Înapoi
Acasă
Biblia

O predică la un serviciu de închinare de duminica după ce au luat cina domnului

Robert Murray M'Cheyne


"Ce ar trebui să fac eu de acum înainte cu idolii?" - Osea 14:8

Toți aceia care au fost cu adevărat uniți cu Hristos și L-au mărturisit înaintea oamenilor, ar trebui să ia seama la aceste cuvinte și să declare în mod solemn, în prezența lui Dumnezeu, "Ce ar trebui să fac eu de acum înainte cu idolii?" Sunt luate în considerare două motive:

I. Dumnezeu vă iubește necondiționat - Ver.4. Dacă ați venit în această zi la Hristos, Dumnezeu vă iubește necondiționat. Dacă vă bazați pe El, dacă credeți că El îl îndreptățește pe cel păcătos, atunci credința voastră este luată în considerare în vederea neprihănirii. Atâta timp cât veniți la Dumnezeu în firea voastră pământească, sunteți infinit mai răi, mai respingători, deja condamnați - munți de nelegiuire acoperă sufletele voastre - dar binecuvântat, binecuvântat, binecuvântat să fie Duhul Sfânt, Cel care v-a condus la Hristos. Ați venit la slujitorul neprihănit al lui Dumnezeu, care prin înțelepciunea Lui îi îndreptățește pe mulți, pentru că le ia asupra Lui nelegiuirile. Păcatele voastre sunt acoperite, Dumnezeu nu mai vede nici o fărădelege în voi; Dumnezeu vă iubește necondiționat, iar mânia Lui s-a depărtat de la voi. Deci ce credeți că ar trebui să faceți de acum înainte cu idolii? Nu vă este de ajuns să vedeți dragostea lui Dumnezeu pentru voi? Adorata și mult prea iubita soție este împlinită datorită dragostei soțului ei; zâmbetul lui este bucuria ei, nu-i mai pasă de nimic altceva. Așadar, dacă ai venit la Hristos, Făcătorul tău este ca și un soț pentru tine - dragostea Lui necondiționată față de tine este tot ce ai nevoie și tot ce trebuie să te preocupe - nu mai este nici un nor între tine și Dumnezeu - nu mai este nici văl între tine și Tatăl; ai intrare liberă la El, la Cel ce este izvorul fericirii - deci ce ar trebui să faci de acum înainte cu idolii? Of! Dacă inima ta se scaldă în razele iubirii lui Dumnezeu, la fel cum o particulă minusculă se mișcă prin razele soarelui, atunci nu vei avea nici un loc în inima ta dedicat idolilor.

II. Duhul, la fel ca roua, se pogoară asupra sufletelor voastre - "Voi fi ca roua". - Ver.5. Dacă te-ai unit astăzi cu Hristos, Duhul se va pogorî asupra ta la fel ca roua. Duhul le este dat acelora care ascultă de Hristos - "Și Eu voi ruga pe Tatăl"(Ioan 14:16). Atunci când toată natura se odihnește, când nici măcar o frunză nu se mișcă, roua se așterne către seară - nu se găsește nici un ochi care să vadă cum se pogoară picăturile frumoase ca mărgăritarele, nici o ureche care să le audă căzând pe iarba verde - tot așa se pogoară și Duhul asupra voastră, cei care credeți. Când inima se odihnește în Hristos - nevăzută, neauzită de lume - Duhul vine și umple ușor sufletul credincios, aducând la viață întrega lui ființă, înnoindu-l în totalitate pe dinăuntru. "Dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite" (Ioan 16:7). Copilașilor, care ați fost aleși de Dumnezeu din această lume, voi sunteți ca pletele lui Ghideon și, deși totul din jurul vostru este pustiu, pe voi Domnul vă va umple cu rouă. Voi sunteți via lui cu struguri roșii; El spune că o va uda la vreme - în liniște, pe nesimțite, pe nevăzute, dar în mod sigur. Însă luați aminte! Acel Duh este un Duh Sfânt. "Eu, Domnul Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos (Exod 20:5). El nu poate suporta un idol în Templul Său. Când Chivotul lui Dumnezeu a fost dus în Templul lui Dagon, idolul s-a prăbușit înaintea lui; deci, cu cât mai mult alungă Duhul Sfânt idolii atunci când intră într-o inimă?!

