Înapoi
Acasă
Biblia

În blocul răsăritean, cultele beneficiază de noi oportunități

În lunile de sfârșit ale anului 1989 lumea a privit cu uluire prăbușirea, unul câte unul, a guvernelor comuniste ale Europei Răsăritene. Zeci de ani de teamă și de represiune au cedat unui curaj reînnoit, au cedat speranței și libertății.În Uniunea Sovietică, glasnostul a însemnat o mai mare posibilitate oferită exprimării libertății religioase. Pe toată întinderea blocului răsăritean creștinii celebrează cu precauție încă, începutul sfârșitului unei epoci întunecate.

În trecut, gratiile represiunii nu numai că au reușit împiedicarea mărturiei creștine publice, ci au și ferit țările comuniste de o mai intensă activitate cultică. Astfel o consecință sumbră a noului climat de deschidere este prilejul pe care culte recunoscute îl au de a-și răspândi mesajul lor în țări în care odată aceste grupuri erau interzise. Îndelung suprimata foame după adevăr spiritual a Europei Răsăritene este acum satisfăcută cu otravă, după cum ne-o demonstrează următoarele exemple:

Martorii lui Iehova

Turnul de Veghere care odată opera clandestin în spatele Cortinei de Fier, în prezent își desfășoară liber activitatea în țări ca, Ungaria, Polonia și România, înregistrând rezultate notabile. În 1989, la mitinguri ale organizației au fost atrași peste 160.000 de Martori și simpatizanți, inclusiv alte "zeci de mii de cehi, germani și ruși", conform numărului din 1 ianuarie a binecunoscutei de acum reviste a "Turnului de Veghere".

Dealtfel în Polonia, Martorii lui Iehova sunt acum, cel de-al doilea mare grup religios, după catolici.

Pe 21 aprilie 1990, Societatea Turnului de Veghere a dobândit statut legal și în România, unde ea a fost interzisă din 1948.

Biserica Unificării

Pe data de 29 aprilie, 1991, ziarul New York Times a tipărit uluitoarea știre că pretinsul mesia (și totodată, fanatic anticomunist), Sun Myung Moon, s-a întâlnit în particular cu președintele sovietic Mihail Gorbaciov. Întâlnirea a avut loc în timpul celei de-a 11-a întruniri "World Media Conference", care s-a ținut în Moscova sub auspiciile lui "World Media Association" (unul din grupurile de frunte ale lui Moon). Patru zeci de foști conducători de stat, s-a spus că au luat parte. Unul din observatori, Georgie Anne Geyer a făcut următorul comentariu: "Cu ce se alege, Moon din această unică relație sovietică? După cum a spus unul din principalii săi asistenți, 'el, (adică, Moon) spune că a adus mesajul lui Dumnezeu chiar în inima Kremlinului'" (fără îndoială că prin aceasta pavând calea viitoarelor sale eforturi de racolare).

Strategia sovietică a lui Moon mai include de asemenea și evenimente culturale ca, debutul norei sale la renumitul balet Kirov.

Științele Minții (Mind Sciences)

În loc de a deplasa misionari în Europa Răsăriteană, cultul Științei Creștine își răspândește mesajul lui prin intermediul radioului. Într-o scrisoare oficială din februarie (1990) trezorerierul bisericii, Donald Bowersock a scris că: "Recunoașterea de curând în Republica Democrată Germană, cât și în alte țări răsăritene a științei Creștine, este o clară dovadă că prezența lui Hristos este mărturisită. Nu de mult timp ne bucurăm că dreptul deplin și nerestrictiv de închinare a fost acordat Bisericii noastre din Polonia, de către guvern pe data de 16 februarie 1990. Deosebit de recunoscători suntem fiindcă programele nostre de pe undele scurte au fost și sunt încă recepționate în aceste țări... Odătă cu acestea, noi am utilizat în mod conștiincios rezervele financiare ale Bisericii Mamă. Trebuie să refacem aceste fonduri, iar nevoia este de 37 de milioane de dolari care au fost cheltuiți la construcția stației pe unde scurte".

Între timp, "Progress Newsletter" din primăvara lui 1990, publicată de către Școala Unită a Creștinismului (engl. Unity School of Christianity), informa că, "cele mai recente și mai entuziasmante servicii au avut loc în Rusia! Oamenii au primit cu bucurie, broșuri, periodice și cărți de la slujbași ai Unității care au vizitat Rusia".

