Înapoi
Acasă
Biblia

Evanghelia după Ioan

Studiu biblic


Pentru persoana care face acest studiu:
Răspundeți la următoarele întrebări uitându-vă la versetele biblice indicate, toate putând fi găsite în Evanghelia după Ioan.

1. DE CE a fost scrisă Evanghelia după Ioan? (Ioan 20:31)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. CINE este Isus Cristos?

Ioan 1:1 _____________________________________________________

Ioan 1:3 _____________________________________________________

Ioan 4:42 ____________________________________________________

Ioan 10:11 ___________________________________________________

Ioan 10:30 ___________________________________________________

Ioan 11:27 ___________________________________________________

Ioan 19:19 ___________________________________________________

Ioan 20:28 ___________________________________________________

Ioan 20:31 ___________________________________________________

3. Să reflectăm asupra unora dintre cele mai importante versete care conțin expresia "EU SUNT" și pe care le întâlnim în Evanghelia după Ioan. Domnul Isus a afirmat în mod repetat "EU SUNT..."

Ioan 6:35 EU SUNT ___________________________________________

Ioan 8:12 EU SUNT ___________________________________________

Ioan 10:9 EU SUNT ___________________________________________

Ioan 10:11 EU SUNT __________________________________________

Ioan 11:25 EU SUNT __________________________________________

Ioan 14:6 EU SUNT ___________________________________________

Ioan 8:58 - "ÎNAINTE CA SĂ FIE AVRAAM, _______ _________ ."

4. Problema PĂCATULUI.

Oare iubesc oamenii lumina și doresc să vină la lumină sau ar sta mai degrabă în întuneric? (Ioan 3:19-20) _______________________________________________________________________

Cum descrie Dumnezeu "faptele" acestor oameni? (Ioan 3:19) ___________
_____________________________________

În conformitate cu ceea ce spune Domnul Isus, câți oameni păzesc într-adevăr legea sfântă a lui Dumnezeu (decalogul spre exemplu) în mod desăvârșit? (Ioan 7:19)

______________________________

Câți oameni sunt fără păcat? (Ioan 8:7-10) _________________________

Cine este slujitor sau rob al păcatului? (Ioan 8:34) _____________________________________________________

Cine este singurul care poate elibera pe cineva de păcat? (Ioan 8:36)
_________________________________________

5. Dumnezeu a făcut ceva extraordinar pentru omul păcătos!

"Cuvântul S-a făcut (a devenit) _________________ și a locuit printre noi." (Ioan 1:14)

Dumnezeu a devenit om, fiind trimis pentru a fi ______________________ lumii. (Ioan 4:42)

Dumnezeu a venit cu misiunea de a judeca sau cu aceea de a mântui? (Ioan 3:17) ________________________________________________

Dumnezeu te-a iubit atât de mult încât a făcut pentru tine ceva ce L-a costat foarte scump. Ce a făcut El? (Ioan 3:16; Ioan 19:18 și 19:30) _____________________________________________________

Cristos a murit pentru păcatele noastre! A murit în locul nostru! Mânia și pedeapsa lui Dumnezeu împotriva păcatului au căzut asupra Lui! El a fost Substitutul celui păcătos! A murit Isus cu adevărat pe cruce? (Ioan 19:32-35) _______

S-a întors El cu adevărat dintre cei morți? (Ioan capitolele 20-21) ______

A devenit Toma "Necredinciosul" Toma "Credinciosul"? (Ioan 20:24-29) ____________

Cum a ajuns Toma să fie convins? (Ioan 20:29) _______________________________________________

Ți-a oferit Dumnezeu suficient de multe informații pentru a CREDE exact lucrul de care a fost Toma convins? (Ioan 20:29-31) _______________

6. Există un asemenea loc cum este CERUL? (Ioan 14:1-3) ___________

Care este singura cale pentru a ajunge acolo? (Ioan 14:6) _____________________________________________________

Cine este singurul care poate da pace inimii tulburate? (Ioan 14:27) ___________________________________________

Cine este singurul care poate da bucurie sufletului deprimat? (Ioan 15:11) __________________________________________

7. Ce este VIAȚA VEȘNICĂ? (Ioan 17:3) __________________________
______________________________________________

Ce trebuie să facă o persoană pentru a avea viața veșnică?

Ioan 3:36 ____________________________________________________

Ioan 5:24 ____________________________________________________

Ioan 6:35, 37 _________________________________________________

Ioan 6:47 ____________________________________________________

Ioan 11:25-26 ________________________________________________

O persoană poate fie să-L primească pe Isus Cristos prin credință (Ioan 1:12), fie să-L respingă pe Mântuitorul neprimindu-L (Ioan 1:11). TU CE ALEGERE AI FĂCUT?

8. Ce se va întâmpla cu cei care nu cred în Cristos și refuză să-și pună pe deplin încrederea în El?

Ioan 8:24 ____________________________________________________

Ioan 3:36 ____________________________________________________

Ioan 5:28-29 _________________________________________________

Ioan 3:16 ____________________________________________________

ADEVĂRAT sau FALS: _________________ Necredincioșii sunt DEJA CONDAMNAȚI! (Ioan 3:18-19).

9. Citește IOAN 3:16 și scrie-ți propriul nume în spațiile libere:
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu ____________________ încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ___________________ încât dacă ____________________ crede în El, ____________________ nu va pieri, ci ____________________ va avea viața veșnică."

10. Cum poți fi un adevărat ucenic al lui Isus Cristos? (Ioan 8:31)
____________________________________________________________

Tradus de Tiberiu Pop


Mântuire