Înapoi
Acasă
Biblia

Comparați 20 de religii și secte cu Creștinismul biblic

Creștinism, secte și religii

O comparație între 20 de religii, secte și Creștinismul biblic.

Un rezumat concis al crezurilor de bază.
O ediție nouă de pliant împăturit.
Cercetări actualizate și date noi.


Cine este Dumnezeu?
Cine este Isus?
Cine este Duhul Sfânt?
Cum este omul mântuit?
Ce se întâmplă după moarte?
Fondatori, data, locul?
Scrierile de bază.
Alte date relevante.

Veți afla ce propuneri la întrebările de mai sus avansează:

Mormonismul
Martorii lui Iehova
Biserica Unificării
Știința Creștină
Spiritismul
Scientologia
New Age-ul
Hinduismul
Hare Krishna
Meditația Transcedentală
Islamul
Bahaismul și altele...

și ce răspunsuri are Creștinismul biblic?

Creștinismul biblic

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Isus Hristos. Întemeiat în jurul anilor 30-33 din primul secol în provincia evreiască a Palestinei (Israelul de azi) aflată în ocupația Imperiului Roman. Urmașii lui Isus Hristos au rămas cunoscuți sub numele de "creștini".
Scrieri de bază Biblia, scrisă inițial în ebraică și aramaică (Vechiul Testament) și în greacă (Noul Testament).
Cine este Dumnezeu? Dumnezeul adevărat este trinitar (un singur Dumnezeu descoperit în trei Persoane, dar nu trei dumnezei): Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cel mai des titlul "Dumnezeu" desemnează prima Persoană a Trinității, Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu este o ființă spirituală neavînd un corp fizic. El este personal, lucrând cu omul. A creat universul din nimic, este etern, neschimbător, sfânt, iubitor și perfect.
Cine este Isus? Isus este Dumnezeu, a doua Persoană a Trinității. Ca Dumnezeu Fiul El a existat din totdeauna și nu este creat. El este cu desăvârșire Dumnezeu și cu desăvârșire om (cele două naturi fiind unite, nu amestecate). Fiind a doua Persoană a Trinității, El este deopotrivă egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Când s-a făcut om, El a fost conceput prin Duhul Sfânt și s-a născut din fecioara Maria. Isus este singura cale la Tatăl, la mântuire și la viață veșnică. El a murit pe cruce, potrivit cu planul lui Dumnezeu, devenind jertfa perfectă și ispășitoare a păcatelor noastre. A înviat dintre morți a treia zi, este nemuritor spiritual și fizic. În următoarele 40 de zile, a fost văzut de mai mult de 500 de martori oculari. Rănile i-au fost atinse de om și a mâncat mâncare alături de ucenici. S-a înălțat trupește la ceruri. Isus se va întoarce din nou vizibil și trupește pentru a instaura Împărăția lui Dumnezeu la sfârșitul lumii și pentru a face judecata lumii.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia Persoană a Trinității. Duhul Sfânt este o persoană, nu o forță sau un câmp de energie. El mângâie, se întristează, mustră, convinge, învață, vorbește și îi umple pe creștini. El nu este Tatăl, nici Fiul, Isus Hristos. Este o Persoană distinctă.
Cum ești mântuit? Mântuirea se obține prin harul lui Dumnezeu și nu prin faptele bune făcute de om. Mântuirea trebuie primită prin credință. Omul trebuie să creadă din inimă că Isus a murit pentru păcatele lui și că a înviat trupește din morți, fapt care reprezintă atât asigurarea iertării cât și a învierii trupului. Acesta a fost planul atent al lui Dumnezeu prin care a procurat iertarea păcătoșilor.
Ce se întâmplă după moarte? Credincioșii merg la Domnul. Se alătură lui Isus. După moarte, toți așteaptă judecata finală. Atât cei mântuiți cât și cei pierduți vor învia. Cei mântuiți vor locui împreună cu Isus în ceruri. Cei pierduți vor suferi chinul separării eterne de Dumnezeu (în iad). Învierea trupească a lui Isus din morți garantează credincioșilor că și ei vor fi înviați și că vor primi trupuri noi nemuritoare.
Alte date, crezuri și practici Închinarea se aduce în grup, de regulă în biserici. Nu există ritualuri secrete. Botezul și Comuniunea (Cina Domnului) sunt publice. Se depun eforturi misionare voluntare. Ajutor celor în nevoie, săracilor, orfanilor, văduvelor și celor suferinzi. Creștinii cred că Isus este Mesia Israelului făgăduit iudeilor în Vechiul Testament. Isus a spus că urmașii Lui vor fi cunoscuți după dragostea lor unul pentru celălalt.

Martorii lui Iehova

(Societatea Turnului de Veghere și a Tractatului)

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Charles Taze Russell (1852-1916) și Joseph F. Rutherford (1869-1942). Mișcarea a început în anul 1879 în Pennsylvania, S.U.A.. Sediile de azi ale organizației se află în Brooklyn, New York.
Scrieri de bază Toate publicațiile actuale, incluzând Biblia (doar pretinsa "Traducere a Lumii Noi", o adaptare făcută propriilor crezuri), "Să înțelegem Scripturile", "Tu poți să trăiești veșnic în paradisul de pe Pământ", cunoscutele reviste "Turnul de Veghere" și "Treziți-vă!".
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o singură persoană numită "Iehova" al cărei nume martorii l-au redescoperit (sic!). Trinitatea este respinsă. Isus a fost întâia creatură făcută de Iehova.
Cine este Isus? Isus nu este Dumnezeu ca Tatăl, ci unul mai mic. Înainte de a trăi pe Pământ, el era arhanghelul Mihail. Prin el Iehova a creat universul. A fost un om care a trăit o viață perfectă pe Pământ. După ce a murit pe un stâlp (nu pe o cruce!), el a fost înviat ca și creatură spirituală, iar trupul i-a fost distrus. Isus nu va veni a doua oară, el a "revenit" invizibil în anul 1914, în spirit. Foarte curând, împreună cu îngerii îi va nimici pe toți cei ce nu sunt "martori ai lui Iehova".
Cine este Duhul Sfânt? Impersonalul "spirit sfânt" nu este Dumnezeu, ci mai degrabă invizibila și activa forță a lui Iehova Dumnezeu.
Cum ești mântuit? Dacă te botezi ca și "martor al lui Iehova". Marea majoritate a membrilor trebuie să dobândească viața veșnică prin lucrarea "din ușă-n ușă". Mântuirea în ceruri se limitează doar la cei 144.000 de "unși". Numărul a fost deja atins.
Ce se întâmplă după moarte? Cei 144 de mii trăiesc ca spirite în ceruri. Restul celor drepți, "marea gloată" vor trăi pe pământ și vor trebui să-l asculte cu desăvârșire pe Iehova timp de 1.000 de ani, altfel vor fi anihilați.
Alte date, crezuri și practici Sunt cunoscuți sub numele de Biblia Turnului de Veghere și Societatea Tractatului. Se strâng în "Sălile Regatului" în loc de biserici. Membrii activi sunt îndemnați să distribuie literatura organizației din ușă în ușă. Odată pe an se ține serviciul de "Comemorare" (Cina Domnului) la care doar cei "unși" pot lua parte. Nu țin sărbătorile, zilele de naștere. Le este interzis să voteze, să salute drapelul țării, să servească în armată, sau să primească transfuzii de sânge.