Biserica Mormonă

Sau altfel numită, Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Ultimele Zile, se bucură acum de statut legal în, Polonia, Ungaria și Cehoslovacia, având misiuni programate să-și înceapă lucrările la 1 iulie (probabil 1991, data curentei informații). În luna februarie, autorități de înalt rang mormone au efectuat vizite exploratorii în România și Bulgaria, oferind ajutoare orfanilor din prima țară menționată.

De asemenea, rapoarte independente din Uniunea Sovietică spun că în Leningrad (actualmente, St.Petersburg) și Tallinn (Estonia), reprezentanți ai mormonismului, au ținut în ciuda lipsei unei recunoașteri legale, lecturi publice pe subiecte ca, "Restaurarea" (e vorba de doctrina unui "creștinism restaurat" pe care a lansat-o fondatorul mișcării, Joseph Smith, care în urma unei pretinse revelații a ajuns la concluzia că prezentul creștinism nu este cel adevărat, clasând astfel mișcarea în rândul cultelor necreștine), în săli închiriate. Se afirmă că, Biserica Mormonă a câștigat în Leningrad în jur de 50 de convertiți.

Se afirmă de asemenea că, misionarii mormoni din Austria se află la treabă în taberele refugiaților din țările blocului răsăritean, distribuind printre noii veniți copii gratuite în limba rusă ale Cărții lui Mormon (noua revelație a Îngerului Moroni, care în teologia cultului surclasează autoritatea Bibliei).

A tât aceste exemple cât și multe altele demostrează că răsturnările politice din Răsărit nu au luat principalele culte prin surprindere (poate faptul că Martorii lui Iehova și-au desfășurat activitatea adevărat, clandestină, dar nu și nerodnică, constituie o confirmare). Din contră, toate dovezile indică că timp de mulți ani, mormonii - pentru a cita doar un exemplu - se pregăteau grijuliu pentru a exploata orice deschidere a țărilor blocului răsăritean. Pregătiri asemănătoare se fac acum și pentru "continentul" chinez cât și pentru alte țări.

Faptul poate cel mai tulburător dintre toate este că atât biserica creștină cât și publicul larg din Europa de Est, sunt în mare măsură ignorante și cât se poate de vulnerabile în fața acestei invazii cultice. Știind că cultele își vor concentra eforturile lor mai ales în rândul credincioșilor, creștinii din Occident (și evident nu numai din această parte de lume), trebuie să răspundă de îndată acestei campanii, prin a furniza literatură, materiale audio-vizuale și să pună la dispoziție oricare alte resurse ar mai fi necesare pentru a imuniza și echipa pastori, studenți ai seminariilor și laici din toată această parte de lume, înainte de a se aduce o pagubă spirituală de mari proporții și ireparabilă.

Principalele culte sunt dedicate purtării și câștigării la scară globală a războiului ce se dă pentru sufletele oamenilor. Noi creștinii, nu ne putem permite să ne mulțumim cu mai puțin!

Sunt convins că mulți vă veți întreba acum dacă suntem îndreptățiți să acuzăm aceste mari organizații religioase de răspândirea de erezii. Ei bine, atunci dați-mi voie să spun că majoritatea acestor grupuri pretind că doctrinele lor armonizează cu Scriptura. Însă pentru a vedea dacă este adevărat, trebuie conform îndemnului la vigilență spirituală pe care-l găsim tot în Scriptură, să cercetăm toate lucrurile (1 Tesaloniceni 5:21-22) și să testăm spiritele (1 Ioan 4:1-3).

Așadar, cu autoritatea pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne-o dă putem concluziona că aceste grupuri prezintă interpretări ale Scripturii care sunt specifice unui cult. Acum, conștient fiind de utilizarea neadecvată a termenului voi descrie pe scurt ce este un cult. Astfel, un cult este un grup de oameni polarizat în jurul interpretării de către un om a Bibliei, grup și interpretare care pretinde să armonizeze cu creștinismul biblic dar care neagă principalele doctrine ale lui: trinitatea, dumnezeirea lui Isus Hristos, învierea trupească a Domnului, persoană și natura Duhului Sfânt, autoritatea finală a Scripturii, etc. Din nefericire, aceste grupuri fac tocmai asta.

În numerele următoare, vom detalia cum o fac, dar până atunci cuvintele lui Isus Hristos rămân încă valabile: "Băgați de seamă să nu vă înșele cineva" (Mat.24:4)!

Tradus și adaptat după articolul lui Paul Carden din
"The Christian Research Newsletter" volume3,issue3
de Teodor Macavei.


Apologetică