Înapoi
Acasă
Biblia

Adevăruri care ar trebui știute despre Martorii lui Iehova


Martorii lui Iehova. Aproape toată lumea s-a confruntat cu prozelitismul lor agresiv din ușă-n ușă! Organizația pe care aceștia o reprezintă, cunoscută sub numele de Watchtower Bible and Tract Society (W.T.B. & T.S.), este renumită pentru accentul pe care-l pune asupra profețiilor vremii sfârșitului, însă de mai multe ori profețind greșit sfârșitul lumii. În același timp, Organizația Turnului de Veghere exercită un control sever asupra Martorilor lui Iehova și le interzice acestora participarea la activități sociale cum ar fi sărbătorirea zilelor de naștere, a Crăciunului, a Paștelui, sau a Zilei Mamei, sau le interzice salutul drapelului național, votatul sau serviciul militar, sau transfuziile de sânge. Prin aceste restricții Organizația Turnului de Veghere creează un zid de izolare a Martorilor față de restul societății.

Trecutul istoric

Organizația Turnului de Veghere și Societatea Tractatului pretinde cu îndrăzneală să fie singura organizație pe care Dumnezeu o folosește în zilele noastre pentru a învăța adevărul Lui și a vorbi în Numele Lui1. Conform Organizației Turnului de Veghere toți ne-Martorii lui Iehova vor fi distruși la Armaghedon, un eveniment al judecății divine cu a cărui iminență amenință tot timpul. Societatea Turnului de Veghere tipărește săptămânal peste 15 milioane de copii ale revistelor ei în 120 de limbi iar peste 5 milioane de Martori ai lui Iehova (cunoscuți sub numele de "pionieri/vestitori") îi răspândesc doctrinele în 230 de țări. În cele ce urmează vom reda câteva lucruri elementare pe care fiecare om ar trebui să le cunoască despre trecutul și crezurile Martorilor lui Iehova.

Crezuri și doctrine împrumutate. Charles T. Russell (1852-1916) este cel a pus bazele mișcării Martorilor lui Iehova. În adolescență acesta și-a negat tradiția prezbiteriană de care aparținea alăturându-se puțin mai liberalei Biserici Congregaționale, grup pe care de asemenea l-a părăsit2. A negat dumnezeirea Domnului Isus Hristos și învățăturile biblice ale iadului și pedepsei veșnice. Fără a poseda vreo pregătire biblică formală, Russell doar a împrumutat și a adaptat diversele învățături ce erau populare în vremea lui. De pildă, Adventismul este cel ce l-a influențat în negarea iadului, iar un grup dizident al Adventismului ce era condus de N.H. Barbour i-a stârnit interesul în studierea profețiilor vremurilor sfârșitului. Astfel de la Barbour, Russell a împrumutat crezul că Hristos urma să se întoarcă invizibil pe Pământ în anul 1874, și că anul 1914 era anul în care lumea trebuia să fie distrusă după care se inaugura Mileniul (deci, cei 1000 de ani de domnie literară a lui Hristos pe pământ; n.tr.).

Pretenții aberante. În anul 1879 Russell și-a publicat propria sa revistă denumită Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence (deci, "Turnul de Veghere și Vestitorul Prezenței lui Hristos") în care și-a promovat propriile învățături. Fiindcă oamenii au fost atrași de prezicerile senzaționaliste ale sfârșitului, organizația a crescut în număr.

În pofida lipsei sale de pregătire formală în teologie și de cunoaștere a limbilor originale Russell a pretins că el era singurul care cunoștea adevărul condamnând în mod viguros toate celelalte religii creștine. În consecință, pastorii mai multor bisericii au început să demaște învățăturile false ale lui Russell și caracterul său îndoielnic.