Mormonismul

(Biserica Sfinților din Zilele din Urmă)

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Joseph Smith Jr. (1805-1844) este cel ce în anul 1830 a întemeiat Biserica lui Isus Cristos a Sfinților din Zilele din Urmă în New York. Sediile actuale se găsesc în Salt Lake City, statul american Utah.
Scrieri de bază Cartea lui Mormon, Doctrina și Legămintele, Perla de Mare Preț, Biblia (doar versiunea King James, sau propria "Versiune Inspirată" a lui Smith), învățăturile autoritare ale profeților mormoni sau ale altor "autorități generale" ale grupării.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl a fost odată un om, însă a "progresat" atingând dumnezeirea. El are un corp fizic asemenea nevestei lui (Maica Cerească). Nu există trinitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei dumnezei deosebiți. Oamenii vrednici vor putea într-o zi să devină ei înșiși dumnezei.
Cine este Isus? Isus este un dumnezeu diferit de Tatăl (Elohim). El este copilul de spirit al Tatălui și Mamei din Ceruri și este "fratele mai vârstnic" al tuturor oamenilor și al ființelor spirituale. Trupul său a fost creat din unirea sexuală dintre Elohim și Maria. Isus a rămas necăsătorit. Moartea sa de pe cruce nu oferă ispășire completă pentru toate păcatele, dar oferă tuturora șansa învierii.
Cine este Duhul Sfânt? "Spiritul sfânt" este diferit de "Sfântul Duh". "Spiritul sfânt" nu este Dumnezeu, ci este o influență sau emanație asemenea electricității ieșită de la Dumnezeu (sau o "lumină" a lui Hristos).
Cum ești mântuit? Învierea vine prin har, însă mântuirea (care constă din înălțarea la dumnezeire) se obține prin faptele bune, inclusiv prin ascultare față de liderii bisericii, de botezul mormon, de zeciuială, de ordinare, de căsătorie și de ritualuri secrete din templul mormon. Viața veșnică nu este posibilă fără apartenența la grupare.
Ce se întâmplă după moarte? În cele din urmă aproape toată lumea ajunge într-unul dintre cele trei "regate cerești" diferite, unii dobândind dumnezeirea. Apostații și ucigașii merg totuși în "întunericul de afară".
Alte date, crezuri și practici Alcoolul, tutunul, cafeaua sau ceaiul sunt interzise. Se săvârșește un botez pentru cei morți. Un angajament misionar de 2 ani este încurajat. Prozelitism făcut din ușă în ușă. Ritualurile secrete din templu sunt accesibile doar membrilor cu bună reputație. O rețea socială extinsă. Persoanelor de origine africană nu le-a fost permis accesul liber la preoția mormonă și privilegiile ei decât începând din anul 1978.

Biserica Unificării

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Sun Myung Moon (născut în 1920). În anul 1954 acesta a întemeiat "Asociația Spiritului Sfânt pentru Unificarea Creștinismului Mondial" (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity), în Coreea de Sud. Sediile actuale se află în orașul New York.
Scrieri de bază Principiul Divin de Sun Myung Moon considerat "Testamentul completat". Rezumatul Principiului, Nivelul 4 și Biblia. ("Biblia însă nu este ea însăși adevărul, ci doar un manual care învață adevărul".)
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este atât pozitiv cât și negativ. Dumnezeu a creat universul din el însuși, universul fiind "trupul" lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cunoaște viitorul, suferă și îi este necesar omul (Sun Myung Moon) care să-l facă fericit. Nu există trinitate.
Cine este Isus? Isus a fost un om desăvârșit, dar nu era Dumnezeu. Este fiul lui Zaharia, nu a fost născut din fecioară. Misiunea lui era de a-i strânge pe iudei în jurul Lui însuși, să-și găsească o mireasă perfectă și să pună bazele unei familii perfecte. Misiunea însă, a eșuat. Isus nu a înviat fizic din morți. A doua venire a lui Hristos este împlinită în persoana lui Sun Myung Moon, care îi este superior lui Isus și va duce la îndeplinire misiunea acestuia.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este un spirit feminin care lucrează împreună cu Isus în lumea spirituală călăuzindu-i pe oameni la Sun Myung Moon.
Cum ești mântuit? Ascultarea și recunoașterea Adevăraților Părinți (Moon și nevasta lui) va elimina păcatul și va conduce la desăvârșire. Cei ce sunt cununați de Moon și nevasta lui beau un vin sfânt special care conține 21 de ingrediente (inclusiv sânge de la Părinții Adevărați).
Ce se întâmplă după moarte? După moarte omul ajunge în lumea spiritelor. Nu există înviere. Membrii avansează convingându-i și pe alții să-l urmeze pe Sun Myung Moon. Toată lumea va fi mântuită, inclusiv Satana.
Alte date, crezuri și practici Cunoscuți și sub numele de "Federația Familială pentru Pacea Lumii și Unificare" (Family Federation for World Peace and Unification). Cununii în masă între diferite etnii care sunt aranjate și oficiate de Moon. Membrii cred că Isus se pleacă înaintea lui Sun Myung Moon și că acesta este Împăratul împăraților, Domnul domnilor și Mielul lui Dumnezeu. Este încuviințat contactul cu spiritele morților.

Știința Creștină

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Mary Baker Eddy (1821-1910). Fondată în Massachusetts, S.U.A., în anul 1875. Sediile actuale în Boston, statul Massachusetts.
Scrieri de bază Știință și Sănătate, cu Trimiteri la Scripturi, Scrieri Diverse, Manualul Bisericii Mamă și altele scrise de d-na Eddy. Biblia (nu prea creditată). Jurnalul Științei Creștine, Santinela Științei Creștine și alte publicații periodice oficiale.
Cine este Dumnezeu? Conform d-nei Eddy, Dumnezeu este un principiu impersonal al vieții, adevărului, dragostei, inteligenței și spiritului. Dumnezeu este tot ce există cu adevărat, materia este o iluzie.
Cine este Isus? Isus nu era Hristosul, ci un om care a manifestat ideea hristică (Hristos însemnând perfecțiune, nu o persoană). Isus nu era Dumnezeu iar Dumnezeu nu putea niciodată să devină om sau trup. El nu a suferit și nu putea să pătimească pentru păcate. Nu a murit pe cruce. Nu a înviat trupește din morți. Nu se va întoarce literal înapoi.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este definit ca fiind învățătura Științei Creștine. O putere impersonală.
Cum ești mântuit? Umanitatea este deja mântuită etern. Păcatul, răul, boala și moartea, nu sunt reale.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea nu este reală. Cerurile și Iadul nu sunt decât niște stări ale minții. Modalitatea prin care se poate ajunge în ceruri este să se intre în armonie (să fii una cu Dumnezeu).
Alte date, crezuri și practici Membrii apelează la "profesioniști" (engl., practitioners) de Știință Creștină (vindecători profesioniști autorizați care "tratează" presupuse boli contra unei taxe), în loc de medici. Vindecarea intervine în urma conștientizării faptului că nu poți fi într-adevăr bolnav, sau rănit și că trupul nu se poate îmbolnăvi, nu poate să simtă durerea sau nu poate să moară (materia este o iluzie). Atragerea de noi membri se face prin invocarea unor vindecări miraculoase. Publică ziarul Christian Science Monitor.

