Înapoi
Acasă
Biblia

Un glosar New Age


În tentativa de a dialoga cu cei se susțin idei New Age ne confruntăm cu o adevărată junglă semantică. Dacă este suficient de greu să detectăm și să definim noțiunile neclare ale mișcării sau ideile ei ocultice, nu la fel de greu este să și definim unii dintre termenii vehiculați în propagarea lor, iar experiența ne demonstrează că o corectă înțelegere a lor poate să ne ajute să câștigăm enorm de mult timp în confruntarea acestora cu Evanghelia Domnului Isus Hristos. Iată în continuare câțiva dintre cei mai comuni termeni și proeminenți exponenți ai mișcării pe care o discutăm aici.

Epoca (era) lui Acvarius - se găsesc unii astrologi care pretind că evoluția omului parcurge diferite cicluri ce corespund semnelor zodiacului, fiecare ciclu cuprinzând de la 2000 la 2400 de ani. Susținătorii New Age-ului afirmă că acum omenirea face trecerea de sub semnul Peștilor în cel ce stă sub semnul lui Acvarius. Această epocă al lui Acvarius se presupune să fie caracterizată de o exacerbată spiritualitate și o aprofundare a conștiinței noastre cosmice.

Agent - o persoană ce emite un mesaj telepatic.

Cronica Akashică - cronici nepieritoare care înregistrează fiecare cuvânt, gând, sau faptă a omului și care sunt înscrise fie într-un tărâm pământesc fie într-unul spiritual.

Alpha - corpul fizic.

Animism - crezul în posesiunea unui suflet sau a unui spirit de către obiecte fără viață (cum ar, plantele, sau copacii, etc.). Susținătorii New Age consideră animismul calea prin care pământul va fi din nou sacralizat.

Antropozofie - un cult ezoteric întemeiat de către misticul german pe nume Rudolf Steiner. Luat literal termenul înseamnă "înțelepciunea omului". Ea (antropozofia) ne învață că omul posedă adevărul în sinea lui. Sistemul de gândire al antropozofiei este ocultic și spiritst.

Maeștri Înălțați - termenul se referă la acei ghizi spirituali ce au atins cel mai înalt nivel de conștiință spirituală, prin revelațiile lor conducând întreaga omenire la o evoluție spirituală.

Ascensiunea (înălțarea) lui Hristos - aceasta este reinterpretată într-o formă mistică afirmându-se că se referă la apariția "conștiinței hristice" în omenire. Implică realizarea faptului că omul este divin.

Corp astral - un corp spiritual capabil de proiecție în afara trupului fizic. Corpul astral, supraviețuiește morții.

Zbor astral - călătorie a sufletului care se petrece îndeosebi în timpul somnului sau a unei profunde meditații.

Acordarea ("attunement", engl.) - corespondentul New Age al rugăciunii creștine. Se mai referă la expresia ce are sens doar în engleză, "at-one-ment" ("meniți să fie una"; n.a.) și care descrie contopirea desăvârșită cu Dumnezeu ce poate fi cunoscută de ființele omenești.

Aura - un cerc radiant sau un halo ce îi înconjoară pe oamenii aflați în viață.

Scriere automată - scriere ce este produsă în stare de inconștiență de către o persoană în transă, sau, un mesaj scris ce este transmis de către un ghid spiritual și dictat unui om cu un creion sau o mașină de scris.

Avatar - o persoană ce "descinde" în formă umană din manifestările superioare ale divinității și revelează oamenilor adevărul divin. Chipurile, acesta a progresat fără să mai fie reîncarnat într-un alt trup (ca prin urmare nemaifiind nevoie să se treacă printr-o karma rea)

Bhagavad Gita - scrierile sacre ale hindușilor.

