Înapoi
Acasă
Biblia

Căsătoria să fie ținută în toată cinstea

John Piper


Evrei 13:1-6
Stăruiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit, fără să știe, pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El Însuși a zis: "Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi." Așa că putem zice plini de încredere: "Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?"

În această dimineață o să ne concentrăm atenția asupra versetului 4: "Căsătoria să fie ținută în toată cinstea." Cuvântul tradus aici cu "cinste", în Noul Testament este tradus aproape peste tot cu "scump/prețios". Este cuvântul folosit în 1 Corinteni 3:12, unde Pavel vorbește despre "aur, argint și pietre scumpe". Este folosit și în 1 Petru 1:19 cu referire la "sângele scump" al lui Isus. Mai este folosit și în 2 Petru 1:4, referindu-se la "făgăduințele nespus de mari și scumpe" ale lui Dumnezeu.

Astfel, atunci când Evrei 13:4 spune: "Căsătoria să fie ținută în toată cinstea", trebuie să auzim ideea de prețiozitate. Biblia ne spune în această dimineață: "Întotdeauna căsătoria să fie considerată un lucru prețios. Să fie ținută ca aurul, argintul și pietrele scumpe. Să fie onorată și respectată ca cea mai nobilă și virtuoasă persoană pe care ați cunoscut-o vreodată. Să fie apreciată și prețuită ca ceva foarte scump, cum ar fi, de exemplu, Monumentul Viet Nam din Washington, D.C. Cu alte cuvinte, când vă gândiți la căsătorie, să fiți cuprinși de emoțiile unui mare respect și s-o considerați ca ceva sacru. Să nu priviți căsătoria ca ceva la care se ajunge ușor, ca ceva care trebuie tratată accidental sau ca oricare alt lucru. În ochii lui Dumnezeu căsătoria este prețioasă, de aceea El a spus: "Căsătoria să fie ținută în toată cinstea."

Scopul meu în această dimineață este să vă chem, în Numele lui Isus, pentru gloria lui Dumnezeu și spre binele vostru și al comunității voastre, la o sincronizare cu Dumnezeu în ceea ce privește căsătoria și la o desincronizare cu cultura vestică seculară.

În această vară am citit, împreună cu familia, Evanghelia după Luca, iar marțea trecută am citit la sfârșitul capitolului 14 că Isus a zis: "Tot așa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu." Isus cheamă la o detașare radicală față de lucruri, de dragul împărăției. Apoi, aparent pe neașteptate, el spune: "Sarea este bună; dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă."
Care este legătura? Le-am spus alor mei (iar acum vă spun vouă): creștinii sunt sarea pământului în sensul că ei nu sunt în cadență cu valorile lumii, ci în cadență cu valorile lui Dumnezeu. Toate neamurile caută ce să poarte, ce să mănânce și să bea, ce mașini să conducă și cu ce lucruri să se distreze. Însă voi trebuie să fiți liberi față de aceste lucruri și să căutați mai întâi împărăția și, astfel, veți fi sare.

Lumea este ca o bucată de hamburger care nu are nici un gust. Are nevoie de sare, pentru a o păstra și pentru a o face să aibă gustul bucuriei eterne. Însă așa o mare parte a Bisericii de azi este atât de mult condusă de lume - televiziunea, radioul, revistele, ziarele și vocile care ne cheamă la a ne conforma culturii - încât Biserica devine doar o altă bucată nesărată de hamburger. Iar când Biserica coboară la nivelul lumii, ceea ce obținem NU este un hamburger sărat, ci două bucăți de hamburger nesărate și fără nici un gust.

În această dimineață vă chem să ieșiți din cadență cu lumea în ce privește problema căsătoriei. Să vă luați ideile despre căsătorie, nu de la spiritul vremii, ci de la Dumnezeu, Care a făcut cerul, pământul și tot ceea ce există în ele - și căsătoria - pentru gloria Numelui Său și spre binele poporului Său.

Să ne uităm la contextul versetului 4 din Evrei 13 pentru a simți gustul acestei porunci de a cinsti căsătoria. Întradevăr acest pasaj este plin de savoare. Aceasta nu este o listă de porunci fără gust pentru comportamentul creștin. Contextul este acela al dragostei, al milei, al încrederii, al speranței și al libertății. Cu alte cuvinte, este sărat, are gust.