Școala Unității Creștinismului

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Soții Charles (1854-1948) și Myrtle (1845-1931) Fillmore. Fondată în 1889 în Kansas City, Missouri. Sediul în Unity Village, Missouri.
Scrieri de bază Revista "Unitatea". Cărțile Lecții din adevăr, Dicționarul biblic metafizic și Biblia (dar nu foarte creditată și supusă intepretărilor cu sensuri "ascunse").
Cine este Dumnezeu? O putere impersonală invizibilă. Lui "Dumnezeu" i se mai spune "principiul", "legea", "ființa", "mintea", "spiritul". Dumnezeu se găsește în tot la fel cum sufletul se află în corpul omului. Nu există trinitate. Spiritul este realitate, materia nu.
Cine este Isus? Isus a fost un om, dar nu Hristosul. A fost totuși un om care poseda "conștiință hristică". "Hristos" înseamnă o stare de perfecțiune regăsită în fiecare om. Isus a trăit de mai multe ori înainte căutându-și propria lui mântuire. Isus nu a murit ca jertfă pentru păcatele nimănui. Nu a înviat trupește din morți și nu se va întoarce niciodată pe Pământ în trup.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este legea lui Dumnezeu în acțiune, "puterea executivă atât a Tatălui cât și a Fiului". Un gând "distinct" din mintea omului.
Cum ești mântuit? Recunoscând că fiecare om este la fel de mult Fiul lui Dumnezeu cum Isus a fost. Nu există rău, nici diavol, păcat, sărăcie, sau bătrânețe. Omul suferă mai multe reîncarnări până ce învață aceste adevăruri și devine "perfect".
Ce se întâmplă după moarte? Moartea este rezultatul unei gândiri greșite. Omul migrează într-un alt corp (reîncarnare) până atinge iluminarea. Nu există un iad sau rai literal.
Alte date, crezuri și practici Servicii de închinare ținute în bisericile Unității. Se oferă consiliere și rugăciuni prin corespondență și la telefon ("Silent Unity"). Se crede că Unitatea primește anual milioane de cereri de rugăciune. Calendare devoționale ale Unității precum Cuvântul de zi cu zi, sunt folosite de membrii altor religii și biserici. În fiecare an milioane de publicații ale grupării văd lumina tiparului.

Scientologia

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Fondată în anul 1954 de L. Ron Hubbard (1911-1986), în California. Sediile actuale în Los Angeles, California.
Scrieri de bază Dianetica, Știința modernă a sănătății mintale, alături de alte cărți scrise de Hubbard. Calea spre fericire.
Cine este Dumnezeu? Nu-l definește pe Dumnezeu sau Ființa Supremă și respinge descrierile biblice ale lui Dumnezeu. Fiecare este un "tetan", adică un spirit nemuritor care posedă puteri nelimitate asupra propriului univers, dar nu toți sunt conștienți de acest lucru.
Cine este Isus? Isus este rareori menționat în Scientologie. Isus nu este Creatorul, nici nu a fost un "tetan activ/operativ" (deținând puteri supranaturale și beneficiind de ștergerea defectelor mintale). Isus nu a murit pentru păcatele oamenilor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este menționat în această credință.
Cum ești mântuit? Nu există păcat, nici necesitatea pocăinței. Mântuirea înseamnă scăparea de reîncarnări. Se așteaptă ca fiecare să lucreze cu un "auditor" la "engramele" (complexe) sale pentru a atinge condiția de "curat", apoi să progreseze urcând pe "puntea ce duce la eliberarea completă".
Ce se întâmplă după moarte? Iadul este un mit. Oamenii care reușesc să-și șteargă engramele devin tetani operativi.
Alte date, crezuri și practici Membrii celebrează nașterea lui Hubbard și aniversarea publicării Dianeticii. În întreaga lume plutește controversa în jurul grupului. Revistele Time și Reader's Digest au publicat demascări zdrobitoare la adresa grupului. Printre organizațiile asociate Scientologiei se numără Narconon, Criminon, Way to Hapiness Foundation, WISE, Hubbard College of Administration, Applied Scholastics. Organizația are în rândurile ei câteva nume de actori celebri.

Spiritismul

(sau, spiritualismul)

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Un crez străvechi popularizat de surorile Kate și Margaret Fox în jurul anului 1848, în Hydesville, New York. Există mai multe grupuri mici, fără un sediu oficial.
Scrieri de bază Manualul Spiritistului, Evanghelia Aqvariană a lui Isus Hristosul, Oahspe, Biblia (pasaje la alegere), și altele.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o inteligență infinită. Puterea impersonală care controlează universul.
Cine este Isus? Isus a fost un om, nu Dumnezeu. Când a fost pe Pământ, el era profet sau medium avansat (cel despre care se crede că intră în legătură cu lumea spiritelor). Acum Isus este un spirit prin care omul poate comunica cu lumea spiritelor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este cuprins în această credință. Cu toate acestea, unii folosesc termenul când se referă la spiritul unui om sfânt care nu mai trăiește.
Cum ești mântuit? Cunoașterea și faptele bune îmbunătățesc statutul omului în viața de apoi.
Ce se întâmplă după moarte? După încheierea vieții pe acest plan pământesc, viața continuă pe tărâmul spiritelor unde duhul omului poate progresa de la un nivel la altul. Raiul și iadul sunt stări ale minții. Unii cred în reîncarnare.
Alte date, crezuri și practici Se țin ședințe pentru contactarea morților. Se fac demonstrații spiritiste. Servicii asemănătoare celor din biserică în care se cântă, se transmit mesaje spirituale din partea celor morți și se fac profeții. Uneori se utilizează plăcile de Quija. Cei care au suferit pierderea cuiva drag sunt adeseori atrași de perspectiva contactului cu cei decedați.

