Studii din Epistola către Galateni
Phil Johnson
Marele anatema apostolic (Galateni 1:1-10) | RTF
Cum a ajuns Pavel la cunoașterea Evangheliei (Galateni 1:11-14) | RTF
Conflictul dintre Pavel și biserica din Ierusalim (Galateni 2:1-10) | RTF
Încercarea iudeilor de a corupe Biserica (Galateni 2:1-10) | RTF
Conflictul lui Pavel cu Petru (Galateni 2:11-14) | RTF
Legea, credința și justificarea (Galateni 2:15-21) | RTF
Un trio al paradoxurilor (Galateni 2:20) | RTF EPUB
Mântuirea prin fapte -- o nebunie! (Galateni 3:1-5) | RTF
Credința lui Avraam (Galateni 3:6-9) | RTF
Blestemul legii (Galateni 3:10-14) | RTF
De ce a dat Dumnezeu Legea (Galateni 3: 15-29) | RTF
Împlinirea vremii (Galateni 4:1-5) | RTF
Răscumpărați, adoptați, sălășluiți de Duhul (Galateni 4:1-7) | RTF
Am îndoieli cu privire la voi (Galateni 4:8-20) | RTF
O alegorie biblică (Galateni 4:21-31) | RTF
O relatare a două legăminte (Galateni 4:21-31) | RTF EPUB
Studii Biblice | Acasă