Versetul 1 spune: "Stăruiți în dragostea frățească", continuați să-i iubiți pe ceilalți creștini. Versetul 2 spune: nu-i iubiți numai pe creștinii care vă sunt apropiați, ci iubiți-i și pe cei care nu vă sunt familiari. Arătați-le ospitalitate, iar Dumnezeu vă va surprinde cu neașteptate binecuvântări. Versetul 3 apune: iubiți-i pe cei din închisoare și pe cei care nu sunt bine tratați. Astfel, iubiți-i pe credincioșii apropiați, iubiți-i pe cei care nu vă sunt atât de apropiați, iubiți-i pe cei care sunt închiși.
Apoi vine versetul 4: Cinstiți căsătoria și păstrați patul curat! Urmează versetul 5: Nu iubiți banii! "Să nu fiți iubitori de bani!" Acest verset este urmat de promisiunile care eliberează, anume că Dumnezeu niciodată nu te va uita sau părăsi, ci va fi Ajutorul tău, astfel că, dacă te încrezi în Dumnezeu, nu ai nevoie să tânjești după bani.

Cred că acesta este un paragraf care are sare. Este modul de viață radical, propus de Isus. Nu iubiți banii! Încredeți-vă în Dumnezeu! Iubiți-i pe creștini, iubiți-i pe cei care vă sunt străini, iubiți-i pe cei care sunt închiși, iubiți-i pe cei loviți! Și chiar în mijlocul acestui mod de viață complet diferit, sărat, fără să semene cu lumea, ci semănând cu Dumnezeu, se spune: "Cinstiți căsătoria! Păstrați patul curat!"

Nu știu cum înțelegeți voi această poruncă. Iată cum o înțeleg eu, și sper ca și voi s-o înțelegeți așa. Când "Cinstiți căsătoria" apare chiar în centrul poruncii de a-i iubi pe creștini, de a-i iubi pe cei care ne sunt străini, de a-i iubi pe cei închiși, de a-i iubi pe cei loviți, de a nu iubi banii, de a avea încrederea că Dumnezeu are grijă de tine, o văd ca o veste bună. A cinsti căsătoria este ca și cum i-ai iubi pe creștini. A cinsti căsătoria este ca și cum i-ai iubi pe cei care-ți sunt străini. A cinsti căsătoria este ca și cum i-ai iubi pe cei închiși. A cinsti căsătoria este ca și cum nu ai iubi banii, pentru că Dumnezeu dorește să aibă grijă de tine.

Iar când văd la sfârșitul versetului 4 următoarele: "căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari", adică faptul că Dumnezeu îi va judeca pe cei care profanează patul conjugal, că Dumnezeu îi va judeca pe cei care nu cinstesc căsătoria, când văd acel avertisment, nu văd un Dumnezeu cu mâna pe trăgaci. Nu văd un Dumnezeu iute la mânie, care abia așteaptă să-l lichideze pe curvar sau pe cel care comite adulter. Ceea ce văd aici este o întărire serioasă, reală, a dragostei pentru oameni. Lui Dumnezeu Îi face plăcere atunci când îi iubim pe creștini, Îi face plăcere când îi iubim pe cei ce ne sunt străini, Îi face plăcere când îi iubim pe cei închiși, Îi face plăcere când nu iubim banii, ci ne încredem în El pentru nevoile noastre, Îi face plăcere atunci când cinstim căsătoria. De ce? Deoarece dragostea le face bine creștinilor, le face bine celor care ne sunt străini, celor care sunt închiși, celor care sunt loviți, iar a nu iubi banii face bine sufletelor noastre, iar a cinsti căsătoria ne face bine nouă și societății noastre. Prin urmare, Dumnezeu ar fi lipsit de dragoste dacă nu i-ar judeca pe cei care necinstesc căsătoria, o profanează, o trivializează, o ridiculizează și o tratează cu dispreț.

Așadar, sper că simțiți gustul acestui paragraf. Este sărat în mod plăcut. Conține mult din Dumnezeu, multă dragoste și o cantitate suficientă de lucruri extrem de importante, cum ar fi avertismentul judecății și promisiunea că Dumnezeu nu ne va uita sau părăsi dacă ne încredem în El.