New Age

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Rădăcinile mișcării se găsesc în misticismul oriental, în hinduism și în păgânism. Prin anii '80 și '90 ideile New Age au fost popularizate de actrița Shirley MacLaine (născută 1934). Crezurile variază substanțial.
Scrieri de bază Nu există o carte sfântă. Se folosesc pasaje biblice pe sărite. I Ching-ul, scrierile hinduismului, budismului și taoismului, la care se adaugă superstiții ale indienilor americani. Cărțile publicate despre astrologie, misticism și magie.
Cine este Dumnezeu? Totul și fiecare este Dumnezeu. Dumnezeu este o forță impersonală sau un principiu, nu o persoană. Omul posedă o nelimitată putere interioară pe care are nevoie să o descopere.
Cine este Isus? Isus nu este singurul Dumnezeu adevărat. El nu este un mântuitor, ci un model spiritual, un guru și este acum unul dintre "maeștrii înălțați". El era un adept al New Age-ului care s-a conectat la puterea divină așa cum o poate face fiecare. Mulți cred că Isus a ajuns în Orient, în India sau Tibet, pentru a descoperi adevăruri mistice. Nu a înviat trupește din morți, ci s-a "ridicat" la un nivel spiritual superior.
Cine este Duhul Sfânt? Uneori este perceput drept o forță spirituală. Omul este divin și poate trăi fenomenul spiritist prin contactarea unor ființe nepământești.
Cum ești mântuit? Este nevoie de compensarea karmei rele cu o bună karma. Omul poate primi putere supranaturală prin meditație, prin conștientizarea eu-ului (descoperirea sinelui) și prin intermediul unor "spirite ghid". Se utilizează termeni ca "renăscut" pentru descrierea descoperirii de sine (a intrării în contact cu propriul sine).
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnarea omului are loc până se atinge dumnezeirea sau identificarea cu Dumnezeu. Nu se crede într-o viață veșnică după înviere. Nici într-un iad și rai literal.
Alte date, crezuri și practici Yoga, meditația, vizualizarea, astrologia, mediumismul, hipnotismul, transele și interpretarea cărților de Tarot, pot fi incluse în New Age. Utilizarea de cristale pentru armonizarea cu Dumnezeu (care trece drept o energie), pentru vindecări spiritiste, contactarea spiritelor, și pentru expansiunea conștiinței, sau a altor puteri spirituale. Se militează fervent pentru pacea mondială și unitate. Se accentuează vindecarea holistică.

Islamul

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Mahomed (570-632) este "pecetea" finală a mai multor profeți trimiși de către Allah (Dumnezeu). Calendarul islamic a debutat în anul 622 d.H. când Mahomed a fugit din Mecca. Principalele secte ale islamului: Shia și Sunni.
Scrieri de bază Coranul (Qur'an) i-a fost revelat lui Mahomed de către îngerul Gabriel. Legea lui Moise din Biblie, Psalmii lui David și Evanghelia lui Isus (Injil-ul) sunt acceptate în Coran, însă cărturarii musulmani susțin că creștinii și evreii au denaturat respectivele revelații originale.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu (Allah) este Unul. Cel mai mare păcat în Islam este shirk care înseamnă asocierea cu ceva a lui Dumnezeu. Mulți musulmani cred că creștinii cred în trei dumnezei și ca prin urmare se fac vinovați de păcatul shirk-ului. Atributele umane de felul "Dumnezeu Tatăl" nu sunt permise.
Cine este Isus? Isus (Isa în arabă) este unul dintre cei mai respectați peste 124.000 de profeți trimiși de Allah. Isus a fost fără de păcat, născut din fecioară și un mare vindecător miraculos, dar nu este fiul lui Dumnezeu. Nașterea sa din fecioară este asemănată cu crearea lui Adam. Isus nu este Dumnezeu iar Dumnezeu nu este Isus. El nu a fost crucificat ci a fost înălțat înainte de moarte de către Allah scăpându-l ca pe Avraam sau Moise. Isus, nu Mahomed se va întoarce pentru a juca un rol special înaintea zilei judecății, poate pentru a-i converti pe creștini la Islam.
Cine este Duhul Sfânt? Allah are un spirit sau este el însuși un spirit. Musulmanii resping noțiunea biblică a trinității.
Cum ești mântuit? Oamenii sunt de fel buni, dar greșesc și au nevoie de călăuzire. Echilibrul dintre faptele bune și cele rele determină dacă destinul etern al omului va fi iadul sau paradisul. Mila lui Allah poate înclina balanța în favoarea paradisului, devreme ce voia lui este supremă.
Ce se întâmplă după moarte? Învierea trupurilor. Teama de chinul veșnic reprezintă o temă predominantă în Coran. Paradisul include o grădină populată de houris, niște fecioare rânduite de Allah să ofere plăceri sexuale bărbaților neprihăniți.
Alte date, crezuri și practici Urmașii sunt numiți musulmani. Frecventează moscheea în vederea rugăciunilor, pentru predică, și sfătuire. Se fac eforturi sfinte și se dă toată silința pentru răspândirea Islamului (jihad-ul). Islamul constă din 5 stâlpi: mărturisirea că Allah este singurul Dumnezeu adevărat și că Mahomed este profetul său, rugăciunea de cinci ori pe zi îndreptat cu fața către Mecca, facerea de milostenii (în bani), postul din timpul lunii Ramadanului, pelerinajul la Mecca (odată în viață).

Națiunea Islamului

(o sectă "americană")

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Fondată în anul 1930 de Wallace D. Fard (1891-?) în Detroit, dar ulterior a fost condusă de Elijah (Ilie) Muhammad (1897-1975) începând cu anul 1934. Conducătorul actual este Louis Farrakhan (născut 1933). Sediul se află în Chicago, Illinois, S.U.A.
Scrieri de bază În public, Sfântul Coran reprezintă autoritatea, Biblia este de asemenea citată frecvent, dar Mesaj către negrul din America, Salvatorul nostru a sosit și alte cărți ale lui Elijah Muhammad alimentează crezurile aparte ale mișcării. Învățăturile din prezent se regăsesc în ziarul The Final Call și în discursurile Predicatorului Farrakhan.
Cine este Dumnezeu? Oficial, există doar un singur Dumnezeu, Allah așa cum este descris în Coran. Dar și învățăturile lui Elijah Muhammad sunt adevărate: Dumnezeu este un om de culoare, milioane de Allahi au trăit și au murit de la creație încoace, luată în mod colectiv rasa neagră este Dumnezeu iar Stăpânul Fard este Allah-ul Suprem și Mântuitorul.
Cine este Isus? Oficial, Isus este un profet fără păcat al lui Allah. În particular, Isus s-a născut din adulterul Mariei cu Iosif care era deja căsătorit cu o altă femeie. Isus nu a fost crucificat, ci înjunghiat în inimă de către un ofițer de poliție. Se află încă îngropat în Ierusalim. Profețiile despre a doua venire a lui Isus se referă la Stăpânul Fard (Master Fard), la Elijah Muhammad sau la Louis Farrakhan.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este important în credința Națiunii Islamului, ci este în general considerat a fi puterea lui Dumnezeu sau ca îngerul Gabriel atunci când i-a vorbit profetului Mahomed.
Cum ești mântuit? Oamenii păcătuiesc, dar nu sunt născuți păcătoși. Mântuirea se primește prin supunere lui Allah și pentru faptele bune. Alte crezuri mai vechi reapar: Fard este Salvatorul (mântuitorul), mântuirea rezultă în urma cunoașterii de sine și a realiza că albii sunt diavolii a căror rasă a disclocat-o pe cea a negrilor.
Ce se întâmplă după moarte? Nu există conștiență sau vreo altă existență spirituală după moarte. Cerul și Iadul sunt simboluri. Afirmațiile făcute despre înviere se referă la trezirea persoanelor "moarte mintal" prin prezentarea învățăturilor adevărate.
Alte date, crezuri și practici Mesajele publice ale lui Farrakhan coexistă cu învățăturile esoterice mai timpurii. Vederile mai vechi ale lui Elijah Muhammad (cum sunt politeismul, Dumnezeu este rasa neagră, Stăpânul Fard este Allah încarnat, albii sunt diavolii care se înmulțesc pentru a face rău) sunt încă distribuite, dar discursul public din prezent se axează pe teme islamice (un singur Dumnezeu etern, diversitate rasială), cu referiri repetate la Biblie.

