Înapoi
Acasă
Biblia

Lucrurile pe care le au în comun

Confuzia religioasă care domnește în zilele noastre este mai mare ca oricând! O explicație o constituie înmulțirea falsurilor spirituale la o rată alarmantă. Unul din semnele vremurilor este această proliferare de culte, secte, de mișcări religioase false și de profeți falși (Mat.24), dar care totuși, cu nici un chip, nu poate fi confundată cu fenomenul diversității religioase și varietății de mișcări care există în lume. Tot mai mult oamenii se întreabă, "Cum pot să deosebesc falsul de original?", "Cine sunt adevărații creștini?", "Care biserică este bună?"
Această confuzie poate fi dispersată de îndată ce se efectuează o observare constantă a practicilor, doctrinelor și atitudinilor. Însă, confuzia poate dispărea total de îndată ce aplicăm testul Scripturii în analizarea doctrinelor și afirmațiilor acestor grupuri, deoarece Scriptura este insuflată de Dumnezeu și ea este criteriul final în chestiuni de credință. Ea îl prezintă pe adevăratul Mesia în termeni care nu pot fi confundați sau greșit interpretați.
De aceea în urma unor astfel de analize, pentru care le suntem datori unor apologeți de seamă ai Bisericii, s-au descoperit caracteristici care se întâlnesc la fiecare grup. Nu toate grupurile sunt caracterizate de aceste trăsături comune, dar au unele care se găsesc și la celelalte. Folosindu-le veți putea să determinați dacă emisarii unui grup sau ai altuia fac parte din acest fenomen al sfârșitului la care am făcut referire. Datorită parametrilor descriși în Biblie, ai unui adevărat grup de creștini, nu mai trebuie să vă lăsați amăgiți de oricine, a venit sau vine, în numele lui Hristos!

EXPLOATAREA FINANCIARĂ. În loc de a apela la harul lui Dumnezeu ca mijloc de colectare de fonduri, cultele pretind membrilor lor să "dea" un anumit procent, sau să "dăruiască" din bunurile lor personale. Tot la fel de mult timp se dedică banilor cât lucrării spirituale! În cazurile mai bizare însă, membriilor (sau chiar posibililor membrii), li se cere să-și încredințeze toate averile organizației. Membrii devin sclavii organizației și depind de ea pentru orice.

ÎNVĂȚĂTURI BIBLICE INCOMPLETE, INCONSECVENTE. De regulă, se concentrează doar asupra unor adevăruri biblice în loc de a studia întreg sfatul (Cuvântul) lui Dumnezeu (din păcate, această trăsătură se observă și la biserici creștine respectabile!). Adeseori, acordă mai multă atenție învățăturilor liderilor sau fondatorilor propriei organizații, decât Scripturilor. Învățătura lor este uneori un colaj de texte biblice care nu au nici o legătură imediată. Deducțiilor le sunt aplicate ideile preconcepute ale mișcării. Pe calapodul doctrinelor specifice acestea sunt forțate să se potrivească! Chiar dacă nu ies în față cu multe din aceste doctrine cultice, urmăriți-le tehnica de studiere a Bibliei și veți observa folosirea unor texte a căror concluzie directă și evidentă, o evită.

MINIMALIZAREA, DEFORMAREA SAU NEGAREA DUMNEZEIRII DOMNULUI ISUS HRISTOS. În ciuda afirmațiilor clare ale Scripturii, aceste grupuri insistă să demonstreze că Isus nu este Dumnezeu. Folosesc trucuri necinstite, cum ar fi introducerea de cuvinte, neaflate în original, în textul biblic (vezi, Martorii lui Iehova) sau deducții nefondate și nesprijite de întreaga mărturie a Scripturii pentru a ocoli învățătura categorică a Bibliei asupra acestui subiect.