Un caracter dubios. Reverendul J.J. Ross este cel ce întâi a publicat o broșură în care dezvăluia pretențiile și învățăturile false ale lui Russell. Astfel, Ross evidenția că Russell, "nu a frecventat niciodată școlile superioare, nu știe aproape nimic despre filozofie, despre teologia istorică sau sistematică și este complet ignorant în ce privește limbile biblice (greaca și ebraica)3." Fără succes, Russell a încercat să oprească răspândirea acestor informații demascatoare prin a-i intenta proces pentru calomnie reverendului Ross. Însă, Russell nu doar că a pierdut procesul, dar s-a și făcut vinovat de sperjur în tribunal, mințind sub depunere de jurământ că posedă cunoștințe ale limbii grecești pentru ca la urmă să recunoască că afirmațiile privitoare la el făcute în broșură erau adevărate4.

În anul 1913, din nou fără succes, Russell a dat în judecată ziarul "The Brookly Daily Eagle" pentru calomnie fiindcă a fost demascat pentru încercările frauduloase de a vinde un grâu obișnuit la prețul exorbitant de 60 de dolari sacul (35,24 litri) susținând că este un "grâu miraculos"5.

Profeții neîmplinite. În ciuda acestor piedici Russell a continuat să-i atragă pe oameni cu fantasticele sale interpretări profetice și avertismente dramatice ale unui Armaghedon ce urma să aibe loc în 1914. Când anul 1914 a venit și a trecut, acesta a schimbat data la 1915. Însă în anul 1916 Russell a murit lăsându-și urmașii deziluzionați și stupefiați de prezicerile sale neîmplinite. Atunci Joseph Franklin Rutherford a preluat controlul organizației.

Profeție contra cost. Rutherford (1869-1942) a folosit la rândul său amenințarea Armaghedonului pentru a-i intimida pe Martorii lui Iehova. Astfel, el a publicat Misterul Încheiat (The Finished Mystery), o carte în care a prezis că în 1918 Dumnezeu va nimici bisericile și milioanele lor de membrii, după care în anul 1920 toate regatele lumii vor fi cuprinse de anarhie6. Rutherford susținea că singura modalitate de a scăpa de judecata iminentă și de nimicire era de a se intra în rândurile organizației Turnului de Veghere.

Teama de Armaghedon i-a motivat pe Martori să se străduiască exemplar în a vinde cărțile lui Rutherford și restul de literatură a Turnului de Veghere. Când au eșuat prezicerile din 1918 și 1920 Rutherford a stabilit o nouă dată într-o altă carte intitulată Milioane ce trăiesc acum nu vor muri niciodată (Millions Now Living Will Never Die), tipărită în 1920. În aceasta se învăța că mileniul urma să se inaugureze în 1925 și că sfinți ai Vechiului Testament ca, Avraam, Isaac, Iacov și David trebuiau să învieze. Ca prin urmare Societatea Turnului de Veghere a trecut la construirea unei luxuriante reședințe de tip spaniol botezate Beth-Sarim (adică, "Casa Prinților"), chipurile în scopul găzduirii patriarhilor. Prinților"), chipurile în scopul găzduirii patriarhilor. Între timp Rutherford s-a mutat după bunul plac în această uriașă vilă. De asemenea în timpul marii crize din 1930 Rutherford a condus o foarte scumpă mașină nouă în timp ce Martorii lui Iehova de rând vindeau broșuri și reviste din ușă-n ușă și lucrau pe terenurile Bethelului pentru 10-15 dolari pe lună7. La șase ani după moartea lui Rutherford survenită în 1942 sfinții Vechiului Testament încă nu se întorseseră astfel că Societatea a vândut în taină "Beth Sarim"-ul, încheind astfel un capitol jenant din istoria ei profetică8.

