aveți.

A alege biserica pe care s-o frecventați este una dintre cele mai importante decizii pe care le veți lua vreodată - o decizie care are implicații în veșnicie. Fie ca fiecare dintre noi să cheltuim măcar tot atât de mult timp și efort pentru luarea acestei decizii, cât cheltuim atunci când cumpărăm o casă pământească.

Tradus de Estera Sandau


Diverse