Înapoi
Acasă
Biblia

Citate Cu Privire La Lege


Legea reflectă, însă, sub nici o formă nu determină valoarea morală a unei societăți. Valorile unei societăți apreciabil juste se vor reflecta într-o lege apreciabil bună. Cu cât mai bună este societatea, cu atât mai puțină lege va fi necesară. În Ceruri nu va fi nici o lege și de aceea mielul va sta alături de leu. Dar valorile unei societăți nedrepte se vor reflecta într-o lege nedreaptă. Cu cât societatea este mai rea, cu atât mai multă lege îi va fi necesară. În Iad nu va nimic altceva decât lege, iar procedurile de aplicare ale ei vor fi respectate extrem de meticulos. (Oliver Wendell Holmes, Jr., un reputabil legislator american, autorul unei lucrări de interpretare a Constituției SUA)

O caricatură din publicația "Tattler" din Hong Kong îl arată pe Moise coborându-se de pe munte având tablele Legii în mână. El spune următoarele, "A fost o negociere extrem de dificilă. Ni se acordă laptele și mierea, dar clauza antiadulter, rămâne!" James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc, 1988), p. 457.

Cineva a afirmat că avem peste 35 de milioane de tratate juridice pentru a impune Cele 10 Porunci. Bert Masterson

Deși legea nu mai are nici o putere să ne condamne, ea are totuși putere să ne poruncească. Thomas Adams

Legea după care Dumnezeu ne conduce, îi este tot atât de dragă ca și Evanghelia după care nemântuiește. William Secker

Legea poate exprima păcatul, dar nu-l poate suprima. Thomas Adams

Legea pronunță amenințări, iar Evanghelia făgăduințe. Thomas Adams

Legea este o curte de tribunal, iar Evanghelia, un tron al harului. George Swinnock

Nici unul din copiii adevărați ai lui Dumnezeu nu a putut fi mângâiat cu desăvârșire de Evanghelie până ce nu a fost întristat pe deplin de Lege. Nimeni nu a putut fi înălțat în ceruri alături de Hristos, până ce nu a fost coborât la păcatele lui. (adaptare după, Richard Greenham)

Contrastul necesar

Cei ce nu predică Legea deloc, vor produce ascultători surzi și indiferenți, iar cei ce o predică cu exagerare, îi vor face prea disperați. De aceea, să nu se predice Legea singură fără menționarea binecuvântărilor evanghelice, dar nici să nu se ignore Legea, singura care poate reda valoarea neprețuită a acestora. (adaptare după, John Sedgwick)


Diverse