Sângele lui Hristos - este înțeles de către unii adepții ai New Age-ului ca o referire la "energia vitală" a Hristosului Cosmic. Acest "sânge" a curs de pe cruce pătrunzând în tărâmurile eterice (sau spirituale) ale pământului. De pe aceste tărâmuri, Hristos caută să călăuzească evoluția spirituală a umanității.

Bodhisattva - o ființă care chipurile a dobândit dreptul de a pătrunde în Nirvana sau în iluminare, dar în loc să accepte această "promovare", refuză cu scopul de a ajuta omenirea să atingă același țel. Despre Hristos se spune în New Age că a fost un "bodhisattva".

Buda - "cel luminat". Un avatar sau mesager.

"Canalizare" ("channeling", engl.) - o formă New Age de mediumism sau spiritism. "Canalizatorul" își cedează controlul capacităților lui senzoriale și cognitive unei entități spirituale cu scopul de a recepționa informații paranormale.

Chinook Learning Community - o comunitate educațională New Age situată în Pacific Northwest. Acest grup New Age sponsorizează programe educative pe termen scurt și pe termen lung ce privesc transformarea personală și socială, spiritualitatea de tip New Age, și un stil de viață axat pe considerente ecologice.

Clarauzire - capacitatea de a auzi cu mintea fără utilizarea urechilor.

Clarviziune - capacitatea de a vedea mintal fără utilizarea ochilor, depășind granițele obișnuite ale timpului și spațiului; mai este numită "vedere secundară" ("second sight", engl.).

Revoluția conștiinței - susținătorii New Age cheamă la o "revoluție a conștiinței", la un mod nou de a privi lucrurile și de a trăi viața. Ținta principală a unei noi conștiințe este contopirea cu Dumnezeu, cu toată omenirea, cu pământul și cu tot universul.

Controlul - spiritul care trimite mesaje printr-un mediu în transă.

Hristosul cosmic - în școlile de gândire ezoterice Hristos este considerat a fi un spirit universal sau o forță cosmică. Scopul principal al acestui spirit sau forțe impersonale este de a călăuzi evoluția spirituală a omenirii.

Conștiință cosmică - o percepție spirituală sau mistică care susține că întreg universul este "una". Pentru a dobândi conștiința cosmică universul trebuie privit ca fiind Dumnezeu iar Dumnezeu ca fiind tot universul.

Umanismul cosmic - în contrast cu umanismul binecunoscut care îl consideră pe om ca fiind măsura tuturor lucrurilor, umanismul cosmic îl consideră pe om posesorul practic al unui potențial nelimitat datorită Dumnezeirii (divinității) sale lăuntrice.

Cristalele - susținătorii New Age cred că cristalele conțin incredibile puteri și energii vindecătoare. Adeseori cristalele se poartă de către aceștia sub formă de medalioane, etc., sub pretenția că ele sunt în stare să refacă "unda de energie" din corpul omenesc.

Deja vu - sentimentul de a fi mai trăit un anume eveniment sau trecut printr-un loc.

Descarnare - sufletul sau personalitatea unei creaturi vii care a murit.

"Dowser" - un medium care folosește un băț de lemn bifurcat ce indică prezența în sol a unui izvor ascuns de apă, a țițeiului, a banilor îngropați, a unor obiecte ascunse, sau cadavre.

Logosul pământului - unii susținători ai New Age-ului cred că "logosul pământului" este o mare ființă spirituală care însuflețește viața planetei Pământ. Pământul este considerat o manifestare fizică, deci o întrupare, a acestei inteligențe spirituale.

Ectoplasmă - o substanță albă peliculară care se scurge prin diferite părți din corpul unui medium și care, chipurile, indică prezența în acel lor a unui spirit descarnat.

Institutul Esalen - un "centru de dezvoltare" ce oferă o largă gamă de cursuri asupra minții, trupului și spiritului. Se găsește în statul California, localitatea Big Sur.

Ezoteric - cuvânt folosit pentru a descrie o cunoaștere avută sau înțeleasă doar de unii.