Falsificarea Bibliei. Sub conducerea lui Nathan H. Knorr (1905-1977) Societatea Turnului de Veghere a renunțat pentru o vreme la stabilirea/prezicerea de date și a apelat la o strategie diferită. Fiindcă multe dintre învățăturile lor erau infirmate cu ușurință de versete cheie ale Bibliei Versiunea King James, Knorr și-a propus să publice o Biblie diferită pe care Martorii să o utilizeze. Astfel, Biblia Societății Turnului de Veghere numită The New World Translation (NWT) (Traducerea Lumii Noi), modifică brutal multe din versetele care demonstrau erorile doctrinei Turnului de Veghere. Cel mai notoriu exemplu al acestor falsificări este Ioan 1:1, care în Versiunea King James (atât a Bibliei de limbă engleză cât și orice altă limbă) declară cu claritate dumnezeirea lui Isus. "Cuvântul era Dumnezeu", însă fiindcă Turnul de Veghere neagă dumnezeirea lui Hristos Traducerea Lumii Noi redă același verset sub forma, "Cuvântul era un dumnezeu".

Un alt exemplu se găsește în cartea Vechiului Testament, Zaharia, la capitolul 12, versetul 10. Iehova Dumnezeu vorbește aici și spune "își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns", o referire profetică evidentă la crucificare. Fiindcă împlinirea de către Isus a acestei profeții arată că El este Iehova Dumnezeu, Societatea Turnului de Veghere a schimbat acest verset în Traducerea Lumii Noi pentru a reda, "ei vor privi la Acela pe care l-au străpuns", eliminând în felul acesta o altă referire la dumnezeirea lui Isus Hristos. Societatea a mai operat schimbări similare la multe alte versete care privesc dumnezeirea lui Hristos (vezi, Coloseni 1:16-20, Tit 2:13, Evrei 1:8). De asemenea, au mai fost modificate versetele care demască învățăturile false ale Societății Turnului de Veghere asupra unor subiecte ca, realitatea pedepsei veșnice (Matei 25:46) și personalitatea Duhului Sfânt (1Corinteni 14:14-16; 1Timotei 4:1; Iuda 19). În felul acesta Societatea Turnului de Veghere oferă Martorilor lui Iehova și potențialilor ei convertiți impresia că Biblia sprijină învățăturile ei eronate.

În același timp, comitetul de traducere a versiunii Lumii Noi a fost ținut la adăpostul anonimatului, fără îndoială cu scopul de a-i acoperi lipsa completă a creditelor teologice. Nici unul din oamenii care au lucrat la acest proiect nu a avut o pregătire oficială în limbile biblice, cu excepția lui Frederick Franz. Acesta a fost președintele comitetului și a studiat timp de doi ani greaca la Universitatea din Cincinnati fără totuși a absolvi, iar în ebraică a fost doar un autodidact9. După moartea lui Knorr, Franz a devenit noul președinte al Turnului de Veghere.

Intimidarea și lipsa de integritate. Din anul 1960 până în 1966 rata de creștere a organizației a încetinit considerabil. În momentul respectiv Societatea a introdus în circulație o nouă carte și a stabilit o nouă dată pentru sfârșitul lumii. În Viața veșnică în libertatea Fiilor lui Dumnezeu (1966), de Vicepreședintele Franz (1894-1992), se concluziona că toamna anului 1975 va marca începutul celei de-a șaptea perioade a istoriei omenirii. Societatea a avut grijă de această dată să evite publicarea unei preziceri clare însă mesajul pe care-l transmitea era destul de clar pentru Martorii lui Iehova de pretutindeni -- Armaghedonul trebuia să vină curând. În consecință, au fost dintre aceia care în anul 1974 și-au vândut casele și proprietățile și au primit laude din partea liderilor pentru inițiativa lor10.

Numărul membrilor a crescut cu miile până ce a venit anul 1975 și a trecut. Atunci mulți Martori au înțeles că Dumnezeu nu conducea Societatea Turnului de Veghere și au părăsit-o. Liderii Societății au refuzat să recunoască că au greșit în privința anului 1975 și în schimb au comunicat membrilor deziluzionați pur și simplu, "să-și ajusteze punctul de vedere"11.