Credința Baha'i

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Siyyid 'Ali-Muhammad (1819-1850), supranumit "Bab" (poarta) și Mirza Husayn-'Ali, "Baha'u'llah" (1817-1892). Fondată în 1844 în Iran. Sediul în Haifa, Israel.
Scrieri de bază Scrierile lui Baha'u'llah și cele ale lui Abdu-l'Baha, singurul interpret autorizat al credinței, printre care se numără Kitab-i-Aqdas ("Cartea cea mai sfântă") și Kitab-i-Iqan ("Cartea certitudinii"), cât și Biblia interpretată spiritual încât să se conformeze teologiei Bahai.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o ființă divină de neînțeles și care s-a descoperit pe sine prin intermediul a nouă "manifestări" (lideri religioși), inclusiv prin Adam, Moise, Krishna, Buda, Isus, Mahomed și Baha'u'llah. Trinitatea este respinsă.
Cine este Isus? Isus este una dintre cele nouă manifestări ale lui Dumnezeu. Fiecare manifestare o depășește pe cea precedentă, aducând învățăminte noi despre Dumnezeu. Isus care l-a înlocuit pe Moise, a fost la rândul lui înlocuit de Mahomed, depășiți și înlocuiți ulterior de cea mai mare și mai importantă dintre toate manifestările, cea a lui Baha'u'llah ("Gloria" sau "splendoarea lui Allah"). Isus nu este Dumnezeu și nu a înviat din morți. El nu este singura cale la Dumnezeu. Isus s-a întors pe Pământ în chipul lui Baha'u'llah.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este energie divină provenită de la Dumnezeu și care a dat putere fiecărei manifestări. "Spiritul Adevărului" se referă la persoana lui Baha'u'llah.
Cum ești mântuit? Prin credința în manifestarea lui Dumnezeu (care este Baha'u'llah). Prin a cunoaște și a trăi principiile și învățăturile lui Baha'u'llah.
Ce se întâmplă după moarte? Nemurirea fiecăruia este asigurată de faptele bune făcute, iar celor credincioși li se acordă răsplăți. Cerul și iadul sunt niște stări, nu locuri.
Alte date, crezuri și practici Credința Baha'i este la origine o sectă islamică aspru persecutată în Iran. Credința Baha'i învață că toate religiile au aceeași sursă, aceleași principii și urmăresc același lucru. Un accent deosebit se pune pe integrare și unitate mondială. Se țin cu regularitate adunări locale denumite "sărbători" și întâlniri administrative numite "adunări spirituale". "Casa Universală a Dreptății" din Haifa, Israel, este totodată un mausoleu, dar și principala structură de conducere a grupării.

Iudaismul (credința mozaică)

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Biblicii Avraam și Moise, cu aproape 2.000 de ani înainte de Hristos, în Orientul Mijlociu. Există trei mari ramuri principale ale iudaismului. Iudaismul ortodox, iudaismul conservator și iudaismul reformist, fiecare având crezuri proprii.
Scrieri de bază Tanakh (Vechiul Testament) și îndeosebi Tora (primele cinci cărți ale Bibliei). Talmudul (un comentariu al Vechiului Testament). Învățături ale fiecărei ramuri. Scrierile înțelepților, precum Maimonide.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este duh. Pentru iudeii ortodocși Dumnezeu este personal, atotputernic, etern și milos. Pentru alți iudei, Dumnezeu este impersonal, de nepătruns, fiind definit în mai multe feluri. Nu există trinitate.
Cine este Isus? Isus este privit fie ca un mesia fals extremist, fie ca un bun rabin (învățător) evreu care a fost martirizat. Mulți iudei nu-l recunosc deloc pe Isus. Iudeii (cu excepția celor "mesianici" și a evreilor creștini) nu cred că el era Mesia, Fiul lui Dumnezeu sau că ar fi înviat din morți. Evreii ortodocși cred că Mesia va restaura împărăția iudaică și că în cele din urmă aceasta va stăpâni Pământul.
Cine este Duhul Sfânt? Unii cred că Duhul Sfânt este un alt nume pentru activitatea lui Dumnezeu pe Pământ. Alții susțin că este puterea sau dragostea lui Dumnezeu.
Cum ești mântuit? Unii evrei cred că rugăciunea, pocăința și respectarea Legii sunt necesare mântuirii. Alții cred că mântuirea înseamnă progresul societății.
Ce se întâmplă după moarte? Va avea loc o înviere fizică. Cei ascultători vor trăi pe veci împreună cu Dumnezeu iar cei nedrepți vor suferi. Unii iudei nu cred într-o existență conștientă după moarte.
Alte date, crezuri și practici Adunări la sinagogă de ziua sabatului (care începe de vineri seara și durează până sâmbătă seara). Ritul tăierii împrejur (circumciziei) băieților. Se țin mai multe zile sfinte și sărbători precum, Paștele (evreiesc), Șucotul, Hanukah, Rosh Hashanah, Yom Kippur (Ziua Ișpășirii), Purimul. Ierusalimul este considerat orașul sfânt.

Hinduismul

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Nu are un fondator. Există mai multe secte. A început cu 1.800-1.000 de ani înainte de Hristos în India.
Scrieri de bază Mai multe scrieri sacre printre care se includ, Veda (cele mai vechi, circa 1.000 de ani înainte de Hristos), Upanishad-ele și Bhagavad-Gita.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este "Absolutul", un spirit universal. Fiecare face parte din Dumnezeu (Brahman) asemenea contopirii picăturilor de apă în mare, dar majoritatea oamenilor nu-și dau seama de asta. Închinătorii venerează manifestării fizice ale Brahman-ului (zei și zeițe).
Cine este Isus? Isus Hristos este un învățător, un guru, sau un avatar (o încarnare a lui Vishnu). El este un fiu al lui Dumnezeu asemenea altora. Moartea lui nu ispășește păcatele și nu a înviat din morți.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credință.
Cum ești mântuit? Eliberarea din ciclul de reîncarnări. Se realizează prin yoga și meditație. Poate necesita mai multe vieți. Mântuirea finală constă din absorbirea sau integrarea în Brahman.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnarea într-o viață mai bună (o karma pozitivă) are loc dacă omul s-a purtat cumsecade. Dacă însă nu a făcut-o, acesta se poate renaște urmând să plătească pentru păcatele din trecut (o karma negativă) prin suferință.
Alte date, crezuri și practici Unii discipoli port robe portocalii și au capetele rase. Mulți hinduși se închină idolilor de piatră și lemn aflați în temple. Unii guru (ghizi spirituali) pretind supunere absolută. Discipolii meditează asupra unui cuvânt, a unei fraze, sau asupra unei imagini. Yoga implică meditația, incantațiile, pozițiile, exercițiile de respirație. Hinduismul reprezintă o temelie a mișcării New Age și a Meditației Transcedentale.