Creștinismul ezoteric - o formă mistică a Creștinismului care consideră "adevărul ei de bază" ca fiind identic cu "adevărul de bază" al oricărei alte religii. Uneori acest "adevăr" este crezul că omul este divin. Această formă a Creștinismului se împacă de minune (!?) cu "filozofia perenă" (vezi, articolul despre "filozofia perenă") a lui Aldous Huxley.

Percepție extrasenzorială - percepție de depășește capacitatea simțurilor trupești ale omului și implică capacități paranormale cum ar fi, telepatia, precunoașterea, și clarviziunea.

Creștinismul exoteric - o formă a Creștinismului care se identifică cu Creștinismul ortodox pe care adepții New Age o descriu ca fiind lipsită de orice autenticitate spirituală.

Căderea omului - referă la decăderea conștienței umane. O conștiență decăzută este cea care recunoaște doar existența tărâmului spiritual al acestei lumi. Despre Hristos se crede că l-a "răscumpărat" pe om în sensul că l-a făcut în stare pe acesta să perceapă lumea spirituală din spatele lumii materiale.

Comunitatea Findhorn - o legendară comunitate New Age situată în nordul Scoției. Acest grup oferă un program educațional complet bazat pe principiile spiritualității de tip New Age.

Gaia - numele grecesc al zeiței pământului. Se mai referă și la ipoteza științifică formulată de către James Lovelock prin care toate ființele vii de pe Pământ se crede că formează un singur organism viu. În această structură, umanitatea este considerată a fi sistemul nervos al pământului viu.

Globalismul - un termen modern al zilelor noastre care se referă la nevoia unei transformări a diviziunilor prezente sub formă de state naționale într-o singură comunitate mondială unică.

Gnosticismul - o tradiție care-și trage rădăcinile din cel de-al doilea secol și care susține că mântuirea se obține printr-o "cunoaștere" intuitivă a presupusei divinități a eu-lui.

Dumnezeu - o ființă cu multe "fețe". El (sau, ea) este considerat o radicală ființă imanentă numită adesea "conștiința universală", "viața universală", sau "energia universală". Dumnezeul New Age-ului este mai mult sau mai puțin o forță impersonală ce se contopește cu universul.

Grafologie - analiză a caracterului și prezicere ce se bazează pe scrisul de mână al cuiva.

Marea Invocare - o rugăciune New Age care a fost tradusă în peste 80 de limbi ale Pământului. Scopul acestei rugăciuni este de a invoca prezența Hristosului cosmic pe Pământ, fapt ce aduce unirea și înfrățirea întregii umanități.

Grup guru - un jargon New Age care se susține ideea că Hristosul cosmic se găsește încarnat în toată omenirea. Atunci toată omenirea este văzută ca un singur "guru".

Guru - învățător sau maestru spiritual.

Convergență armonică - exprimă adunarea unui grup de meditatori New Age în același moment astrologic, dar aflați în diferite locuri pe Pământ pentru a aduce pacea pe pământ și un unic guvern mondial.

Holism - teoria care afirmă că întreaga realitate este din punct de vedere organic una. Totul în univers este considerat interdependent și interconectat.

Sănătate (medicină) holistică - privește trupul ca fiind un organism interdependent de tot universul. Scopul ei este de a trata întreg omul (trup, suflet și spirit) și nu doar o boală anume.

Hologramă - o proiecție tridimensională rezultată din interacțiunea razelor de laser. Savanții au descoperit că imaginea unei întregi holograme poate fi reprodusă din oricare dintre numeroasele părți componente. Adepții New Age folosesc ideea hologramei pentru a ilustra unitatea întregii realității.

Mișcarea Potențialului Uman - o mișcare care își are rădăcinile în psihologia umanistă obișnuită să sublinieze bunătatea esențială a omului și potențialul său nelimitat.

