Înapoi
Acasă
Biblia

Argumente biblice în favoarea geocentrismului în teologie

Geocentricitatea în teologie

Mai multe motive pentru care nu mai există ființe ca noi în Univers

...și pentru care suntem singuri în Univers și pentru care Isus a trebuit să moară doar pentru noi


Geocentrismul (adică, concepția potrivit căreia Pământul - grecescul, geos - se află fix și/sau în centrul Universului, celelalte planete și aștri rotindu-se în jurul lui) din punctul de vedere al astronomiei, s-a dovedit a fi o inexactitate științifică. De la savantul Nicolaus Copernic încoace, predomină poziția heliocentrică (după care sistemul nostru solar, nu întreg Universul, are Soarele - grecescul, helios - în centru și celelalte planete rotindu-se în jurul lui). Cu toate acestea, din punctul de vedere al Scripturilor, poziția, dacă o mai putem numi astfel, geocentrică, rămâne valabilă. Lucrul acesta, veți vedea, se poate demonstra fără mare efort.

De ce este necesară reafirmarea geocentrismului în teologie? Pentru că în vremurile noastre, mai mult ca oricând în istoria umanității, atenția pe care Dumnezeu i-a acordat-o omului este înlocuită cu atenția pe care... omul o acordă astrelor! Astăzi se pun în mod frecvent următoarele întrebări: "Există și alte ființe inteligente în Univers?" "Există alte civilizații?" "Există extratereștrii?" De fapt o mare parte a oamenilor de știință ai epocii susțin cu convingere că se poate răspunde cu "Da" la toate aceste întrebări, deși dovezile convingătoare lipsesc. Orientarea clară de interes a umanității înspre descoperirea vieții pe alte planete necesită o readucere aminte a locului în care Dumnezeu l-a plasat pe om. Iar acel loc se află în centrul preocupărilor Sale, de revelație, mântuire și răscumpărare. Teologia creștină afirmă geocentrismul, pentru că omul se află în nevoia unui Mântuitor teologic nu tehnologic. "Izbăvirea" planetei noastre nu poate să se aștepte de la alte civilizații, mai avansate și mai tehnologizate, pentru că problemele fundamentale ale omenirii nu sunt sărăcia și subdezvoltarea, ci păcatul și răutatea omenească. De aceste probleme, s-a oferit să ne scape, doar Domnul nostru Isus Hristos.

De aceea, Biblia ne demonstrează categoric că Pământul este unic în planul lui Dumnezeu din mai multe motive. Deschideți Bibliile d-voastră la pasajele indicate și citiți. Veți observa că Biblia ne oferă argumente zdrobitoare în favoarea unicității noastre în Univers.

1. - este centrul moral al Universului și centrul a tot ceea ce Dumnezeu a făcut în Univers. Aici pe Pământ a dat legea Lui. Vă amintiți de Muntele Sinai? Citiți din Exodul.
2. - de aici, s-a răspândit în tot Universul poluarea păcatului și ...
3. - aici, pe Pământ, s-a rezolvat problema păcatului, chiar dacă el există în tot Universul!
4. - doar aici, pe Pământ, Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut un om.
5. - doar aici, pe Pământ, Dumnezeu s-a născut dintr-o fecioară în rasa umană.
6. - aici, pe Pământ, pe o cruce lângă Poarta Damascului din Ierusalim, pe Mt.Moria, Isus, Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele întregii lumi.
7. - reconcilierea cu Sine a tot ceea ce se află în Univers s-a făcut, dintre toate locurile, planetele din Univers, aici, pe Pământ:

Efes.1:10 "...ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ"
Col.1:19-20 "Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui"; etc.

8. - la un Isus Hristos așa cum s-a întrupat și născut aici, pe Pământ, se va pleca orice genunchi și va mărturisi orice limbă, din cer, de sub pământ și de pe pământ, că El este Domn (vezi, Filip.2:9-11)

9. - pe deasupra, pe această planetă (dintre toate) se va întoarce să domnească (împărățească) pentru totdeauna.