"Când Hristos a intrat în Templu, El i-a găsit pe aceia care vindeau boi, oi și porumbei, precum și pe schimbătorii de bani stând jos; atunci El a făcut un bici din șnururi subțiri și i-a alungat din Templu". - Ioan 2:15. Tot așa, în momentul în care Duhul Sfânt intră într-o inimă, El alungă cumpărătorii și vânzătorii. Dacă ai primit Duhul, vei începe acum să strigi în inima ta: Doamne, te rog, scoate toate aceste lucruri din mine, alungă-le din inima mea. Ce ar trebui deci să fac eu de acum înainte cu idolii? Iată care sunt câțiva din idolii care trebuie să fie înlăturați:

1. Neprihănirea de sine - Acesta este cel mai mare idol a inimii omului - este idolul pe care omul îl iubește cel mai mult iar Dumnezeu îl urăște cel mai mult. Preaiubiților, întotdeauna veți fi trași înapoi de către acest idol. Întotdeauna veți încerca să fiți cineva în voi înșivă, să câștigați bunăvoința lui Dumnezeu prefăcându-vă că sunteți atât de afectați de păcatele săvârșite sau gândindu-vă cât de mare este pocăința voastră, cât de multe sunt lacrimile și rugăciunile vostre; sau privind cu mândrie la performanțele voastre religioase, la cât de grozavi sunteți voi înșivă, etc.; sau uitându-vă la binecuvântările pe care credeți că le-ați primit ca rezultat al eforturilor voastre, când de fapt ele sunt datorită lucrării Duhului în inimile vostre. Păziți-vă de Hristoși mincinoși. Urmăriți sfințenia căutând să fiți desăvârșiți, dar nu faceți un "Hristos" din ea. Dumnezeu urăște acest idol mai mult decât pe oricare altul, pentru că ia locul lui Hristos; se așează pe tronul de domnie al lui Hristos. După cum închinarea la feciora Maria este cea mai rea dintre toate tipurile de idolatrie, pentru că o pune pe Maria în locul lui Hristos, tot așa neprihănirea de sine este idolul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult, deoarece stă pe tronul pe care ar trebui să stea Hristos. Azvârliți-l la pământ, dragi prieteni! Nu-l lăsați să-și mai facă vreodată loc în viața voastră. Amintiți-vă de chipul cioplit pus de Manase în Locul Preasfânt. Când Manase s-a întors acasă, la Ierusalim, după ce Dumnezeu l-a făcut un om nou, nu era normal ca prima lui vizită să fie la Casa Domnului? Cu râvnă el a dat la o parte perdeaua despărțitoare și în momentul în care a zărit chipul cioplit el l-a aruncat de pe tronul lui Dumnezeu. Mergeți și faceți și voi la fel! Dacă simțiți dragostea lui Dumnezeu nestingheriți, bazându-vă pe acea neprihănire care se obține prin credință nu prin fapte, atunci ce rost mai are să vă întoarceți la acest idol care nu vă poate ajuta cu nimic? Ce ar trebui deci să fac eu de acum înainte cu idolii?

2. Păcatele pe care le îndrăgim - Fiecare om are păcatele lui favorite. Ele vă țin departe de Dumnezeu multă vreme. Ați mărturisit azi că doriți să vă lepădați de toate aceste păcate de dragul lui Hristos. Deci duceți-vă acasă și împliniți-vă juruințele. După sărbătoarea Paștelui organizată de Ezechia, când poporul Israel s-a bucurat din plin de dragostea și de Duhul lui Dumnezeu, "Toți cei prezenți s-au întors către casele lor, au rupt în bucăți chipurile cioplite și au tăiat stâlpii idolești de pe înălțimi, până le-au nimicit cu desăvârșire" (2 Cronici 31:1). De i-ați fi văzut urcându-se pe înălțimile necurate și tăind stâlpii idolești!? Mergeți și faceți și voi la fel. Trântiți la pământ idolii de familie - practicile spurcate care și-au făcut loc în familiile voastre. Azvârliți la pământ idolii secreți din propriile voastre inimi. Nu lăsați nici măcar unul. Aduceți-vă aminte că n-a trebuit să fie decât un singur Acan în tabără care să-i provoace probleme lui Israel, și drept consecință poporul a căzut ucis în fața dușmanilor lui (Iosua 7). Prin urmare, un singur idol lăsat în inimile voastre vă poate creea probleme. Ucideți-l pe acel "Acan" din inimile voastre dacă vreți să mergeți înainte pe cale bucurându-vă. Ce ar trebui deci să fac eu de acum înainte cu idolii? "Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o." (Matei 5:30).