Inițiere - acest termen ocultic este folosit în general pentru transformarea sau extinderea conștiinței unei persoane. Un "inițiat" este cel al cărui conștiință a fost transformată în asemenea fel încât acum percepe realitățile interioare. Există mai multe "niveluri" de inițiere, sau "inițiați de primul grad", de "gradul al doilea", etc.

Eu Interior, Sinele Suprem - termen ce se referă la natura divină interioară posedată de către toate ființele umane. Deși, nu toate, se spune, sunt conștiente de posesiunea acestui "sine suprem" ce este divin.

Interdependență, interconectabilitate - aceste cuvinte sunt folosite de către adepți New Age pentru a descrie contopirea și unitatea esențială a întregului univers. Întreaga realitate este privită ca fiind interdependentă și interconectată.

Isus - un avatar care a obținut un înalt nivel de armonizare cu Hristosul cosmic. Lucrul acesta l-a făcut în stare să devină vehiculul trupesc al Hristosului timp de trei ani de zile. (vezi, "avatar")

Kabala - un manual de înțelepciune a misterelor evreiești care se bazează pe o interpretare mistică a Bibliei. Conține practici magice și ocultice ce provin în general din Evul Mediu.

Karma - se referă la "datoria" acumulată de către un suflet ca și rezultat al faptelor bune sau rele săvârșite în timpul vieții (sau, vieților!) cuiva. Dacă cineva acumulează o karma bună se presupune că va fi reîncarnat într-o stare mai merituoasă. Dar dacă cineva acumulează o karma rea, va fi reîncarnat într-o stare mai nefericită.

Fotografia kirliană - un proces de fotografiere ce măsoară aurele corpurilor vii.

Kundalini - o energie primară a corpului omenesc care asemenea șarpelui se găsește rezidentă încolăcită la baza șirei spinării.

Levitație - ridicarea de la sol a obiectelor sau a unor persoane în viață fără utilizarea forței fizice.

Trustul Lucis - inițial legalizat ca corporație a "Lucifer Publishing Company", Trustul Lucis supervizează Lucis Publishing Company, World Goodwill, și Arcane School (Școala Arcană). Trustul Lucis deține toate drepturile asupra cărților lui Alice Bailey.

Cercul magic - cerc trasat de ocultiști pentru a-i proteja de spiritele și demonii pe care-i cheamă prin incantații și ritualuri.

Maitreya - numele își are originile într-o legendară figură a lui Buddha. Unii adepți New Age cred că "a doua venire a lui Hristos" a survenit în 1977 în persoana lui Maitreya.

Mandala - un desen de regulă concentric ca formă ce duce la concentrarea atenției asupra unui singur punct.

Mantra - un cuvânt sau o frază care se presupune să fie invocată în mod repetat într-un efort de a se goli mintea și de a atinge "conștiința cosmică" (adică, contopirea cu Dumnezeu sau cu universul).

Încarnarea în masă - o încarnare a Hristosului în întreaga umanitate. Adepții New Age afirmă că încarnarea are loc în prezent la o scară planetară fără să fie deloc diferită de încarnarea Hristosului cosmic în corpul lui Isus acum 2000 de ani.

Medium - un spiritist al cărui trup este folosit ca vehicul pentru comunicarea cu duhurile.

Metafizica - știința supranaturalului.

Monism - o teorie metafizică care consideră toată realitatea ca fiind un tot unificat. Tot ce există în univers este privit ca fiind făcut din aceeași materie.

Rețea (Network, engl.) - o organizație neoficială și descentralizată creată de indivizi ce gândesc la fel și care sunt interesați în rezolvarea unor probleme sau în oferirea de soluții posibile. Toate acestea se petrec în afara instituțiilor neconvenționale.