Demascarea prezicerilor false ale Societății Turnului de Veghere a creat îndoieli și preocupări față de organizație. Societatea a răspuns atunci publicând articole și cărți în care se admitea că s-au făcut greșeli în prezicerile istorice și învățăturile doctrinare ale organizației. Însă au scuzat aceste erori atribuindu-le failibilității omenești și subliniind că Societatea n-a pretins niciodată că este inspirată de Dumnezeu12. Aceasta constituie o nerușinată înșelăciune devreme ce numerele din trecut ale revistelor Turnului de Veghere sunt denumite "mesajul lui Dumnezeu", redând îndrumările lui Iehova între ghilimele. Un număr recent al Turnului de Veghere din 1 August 1995 afirma că, "Iehova își învață poporul Său îndeosebi prin intermediul unui studiu săptămânal al Bibliei pentru care se folosește Turnul de Veghere ca și ajutor"13.

În anul 1943 Președintele Turnului de Veghere Frederick Franz împreună cu Președintele Nathan H. Knorr au depus în tribunal următoarea mărturie sub prestare de jurământ privitoare la proveniența directă de la Dumnezeu a conținutului Turnului de Veghere.

Depoziția lui Frederick W. Franz din cazul "Olin Moyle contra Watchtower Bible and Tract Society", din 1943, secțiunile nr. 2596-2597, pag.866, redă următoarele:

Întrebare: Totuși Iehova Dumnezeu este acum editorul publicației (este vorba de revista "Turnul de Veghe"), nu?
Răspuns: Astăzi El este editorul publicației.

Întrebare: De cât timp El este editorul publicației?
Răspuns: De la începutul ei, el a călăuzit-o.

Depoziția lui Nathan Homer Knorr din cazul "Olin Moyle contra Watchtower Bible and Tract Society", din 1943, secțiunea nr.4421, pag.1474, continuă:

Întrebare: În realitate, ea (publicația "Turnul de Veghere") este prezentată în mod fățiș drept Cuvântul lui Dumnezeu, nu?
Răspuns: Da, ca și Cuvânt al Său.

Întrebare: Fără nici un fel de credite?
Răspuns: Așa este.

Din nefericire mulți oameni sunt inconștienți de aceste realități dăunătoare iar Martorii continuă să crească în număr distribuind cantități masive de literatură înșelătoare. În ciuda eșecurilor din trecut și a declaraților recente că nu ar fi inspirată, Societatea Turnului de Veghere încă pretinde o loialitate desăvârșită și continuă să prezică că Armaghedonul este iminent aducând anihilarea certă a tuturor celor ce nu se alătură organizației, ori îi părăsesc rândurile. Chiar având o istorie denaturată de manipulări și profeții false, Societatea Turnului de Veghere continuă să pretindă că este singura "organizație" care învață adevărul.

Crezuri doctrinare

Când o organizație ca "Watchtower Bible and Tract Society" pretinde că este singura religie adevărată și singura sursă de învățătură biblică corectă noi trebuie să-i examinăm crezurile cu mare grijă. Dacă doctrinele ei sunt adevărate, atunci acestea se vor regăsi în Biblie, iar învățăturile ei sunt consecvente și nu se schimbă an după an. Cu toate acestea Martorii de Iehova neagă sau deformează multe dintre învățăturile fundamentale ale Bibliei, crezurile acestora intră în conflict cu cele ale creștinilor ortodocși din toate veacurile. Priviți la următoarele comparații.

Natura lui Dumnezeu. Biblia ne învață că există doar un singur Dumnezeu adevărat (Isaia 43:10-11; 44:6,8). Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt identificați ca fiind Persoane distincte dintr-o Dumnezeire triunită (Mat.3:16-17; 2Cor.13:14). În întreg Noul Testament Fiul și Duhul Sfânt, cât și Tatăl, sunt în mod separat identificați ca fiind Dumnezeu. Fiecare posedă atribute divine și acționează ca Dumnezeu (Fiul: Marcu 2:5-12; Ioan 20:28; Evrei 1:8; Duhul Sfânt: Fapte 5:3-4; 2Cor.3:17-18).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere neagă natura trinitară a lui Dumnezeu și învață că un asemenea crez este inspirat de satana14. În schimb, învață că Iehova, numele singurului Dumnezeu adevărat, corespunde doar lui Dumnezeu Tatăl. În plus, Societatea neagă și că Isus este Dumnezeu (vezi, punctul următor din această broșură). Apoi, neagă că Duhul Sfânt este o persoană și în schimb susține că el este doar o forță activă a lui Dumnezeu, asemenea electricității15.

