Înapoi
Acasă
Biblia

Epafra, omul pe care Dumnezeu l-a folosit

Lectii din exemplul de conducător spiritual al lui Epafra


Calitățile de lider spiritual ale lui Epafra

Epafra este omul lui Dumnezeu pentru care Duhul Sfânt l-a mânat pe Pavel să-l includă în mărturia Scripturilor, deși nu într-o formă prea extinsă. Cu toate acestea, o serie de calități necesare unui adevărat lider spiritual sunt evidențiate de cuvintele apostolului Pavel care-l descriu pe acesta și se presupun să se găsească în viața fiecărui lider creștin.

Când spui "mare conducător creștin" sau, "ilustru lider religios" toată lumea se gândește la un Augustin, la un Martin Luther, la un Tyndale, Wesley, sau Spurgeon, ș.a.m.d. Când întrebi care personaje biblice se potrivesc acestei descrieri, toți se gândesc la un Moise, la Avraam, la un Iosua, la Pavel, Petru, sau Ioan.

Totuși Epafra este un ilustru "erou necunoscut", al Scripturilor, al lui Dumnezeu și nu al oamenilor. Despre el se poate spune că, "Dumnezeu nu l-a salvat ca să fie o senzație ci un slujitor!". El nu era piesa principală a unei lucrări dar influența și calitatea lui de conducător a schimbat definitiv destinul etern al colosenilor, de exemplu.

Un faimos dirijor a spus odată: "Cel mai dificil instrument la care să cânți este vioara a doua. Să găsești un violonist care să cânte la vioara a doua cu entuziasm, este o problemă. Dar dacă nu ar fi vioara a doua, nu am avea armonie într-o orchestră!"

De câte ori ați auzit pe cineva care a fost întrebat ce face cum răspunde cu o incredibilă modestie și în același timp, cu o mare stângăcie, că, "El doar repară mașini", sau "Eu doar strâng gunoiul", "Eu doar lucrez cu cărbunele"? Răspund cu un ton al vocii care pare să spună că ei sunt "un nimenea" pentru că nu fac nimic important. Întotdeauna mă simt stânjenită când cineva răspunde așa pentru că mi se pare evident că aceștia nu înțeleg cât de importanți îi sunt lui Dumnezeu ca indivizi.

Nu auziți, atunci când deveniți creștini, de toate modalitățile minunate prin care puteți să slujiți Bisericii? Cum aflați că Dumnezeu îi dăruiește pe unii din copiii Săi cu darurile propovăduirii, învățăturii sau ale păstoririi? Nu se întâmplă ca atunci să vină cineva la biserica voastră ca să cânte despre Isus și să lase pe toată lumea cu gura căscată datorită incredibilei performanțe? În tot acest timp, tu stai în scaunul tău și-ți spui, "de-aș avea măcar unul dintre aceste daruri, aș sluji și eu Domnului !?"

Astfel mulți creștini suferă de teribile sentimente de nepotrivire (inadecvență) și inferioritate pentru că nu se văd dăruiți și puși în aceste poziții de proeminență publică. Această atitudine nu duce decât la stagnarea lucrării lui Dumnezeu, datorită reticenței lor de a-și sufleca mânecile și a se implica crezând în inferioritate darurilor sau pozițiilor lor. Majoritatea înțeleg foarte greșit ce înseamnă să-i slujești Domnului!

(Melody Green, "The Unsung Heroes")

Vă amintesc de pilda "cioarei lui Esop"! Nu există slujbă neînsemnată în Trupul lui Hristos!

Ce este un "erou necunoscut"? Definiție

Un "erou necunoscut" al lui Dumnezeu îl reprezintă pe cel ce îndeplinește eficient o (sarcină) responsabilitate esențială a unei lucrări recunoscute, dar el însuși și numele lui, nu beneficiază de aceeași recunoaștere și nu sunt asociate acelei lucrări. În cazul lui Epafra, aceasta a fost isprăvnicia lui Pavel de propovăduire a Evangheliei și învățare a Neamurilor. Când se vorbește despre această lucrare nimeni nu se gândește la "colegul de slujbă" al lui Pavel, responsabil pentru evanghelizarea celor din Colose. Și totuși chiar Pavel îl numește așa - tovarășul lui în această importantă slujbă. Mai departe vom învăța de ce el s-a dovedit vrednic de participarea lui la ea!

