Înapoi
Acasă
Biblia

Disciplinează-te... fără legalism

De Don Whitney


Eu și soția mea, Caffy, avem o veche prietenă care m-a întrebat într-o zi despre cartea la care scriam. Când i-am spus că titlul cărții este Simplifică-ți viața spirituală, ea mi-a replicat direct: 'Fără reguli.'

'Ce vrei să zici?'

'Nu ar trebui să existe reguli pentru viața spirituală. Eu una încerc să citesc în fiecare zi în patru locuri diferite din Biblie, însă uneori citesc doar în două sau trei. Nu vreau să am o regulă care să-mi dicteze să citesc în patru locuri.'

Însă Biblia însăși ne dă anumite reguli cu privire la viața noastră spirituală. De exemplu, una dintre ele se află în 1Timotei 4:7 -- "deprinde-te (disciplinează-te -- engl.) să fii evlavios."(GBV) În ascultare față de această poruncă, fiecare creștin trebuie să urmărească intimitatea cu Cristos și imitarea lui Cristos prin punerea în practică, atât personal cât și congregațional, a regulilor disciplinare spirituale aflate în Scriptură. De împotrivit, trebuie să ne împotrivim atingerii acestui scop prin reguli care nu sunt în Biblie.

Așadar, în timp ce Scriptura ne poruncește să ne angajăm la deprinderi spirituale, totuși noi nu vrem să le urmărim într-un mod legalist. Legalismul reprezintă accentul nepotrivit care se pune pe fapte în relația noastră cu Dumnezeu. El urmărește manifestarea spiritualității, manifestare care se măsoară prin număr, frecvență, durată, cantitate și așa mai departe. Nimeni nu are autoritate să-și impună lui sau altor persoane măsuri externe de spiritualitate, care să nu aibă bază scripturală. Căci dacă așa stau lucrurile, am da dovadă de legalism dacă i-am spune prietenei noastre că trebuie să citească în fiecare zi din patru locuri ale Bibliei, sau că trebuie s-o citească în fiecare zi.

Opusul legalismului este libertinajul, adică a trăi ca și cum libertatea în Cristos nu presupune niște standarde măsurabile ale spiritualității. Libertinajul face pe cineva să creadă că poate fi credincios cuvântului din 1Timotei 4:7, chiar dacă nu mai citește Biblia niciodată.

Viața creștină care a fost disciplinată spiritual trebuie trăită între aceste două erori. Pe de o parte, datorită harului lui Dumnezeu experimentat prin Cristos, credincioșii sunt liberi să nu țină regulile făcute de om, reguli care au rolul de a păstra dragostea lui Dumnezeu. "Rămâneți dar tari", spune Galateni 5:1, "și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei."

Pe de altă parte, datorită harului lui Dumnezeu care ne schimbă inimile și care este la lucru în noi și ne dă "după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea" (Filipeni 2:13), noi dorim cu sinceritate să ne disciplinăm, ca să fim evlavioși. Ideea este că aceste reguli disciplinare biblice (precum cugetarea asupra Cuvântului, rugăciunea, închinarea, părtășia, slujirea și postul) pot fi măsurate într-un fel sau altul. Important este motivul pentru care le măsurăm. Dacă o facem pentru a ne liniști conștiința, că suntem într-o stare sufletească bună pe baza lucrării exterioare, atunci suntem niște farisei.

Dar dacă măsurăm anumite aspecte particulare ale regulilor noastre disciplinare, pentru a simplifica viața noastră spirituală sau pentru a ne păstra corespunzători pentru anumite scopuri, atunci vom avea de câștigat în realitate. Așadar, cineva ar putea citi un anumit număr de capitole din Biblie, pe zi, pentru a evita să hotărască în fiecare zi cât de mult să citească în acea zi, sau pentru ca să mențină o rată de progres în citirea Bibliei pe cuprinsul unui singur an.

Nici cea mai riguroasă regulă disciplinară nu este numită legalistă, dacă motivația spirituală din spatele ei este cea care trebuie și anume a face totul spre gloria lui Dumnezeu și a urmări asemănarea cu Cristos.

Din Donald S. Whitney, Simplify Your Spiritual Life (Colorado Springs, Colo.: NavPress, 2003).
Copyright C 2002, Donald S. Whitney.

Tradus de Estera Sandau


Umblarea Creștinului