Isus Hristos. Biblia învață că Isus este Dumnezeu venit în trup și Creatorul tuturor lucrurilor (Ioan 1:1-3,14; Col.1:16). Deși nu a fost niciodată mai prejos de Dumnezeu, la timpul potrivit El și-a pus deoparte gloria pe care o avea la Tatăl și s-a îmbrăcat în natura umană (vezi, Ioan 17:3-5; Filip.2:6-11; Col.2:9). După moartea Sa Isus a înviat trupește din mormânt s-a arătat ucenicilor și a fost recunoscut în trupul Său de peste 500 de oameni. Acest fapt a fost crucial atât pentru mesajul cât și pentru credința bisericii primară (Luca 24:39; Ioan 2:19-21; 1Cor.15:6,14).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere neagă dumnezeirea lui Isus Hristos și învață în schimb că Isus este o ființă creată. La început, El era arhanghelul Mihail care mai târziu s-a născut ca om perfect. Martorii lui Iehova cred că după ce Isus a fost îngropat, Dumnezeu a destrămat trupului Lui fizic. Apoi, Isus a fost înviat ca și creatură spirituală și a fost "materializat" într-un trup de carne și oase pentru a se face vizibil. Întors acum în ceruri El din nou recunoscut ca fiind arhanghelul Mihail16.

Mântuirea. Biblia învață că doar jertfa de ispășire a lui Hristos este cea care rezolvă problema omenească a păcatului. Când a fost răstignit pe cruce, Isus Hristos a luat asupra Lui toate păcatele persoanale ale tuturor oamenilor, din trecut, prezent și viitor (1Petru 2:24) și ca și Dumnezeu și om perfect El a îndeplinit cu desăvârșire cerințele dreptății lui Dumnezeu (Rom.3:22-26). Ca prin urmare, toți care-l primesc pe Isus printr-o credință sinceră (Ioan 1:12; Fapte 16:31), pot fi iertați și declarați neprihăniți reintrând în părtășie cu Dumnezeu (2Cor.5:21, Evrei 7:24-26).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere susține că doar un grup de elită al Martorilor lui Iehova cunoscuți sub numele de "cei 144.000", sau ca fiind "cei unși", posedă în prezent neprihănirea lui Hristos. Doar cei 144.000 sunt născuți din nou și se pot aștepta să domnească cu Hristos în ceruri. Pentru restul numeros al Martorilor lui Iehova cunoscuți sub numele de "celelalte oi", sau de "marea mulțime", jertfa de ispășire a lui Hristos oferă acestora doar șansa moștenirii vieții veșnice pe pământ17.

Însă, Biblia învață că noi suntem mântuiți prin har, fără nici un fel de fapte făcute în justificare de sine. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic pentru a contribui la mântuirea noastră deoarece fără Isus Hristos noi suntem "morți în păcatele noastre" (Efeseni 2:1-9).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere susține că noi trebuie să ne dobândim mântuirea noastră, aceasta "depinzând de faptele omului". Omul trebuie "întâi să se alăture organizației lui Iehova pentru mântuire"18 și după aceea să se supună la tot ceea ce aceasta învață. În acest fel, relația cu organizația Martorilor lui Iehova este prezentată drept baza mântuirii și nu o relație personală cu Isus Hristos.