10. - Este imposibil ca acest scenariu să se repete pentru orice altă civilizație și planetă din Universul acesta, fără ca Dumnezeu să-și trădeze calitățile
Maleahi 3:6; Iacov 1:18; Num.23:19

11. - Repetarea acestor acte de har este imposibilă deoarece Scriptura vorbește în termeni categorici de finalitatea ispășirii pentru păcate pe care Isus a făcut-o, aici, pe Pământ:

Odată pentru totdeauna: Evrei 9:26-28; 10:12-14 (7:27); Col.2:13-14. De asemenea, semnificația expresiei lui Isus, din Ioan 19:31 (ispășirea "s-a insprăvit"), ar fi pierdută dacă în timpul nostru ea s-a făcut odată, apoi în timpul altei civilizații și planete, s-a făcut încă odată, pentru că ar însemna că pentru acestea (dacă ele ar exista), ea nu s-a încheiat.

12. - Pe deasupra, Evanghelia, numită "taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile" (vezi, Col.1:26-27) a fost acum descoperită sfinților Săi de pe acest Pământ, nu de altundeva în Univers.
Această taină ne privește doar pe noi, pământenii (1 Petru 1:10-12). Dacă păcatul noastru a poluat tot Universul atunci și "alții" ar fi avut nevoie să cunoască mesajul mântuirii. Dar acești "alții", nu există și Dumnezeu a revelat Evanghelia, doar o dată, unei singure civilizații: umane.

13. - Un alt argument revelator este faptul că în Apocalipsa, unde se trage la o parte cortina timpului și a spațiului, nu se menționează, de ființe mântuite care să provină de pe alte planete decât de pe Pământ: Apoc.5:9 (acolo vedem oameni, nu "aliens" sau "extratereștrii"); 21:3

14. - De ce dintre toate planetele din Univers, când s-a făcut un "război în cer" (Apoc.12:7), balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, a fost "aruncat pe pământ" (12:9) împreună cu îngerii lui căzuți, și nu altundeva? De ce nu ne sugerează textul că unii au fost "aruncați" altundeva? Există un singur Satana în tot Universul și acela s-a aciuiat tocmai pe aicea! De ce?

15. - Este Apocalipsa doar "locală" în Univers? Sau, "noul pământ" și "cerul nou" privesc întreg Universul? Nu cred că creația lucrurilor noi se va face doar pentru Pământul nostru, doar în colțișorul nostru de Univers.

16. - Omul, doar, a fost făcut "după chipul și asemănarea" lui Dumnezeu, sau și alte ființe din Univers? Isus spune că vom cunoaște adevărul (Ioan 8). Dacă i-a făcut și pe alții după chipul Lui, atunci ne-a mințit. Totuși știm că așa ceva El nu face și nici nu-i stă în caracter. Maleahi 3:6

De ce psalmistul (David) se întreabă, "Ce este omul (nu "extraterestrul") ca să te gândești la el?" (Ps.8:4-6), în vederea mântuirii. După aceea, în Evrei cap.2:5-8 se afirmă că omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii și că el este "cununa" creației lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte el este coroana creației.
Există civilizații mai "avansate" biologic și tehnologic decât noi? Între noi și îngerii lui Dumnezeu, nu se mai află nici o altă creatură. Nu mai există un alt ordin de creație, o altă specie extraterestră de ființe dotate ci inteligență și conștiență de sine. Răspunsul este foarte clar: NU! Omul este cel ce a încununat creație, de aici de pe Pământ, sau de aiurea în Univers.

Omul nu se află doar în centrul ei, ci chiar reprezintă produsul ei cel mai desăvârșit. În creație, omul deține poziția de întâietate, de excelență, de demnitate. Este ceea ce cuvântul grecesc stephanom semnifică: a încununa, a-i atribui glorie și cinste. (Vines Dictionary)

Concluzie: Omul este coroana creației Lui Dumnezeu. nu "marțianul".

