Înapoi
Acasă
Biblia

Folosirea noului testament în citirea vechiului testament


1. Ține minte că "toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire" (2 Timotei 3:16).

2. Trebuie să înțelegi că Noul Testament continuă și completează istorisirea ce-a fost începută în cel Vechi - "După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin prooroci, în multe rân-duri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul" (Evrei 1:1,2).

În Vechiul Testament este ascuns cel Nou, iar în Noul Testament este descoperit cel Vechi. Oricare din ele este incomplet fără celălalt.

3. Citește cu atenție viața oamenilor din istorisirile Vechiului Testament și caută cu atenție acele "pilde scrise pentru învățătura noastră" (1 Corinteni 10:11, Romani 15:4), pentru a ști ce să facem și ce să nu facem.

4. Trebuie să înțelegi diferența dintre Vechiul și Noul Testament - "căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos" (Ioan 1:17).

5. Să cunoști scopurile legii:

a. să descopere păcatul -"deoarece prin Lege vine cunoștința păcatului" (Romani 3:20)

b. să ne conducă la Isus - "Legea ne-a fost îndrumătorul nostru spre Hristos" (Galateni 3:24)

c. să "cunoști voia Lui, să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de Lege" (Romani 2:18)

d. "Legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună" (Romani 7:12, 3:31, Matei 5:17-20)

6. Câteva dintre legile Vechiului Testament sunt repetate și pentru creștinii Noului Testament (de exemplu, Matei 5:20-6:18 repetă și intensifică legea) iar altele sunt îndepărtate (a se studia cu atenție Faptele Apostolilor 15:1-29).

7. Caută să descoperi "cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila și credincioșia" (Matei 23:23) și, din nou, "dreptatea și dragostea de Dumnezeu" (Luca 11:42). Vezi, de exemplu, 1 Timotei 5:18.

8. Caută să descoperi legea mai înaltă a dragostei -"În aceste două porunci (Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18) se cuprinde toată Legea și proorocii" (Matei 22:37-40).

9. Ține minte că în relația ta cu Dumnezeu tu nu ești "sub Lege ci sub har" (Romani 6:14; 10:14) și că te afli sub "legământul cel nou" (Luca 22:20, Evrei 8:13), ceea ce înseamnă că vechiul legământ nu este pentru tine.

10. Caută să-L descoperi pe Isus în fiecare pagină a Vechiului Testament - "tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci și în Psalmi"(Luca 24:44-47) și "dar tocmai ele mărturisesc despre Mine" (Ioan 5:39):

a. profeții împlinite cu privire la prima venire a lui Isus (1 Petru 1:10-12, 2 Petru 1:19-21)

b. profeții neîmplinite cu privire la a doua venire a lui Isus (Matei 24:15)

c. caută să găsești "icoane preînchipuitoare" (Romani 5.14), "asemănări" (Evrei 9.9) "chipuri" (Evrei 9:23-24) și "umbre" (Evrei 10:1, Coloseni 2:16-17) ale lui Isus.


Studii Biblice