Hare Krishna

(I.S.K.C.O.N.)

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul The International Society for Krishna Consciousness (vezi, inițialele din titlu) (Societatea Internațională pentru Conștiința Krishna) a fost fondată în anul 1965 de către A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), în New York și se întemeiază pe învățături hinduse provenite din sec.al XVI-lea în.de H.
Scrieri de bază Revista Back to Godhead (Revenirea la dumnezeire). Traducerile și comentariile scrierilor sacre hinduse de către Prabhupada, îndeosebi cele ale Bhagavad-Gita, As It Is.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Domnul (Lord) Krishna. Krishna este un creator personal. Sufletele tuturor ființelor vii fac parte din el. Societatea Internațională pentru Conștiința Krishna învață că ceea ce Krishna face după bunul său plac și pentru propria-i plăcere (beții, relații sexuale) este interzis discipolilor săi.
Cine este Isus? Pentru această grupare Isus nu contează. Este conceput de regulă ca fiind un învățător vegetarian iluminat care a predat meditația. El nu este o încarnare a lui Dumnezeu. Unii discipoli Krishna îl consideră pe Isus ca fiind Krishna. Alții, susțin că este un mare avatar (învățător).
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credință.
Cum ești mântuit? Doar prin invocarea constantă a numelui lui Krishna, a devotamentului absolut față de acesta, venerarea imaginilor și respectarea regulilor Societății în timpul mai multor vieții reîncarnate, îl scapă pe om de karma negativă.
Ce se întâmplă după moarte? Cei care nu sunt iluminați continuă ciclul neîntrerupt de reîncarnări (constând din renașteri repetate pe Pământ) din cauza faptelor păcătoase săvârșite de om într-o viață anterioară.
Alte date, crezuri și practici Incantarea publică a mantrei Krishna, practica yoga, jertfele de mâncare, solicitarea de donații. Dieta vegetariană. Respingerea tuturor băuturi alcoolice, a jocurilor de noroc. Relațiile sexuale limitate doar pentru procreare. Gruparea își atrage noi membri prin intermediul unor zile festive și inițierea de programe culturale indiene. Discipolilor le sunt date nume noi, de multe ori aceștia abandonează orice legături cu familiile lor.

Meditația transcedentală

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Maharishi Mahesh Yogi (născut 1917). Fondată între 1955 și 1958 în India gruparea ce poartă numele de Meditația transcedentală se bazează pe învățăturile hinduismului și ale karmei yoga. Sediul se află în Olanda. Se mai numește și World Plan Executive Council.
Scrieri de bază Scrierile sacre hindu, incluzând Bhagavad-Gita. Meditațiile lui Maharishi Mahesh Yogi, Știința Ființei și Arta de a trăi, alături de alte scrieri ale fondatorului.
Cine este Dumnezeu? Fiecare parte a creației îl alcătuiește pe "Dumnezeu" (Brahman-ul). Ființa Supremă nu are personalitate. Întreaga creație este divină, "totul este una".
Cine este Isus? Isus nu este singurul Dumnezeu. Asemenea fiecărei persoane, Isus a posedat esența divină. Spre deosebire de majoritatea, el a descoperit-o. Hristos nu a suferit și nu putea să sufere pentru păcatele oamenilor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credință.
Cum ești mântuit? Oamenii și-au uitat dumnezeirea lor lăuntrică. Mântuirea constă din a face bine într-o măsură care să depășească răul săvârșit pentru ca astfel omul să evolueze la cea mai superioară condiție (contopirea finală a sinelui în Brahman), prin reîncarnare.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnare bazată pe karma (care înseamnă a suferi consecințele faptelor făcute) până la integrarea sinelui prin unirea cu Brahman. Nu există rai sau iad.
Alte date, crezuri și practici Repetarea în gând a mantrei (un cuvânt asociat unui zeu hindus). Meditația de două ori pe zi în vederea relaxării și a realizării unirii cu Brahman. Universitatea Maharishi din statul american Iowa oferă programe avansate de meditație transcedentală specializate în "levitație" și "invizibilitate". Practicile mai includ yoga, astrologie hindusă, folosirea de cristale și venerarea idolilor (închinarea de ofrande din flori, fructe și țesături maestrului mort al lui Maharishi, Guru Dev).

Budismul

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Gautama Siddhartha (563-483 în.de H.) cunoscut și sub numele de "Buddha" (Luminatul). Fondat în Nepalul modern și în India ca reformă a hinduismului.
Scrieri de bază Mahavastu ("Marea Poveste", o colecție haotică care descrie povestea vieții lui Buda), Basmele Jataka (550 de povestiri ale vieților anterioare ale lui Buda), Tripitaka ("Trei coșuri") și Tantrele (în versiunea tibetană a budismului).
Cine este Dumnezeu? Buda nu a crezut personal în existența lui Dumnezeu. Alții îl consideră pe Buda ca fiind o conștiință universală iluminată sau un dumnezeu.
Cine este Isus? Isus Hristos nu este inclus în concepția istorică despre lume și viață a budismului. Budiștii de azi din Occident îl consideră în general pe Isus ca fiind un învățător înțelept (iluminat) în timp ce budiștii din Asia cred că Isus este un avatar sau un Bodhisattva (dar nu un dumnezeu).
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credință. Budiștii cred totuși în spirite, unii practicând yoga divină și invitând posesiunea de către spirite.
Cum ești mântuit? Țelul vieții este nirvana, eliminarea tuturor dorințelor sau poftelor, sperându-se ca în felul acesta să se scape de suferință. Calea celor 8 pași ("The Eightfold Path") se dorește să-i elibereze pe budiști de orice dorință.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea înseamnă reîncarnare. Omul nu are propriul său suflet sau spirit, ci poate moșteni dorințele și sentimentele altcuiva în urma reîncarnării.
Alte date, crezuri și practici Calea celor 8 pași recomandă cunoașterea corectă, intențiile bune, vorbirea sănătoasă, conduita bună, hrănirea corectă, eforturile cuvenite, înțelepciunea și meditația. Unele grupuri budiste fac referire la un "Buda etern" (o forță a vieții). Prin intermediul "doctrinei asimilării" credințele altor religii pot fi aduse într-un cadru de referință budist propriu.