3. Dragostea față de lucrurile nepermise - Nu există o sursă mai roditoare de păcat și nefericire decât atașamentul față de lucrurile nepermise. Oare la cât din muzica și din poezia țării noastre le este pusă o barieră pentru a nu fi închinată idolilor inimii netrebnice. Oare câți sunt opriți de la a se închina la o bucată de lut care va fi în curând mâncată de viermi! Of, prietenii mei, ați simțit voi dragostea lui Dumnezeu? Simțiți voi dulcele, deplinele raze ale harului Său cum se răsfrâng pline de strălucire asupra sufletului vostru? Ați primit voi roua Duhului Său? Atunci, cum puteți să mai iubiți o făptură care este privată de harul lui Dumnezeu? Ce ar trebui deci să faceți voi de acum înainte cu idolii? Dragi tineri, să vă fie scârbă de ideea căsătoriei cu cel care nu este născut din nou. Nu vă înjugați la același jug cu cei necredincioși. Căsătoriți-vă doar în Domnul. Nu uitați că, dacă veți proceda altfel, veți intra într-o căsătorie interzisă. Poate nu este nici una mai sinceră și mai "dulce" pe acest pământ; contextul marital poate fi unul fericit și încântător; dar Dumnezeu interzice ceea ce este împotriva Cuvântului Său. Dar este totuși acesta un atașment care nu este permis de Lege? Eu cred că este; deci fiți atenți să nu faceți din acest atașament un idol. Eu cred că cei mai fericiți sunt aceia care trăiesc doar pentru veșnicie, care nu au nici un țel legat de lumea aceasta ca nu cumva să-și abată inimile de la Hristos. "Vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta, pentruca ceice au neveste, să fie ca și cum n-ar avea." (1 Corinteni 7:29). Ce ar trebui deci să fac eu acum cu idolii?

4. Păstorii - Bineînțeles că aveți suficiente motive să vă iubiți păstorii și să-i admirați într-un mod aparte, de dragul lucrării pe care o fac. Ei sunt aceia care vă iubesc; ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care trebuie să dea socoteală de ele; ei vă poartă în inimi; ei simt pentru voi durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi (Galateni 4:19); ei cheltuie și se cheltuie pe ei înșiși pentru voi (2 Corinteni 12:15); ei îndură adesea mari ispite, suferințe și lupte de dragul vostru.

Unii din ei au fost părinții voștri spirituali. Aceasta este o legătură sfântă care nu va fi ruptă niciodată. Aveți deci motive suficiente ca să vă iubiți părinții voștri spirituali. Puteți avea zece mii de învățători în Hristos, etc.; dar, aveți grijă să nu faceți un idol din ei. Să știți că oamenii care s-ar fi închinat lui Pavel, ar fi fost tocmai aceia care ar fi aruncat cu pietre în el și l-ar fi dat la moarte. O, Îmi doresc ca această zi să vă aducă atât de aproape de Hristos și atât de mult sub ocrotirea dragostei lui Dumnezeu și a rouăi lui Israel (Osea 14:5), încât să nu mai căutați deloc glorie în om! Ce ar trebui deci să fac eu de acum înainte cu idolii?

5. Plăcerile pământești - Acesta este un idol zâmbitor, strălucitor, care are mii și mii de închinători - iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu (2 Timotei 3:4). Ce mai aveți voi de-a face cu acest idol? Uneori el este un idol care provoacă o mare repulsie. Sala de cinema este unul din templele lui - acolo stă el întronat. Cârciuma este un alt templu unde adoratorii săi năuciți și amețiți îi cântă laudă. Ce mai ai tu de-a face cu aceste lucruri? Ai tu dragostea lui Dumnezeu în sufletul tău - Duhul lui Dumnezeu în tine? Cum îți permiți să mai pășești pragul unei săli de cinema sau al unei cârciumi? Ce? Duhul lui Dumnezeu sălășluiește alături de cântecele gălăgioase dintr-un cinema sau alături de distracțiile pline de destrăbălare dintr-o cârciumă? Să le fie rușine celor ce agreează o asemenea hulă! Voi dragi prieteni, dimpotrivă, trebuie să părăsiți aceste lucruri, ca astfel să nu stați în aceleași colivii cu dracii sau cu fel și fel de păsări necurate și dezgustătoare. Nu trebuie să mai treceți niciodată pragul acestor colivii. Dar ce pot să spun cu privire la jocuri - cărți, table, dans? Voi spune doar acest lucru: dacă le iubiți, înseamnă că nu ați gustat niciodată bucuriile de care are parte omul cel nou. Dacă simțiți dragostea lui Dumnezeu și Duhul, nu veți păcătui dând la o parte cu ușurință aceste bucurii de dragul nerăbdării deșarte provocată de cărți sau de dragul zăngănitului fără de sens al zarurilor. Și ce pot să spun despre acele zâmbete prostești din momentele când beți un ceai împreună cu ceilalți, sau despre plăcerea provocată de vorbăriile religioase care nu duc nicăieri, sau despre convorbirile telefonice nefolositoare, fără înțeles și fără sinceritate sau sfârșit? Voi spune doar că cei mai fericiți sunt acei copii ai lui Dumnezeu care nu au nici timp și nici inimă pentru astfel de lucruri. Cred că acolo unde este plinătate de astfel de lucruri nu poate fi plinătate de Duhul Sfânt. De asemenea, ce pot să spun despre modul în care ne îmbrăcăm? Se spune că un tânăr credincios, plin de credință și de bucurie, i-a oferit soției lui o agrafă de păr înflorată (o coroniță de flori). Dar ea nu a vrut să accepte acest dar. El a insistat ca ea să-l accepte, însă ea a continuat să-l refuze. De ce nu dorești acest cadou? i-a spus el. Of, a răspuns ea, cum pot să-mi pun trandafiri pe frunte când Hristos și-a pus spini pe fruntea Lui? Bucuria de a fi în Hristos este atât de plăcută, încât face ca toate celelalte bucurii să fie neinteresante, lipsite de fericire, fără de viață. În mâna Lui dreaptă se află bogăție și cinste; în mâna Lui stângă sunt zile numeroase. Căile Sale sunt niște căi plăcute (Proverbe 3:16, 17). Deci, ce ar trebui eu să fac de acum înainte cu idolii?