Epafra, un "câștigător" de suflete

"Necunoscutul" Epafra a fost omul ce a jucat un rol esențial în evanghelizarea și convertirea locuitorilor creștini ai Colose-ului. El a fost folosit cu eficiență de Dumnezeu în aducerea compatrioților săi la cunoștința adevăratului Dumnezeu, așa cum s-a revelat El în Hristos.

Epistola către coloseni este cartea pe care Pavel a scris-o din Roma, în timpul uneia dintre întemnițările sale. A fost scrisă cam în același timp cu Filimon, Efeseni și Filipeni.

Din descrierea lui Pavel, odată, reiese că Epafra era un "câștigător de suflete". Ce este un "câștigător de suflete"? Un iubitor de oameni! (vezi, Samuel Brengle, "The Soul Winner") Despre Epafra se poate spune că și-a iubit concitadinii! Se poate spune același lucru despre noi?

Câteva dintre principalele calități pe care trebuie să le aibe liderii spirituali pot fi găsite în schița de caracter pe care i-o face Pavel lui Epafra. Deși aparițiile sale în Scriptură sunt foarte puține, multe calități se pot vedea la el privind la următoarele pasaje: Coloseni 1:3-8; 4:12,13, Filimon 23. O altă referință ce-l poate privi pe Epafra se găsește în Fapte 20:28. Să studiem care sunt aceste calități care l-au făcut să fie "omul folosit de Dumnezeu" în Colose și să-l stimuleze pe Pavel să-l includă în relatarea scrisă a Scripturilor!

Coloseni 1:3-8 "Mulțămim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus, și despre dragostea, pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi, și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul".

Indiciile sunt clare:

- Epafra le-a predicat colosenilor, Evanghelia. Este probabil ca el să fi întemeiat Biserica Colosenilor, dar nu putem spune în mod sigur. Cert este că le-a "adus" acestora evanghelia! Prin aceasta el a fost un tovarăș de slujbă al lui Pavel: "prea iubitul nostru tovarăș de slujbă" (v.7)

Unii cred că el l-a auzit pe Pavel predicând Evanghelia în Efes - Fapte 19:10

Nu doar că el a fost un "evanghelist", ci a fost și un "învățător" - unul care a făcut ucenici:

- Epafras este cel ce i-a învățat în realitate despre harul lui Dumnezeu și cum se trăiește în el. Nu s-a limitat doar la o predicare a Evangheliei și apoi să-i lase pe ucenici "în plata Domnului", cum se face astăzi! Dragostea lui față de sufletele oamenilor l-a motivat să se implice în ucenicia lor și în învățarea lor să păzească tot ceea ce Isus a poruncit (vezi, Mat.28). Este ceea ce un bun lider trebuie să facă!

Evanghelizarea "prescurtată"

Aceasta este Partea mai grea a evangheliei, la care prea puțini se prind s-o îndeplinească! (Ilustrație: Ouăle de măgar - "Cred că ne-am pierdut măgarul!" "Nu-i nimic, nu cred că aș fi vrut să ar așa de repede!")

Ce se întâmplă cu cei ce au primit Evanghelia dar nu au fost zidiți în învățătura apostolică este lesne de imaginat. Multe din eforturile evanghelistice ale zilelor noastre sunt schilodite și prescurtate în felul acesta. Îi conduc pe mulți la Hristos, dar nu se deranjează deloc să-i învețe întreg sfatul lui Dumnezeu și "ucenicii" lor ajung să trăiască vieți duble, să cadă în capcanele sistemelor religioase abuzive ce mimează o falsă autoritate și condiționează creșterea lor spirituală de îndeplinirea regulilor lor scrise sau nescrise. Aceasta este "evanghelizarea prescurtată".