17. - "Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu să moară... " (Ioan 3:16), sau a mai iubit și alte lumi? Dacă da, atunci nu ne-a iubit "atât" doar pe noi! Ne-a amăgit! Dragostea Lui pentru noi, nu a împărțit-o cu alții. El este un Dumnezeu gelos care ne vrea cu invidie pentru sine. Iacov 4:5

18. - Și-a părăsit Isus "slava pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii" (Ioan 17:5), de mai multe ori, pentru alte planete? Greu de crezut. Știm că El nu-și împarte slava Lui de pe Pământ cu nimeni. Le-a împărțit-o, însă celor mântuiți (Ioan 17:22). O mai împarte și cu "alții"? Greu de crezut.

19. - L-a proslăvit Isus pe Tatăl, de mai multe ori, încheind lucrări de mântuire și-n alte lumii? Ioan 17:4 "Eu te-am proslăvit pe Pământ, am sfârșit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac". Dacă a făcut-o, înseamnă cu nu a "sfârșit" lucrarea de mântuire a tuturor ființelor pe care le-a creat și-n alte părți ale Universului, și ceea ce a afirmat aici este o minciună.

20. - De ce doar Pământul este așternutul picioarelui Lui Dumnezeu și nu Universul sau alte planete care-l populează? Matei 5:34-35; Isaia 66:1; Fapte 7:49

Răspuns: Ps.115:16 "Cerurile sunt ale Domnului, dar Pământul l-a dat fiilor oamenilor!"

Biblia nu spune că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și ...planeta X...alte planete, oricare le-ar fi numele.

Omenirea repetă o gafă.
(ca și în cazul necunoșterii lui Isaia 40:22 și Iob 26:7. - Pământul este rotund și este "spânzurat" pe nimic.)
Nu mai este nevoie să așteptăm ca Surveryor să ne comunice că nu a găsit viață pe Marte. Deja Biblia o știa. Ca și în cazul sfericității Pământului, trebuia să o credem, fără să mai risipim bani sau să ucidem oameni. Suntem unici în Universul acesta! Dar, să nu fim triști. Nu suntem singuri, ci cea mai minunată Ființă poate fi cunoscută de fiecare om. Aceasta este "întâlnirea de gradul III", de care fiecare om are nevoie. Să-l cunoască pe Dumnezeu.

Ce rost au toate acestea?
Nu cred că a căuta alte ființe în Universul acesta se face doar de dragul găsirii lor. Cred că dorim o descoperire mai mare. Aceea a unui adevăr suprem. A unui Creator al Universului și a unei origini a lui. Ar fi păcat să-i căutăm pe acei extratereștri doar pentru a descoperi și la ei defecte de caracter și alte probleme pe care doar ei le au. Ar fi plictisitor și la un moment dat, cred că ne-am sătura și de ei. Vom vrea să navigăm și mai departe în Univers pentru a găsi alte ființe, și mai minunate, și mai perfecte, care să ne desfete. Cred că vrem ceva mai mult decât atât. Dacă cercurile științifice care dau viață la astfel de proiecte nu urmăresc decât a găsi niște parteneri de existență în Univers, atunci merită acuzate de țeluri obscure și de josnicie! Dacă este să căutăm ceva viață în afara planetei noastre, să căutăm viața lui Dumnezeu. A găsi răspunsurile la "de ce-urile" existenței, este țeul măreț la care să țintească! Doar atunci eforturile și risipa de energii, au o justificare morală.

De ce suntem unici în Univers? Deoarece ne aflăm în centrul planului lui Dumnezeu de mântuire. El a murit, odată pentru totdeauna, pentru păcatele noastre și nu ale "marțienilor", de exemplu.

