Înapoi
Acasă
Biblia

Mandatul biblic al părinților creștini


Acest material vă poate fi folositor doar dacă în primul rând, deschideți Biblia la pasajele indicate, primiți învățătura lor și apoi decideți imediat să treceți la aplicarea neabătută a acestor principii, singurele ce pot asigura viitorul copiilor voștri. Am dorit să vă punem în față chemarea înaltă pe care Dumnezeu o dă părinților pentru a înțelege responsabilitatea enormă ce se află pe umerii voștri. Fie ca Dumnezeu să vă dea voința și puterea de a vă angaja în această muncă de educare și formare spirituală a copiilor! Vă asigurăm că satisfacția și fericirea pricinuită de copiii voștri nu va întârzia să apară! Este promisă de Dumnezeu.

1) Părinții ar trebui să-și primească copiii ca venind de la Domnul: Gen.33:5; 1Sam.1:27; Ps.127:3

2) Datoria lor față de ei este ...

2a) De a-i iubi: Tit 2:4

2b) De a-i crește în Domnul : Matei 19:13,14; Deut.31:12,13

2c) De a-i pregăti pentru a-l urma pe Dumnezeu : Prov.22:6; Efes.6:4

2d) De a-i învăța Cuvântul lui Dumnezeu : Deut.4:9; 11:19; Isa.38:19

2e) De a le spune despre judecățile lui Dumnezeu : Ioel 1:3

2f) De a le spune despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu : Ex.10:2; Ps.78:4

2g) De a le porunci să-l asculte pe Domnul : Deut.32:46; 1Cron.28:9

2h) De a-i binecuvânta : Gen.48:15; Evrei 11:20

2i) De a le arăta milă : Ps.103:13

2j) De a le purta de grijă : Iov 42:15; 2Cor.12:14; 1Tim.5:8

2k) De a-i stăpâni, conduce : 1Tim.3:4,12

2l) De a-i mustra : Prov.13:24; 19:18; 23:13; 29:17; Evrei 12:7

2m) De a nu-i întărâta la mânie : Efes.6:4; Col.3:21

2n) De a nu le face relații/prietenii necuvenite : Gen.24:1-4; 28:1,2

2p) De a-i aduce devreme la casa lui Dumnezeu : 1Sam.1:24; Luca 2:27

3) Copiii răi, o întristare pentru părinții lor

Prov.10:1; 17:25; Prov.19:13,26, Ex.21:15

4) Părinții ar trebui să se roage pentru copiii lor

4a) Pentru binele lor spiritual : Gen.17:18; 1Cron. 29:19

4b) Când sunt ispitiți : Iov 1:5

4c) Când sunt bolnavi : 2Sam.12:16; Marc. 5:23; Ioan 4:46,49

5) Când părinții sunt credincioși

5a) Sunt binecuvântați de copiii lor: Prov.31:28

5b) Lasă o binecuvântare copiilor lor: Ps.112:2; Prov.11:21; Isa.65:23

6) Copiii sunt judecați pentru păcatele părinților

Exod.20:5; Isa. 14:21; Plângerile 5:7

7) Neglijența părinților pedepsită cu severitate

1Sam. 3:13

8) Când părinții sunt răi

8a) Își învață copiii la rău: Ier.9:14; 1Pet.1:18

8b) Sunt un exemplu prost pentru copiii lor: Ezec.20:18; Amos 2:4

9) Părinți buni - Exemple

9a) Avraam: Gen.18:19

9b) Iacov: Gen. 44:20,30

9c) Iosif: Gen. 48:13-20

9d) Mama lui Moise: Exod. 2:2,3

9e) Manoah: Judec.13:8

9f) Ana: 1Sam.1:28

9g) David: 2Sam.18:5,33

9h) Sunamita: 2Împ.4:19,20

9i) Iov: Iov 1:5

9j) Mama lui Lemuel: Prov.31:1

9k) Slujbașul împărătesc: Ioan 4:49

9l) Lois și Eunice: 2Tim.1:5

10) Părinți răi - Exemple

10a) Mama lui Mica: Judec.17:3

10b) Eli:1Sam.3:13

10c) Saul: 1Sam. 20:33

10d) Atalia: 2Cron.22:3

10e) Manase: 2Cron.33:6

10f) Irodiada: Marc.6:24

Referințe biblice: "Studiul creșterii copiilor după voia lui Dumnezeu", Teodor Macavei.


Căsătoria și Familia Creștină