Budismul Nichiren Shoshu

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Nichiren Daishonin (1222-1282). Secta Nichiren Shoshu a fost fondată în anul 1253 în Japonia. Soka Gakkai a fost fondat în 1930 de către Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944).
Scrieri de bază Lotus Sutra (o "sutra" este un discurs al lui Buda istorisit de către ucenicii acestuia). Principalele scrieri ale lui Nichiren Daishonin, plus scrierile lui Daisaku Ikeda.
Cine este Dumnezeu? Nu există Dumnezeu în versiunea Nichiren Shoshu a budismului. Adepții aderă la o concepție monistă despre lume și viață, crezând că nu există nici o separare între Creator și creatură și că ei sunt ocrotiți de către zeii budiști, hinduși și shintoiști pe care-i consideră forțe spirituale.
Cine este Isus? Isus Hristos nu este recunoscut în această credință.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credință.
Cum ești mântuit? Iluminarea, prosperitatea și vindecarea rezultă în urma invocării mantrei nam-myoho-renge-kyo, o frază ce exprimă devotamentul față de legea karmei. Satisfacerea dorințelor lumești aduce iluminarea (sau, înțelepciunea) care poate fi dobândită în timpul vieții de om.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnări repetate au loc până ce omul își descoperă natura Buda din el, apoi intră în nirvana (evadând din cercul de renașteri). Raiul și iadul sunt două dintre cele zece stări ale existenței. După moarte, omul ajunge într-o stare de suspensie numită Ku.
Alte date, crezuri și practici Se venerează un sul intitulat Gohonzon prin incantarea mantrei nam-myoho-renge-kyo (tradusă aproximativ, "slavă legii mistice a cauzei și efectului"). Shakubuku (literal, "sfâșierea și zdrobirea altor credințe"), reprezintă forma de prozelitism adoptată de discipoli prin care cred că pot fi ajutați să-și modifice karma personală. Universitatea Soka este principala instituție de educație de gen din Statele Unite ale Americii.

Secularism

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Nu există un fondator anume. Populațiile ateiste se regăsesc îndeosebi în țările cu regimuri foste și actuale comuniste. Prin definiție, un ateist este cel ce susține că există suficiente dovezi pentru a nu crede în existența unui Dumnezeu.
Scrieri de bază Cărțile filozofilor umaniști renascentiști și iluminiști...lucrările lui Darwin, etc.
Cine este Dumnezeu? Materia, sub o formă sau alta, este tot ceea ce există din eternitate. Ea este realitatea finală, singura. Filozofic vorbind, materia este dumnezeul secular. Un crez fundamental al secularismului este reprezentat de negarea existenței supranaturalului. Materia este singura realitate. Credința în Dumnezeu nu este nimic altceva decât o proiecție a gândurilor și năzuințelor omului. Nu Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, ci omul l-a făcut pe Dumnezeu după asemănarea sa!
Cine este Isus? Cel mult, un om bun și un învățător moral. Dar fiindcă scriitorii biblici au înfrumusețat detaliile vieții lui Isus, putem fi siguri de foarte puține date istorice din viața Lui.
Cine este Duhul Sfânt? În general, nu este luat în considerare.
Cum ești mântuit? Prin aplicarea cercetării științifice în fiecare domeniu al vieții omului. Prin eliberarea omului de orice fel de prejudecăți, inclusiv cele religioase. Dacă este ca omenirea să-și găsească soluții pentru problemele ei, oamenii trebuie să se încreadă în ei înșiși și în puterile lor, nu în Dumnezeu.
Ce se întâmplă după moarte? Nu există nici un fel de supraviețuire a conștiinței omului după moarte. La moarte omul încetează să mai existe în vreo formă, coerentă sau conștientă. Semnatarii "Celui de-al II-lea manifest umanist" au declarat că "nu există nici o dovadă credibilă că viața continuă după moartea trupului".
Alte date, crezuri și practici Seculariștii îi refuză umanității existența absoluturilor morale, mai ales a celor derivate din existența unui Dumnezeu sfânt. Ei susțin că umanității nu-i trebuie un standard moral absolut din afara ei ca motivație pentru un comportament moral. Din fire (natură) omul este bun și tot ceea ce-i lipsește este educația și nu transformarea religioasă. Religia este considerată drept o prejudecată și o formă de evadare din realitate. Religia nu face nimic altceva decât să aline temerile ignoranților.

Marxism-Leninismul (comunism)

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Karl Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895) sunt principalii teoreticieni ai mișcării. Cei doi filozofi germani, primul un economist sărac, celălalt, fiu de industriaș bogat, s-au stabilit la Londra după 1850 unde și-au elaborat tezele. Practicanți, Lenin, Stalin și mulți din dictatorii secolului XX.
Scrieri de bază Ideologia marxistă se inspiră din scrierile lui Marx și Engels. Cele mai cunoscute sunt Capitalul, de Karl Marx și Manifestul Comunist al lui Friedrich Engels.
Cine este Dumnezeu? Fiind strict materialist, marxismul neagă categoric existența lui Dumnezeu. În schimb, afirmând că materia este realitatea finală, a creat altă structură de autoritate, una mult mai nemiloasă și într-adevăr crudă.
Cine este Isus? După unii Isus a fost "primul comunist"?! În concepția multora, Isus a fost primul care a propus și a militat pentru o societate bazată pe egalitate. Însă nu i se recunoaște originea divină și jertfa ispășitoare de pe cruce. Credința în Isus și ascultarea de toate preceptele Lui nu sunt necesare mântuirii. Natura umană păcătoasă este complet ignorată.
Cine este Duhul Sfânt? Nu este luat în considerare.
Cum ești mântuit? Omul se trage din animale. Comportamentul omului este influențat de factori economici. Ca prin urmare, redistribuirea bunurilor astfel încât fiecare să aibă, va elimina nedreptatea și relele care decurg din aceasta. Speranța umanității stă în revoluția politică. "Omul nou" este creat prin mijloace economice și politice.
Ce se întâmplă după moarte? Omul își încetează existența după moarte. Viața aceasta este totul.
Alte date, crezuri și practici Nici un mijloc nu este greșit pentru a instaura comunismul. Nu există absoluturi morale transcedente. Istoricii ne spun că Stalin este vinovat de moartea mai multor oameni chiar decât Hitler. Proprietatea privată este un obstacol în calea comunismului și trebuie eliminată. Înlăturarea oricăror temeiuri pentru moralitate prin negarea lui Dumnezeu în societățile unde s-a încercat "experimentul comunist", a produs orori greu de imaginat. Mărturie stau gulagurile sovietice, închisorile comuniste, etc. Omul de rând a fost deprins să-și urmărească cu egoism păstrarea și câștigarea existenței în dauna și chiar cu prețul vieții altora.

