Înapoi
Acasă
Biblia

Introducerea

Studiului de Femei al Epistolei Către Filipeni


Apostolul Pavel a scris filipenilor între anii 61-62 d.H., din Roma unde era întemnițat. El a dorit de mult să meargă la Roma și să predice acolo Evanghelia (Rom.1:15; 15:29,32). În schimb, a ajuns acolo în lanțuri, ca prizonier (Fapte 28:16-31). Deși cei ce trebuiau să-i fie prieteni i s-au opus, planurile sale de evanghelizare a lumii păreau împiedecate, și chiar propria lui viață era pusă în joc, caracteristica proeminentă a acestei epistole este cea a bucuriei. În repetate rânduri el folosește cuvinte ca "bucurie", "bucurați-vă" și "fericire" atunci când își împărtășește simțămintele inimii lui cu prietenii cei mai apropiați.

Pavel este conștient că creștinii filipeni erau de asemenea persecutați (Filipeni 1:28). El îi încurajează să rămână fermi în credința lor și să trăiască în pace unii cu alții. El le scrie ca să le arate cum să trăiască cu bucurie și în victorie în orice împrejurare.

Unele scrisori, Pavel le-a scris ca să corecteze comportamentul (cum este cazul în scrisorile către corinteni), iar altele au fost scrise pentru a clarifica doctrina (cum este cazul celei către coloseni). Altele au fost scrise pentru a-i îndemna pe credincioși să trăiască în conformitate cu chemarea și poziția lor în Hristos (cum este scrisoarea către efeseni). Iar după aceea, altele au fost scrise cu intenția de a fi date de la o biserică la alta pentru ca mai multe părtășii să aibe parte de mesaj. Dar epistola către filipeni nu a fost scrisă că să corecteze și nici că să fie împărtășită cu o altă biserică. Ea este o scrisoare intimă de apreciere, un "mulțumesc" scris unor prieteni care i-au trimis bani în dar lui Pavel (Filip.4:15-16). Epafrodit, un membru al adunării, a adus darul lui Pavel și s-a întors înapoi cu scrisoarea.

Credincioșii din Filipi îl cunoșteau bine pe Pavel. Oamenii din acea biserică îi erau probabil mai apropiați lui decât cei din altă biserică căreia i-a scris. Poate că inimile lor erau mult mai apropiate datorită modului deosebit în care Dumnezeu i-a unit împreună (Fapte 16:6-40).

În timpul celei de-a doua călătorii misionare a lui Pavel prin Asia Mică (zona Turciei de astăzi), o experiență extraordinară a schimbat cursul lucrării sale. Pavel se afla în străvechiul oraș Troa, cunoscut și sub numele de Troia, situat în partea de nord-est a peninsulei, când o viziune l-a făcut să-și schimbe direcția. Aceasta a fost schimbare importantă. Planul lui Pavel a fost să se îndrepte din nou spre est pătrunzând mai adânc în Asia, dar planul lui Dumnezeu era ca el să ducă Evanghelia în Europa. Repede răspunzând călăuzirii lui Dumnezeu, Pavel și tovarășii lui (Sila, Timotei și Luca), traversează ziua următoare Marea Egee în Macedonia (partea de nord-este a Greciei). Pentru noi acesta a fost un pas istoric. Din Asia, Evanghelia era adusă în Europa.

Aproximativ în jurul anului 50 d.H. împreună cu tovarășii lui de călătorie Pavel a debarcat în orașul port Neapolis. S-au îndreptat imediat spre orașul de reședință al provinciei, Filipi, care se afla cam la 16 km de mare. Bătălia decisivă în care armatele loiale răposatului Iulius Cezar au înfrânt forțele rebele ale lui Brutus și Casius a avut loc la Filipi. Pentru a cinsti acest eveniment i-a fost acordat acestui oraș statutul de "colonie" romană. La sute de soldați romani în retragere împreună cu familiile lor, le-au fost dăruite pământuri, iar tuturor cetățenilor orașului Filipi le-au fost acordate drepturile și privilegiile unor cetățeni ai Romei. Aceste colonii romane au fost descrise ca fiind mica Romă. Urmau toate obiceiurile, cultura și legile Romei.