Chemându-vă, în această dimineață, să cinstiți căsătoria, să păstrați patul conjugal curat, sper că auziți ceva din chemarea supremă a lui Isus de a fi niște creștini radicali, liberi, iubitori și în contra curentului lumii.

Acum dați-mi voie să schițez câteva moduri specifice prin care putem să cinstim căsătoria:
1.Mai întâi, nu confundați căsătoria cu relațiile homosexuale sau lesbiene.

În martie, Minneapolis a devenit al 19-lea oraș american care a început să trateze relațiile homosexuale și lesbiene ca "parteneriate domestice", cu o oarecare recunoaștere legală. Angajații din acest oraș pot să-și ia câteva zile libere în caz de boală sau deces al unuia dintre "partenerii lor domestici".

Minnesota, la fel ca alte state de până acum, nu permite căsătoriile legale între oameni de același sex. Însă tot mai mult sunt permise "parteneriatele" și sunt oferite drepturi legale în aproape toate felurile posibile. Star Tribune (cotidian american, n.trad.) din 31 mai, la p. 13A, informează, de exemplu, că o organizație a estimat că în America ar exista 10.000 de copii de cupluri lesbiene, concepuți prin însămânțare artificială. Școlile din zona Minneapolis a oferit cursuri de educație pentru homosexuali și lesbiene, încă din 1987. Minnesota nu are încă legi, ca stat, care să împiedice adopțiile din partea cuplurilor homosexuale sau lesbiene. Organizația Children's Home nu are încă o politică vizavi de plasamentul copiilor în familii cu parteneri de același sex, se spune în articol.
Articolul se încheie cu aceste cuvinte: "Agitația din jurul copiilor cuplurilor lesbiene nu este decât o reflectare a tendințelor generale ale societății. ... Căsătoria este încă la modă...". Creștinii care trăiesc după Biblie și care doresc să fie sarea pământului vor sta împotriva acestei "tendințe generale a societății". Și iată care este motivul principal: "parteneriatele" homosexuale și lesbiene nu sunt căsătorii, ele sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Levitic 18:22 spune: "Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune." (Lev. 20:13). Pavel arată foarte clar în Romani 1 că o societate care îl respinge tot mai mult pe Dumnezeu, va degenera tot mai mult în ceea ce privește homosexualitatea (vs. 26-27) și, ca oameni lăsați tot mai mult în voia unor patimi scârboase, ei vor fi tot mai hotărâți în a susține că aceste lucruri nu numai că ar trebui permise, dar și privite ca bune (v. 32).

Ceea ce vreau să spun aici este simplu: a numi relațiile homosexuale și lesbiene căsătorii sau a le trata drept căsătorii înseamnă să tratezi o urâciune drept căsătorie. Și acest lucru este exact opusul a ceea ce înseamnă a ține căsătoria în cinste și patul conjugal curat. Prin urmare, primul mod prin care cinstim căsătoria în zilele noastre este să nu o confundăm cu urâciunea parteneriatelor homosexuale și lesbiene.

La început Dumnezeu a creat bărbatul și femeia după chipul Său, i-a binecuvântat și le-a spus să crească, să se înmulțească și să umple pământul. Apoi Biblia spune: "De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup" (Gen. 1:27-28, 2:24). Aceasta este gloria acestei proprietăți prețioase și onorabile, numită căsătorie: un singur bărbat și o singură femeie, unindu-se unul cu celălalt în mod voluntar, prin legământ și prin unire sexuală, până când moartea îi va despărți.

Judecata lui Dumnezeu împotriva relațiilor sexuale și lesbiene nu este datorată faptului că El este unul care ucide bucuria, ci faptului că El se opune la ceea ce ucide bucuria. Iar opoziția noastră față de asemenea parteneriate nu este datorată unor prejudecăți vizavi de homosexualitate, așa cum tot auzim, ci unei convingeri solide și raționale că Dumnezeu știe mai bine decât oricine ce este bine pentru noi și pentru societatea noastră.