Duhul și pedeapsa eternă. Biblia învață că duhul omului continuă să existe și să fie conștient după moartea trupului (Luca 16:19-31; 2Cor.5:6,8; Filip.1:23-24; Apoc.6:9-11). De aceea, ea spune că aceia care au respins darul vieții veșnice dat de Dumnezeu, vor suferi o pedeapsă veșnică conștientă (Mat.25:41,46; Apoc.14:10,11; 20:10,15).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere neagă pedeapsa eternă și susține că omul nu are un spirit (sau, duh) care continuă să existe după moartea trupului. Martorii cred că moartea pune capăt oricărei existențe conștiente. Iadul, spun ei, se referă la mormânt și la cei care în final vor fi judecați de Dumnezeu și care vor fi anihilați încetând astfel pur și simplu să mai existe19.

Biblia. Biblia învață că ungerea Duhului Sfânt este cea care-l face în stare pe fiecare creștin să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplice cum se cuvine în viața lui (Ioan 16:13; 1Ioan 2:27).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere învață că Biblia poate fi interpretată doar de către Societatea Turnului de Veghere și că nici un om nu poate afla adevărul aparte de aceasta20.

Contradicții și schimbări spectaculoase de crez

Societatea Turnului de Veghere pretinde că este organizația lui Iehova și singurul canal al lui Dumnezeu de îndrumare spirituală pentru zilele noastre21. În același timp se subliniază că Biblia este o "carte organizațională" care nu poate fi înțeleasă de indivizi izolați indiferent de cât de sinceri sunt. Însă, cum am putea oare să ne încredințăm destinul nostru etern unei organizații care în scurta ei existență a acumulat un trecut atât de rușinos de contradicții și schimbări doctrinare bruște? Pentru edificare, priviți la următoarele exemple ale veșnic schimbătoarei teologii a Turnului de Veghere.

În anul 1975 Societatea Turnului de Veghere a învățat că omul din pilda seminței de muștar care seamănă sămânța (Matei 13), nu este altul decât Satana. Mai târziu, în cursul aceluiași an Societatea Turnului de Veghere a învățat că semănătorul era Isus22.

O întâmplare similară s-a petrecut în 1978 când Societatea Turnului de Veghere identifica pe "Alfa și Omega" din Apocalipsa 22:12-13 ca fiind Iehova (adică, Dumnezeu Tatăl), iar după aceea, cinci săptămâni mai târziu a susținut că aceste versete se referă la Isus23.

Incapacitatea Societății Turnului de Veghere de a interpreta corect Biblia se vede cel mai clar în schimbările ei spectaculoase de crez. Adică, putem vedea organizația Martorilor lui Iehova învățând, odată, poziția A apoi poziția B și susținând că Dumnezeu le-a dat o "lumină nouă". Cu toate acestea, mai târziu organizația revine la vechile învățături (poziția A), iar în unele cazuri trece din nou la poziția B. Iată câteva exemple. Avem întâi subiectele asupra căruia au oscilat în crezuri, apoi mai jos, anii în care s-au observat schimbările.

Învierea oamenilor Sodomei

1879 -- Vor fi înviați.
1952 -- Nu vor fi înviați.
1965 -- Vor fi înviați.
1988 -- Nu vor fi înviați. (!?)24

"Domnul" din Romani 10:12-16

1903 -- "Domnul" se referă la Isus.
1940 -- "Domnul" se referă la Iehova.
1978 -- "Domnul" se referă la Isus.
1980 -- "Domnul" se referă la Iehova25.

"Stăpânirile cele mai înalte" (sau, "dregătoriile"; n.tr.) din Romani 13:1

1916 - "Stăpânirile cele mai înalte" se referă la guvernele lumii.
1943 - "Stăpânirile cele mai înalte" se referă la Iehova Dumnezeu și la Isus Hristos.
1964 - "Stăpânirile cele mai înalte" se referă la guvernele lumii26.

Despărțirea "oilor" de "capre" (Matei 25:31-46)

1919 -- se va petrece după vremea necazului.
1923 -- se petrece acum, înainte de vremea necazului.
1995 -- se va petrece după vremea necazului27.