Mișcarea New Age - o asociere nedefinită de persoane, multe dintre ele "yuppi", care cred că lumea a intrat în Era lui Acvarius când se vor întrona pe pământ pacea și guvernul unic mondial. Se cred mult mai avansați în conștiență, resping valorile iudeo-creștine și Biblia în favoarea filozofiilor și religiilor orientale. Printre aceștia se pot număra ecologiști, militanți împotriva energiei atomice, idealiști utopici marxisti, adepți ai controlului minții și implicit ale științelor minții, spiritiști, mediumi, practicanți ai magiei, vrăjitoriei, și altor ritualuri oculte.

Nirvana - eliberarea de lucrurile pământești; paradisul oriental.

Numerologie - analiza sensului profetic sau ascuns la numerelor.

Ocultism - crezul în forțe și ființe supranaturale cu care se intră într-un contact condamnat de Biblie.

Om - un cuvânt ce simbolizează pe Brahma, Dumnezeul creator, conform hinduismului. Adesea este invocat în prelungi și repetate faze ale meditației orientale.

O nouă lume, o nouă ordine mondială - este fraza îndrăgită a celor ce susțin abolirea națiunilor și a statelor naționale în favoarea unui unic guvern mondial, asemănător ca structură actualei organizații a Națiunilor Unite. Unii dintre aceștia sunt militanți activi în atingerea acestui scop și au ocupat, sau ocupă în prezent, înalte funcții oficiale.

"Ouiji Board" (sau, "Quija") - un joc de tablă (planșetă) care conține toate literele alfabetului plus numere de la 0 și 9 cu opțiuni de "da" sau "nu". Un indicator glisant formează cuvinte ca răspuns la întrebări puse de jucători.

Experiențe afară din trup (engl., "out-of-body experience") - părăsirea corpului fizic în timp ce se doarme, în pragul morții, sau în moartea clinică. Uneori se obțin astfel de experiențe în ritualuri ocultice sau ședințe de spiritism (n.a.).

Panteism - doctrina care-l identifică pe Dumnezeu cu întreg universul, cu fiecare particulă a lui, cu un pom, animal, obiect, sau persoană, toate lucrurile considerându-se că fac parte din el.

Schimbare de paradigmă - din nou o frază îndrăgită de adepți New Age sau simpatizanți cu ideile mișcării, frază ce indică o modificare a concepțiilor despre lume și viață. Așa numita "nouă paradigmă" (nou model, sau formă) este panteistă (adică, totul este Dumnezeu) și monistă (totul este un întreg, una).

Paranormal - dincolo sau mai presus de simțurile și puterile omenești.

Parapsihologie - studiul fenomenelor psihice ce folosește metode științifice.

Pendulum - un obiect greu atârnat de o ață, folosit pentru descoperirea de izvoare ascunse de apă, de comori, etc., sau pentru ghicit (vezi, "dowser").

Pentagrama - o stea în cinci colțuri folosită în ceremonii oculte. Un popular simbol satanic.

Percipient - persoană care recepționează mesaje telepatice.

Filozofie perenă - un termen popularizat de către Aldous Huxley care consideră toate religiile și experiențele religioase unul și același lucru. Această teorie susține că deși părțile exterioare ale diverselor religii diferă, esența sau adevărul de bază, este același în fiecare din ele.

Planul (engl. "The Plan") - o expresie care apare des în scrierile lui Alice Bailey. Se referă la pregătiri specifice pentru aducerea unei Noi Ere (deci, "New Age") și a unui Hristos al ei ("New Age Christ"). Aceste pregătiri sunt efectuate de către "maeștrii ierarhiei", un grup de ființe glorificate care conduc, chipurile, evoluția spirituală a oamenilor de pe Pământ. Învățătura acestui "plan" există în realitate, dar din păcate unii autori creștini au senzaționalizat termenul crezând în existența în culise a unor conspirații în care adepții New Age s-au unificat pentru manipularea evenimentelor mondiale în așa fel încât să producă cucerirea ei în folosul adevăratului ei dumnezeu, Lucifer.

Cetățeni planetari - un grup de activiști New Age care sunt angajați în zămislirea unei noi "conștiințe planetare" atât printre adepți New Age cât printre publicul larg, în general.