În timpul Imperiului Roman, Filipi a crescut de la o așezare mică la un oraș important și prosper. O parte a prosperității acestuia se datora faptului că era situat într-o importantă zonă producătoare de aur, dar mai ales fiindcă Calea Ignatiană, principalul drum de la Roma la Efes, Ierusalim și la alte îndepărtate orașe orientale, trecea direct prin oraș. Această arteră principală a făcut orașul accesibil oamenilor din tot Imperiul Roman. Populația acestuia, varia pe vremea lui Pavel între 200.000 și 500.000. Locuitorii lui proveneau din multe locuri diferite și erau de naționalități diferite. Datorită așezării strategice a orașului, Filipi a devenit o mare garnizoană romană.

De regulă planul lui Pavel era de a merge direct la sinagoga din partea locului, însă la sosirea în Filipi nu a găsit nici una. Acest fapt indica existența a puțini evrei acolo, condiția întemeierii unei sinagogi fiind prezența a 10 bărbați evrei. Astfel că s-au îndreptat spre un râu (Gaggitas) care trecea pe la marginile orașului. Acolo au găsit câteva femei adunate pentru rugăciunea de Sabat.

Aici Pavel a câștigat primul său convertit, o vânzătoare numită Lidia. Această întâlnire a fost începutul primei biserici cunoscute în Europa, ce s-a născut în multă suferință. Oamenii pe care Dumnezeu i-a atins aici au văzut credința, dragostea și bucuria lui Pavel în cele mai îngrozitoare împrejurări și l-au îndrăgit. O relație deosebită s-a legat între credincioșii din Filipi și iubitul lor Pavel. Datorită influenței acestei biserici, s-a deschis calea pentru răspândirea Evangheliei în întreaga Europă. Totul a început de la adunarea de rugăciune a unor femei.

Cu zece ani mai târziu, Pavel nu doar că a trimis sincera sa recunoștință acestei biserici, dar i-a și încurajat pe membrii ei la statornicie în credința lor în Domnul Isus Hristos, să-și slujească unii altora în smerenie cum El a slujit, cu toții să lucreze în unitate pentru ca Hristos să fie glorificat.

În studiul nostru al Epistolei către Filipeni, vom descoperi cum să trăim încât fericirea noastră să nu depindă de ce se întâmplă cu noi, ci ea să se nască dintr-o profundă bucurie lăuntrică.

Deși această scrisoare este adresată credincioșilor din Filipi, Duhul Sfânt i-a păstrat mesajul astfel încât fiecare din noi să-l cunoască și să-l iubească pe Domnul Isus Hristos. Așa cum Pavel a dorit ca experiența lui cu Hristos să se repete în viețile filipenilor, la fel ne îndeamnă și pe noi să avem dragostea lui Hristos din belșug, să avem gândul Lui și să cunoaștem părtășia cu Domnul a cărui putere și bucurie să fie și ale noastre.

Cuprins

PUNEREA TEMELIILOR
BISERICII DIN FILIPI

FILIPENI 1:1-2
FILIPENI 1:3-7
FILIPENI 1:8-11
FILIPENI 1:12-18
FILIPENI 1:19-26
FILIPENI 1:27-30
FILIPENI 2:1-4
FILIPENI 2:5-11
FILIPENI 2:12-18
FILIPENI 2:19-30
FILIPENI 3:1-6
FILIPENI 3:7-11
FILIPENI 3:12-16
FILIPENI 3:17-21
FILIPENI 4:1-5
FILIPENI 4:6-9
FILIPENI 4:10-13
FILIPENI 4:14-23

Studii Biblice