Confucianism

Personajul cheie sau fondatorul, data și locul Confucius, numele latin al lui K'ung Fu-tzu (551-479 în. de H.), un filozof și învățat chinez. Supranumit și "înțeleptul". Confucianismul nu este o religie oficială în sensul convențional. Este un sistem de crezuri religioase care determină valorile majorității popoarelor asiatice, ale unei bune părți dintre chinezi, japonezi, coreeni și vietnamezi. Prin confucianism s-a urmărit reînvierea culturii muzicii rituale presupusă să aducă armonie.
Scrieri de bază Canonul confucian cuprinde Cele Cinci Clasice: I-Ching (Cartea schimbărilor), Shi, (Cartea poeziei și cântecului), Shu (Cartea documentelor), Li (Cartea ritualurilor) și Chun-Chi (Cartea primăverii și toamnei, sau Cronica istoriei). Fiindcă Cartea ritualurilor și Cartea primăverii și toamnei conțin fiecare trei cărți de comentarii, scrierile de bază se ridică la nouă. Adăugând încă patru cărți, Analects (o colecție de zicale ale lui Confucius), Meng-Zi (Cartea lui Mencius), Erha-Ya (Cartea cuvintelor străvechi) și Hsiao-Ching (Cartea pietății filiale) se pot număra 13 lucrări clasice care constituie canonul confucianist. Neo-confucianiștii de mai târziu, au considerat Meng-Zi, Chung-Yung și Da-Hsueh interpretări ortodoxe ale ideilor lui Confucius. Ulterior aranjate sub denumirea de Cele Patru Cărți, ele au devenit în China standardul oficial de educație după sec. al XIV-lea până la perioada Republicii Chineze (1911) și a comunismului maoist (1949).
Cine este Dumnezeu? Înaintea lui Confucius se spunea despre Dumnezeu că este o ființă personală numită Ti sau Shang-ti. Dar, Confucius a vorbit de o realitate finală numită Tien care nu posedă trăsături personale.
Cine este Isus? Nu este recunoscut în această credință.
Cine este Duhul Sfânt? Nu este recunoscut în această credință.
Cum ești mântuit? În firea lucrurilor stă o ordine morală. Dacă se dorește armonie între oameni, aceștia trebuie să se străduiască să trăiască după această ordine. Umanitatea posedă o bunătate înnăscută (inerentă) pe care trebuie să o "actualizeze". Răul intervine doar atunci când suntem forțați să facem răul, sau când îngăduim minții să se gândească la rău. "Actualizarea" bunătății umane se poate obține prin educație, reflecție de sine, cultivarea sinelui, și printr-un comportament potrivit cu normele recunoscute de societate.
Ce se întâmplă după moarte? Veșnicia nu este definită ca fiind o continuare a existenței după moarte într-o viață transcendentă în prezența lui Dumnezeu, ci a influenței etice a omului asupra ideilor și valorilor urmașilor după dispariția sa. Dobândirea vieții veșnice nu intră în preocupările confucianiste, cerul fiind doar un temei în care creativitatea se manifestă în lume. Cerul este uneori considerat personal, alteori o putere morală, sau un principiu impersonal.
Alte date, crezuri și practici Lumea este considerată locul unde scopul omului este să practice binele, să-și iubească aproapele, să fie harnic în munca lui de susținere a lumii. Cel care-și "actualizează" propria bunătate devine un "partener de lucrare" al cerului. Acesta devine creativ în felul în care transmite bunătate altor oameni sau lucrurilor. Un asemenea om dobândește armonia care se presupune să existe între umanitate și natură.

În loc de încheiere...

Cum poți să devii un creștin: Biblia ne spune că Dumnezeu a iubit atât de mult această lume încât l-a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (vezi, Ev.Ioan 3:16). Astfel că Dumnezeu te iubește și pe tine și-ți oferă posibilitatea împăcării personale cu El și a începerii unei legături de suflet cu El. Iată care sunt afirmațiile Sale în această privință:

A. Toți oamenii au păcătuit și au părăsit gloria lui Dumnezeu (o parafrazare a lui Romani 3:23; mai vezi și Romani 6:23, 1Ioan 1:10)
B. Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit din păcat (Fapte 16:31, Ioan 1:12).
C. Dacă-l mărturisești pe Domnul Isus cu gura ta și crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit (Romani 10:9, Efeseni 2:8,9).

Dacă ai ajuns să crezi sincer în Domnul Isus și să-ți vezi nevoia personală de iertare și mântuire în urma citirii acestui pliant ar fi bine să cauți o biserică creștină bună. Iată niște criterii ajutătoare după care se poate găsi:

1. Acordă Cuvântului scris locul cuvenit? Este acesta etalonul de credință și standardul după care se compară altă scriere, interpretare, tradiție, experiență spirituală, sau regulă de credință?
2. Este Domnul Isus Hristos respectat prin felul de viață al membrilor și al liderilor bisericii?
3. Se îndeamnă la o aplicare a celor știute și aflate din Scripturi și nu se face doar cultură intelectuală?
4. Se susțin doctrine ce vin în contradicție cu Biblia, sau se respectă doctrinele ortodoxe ale Trinității, dumnezeirii lui Hristos, învierii Sale trupești din morți, ale mântuirii prin har și prin credință, nu prin fapte și lege, ale personalității și naturii Duhului Sfânt? Dacă undeva se redefinesc aceste crezuri și par ambigue, evitați locul acela. Aveți de-a face cu o mișcare religioasă falsă, cu un cult eretic.
5. Se caracterizează această biserică, adunare, creștină prin dragoste, toleranță, sau prin judecată, legalism, și fanatism? Isus a spus că cei ce sunt ai Lui vor fi caracterizați de dragoste, nu de religiozitate. De dragoste, nici măcar de cunoștință!
6. Sunt liderii ei niște slujitori ai adunării, sau niște conducători autoritari și tiranici ce nu acceptă nici o abatere de la "linia teologică", respectiv, tradiția bisericii?
7. Sunt predicile niște studii biblice sau discursuri demagogice, manipulări psihologice și tehnici de stimulare a emoțiilor ascultătorilor?
8. Ce loc deține Domnul și Mântuitorul Isus Hristos în liturghia, închinarea, practica, crezurile și faptele respectivei biserici? Dacă El nu este persoana cea mai glorificată, cea mai pomenită, probabil că acea biserică nu este a Lui chiar dacă îi poartă numele!

Alte afirmații făcute cu privire la Isus și răspândite de grupuri religioase aberante, și replica biblică cuvenită:

A. Deuteronomul 6:4, Isaia 43:10, 44:6-8 B. Matei 28:18-19; 1Petru 1:2 C. Luca 24:36-53
D. Ioan 1:1-5, 1:6-18 E. Ioan 2:18-22 F. Ioan 3:14-17
G. Ioan 3:36 H. Ioan 5:17-18; Ioan 5:23 I. Ioan 8:56-56
J. Ioan 10:30-38; Isaia 7:14; Matei 1:18 K. Ioan 14:6-7 L. Ioan 17:2, 3
M. Ioan 17:5 N. Fapte 1:11 O. Romani 3:23-30; 1Ioan 1:8-10
P. Romani 6:23 R. Romani 10:3-10 S. 1 Corinteni 15:12-23
T. Efeseni 2:8.9 U. Coloseni 1:15-20 V. Coloseni 2:9-10
W. 1Tesaloniceni 4:13-18 X. 1Timotei 2:5,6 Y. 1Timotei 3:16
Z. Evrei 1:1-14    

Multe mulțumiri celor care ne-au pus la dispoziție cercetările lor originale, au făcut revizuiri și au oferit clarificări: dr. James Bjornstad, Rob Bowman Jr., Paul Carden, dr. H. Wayne House, Eric Pement, Brad Sparks, Viola Larson.

Este ilegal să se fotocopieze, să se afișeze pe Internet sau să se reproducă sub orice formă acest material. Pliantul este disponibil și sub formă de prezentare media Powerpoint pe calculator.

Toate drepturile rezervate.

C 1996, 2000 Rose Publishing, Inc., 4455 Torrance Blvd., #259, Torrance, CA 90503-4398, U.S.A., www.rose-publishing.com.


Apologetica