"Planetization" (sau, planetizarea) - adepții New Age pretind că numeroasele amenințări cu care se confruntă rasa umană necesită o soluționare globală. Soluția propusă este "planetizarea". Cuvântul se referă la unificarea întregii lumi sub o singură înfrățire comună.

"Poltergeist" - cuvântul german pentru un gălăgios, distrugător și rău spirit (demon).

Precunoaștere - o cunoaștere în avans a unor evenimente viitoare.

Naștere psihică - o trezire, sau reînviere, a conștiinței și a puterii cosmice. Această nouă conștiință este cea care recunoaște uniunea cu Dumnezeu cât și cu întreg universul. Nașterea psihică este corespondentul ocult la nașterii din nou creștine.

Energie psihică - energie extrasenzorială care îi capacitează pe oameni să săvârșească miracole.

Vindecător psihic - o persoană ce vindecă boli mintale sau psihice prin intermediul energiei cosmice ce emanează din mâinile acestuia.

Psihanaliză - identificarea bolilor fizice și mintale cu experiențele dureroase ale copilăriei. O pseudo-știință a zilelor noastre bazată pe cercetarea și teorie lui Sigmund Freud.

Psihometria - analiza informației unui obiect implicat într-un eveniment pentru a afla lucruri despre persoana căreia îi aparține. Se face de obicei prin palparea cu mâinile.

Psihotehnologie - se referă la diverse metode sau sisteme orientate spre modificarea deliberată de conștiință, sau conștiență a omului.

Reîncarnare - se referă la evoluțiile ciclice ale sufletului unui om care în moarte trece de la un corp la altul. Acest proces continuă până ce sufletul respectiv atinge o stare de perfecțiune.

Retrocunoaștere - cunoașterea unor evenimente din trecut ce este obținută pe cale paranormală (supranaturală?!).

Învățarea cu creierul drept (engl., "right brain learning") - emisfera dreaptă a creierului se crede că este centrul gândirii creative și intuitive (în opoziție față de natura rațională a emisferei stângi). Adepții New Age se folosesc de această justificare pentru a introduce "tehnici de învățare cu creierul drept" în învățământ. Aceste tehnici cuprind meditația transcedentală, yoga, sau vizualizarea.

Ședință de spiritism - o adunare a celor ce caută să intre în legătură cu cei decedați, dragi lor, sau cu celebre figuri istorice prin intermediul unui medium.

A doua venire a lui Hristos - este interpretată ca pătrunderea Hristosului Cosmic în toată omenirea, idee asociată cu conceptul New Age menționat mai sus și denumit "încarnarea în masă". Cea de-a doua venire se spune că are loc acum în inimile și mințile oamenilor de pe întreg pământul. Alții o leagă de apariția lui Maitreya ca avatar al acestei ere.

Realizarea sinelui (engl., "self-realization") - este folosit ca sinonim pentru descoperirea lui Dumnezeu. Se referă la recunoașterea personală a divinității umane.

"Sensitive" (o fi bioterapeutul nostru?) - o persoană ce în mod frecvent dă dovadă de capacități extrasenzoriale ca, clarviziunea, telepatia, sau premoniția.

Șaman - vraci sau vrăjitor vindecător.

Logosul solar - este considerat de unii ca fiind o puternică ființă spirituală care însuflețește viața sistemului solar. Sistemul solar material este doar o manifestare fizică (sau, trupească) a acestei inteligențe vii.

Controlul spiritului - un spirit fără trup ce transmite mesaje de la morți celor vii prin intermediul unui medium aflat în transă.

Spirit ghid - o entitate spirituală care oferă informații ce "ghidează", uneori prin intermediul unui medium sau canal uman. Spiritul oferă călăuzire doar după ce mijlocul uman și-a lăsat în voia acestuia puterile sale cognitive sau perceptive.