6. Banii - Dragii mei, dacă ați simțit dragostea lui Dumnezeu - roua - atunci trebuie să azvârliți la pământ acest idol. Nu trebuie să iubiți banii. Ci trebuie să fiți mult mai miloși și mai darnici. Înainte de toate față de cei săraci - "Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul" (Proverbe 19:17). "Oridecâteori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut." (Matei 25:45). Apoi trebuie să zidiți mai multe biserici. Dumnezeu să fie slăvit pentru ceea ce s-a făcut până acum; dar trebuie să faceți cu mult mai mult. Sunt atâția credincioși în biserica pe care o păstoresc încât s-ar putea umple încă o biserică, dar n-au unde să meargă. De asemenea trebuie să dăruiți mai mult pentru misiunile bisericii, ca astfel să le puteți duce evreilor și națiunilor învățătura despre Hristos. Of, cum puteți să lăsați să vă scape banii printre degete atât de ușor și să-i risipiți cu atâta lăcomie în timp ce sute și mii de oameni pier? Tu care dăruiești cu zecile trebuie să începi să dăruiești cu sutele! Iar tu care ești sărac trebuie să dăruiești din ceea ce ai! Aduceți-vă aminte de Maria și de bănuții văduvei (Marcu 12:41-44). Haideți să luăm hotărârea de a da lui Dumnezeu a zecea parte din tot ce avem. Dumnezeu poate face ca harul său să fie din abundență în jurul vostru, în așa fel încât având întotdeauna din belșug orice lucru, să puteți să prisosiți în orice faptă bună (2 Corinteni 9:8).

7. Frica de om - este un idol înfiorător - setos de sânge - a devorat și direcționat multe suflete în iad! Ochii lui sunt plini de ură față de ucenicii lui Hristos. Injurii și batjocuri se ascund în ochii lui. Rânjetul disprețuitorului iese amenințător din gâtlejul lui. Descotorosiți-vă de acest idol, azvârliți-l departe. El este acela care vă împiedică pe unii din voi să aveți părtășie personală (să nu vă rugați în odăița voastră, în ascuns), să vă închinați lui Dumnezeu cu familia voastră, să mergeți să vă împărtășiți păstorilor îngrijorările, să-L mărturisiți deschis pe Hristos. Voi care ați simțit dragostea lui Dumnezeu și Duhul, rupeți în bucăți acest idol! De ce ar trebui să vă temeți de omul care în cele din urmă va muri? Nu te teme, viermele lui Iacov (Isaia 41:14). Ce ar trebui deci să fac eu de acum înainte cu idolii?

Preaiubiții mei, voi cei după care tânjesc, inima mea este alipită de voi, dorința mea este să vă văd un popor sfânt. Doar Dumnezeu știe cât timp lucrarea mea va mai continua în mijlocul vostru; dar dacă Dumnezeu îmi va da sănătate și har în mijlocul vostru, mă voi dedica cu totul Lui, mă voi dedica cu bucurie. Nu-mi doresc pentru mine nici prelungire a vieții, nici satisfacții, nici comfort, nici sănătate, nici bogății. Știu că El m-a cumpărat cu un preț și sunt proprietatea Lui. Veniți, predați-vă viața Domnului, aici, acum, alături de mine. Prindeți-vă de coarnele altarului lui Dumnezeu (Psalmul 118:27). Ajunge că în trecut ați fost ai diavolului - ai lumii - ai eului vostru. Lăsați ca acum să fiți doar ai lui Hristos. Doriți voi acest lucru? Doamne, fii Tu Martor; pecetluiește acest lucru în cer; scrie-l în Cartea Ta. Fiți martori și voi, îngerilor, dracilor, pietrelor și copacilor. Doamne Isuse, Miel a lui Dumnezeu, fii Tu Martor. Acum noi îți aparținem Ție, suntem ai Tăi pentru veci de veci. Ce trebuie să facem noi de acum înainte cu idolii?

28 Octombrie 1840

Tradus de Nelu Giosanu


Umblarea Creștinului