Să nu credem că nu se schimbă foarte multe în teologie dacă există și alte civilizații extraterestre. Se schimbă foarte multe date ale ei. Totuși fiindcă știm că, "pământul și cerul vor trece, dar cuvintele Lui, vor rămâne" (Mat.24:35) de aceea, ceea ce Biblia spune despre poziția noastră în ochii Lui Dumnezeu, este de nezdruncinat indiferent de aparentele perspective ale vieții pe alte planete (vezi, ecuația de la Greenbank - o găsești în cartea lui James Allen Hynek "Proiectul OZN" - un calcul al probabilității existenței altor civilizații în Univers.).

Fascinația după un salvator din cosmos...
Astfel de perspective au apărut în fiecare generație. O fascinație după un Salvator cosmic a existat dintotdeauna.

- Ce fel de viață există în afara planetei noastre?
- Ce ființe pot fi? Există viață în afara planetei noastre? Există! Spirituală!
- La ce folosește omului să afle că există alte civilizații, dacă el personal trebuie să-i răspundă lui Dumnezeu pentru păcatele lui și va pleca din acest Univers, prin moarte, pentru a o face?
- Mântuirea trebuie obținută fie că ei există sau nu. Dacă murim și nu aflăm salvare altundeva, la ce au folosit cercetările noastre în spațiu, în cosmos, când Dumnezeu putea fi găsit în liniștea inimilor noastre?

Un adevăr recunoscut de biblie: Heliocentricitatea (după Nicolaus Copernic) în univers și geocentricitatea (după biblie) în teologie.

Nu-i vorba de un egoism (egocentrism) sub forma geocentrismului. Dumnezeu nu ne-a plasat în centrul voii sale pentru a ne spori egoismul ci pentru a ne demonstra cât de mare este nevoia noastră de El.

De ce este ciudat de tăcută biblia cu privire la existența extratereștrilor? De ce nu ne-a spus că mai există și alții? Iar dacă ei există și Dumnezeu nu ne-a spus, nu este aceasta o contradicție gravă cu afirmațiile Sale? Nu este o distrugere a caracterului Său?

O explicație se găsește în cuvântul bune din Geneza 1:31. De ce nu a spus Dumnezeu și despre alte planete, dacă le-a creat, că sunt bune? Din punct de vedere științific putem vedea că până acum doar planeta noastră poate beneficia de o astfel de descriere: bună pentru existența vieții! Despre nici una din stele, sau planete (a căror existență Biblia, o recunoaște) nu se spune așa ceva! Despre nici una din vecinătate. Pământul este special, din acest punct de vedere. Marte, am aflat că nu este, chiar dacă au speculat că a fost vreodată, nu au putut dovedi.

- Dacă moartea domnește în tot Universul, de ce Isus a învins-o doar aici, pe Cruce? (1 Cor.15)

- Dacă există rai, de ce în acel loc, se află, conform Apocalipsei, doar ființe de pe Pământul nostru? Dacă a murit și pentru alții și i-a mântuit și pe alții, de ce doar pământenii au fost duși acolo? Apoc.21:3, 24

- Dacă mântuirea este disponibilă oricăror potențiale alte civilizații din Univers, de ce în mulțimea celor mântuiți vedem că se află numai pământeni, oameni, din orice neam, seminție, limbă și nu "planetă"? Apoc.7:9

- Fiarei Antihristului i se vor închina doar pământenii: Apoc.13:8

- Ea va fi un om, nu un "extraterestru": Apoc.13:18 ("un număr de om" - clar?) Că va fi un "extraterestru" este doar alibiul Diavolului de a înșela o generație preocupată de ideea "contactului" cu civilizații extraterestre.

- De ce Dumnezeu a făcut o "împărăție de preoți pentru Dumnezeu", doar dintre oameni? Apoc.5:10, 9. Dintre toate "celelalte ființe create" (aliens) din Univers, pe cine a ales Dumnezeu și cui i-a dat cinstea de a-i fi "o preoție sfântă, să aducă jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos" (1Petru 2:5-7, 9). Cui a mai dat El cinstea aceasta? Dacă "alții" sunt mai dezvoltați și mai avansați decât noi, de ce nu le-a dat-o lor? Dumnezeu i-a dat omului "cinste" în creație, alegere și mântuire.