Exemplul local: Ce s-a întâmplat la un moment dat cu evanghelizările pe care le făceau Joe și Craig este că roada lor era aruncată exact în gura lupilor! Dar, slavă Domnului că s-au angajat în cele din urmă nu doar în evanghelizare ci și în învățare! Multe vieți își continuă deriva dacă nu sunt ancorate în învățătura sănătoasă a Scripturilor iar Epafra a demonstrat din plin această preocupare arătându-le celor din cetatea lui atât o aplicație vie a harului lui Dumnezeu, fiind unul care l-a cunoscut și care a trăit în el, dar și învățându-i despre el pe acești noi credincioși coloseni. Epafra i-a ancorat bine pe coloseni în învățătura biblică despre harul lui Dumnezeu.

Epafra nu doar i-a adus la Hristos, dar i-a și învățat cum să trăiască în harul Lui! Acesta trebuie să fie un aspect nelipsit din evanghelizarea cuiva și Epafra l-a îndeplinit cu credincioșie. El le-a adus mesajul și le-a lăsat în urmă un exemplu practic inconfundabil. Este ceea ce un adevărat lider face!

Un slujitor credincios al Lui Hristos

În versetul 7 Epafra mai este numit de Pavel și "un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi", nu pentru el! Nu doar că a acordat întâietate celor din adunare - "pentru voi" - dar le-a fost timpul accesibil creștinilor din ea (nu Isus ne învață aceasta?) și disponibil lor. El le-a slujit pentru că îi era întâi supus și disponibil lui Hristos.

Generalul William Booth, fondatorul Armatei Salvării a fost odată întrebat care este secretul uimitoarei lui vieți creștine. Booth a răspuns: "I-am spus Domnului că poate avea cât vrea din William Booth" ("că-l poate avea pe întregul William Booth")!

Definiție

El era, "un slujitor al lui Hristos" - "slujitor al lui Isus Hristos este cel ce a fost cumpărat de către Acesta cu un preț si ca prin urmare este al stăpânului său, de care depinde si căruia îi datorează supunere necondiționată, căruia îi slujește cu bucurie, bucurându-se în același timp de o libertate perfectă, așteptându-și și primindu-și răsplata de la El" (William Hendricksen, "Exposition of Colossians and Philemon"; Grand Rapids: Baker Book House, 1964, pag.191)

Epafra, liderul slujitor

Acest om a fost Prototipul de "lider slujitor" al Lui Hristos. Pavel le spune colosenilor că, el a fost slujitorul lui Hristos "pentru voi". Că, el nu intrase în lucrare pentru a-și sluji lui și pentru a avea nevoile lui împlinite, ci a venit pentru a dărui altora și a sluji nevoilor celorlalți. El slujea lui Hristos, spre folosul lor! Acest fel de conducător este rar. Mulți se oferă să conducă ca și slujitori pentru ceea ce pot fi sau deveni. Pentru folosul lor. Oricare ar fi acesta. Mulți pretind că-i slujesc lui Hristos, și poate o fac. Dar pentru ce? Sau, pentru cine? Pentru ei înșiși sau pentru semeni? Aceasta este diferența pe care Pavel o remarcă la Epafra (avea un ochi bun!) și care a fost vizibilă și la Timotei:

Filipeni 2:20-21 "Căci n-am pe nimeni, care să-mi împărtășească simțirile ca el, și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos."

Toți?

Nu vă șochează un pic afirmația lui Pavel, de aici? Nu, "majoritatea" umblă după foloasele lor, ci "toți"!!! Cel puțin, am spune fiecare în sine, "eu unul, nu umblu după foloasele mele!". Dar, Pavel spune, "toți", până în clipa când dovedesc contrariul. Și aceia care au făcut-o au fost recunoscuți de el: Timotei, nu a umblat după folosul (interesul) lui. Epafra, la fel. El a slujit lui Hristos, pentru alții, nu pentru el!

Când o să putem noi fi confirmați de ceilalți lideri și de ceilalți buni creștini că, slujim lui Hristos, nu pentru noi, ci pentru ceilalți? Când vor vedea toți oamenii cărora spunem că le suntem slujitori că într-adevăr le slujim lor, și nu nouă? Ce trebuie să facem pentru asta? Atunci, când o vom face se va putea spune același lucru și despre noi.

"Pentru alții", nu pentru noi!

Din același motiv și noi trebuie să intrăm în lucrarea de slujire. De curând am fost martor din nou la abuzul unor slujitori ai lui Dumnezeu veniți să slujească altora, de către unii care de mult trebuiau să slujească la rândul lor, altora!