Concluzie

În lumina datelor de mai sus am putea oare să ne încredem în Societatea Turnului de Veghere și literatura ei? Am văzut că a profețit fals sfârșitul lumii de cel puțin 6 ori și că a folosit aceste preziceri pentru a-și intimida adepții.

Biblia ne avertizează spunând că vor veni mulți profeți falși ce vor pretinde că vor vorbi în numele lui Dumnezeu (Matei 7:15; 1Ioan 4:1). Din fericire, tot ea ne oferă testele practice pentru identificarea profeților falși. În Deuteronomul 18:21-22 ne este spus că cel ce pretinde că se exprimă ca profet al lui Dumnezeu și prezice ceva ce nu se împlinește este un profet fals.

Poate că vei zice în inima ta: ,,Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?" Când ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el. (să nu-l asculți; n.tr.)

Conform Bibliei, o singură profeție falsă îl face pe cel ce o exprimă să fie un profet fals. După acest test, profețiile neîmplinite ale Societății Turnului de Veghere din 1914, 1915, 1918, 1920, 1925 și 1975 dovedesc fără tăgadă că ea este un profet fals.

De asemenea, această grupare religioasă și-a schimbat frecvent doctrinele ei și și-a contrazis crezuri susținute anterior, în tot acest timp susținând că este singura organizație de pe pământ ce deține adevărul. Poate lucrul acesta să fie caracteristic lui Dumnezeu, perfecțiunii și sfințeniei Sale?

Nu intenționăm nici să-i ridiculizăm și nici să-i jignim pe Martorii lui Iehova. În general se poate observa că sunt oameni sinceri, devotați. Într-un fel aceștia sunt mai degrabă asemenea oilor pierdute decât lupilor răpitori deoarece sunt amăgiți de către o organizație cu un trecut de profeții și doctrine false. Într-adevăr, Martorii lui Iehova cred că dacă părăsesc Societatea Turnului de Veghere vor fi nimiciți la Armaghedon. De aceea, ei au nevoie de dragostea și compasiunea noastră. Dorința noastră în ce-i privește pe ei, cât și pe alții, este ca să ajungă la o cunoaștere adevărată a ceea ce Biblia învață și la o înțelegere a faptului că mântuirea este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Doar printr-o legătură personală cu Isus Hristos i se poate garanta vreunuia dintre noi, iertarea și viața veșnică!

-- Joel B. Groat

Copyright 1999 Institute for Religious Research. All rights reserved.