MISTERIOASE DESCOPERIRI (REVELAȚII) CUNOSCUTE DOAR LOR. Învățăturile grupului nu se pot înțelege fără ajutorul lor. Până ce nu sunt cunoscute regulile lor speciale, pe care doar ei le cunosc, nu se poate afla adevărul! Astfel, omul devine un sclav doctrinar al sistemului și orice investigație a învățăturilor este disprețuită sau chiar pedepsită cu excomunicarea.

DENUNȚAREA TUTUROR CELORLALTE ORGANIZAȚII RELIGIOASE. Mișcările religioase false se prezintă drept deținătoarele exclusive ale adevărului. Refuză să accepte că o altă organizație religioasă poate să cunoască (dețină) adevărul.

FLEXIBILITATEA DOCTRINELOR. Uneori se fac schimbări majore ale învățăturilor, datorită unor situații specifice. Încearcă cu disperare să ascundă aceste schimbări doctrinare de orice investigație istorică. Multe din aceste organizații dobândesc un avantaj zdrobitor activând în țări unde trecutul lor este complet necunoscut. Exploatează ignoranța față de ei a cetățenilor unor țări unde informațiile cu privire la trecutul lor rușinos, nu ajung sau nu există deloc.

CONDUCERI AUTORITARE. Conducătorii sau fondatorii acestor mișcări pretind (în mod direct sau indirect) închipuite calități mesianice ca temei al autorității lor. Tind să pretindă supunere absolută. Liderul cultului este plasat pe piedestalul divinității. Odată ajunși sub influența cultului puțini membrii mai îndrăznesc să o pună la îndoială.
Uneori persoanele care-și arogă astfel de poziție sunt înlocuite de organizații, sau de conducerile lor (vezi, "corpul de guvernare" - Martorii lui Iehova), a căror autoritate și călăuzire divină în decizii, de asemenea, nu poate fi chestionată.

ÎNCREDERE ÎN ALTE TEXTE SACRE DECÂT SCRIPTURA. Alte cărți câștigă întâietate față de Scriptură și o interpretează. Biblia este eclipsată de "revelațiile" mai noi, care de obicei, provin de la liderii sau fondatorii grupului.

MÂNTUIREA PRIN FAPTE. S-ar putea să susțină mântuirea prin har și prin credință, dar să pretindă fapte omenești, pentru a adăuga la jertfa primită de Dumnezeu a Domnului Isus. Această concepție reprezintă ilustrarea esențială a falsului Creștinism. Reprezintă pervertirea harului minunat al lui Dumnezeu și darul fără plată al mântuirii prin moartea și învierea lui Isus.

CE ESTE UN CULT? Definiție: Un cult este un grup de oameni ce depind (strânși în jurul interpretării specifice a Scripturii) de interpretarea neconformă (de către un om, lider proeminent, sau o organizație autoritară) principiului literar, istoric și lingvistic, a Bibliei, de către un om sau o organizație religioasă, care pretinde să se armonizeze cu Creștinismul biblic, dar negând doctrinele fundamentale ale Trinității, Dumnezeirii lui Isus Hristos, Personalității Duhului Sfânt, jertfei de ispășire a lui Isus, mântuirii prin har și prin credință, învierii trupești a lui Isus și autorității finale a Scripturii.

TERMENUL "CULT" ARE ÎN PREZENT APROXIMATIV TREI UTILIZĂRI:

1) Desemnează un alt mod de închinare; cuvântul derivă din latinescul "cultus", care înseamnă mod de închinare, ritual, liturghie, venerare. De exemplu, "cultul" (modul de închinare) creștin ortodox al Bisericii Ortodoxe Române este diferit de "cultul" (modul de închinare) al Creștinilor după Evanghelie sau,
2) cuvântul este un termen peiorativ, depreciativ pentru o mișcare religioasă care nu face parte din ceea ce se crede a fi "biserica de stat" și "singura păstrătoare" a tradiției creștine. Această utilizare este o confuzie a termenului și o utilizare răutăcioasă inspirată de interese partizane și de nerecunoașterea Scripturilor ca unic etalon de credință. Este o utilizare la care recurg unii ziariști, politicieni, oameni religioși, sociologi, etc. Confuzia este inevitabilă la aceia care nu au nici o poziție religioasă. Sau,
3) termenul indică o mișcare deviantă de la creștinismul biblic, negând doctrinele fundamentale ale acestuia. Această utilizare este determinată de criterii teologice și acestea sunt cele ce trebuie să determine categorisirea.