2. Al doilea mod prin care cinstim căsătoria este să nu curvim și să nu comitem adulter.

Este ceea ce spune a doua jumătate a versetului: "patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari." Cuvântul tradus cu "curvar" se referă la ceva distinct de adulter. Autorul are în minte două moduri de necinstire a căsătoriei și de profanare a patului conjugal: adulterul și curvia. În esență, amândouă comit același rău, acela de a avea relații sexuale cu cineva care nu este soțul/soția din punct de vedere legal. Se numește adulter dacă ești căsătorit și curvie dacă nu ești căsătorit. Însă amândouă necinstesc căsătoria și profanează patul conjugal deoarece Dumnezeu a făcut din căsătorie, numai din căsătorie, locul sfânt, sigur și, în sfârșit, locul bucuriei, în ce privește relațiile sexuale (1 Cor. 7:2). Textul spune că Dumnezeu îi va judeca pe curvari și pe cei care comit adulter deoarece aceștia necinstesc căsătoria și profanează patul conjugal. Cu alte cuvinte, judecata lui Dumnezeu se abate asupra celor care nu se pocăiesc și care distrug ceea ce este pentru bucurie.

Acest cuvânt, "pocăit", ne duce la al treilea și ultimul mod (deși mai sunt multe altele) prin care cinstim căsătoria și ținem patul conjugal curat.

3.Cinstim căsătoria dacă renunțăm la un trecut necurat, dar iertat, și trăim mai departe curați și fericiți.

Textul spune: "Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari." La fel cum 1 Cor. 6:9-10 spune: "nici curvarii, nici preacurvarii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu." Însă chiar următorul verset spune: "Și așa erați unii din voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în Numele Domnului Isus Hristos, și prin Duhul Dumnezeului nostru."

Așadar, există o judecată pentru curvari și pentru cei ce comit adulter însă nu pentru toți. Pentru unii există posibilitatea de scăpare. Epistola către Evrei propovăduiește acest lucru foarte clar. În Evrei 9:27-28 se spune: "Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă."

Puteți vedea, așadar, că va fi o judecată. Însă Hristos a purtat păcatele multora, luând asupra Lui pedeapsa pentru curvia și adulterul lor. Iar acum El va veni a doua oară, nu pentru a mai face lucrul acesta, ci pentru a ne mântui de judecata finală.

Sau să ne uităm la Evrei 10:12-13: "El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate [și pentru curvie și adulter], S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii Lui să-I fie făcuți așternut al picioarelor Lui."

Observați din nou două lucruri: Hristos a luat asupra Lui păcate cum sunt curvia și adulterul și a plătit pedeapsa pentru acestea prin propria Lui moarte. DAR vine un timp când vrăjmașii Lui vor fi făcuți așternut al picioarelor Lui. Va fi o judecată.

Ceea ce observăm este că există două grupuri de oameni: cei ale căror păcate sunt acoperite și iertate de Isus (8:12; 10:17-18) și cei ale căror păcate vor mărturisi împotriva lor la judecată. Ceea ce face diferența este întoarcerea de la păcat la Dumnezeu, prin Isus, pentru a primi iertare și ajutor. Evrei 7:25 spune: "Isus poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El."

Renunță la curvie! Renunță la adulter! Vino la Dumnezeu prin Isus, iar El te va mântui pentru totdeauna. El te va ajuta să renunți la un trecut necurat, dar iertat, și să trăiești mai departe curat și fericit.

Ideea mea este următoarea: această trăire, cu conștiința iertării și cu speranță, va aduce cinste căsătoriei. Și aceasta pentru că Dumnezeu a creat căsătoria pentru a fi imaginea vie a relației de dragoste dintre Hristos și mireasa Sa, Biserica (Efeseni 5). Astfel, cei care onorează cel mai bine această intenție sunt cei care trăiesc iertarea, curăția și bucuria pe care Dumnezeu a intenționat să le ilustreze căsătoria.

Mai sunt atât de multe lucruri care ar putea fi spuse. Și nu mă îndoiesc că Dumnezeu îți vorbește prin moduri la care eu nici n-am visat vreodată c-ar vorbi. Astfel, las restul pe seama lucrării Duhului Sfânt, a Cuvântului lui Dumnezeu și a rugăciunii în viața ta. Fie ca Dumnezeu să ne facă oameni cu adevărat sărați spre binele societății noastre decadente.

De John Piper. C Desiring God.
Website: www.desiringgod.org
Email: mail@desiringgod.org
Toll Free: 888.346.4700

Tradus de Tiberiu Pop


Căsătoria și familia creștină