Dumnezeu își caută slujitori doar dintre oameni.
2 Cronici 16:9 "Ochii Domnului străbat pământul (nu altă planetă!) încoace și-n colo, căutând un om ( nu, un extraterestru) a cărui inimă este toată a Lui"

- În Efes.2:2, Diavolul este numit "Prințul/Domnul puterii văzduhului". Cuvântul grecesc pentru "văzduh" este "aer" care semnifică atmosfera terestră. De ce este Domn doar al atmosferei acestei planete și nu al alteia, devreme ce s-a descoperit că și altele au o atmosferă? Nu pentru că nu locuiesc oameni pe acele planete și pentru că nu este propice vieții?

Vrea să-i putem spune diavolului, "Da , mai du-te de la noi. Du-te mă, pe Venus!"
- De ce Dumnezeu este numit "Domnul cerului ("kosmos" - gk. - poate fi vorba de Univers?) și al Pământului", și nu "Domnul Cosmosului și al Planetelor"? Fapte 17:24 Nu observați că acest titlu indică ceva? Că Pământul ocupă un loc special în ochii lui Dumnezeu?

- De ce în 2 Petru 3:10-12, unde se descrie cataclismul final care va afecta toate corpurile cerești, nu se spune ce soartă vor avea posibilii locuitori ai acestora? Dacă ei ar exista, ar fi cinstit din partea unei revelații a lui Dumnezeu, să o neglijeze? O crudă soartă vor avea acele civilizații, dacă ele există! Putem face ceva pentru ele? Să le salvăm?
Omul stăpân pe (tot) lucrul mâinilor Lui Dumnezeu? Chiar și pe alte planete? Psalmul 8:6 "I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui"

Aceste lucruri sunt spuse cu exclusivitate DOAR despre Pământul nostru.

Nu este nimic greșit din punct de vedere moral să fim singuri în Univers.

Mântuirea este limitată doar la locuitorii pământului.
Isaia 45:22
spune: "Întoarceți-vă la Mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului." De ce nu spune, "întoarceți-vă la Mine cei ce sunteți de la marginile Universului"? Nu înseamnă oare că nu mai sunt și alții?

Preocuparea actuală în descoperirea vieții pe alte planete nu este decât un străvechi mit reînviat - cultul astarteei

- "stea" - greacă = aștor, aster (de unde, românescul "astru")

- "chipul stelei Remfan": Fapte 7:43 - la fel ca și Ștefan și noi ne putem mustra contemporanii pentru această închinare idolatră.
Acesta a fost simbolul planetei Saturn, căruia israeliții I s-au închinat. Se pare că este una și aceeași cu Caivan (Amos 5:26). Remfan este divinitatea egipteană corespunzătoare planetei Saturn. Caivan este divinitatea Asiriană corespunzătoare aceleiași planete. (Vines)

Este fenomenul ozn o dovadă a existenței vieții pe alte planete? O bibliografie suplimentară:
- vezi, traducerea Agape, Făgăraș, a lucrării lui John Ankerberg și John Weldon: "Realitatea despre OZN și despre alte fenomene supranaturale"
- vezi, William Alnor cu "UFO's in the New Age: Extraterrestrial Messages and the Truth of Scripture"

În loc de concluzie...
Este adevărat că Biblia nu spune nimic despre existența extratereștrilor, sau a altor planete cu viață, iar această tăcere nu sugerează că ar exista. Dimpotrivă, ce se poate observa de la un capăt la celălalt al revelației Cuvântului lui Dumnezeu, este accentul deosebit pus pe mântuirea Pământului și a locuitorilor Săi. Dumnezeu nu și-a duplicat creația în Univers. Imaginea lui nu se găsește în alte ființe răspândite în Univers. Pământul ocupă un loc central în creație, în cădere și în mântuire. Nimeni nu poate ignora atenția deosebită pe care ne-a acordat-o, Creatorul întregului Univers.

Teodor Macavei


Diverse