CARE ESTE ORIGINEA CULTELOR? DE UNDE AU APĂRUT? Citind pasajele următoare veți avea o descoperire șocantă! 1Ioan 2:18, 19; 2Petru 2:1-2; 1Tim.4:1. Din mijlocul nostru! Cultele sunt "polițele neplătite ale Bisericii!". Cauze: analfabetismul biblic, indiferența față de doctrină, lipsa de discernământ doctrinar, etc.

CARE ESTE SECRETUL SUCCESULUI LOR? "Mulți îi urmează", ne spune Biblia. 1Ioan 4:5; 2Tim.4:3; 2Tim.4:4. SUNT ENERGIZATE DE O IMITAȚIE FALSĂ A ORIGINALULUI ISUS, A HRISTOSULUI BIBLIC: 2Cor.11:3-4, 13-15; Gal.1:6-10. "HRISTOSUL" CULTELOR ESTE : "UN ALT ISUS", ADUCĂTORUL "UNEI ALTE EVANGHELII" SI DĂTĂTORUL "UNUI ALT DUH"!!

CUM SE DEMASCĂ SISTEMELE RELIGIOASE FALSE? CUM SE DEPISTEAZĂ, DESCOPERĂ FALSURILE SPIRITUALE?
* APLICÂND TESTUL SCRIPTURII. Care este acesta? 1Ioan 4:2,3; 2:22,23 sau Efeseni 5:13
- Aceste doctrine trebuie privite din "lumina" învățăturilor Bibliei, atunci sunt date la iveală, demascate, descoperite. Scriptura reprezintă criteriul obiectiv al acestui test.
* PRIN COMPARAȚIE CU HRISTOSUL BIBLIC. Puneți aceeași întrebare pe care a pus-o Isus în Matei 16:13,14,15. Cine zic ....(puteți completa d-voastră, cu numele celor ce spus că vin în Numele lui Dumnezeu) că este Isus? Să întrebăm cine zic acești "profeți", aceste organizații cultice și biserici pseudo-creștine, că este Hristosul. Dacă descrierea lor a Domnului Isus nu se potrivește cu cea a Bibliei atunci, ei nu-l predică pe adevăratul Isus Hristos, ci un "altul", despre care Apost.Pavel ne-a avertizat: "Într-adevăr dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine!" (2 Cor.11:4). Asemenea credincioșilor din Corint, și d-voastră trebuie să fiți conștienți că există un alt Isus, unul fals, care este "Hristosul cultelor", o versiune falsificată a Hristosului descris în Biblie și care a umblat pe acest pământ acum 2.000 de ani, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre și care a fost propovăduit de apostoli ca fiind Mântuitorul nostru. Dacă treceți crezurile oricui, prin filtrul Cuvântului lui Dumnezeu, veți fi la adăpost de aceste versiuni falsificate ale Mântuitorului!

Sunteți dispuși să faceți pentru adevăr ceea ce cultele fac pentru o minciună?

Materialul a fost tradus și adaptat de către, Teodor Macavei, după capitolul "Scheme of Cultism" din cartea pastorului lui Grace Brethren Church din Long Beach, California, Richard Mayhue, "Unmasking Satan", (Victor Books, P.O.Box 1852, Wheaton, Illinois, 60189). De asemenea, compilarea acestui material a fost posibilă datorită bunăvoinței lui CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE (P.O.Box 500, San Juan Capistrano, CA 92693, USA), o reputabilă organizație anti-cultică din Statele Unite.


Apologetică