1 Mai luați în considerare și următoarele citate provenite din literatura Turnului de Veghere: "Iehova folosește astăzi o singură organizație pentru a-și duce la îndeplinire voia Sa. Pentru a primi viața eternă în Paradisul pământesc noi trebuie să ne identificăm cu acea organizație și să-i slujim lui Dumnezeu ca parte a ei." (Turnul de Veghere, 15 februarie, 1983, pag.12).
"De aceea, când ne este oferită îndrumare de către organizația lui Iehova, noi putem să o ascultăm cu înțelepciune știind bine că Iehova ne va călăuzi doar în ceea ce este spre beneficiul nostru veșnic." (Turnul de Veghere, 1 noiembrie, 1990, pag.30).
2 Fritz Springmeier, The Watchtower & The Masons (Portland: A Christian Ministry, 1993, a doua ediție), pag. 11.
3 Reverend J.J. Ross, Some Facts About the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell, republicare de către Witness Inc., paginile 3 și 4.
4 Reverend J.J. Ross, Some Facts and More Facts about the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell, de către Witness Inc., republicare, pag. 16-19. Negând broșura cu pricina Russell totuși recunoaște că, "despre chestiunea grâului miraculos se poate spune că are o fărâmă de adevăr în ea, doar un grăunte, într-un fel."
5 Ross, pag. 6. Din ziarul Brooklyn Daily Eagle, numărul din 29 ianuarie, 1913, pag. 16. Prețul de pe piață al grâului era pe aceea vreme de 1 dolar sacul de 35 de kg. Dintr-o convorbire telefonică făcută cu Michigan State University Kent County Extension Service (octombrie 1991).
6 The Finished Mystery, Peoples Pulpit Association, 1917, pag. 485, 258.
7 Reverend Edward Lodge Curran, Ph.D., Judge — "for four days" — Rutherford, republicare de către Witness, Inc., pag. 7.; și Literary Digest din data de 2 mai, 1936, citat de Charles P. Windle, The Rutherford Racket, republicare, pag. 11.
8 Comentariu al lui Frederick Franz, fost președinte al organizației Turnului de Veghere și al Societății Tractatului care l-a citat pe Rutherford ca spunând privitor la propriile sale preziceri că, "știu că m-am făcut de râs", citat de către Raymond Franz în cartea sa Crisis of Conscience, pag. 137.
9 Raymond Franz, Crisis of Conscience, notă de subsol p. 50.
10 Kingdom Ministry (românește, "Ministerul Regatului"), mai 1974, pag. 3.
11 Turnul de Veghere din 15 iulie 1976, pag. 441. Cu patru ani mai târziu Societatea și-a recunoscut greșeala de a fi "întemeiat speranțe în aceea dată" (Turnul de Veghere, 15 martie, 1980, pag. 17-18; mai puteți verifica și Jehovah's Witnesses — Proclaimers of God's Kingdom, WTB&TS, 1993, pag. 633, "calculele timpurilor și așteptările care au fost asociate acestora au produs dezamăgiri serioase"
12 vedeți de pildă, Jehovah's Witnesses — Proclaimers of God's Kingdom, WTB&TS, 1993, pp. 626, 632-635, 709; Treziți-vă!, 22 martie, 1993, pag. 3-4.
13 Turnul de Veghere, 1 iulie, 1943, pag. 205; 15 August, 1943, pag. 256; 1 August, 1995, pag. 17.
14 Ar trebui să crezi în Trinitate? pag. 31.
15 Reasoning From the Scriptures, pag. 381; Aid to Bible Understanding (în rom., "Ajutor în înțelegerea Bibliei), pag. 1544.
16 Turnul de Veghere, 1 noiembrie, 1995, pag. 8; Reasoning, pag. 217, 218.
17 Reasoning, pag. 309.
18 Turnul de Veghere, 1 iulie, 1947, pag. 204; 15 noiembrie, 1981, pag. 21.
19 Reasoning, pag. 100, 175.
20 Turnul de Veghere, 1 octombrie, 1967, pag. 587; 1 decembrie, 1990, pag. 19.
21 Turnul de Veghere, 1 octombrie, 1967, pag. 590.
22 Man's Salvation Out Of World Distress. . . (1975), pag. 208; Turnul de Veghere, 1 octombrie, 1975, pag. 600.
23 Treziți-vă! 22 august, 1978, pag. 28; Turnul de Veghere, 1 octombrie, 1978, pag. 15.
24 Zion's Watch Tower Reprints, iulie 1879, pag. 7; Turnul de Veghere, 1 iunie, 1952, pag. 338; 1 august, 1965, pag. 479; 1 iunie, 1988, pag. 30-31.
25 Zion's Watch Tower Reprints, 1 decembrie, 1903, pag. 3282; Turnul de Veghere, 1 iulie, 1940, pag. 200; 1 mai, 1978, pag. 12; 1 februarie, 1980, pag. 16.
26 Watch Tower Reprints, 1 septembrie, 1916, pag. 5952; The Truth Shall Make You Free, [ediția din 1943], pag. 312; Turnul de Veghere, 15 iunie, 1964, pag. 20. Societatea Turnului de Veghere a recunoscut că această schimbare de doctrină îi poate costa viața pe mulți martori ai lui Iehova. (Turnul de Veghere, 15 noiembrie, 1950, pag. 441).
27 Turnul de Veghere, 1 august, 1919, pag. 238; Jehovah's Witnesses — Proclaimers of God's Kingdom, 1993, pag. 163-164; Turnul de Veghere, 15 octombrie, 1995, pag. 19, 22-23.


Apologetică