Ierarhia spirituală a maeștrilor - adepții New Age cred că acești "maeștri" spirituali sunt niște oameni extrem de evoluați care după ce au atins ei înșiși perfecțiunea, călăuzesc acum restul umanității spre atingerea aceluiași obiectiv.

Spiritualist, sau spiritist - persoana ce crede în puterea de a contacta sufletele dispărute printr-un medium.

Subiect - persoană folosită pentru experimente extrasenzoriale.

Sufism - religie mistică persană bazată pe Islamism.

Sincretism - tentativa de a combina sau unifica diferitele sisteme religioase. Diferiți guru New Age pretind adesea că toate religiile lumii au la bază același adevăr care este faptul că toți oamenii posedă o divinitate interioară.

Sinergie - principiul care afirmă că întregul este mai mare decât suma părților lui.

Taoism - o religie și filozofie de proveniență chineză care privește întreg universul ca fiind angajat într-o necontenită mișcare și activitate. Totul se consideră a fi într-o stare permanentă de flux, de schimbare. Universul este intrisec dinamic. Acest continuu proces cosmic este numit pe chineză "tao". Procesul în sine este descris în termenii "yin" și "yang". (vezi, "yin/yang")

Cărțile de Tarot - un rând de 78 de cărți de joc care se spune că revelează secretele omului și ale universului.

Telekineza - capacitatea de a mișca obiectele fizice prin forța voinței, sau a minții. Mai este denumită, "psihokineză".

Telepatia - comunicarea care chipurile se realizează între mințile oamenilor prin mijloace extrasenzoriale.

Tetragrama - o diagramă magică de forma unei stele cu patru colțuri.

Teozofia - o școală de gândire întemeiată de Helena P. Blavatsky. Luat literal, termenul înseamnă "înțelepciunea divină". Scopurile teozofiei sunt de a produce o înfrățire universală a tuturor oamenilor, a face un studiu comparativ al tuturor religiilor lumii, al științei, și filozofiei, și de a investiga puterile psihice și spirituale latente în om. Despre teozofie se poate spune că este o adevărată înaintașă a gândirii New Age.

Cel de-al Treilea ochi - un imaginar ochi aflat în frunte care se crede că este centrul viziunii psihice.

Transă - o stare mintală (psihică) care se aseamănă somnului în timpul căreia mintea conștientă se odihnește iar entitatea spirituală preia controlul asupra corpului mediumului.

Transformare - adepții New Age promovează atât o transformare individuală cât și planetară. Transformarea personală implică schimbări produse în viața individului printr-o accentuată "realizare a sinelui". Cu cât mai mulți indivizi sunt transformați cu atât mai mult se va realiza o înfrățire globală a planetei.

"Unity-in-Diversity Council" (Consiliul Unității în Diversitate) - o super-rețea New Age ce cuprinde peste 100 de rețele și grupuri ce militează pentru cooperare și interdependență globală.

Veda - cele mai străvechi scrieri sacre hinduse.

Vizualizare - formă cunoscută și sub numele de "imaginație ghidată/stimulată", vizualizarea subliniază în principal superioritatea minții asupra materiei. Ea sugerează posibilitatea provocării de schimbări pe tărâmul material prin intermediul puterilor minții.

World Goodwill ("Bunăvoință Mondială") - un grup New Age ce face lobby politic în încercarea de a duce la îndeplinirea "Planului" trasat de scrierile lui Alice Bailey.

Ying/Yang - numele chinezești ce se referă la principiile active și pasive ale universului. Yin se referă la forța negativă feminină (sau, inactivă), yang la forța bărbătească (sau activă). Aceste două forțe polarizate interacționează în permanență una cu cealaltă. Cuvintele sunt folosite pentru a descrie unda constantă de mișcare și schimbare din univers. (vezi, "tao").

Yoga - o metodă de a te uni cu ființa supremă, sau cu sufletul universal.

Yogi - un practicant de yoga.


Apologetică