4 Calități ale lui Epafra

Iată, deja am dedus patru calități esențiale ale exemplului de lider spiritual pe care ni le oferă Epafra: 1) câștigător de suflete 2) ziditor și învățător de suflete (pastor?) 3) slujitor credincios al lui Hristos 4) slujitor al celorlalți.

Pentru Epafra a sluji altora în interesul altora a căpătat întâietate în viața lui și văzând aceasta, colosenii l-au urmat. În momentul când slujim pentru noi, în interesul nostru, s-ar putea să-i ademenim pe unii să ne urmeze, dar asta până se vor trezi înșelați.

Care este diferența între aceste calități și criteriile conducerii din 1Timotei 3 și Tit 1? În timp ce criteriile îl califică pe un om pentru a ocupa o asemenea poziție într-o biserică, calitățile pe care le are îl fac potrivit pentru a o ocupa. Criteriile privesc condițiile care trebuiesc îndeplinite. Calitățile privesc motivațiile ce trebuiesc avute.

Un om poate fi calificat dar nu și potrivit. Mulți dintre noi am cunoscut tragedia aceasta când am terminat liceul. Am fost calificați să lucrăm pe strung, să operăm un calculator, dar nu eram în stare să o facem! Concluzie: criteriile califică în exterior, iar calitățile îl califică pe un om în interior.

Ilustrație

Modelul "Lăstunului" (sau, al Trabantului!) îndeplinea criteriile unei mașini și totuși era greu să spui că acesta era o mașină. Avea roți, motor, faruri, scaune, volan, caroserie, etc. Deci se încadra (califica) drept "mașină". Însă, calitatea lui ca și mașină era foarte îndoielnică. De aceea, un om poate absolvi o facultate, un seminar și să îndeplinească criteriile dar să nu posede calitatea interioară care să-l califice pentru conducere spirituală. De aceea, mulți indivizi care posedă toate recomandările sunt incompetenți, deoarece le lipsește caracterul necesar.

Multor oameni educați le lipsește "facultatea bunului simț"

Lumește vorbind, nu cunosc mulți oameni care să aibe atât pregătirea cât și caracterul care să-i facă competenți și eficienți, cât și plăcuți și buni! Cunosc totuși un om care are, cred, două facultăți, este doctorand și care repară mașini de spălat la orfelinate! Acești oameni sunt rari și sunt prețioși! Totuși, aceștia ar trebui să conducă atât în Biserică cât și în lume.

Mulți oameni ies pregătiți și educați de pe băncile școlilor, dar nu și calificați și competenți și având caracter. Exemplele abundă:

- tata cu funicularul!

- Inginerii de la mine la muncă!

- doctorii au nevoie de rezidențiat exact din acest motiv!

- exemplul lui Derickson cu electroniștii foarte bine pregătiți cu note mari la școală, dar, ...a căror calitate a muncii prestate era extrem de inferioară. Au stricat toate sistemele electronice ale navei pe care servea în asemenea hal încât au trebuit să stea în docuri pentru reparații mai multe luni de zile. Erau tinerii ingineri electroniști calificați, pregătiți? Da! Dar, erau capabili, pricepuți? NU!! decât după mult timp.

"Îndeplinirea de către cineva a criteriilor necesare conducerii spirituale nu înseamnă neapărat și posesiunea calităților indispensabile ei!"

"Odată cu poziția un om nu primește autoritatea și calitatea caracterului de care are nevoie".

Dacă s-au rânduit niște criterii ce trebuiesc îndeplinite pentru conducerea Bisericii sunt acestea suficiente pentru ca cineva să conducă în Biserică? Cu toate că standardul stabilit de Dumnezeu pentru conducerea spirituală nu este respectat în zilele noastre, aplicarea lui cu strictețe nu va duce la înlăturarea problemelor din conducerea spirituală? Nu, dacă omul respectiv nu are și caracterul și calitățile de caracter necesare pentru a putea conduce! Cred că este ceea ce Pavel ne învață prin exemplul lui Epafra! Epafra avea calitățile.


următoarea pagină | Conducere Spirituală