Biblia Deschisă - 1Timotei

Lecțiile de față din Prima Epistolă a lui Pavel către Timotei sunt structurate sub forma unui studiu săptămânal. În fiecare săptămână, creștinul ocupat al zilelor noastre poate pune deoparte puțin timp din fiecare zi în care să-și împrospăteze mintea cu gânduri stimulate de întrebări ce sunt derivate din textul biblic al zilei respective. În felul acesta el poate zilnic "să-și încingă coapsele minții" sale la trecerea sa prin această lume (1Petru 1:13-14) și să fie stimulat să gândească biblic în orice moment.

Este indicat ca la fiecare referință din lecție să se depună efortul de a se deschide Biblia. Aceste studii au sens doar cu Biblia deschisă! De asemenea, este bine să ai o foaie albă și ceva de scris pentru notițe sau eventuale neclarități.

Fiecare lecție de pe o pagină este divizată pe durata unei săptămâni. Vei observa că fiecare săptămână are doar șase zile de studiu. În a șaptea zi te poți întâlni cu grupul tău de studiu, sau rugăciune și să discuți principiile deduse din pasajul din săptămâna de dinainte. Dacă nu ai o astfel de întâlnire, ar fi indicat să inițiezi una de vreme ce Biblia ne îndeamnă să avem părtășie cu alți creștini, să stăruim în învățătura apostolilor și în frângerea pâinii (Faptele Apostolilor 3:42). Poți să împarți aceste studii și altora, devreme ce nimeni nu deține un copyright asupra Bibliei! Cu toate acestea, fii un bun berean (Fapte 17:11) și verifică prin comparație cu Scriptura, dacă lecțiile acestea se aliniază învățăturii biblice sănătoase.

Meditează profund la aceste întrebări și la versetele aferente. Uneori nu vei înțelege imediat sensul întrebării. Ele au fost gândite și concepute în așa fel încât să te pună pe gânduri, să-ți pună mintea în mișcare și să te ajute să-ți formezi o gândire creștină. De aceea insistă în a cugeta încotro bate fiecare întrebare. Răsfoiește Biblia și cerceteaz-o!

Prima Epistolă a lui Pavel către Timotei este una dintre cele două scrisori personale pe care Pavel le-a scris fiului său în credință, Timotei. Acesta venea din Listra (Fapte 16:1-3), oraș al Galatiei, și era fiul unei mame evreice evlavioase și al unui tată grec. Pavel l-a condus pe Timotei la Hristos în prima sa călătorie misionară (Fapte 14:6-23). Deși era tânăr, Pavel îl consacră în lucrarea Bisericii rămânând alături de el până la sfârșitul vieții sale. Adeseori l-a trimis pe Timotei ca reprezentant al său personal bisericilor (1Cor.4:17; 16:10; Filip.2:19; 1Tes.3:2), iar 1 Timotei îl găsește ca pastor al bisericii din Efes. Calitățile sale sunt frecvent menționate de Pavel pe parcursul scrisorii.

Dovezile indică scrierea epistolei în jurul anilor 62-64 d.H., la scurt timp după eliberarea lui Pavel din prima întemnițare din Roma (vezi, Fapte 28:30).

Acestea sunt câteva din intențiile evidente ale scrierii acestei epistole. După eliberarea sa, Pavel vizitează mai multe cetăți unde a întemeiat biserici, inclusiv Efes. Acolo îl lasă în urmă pe Timotei pentru a pune în orânduială câteva din problemele ce confruntau biserica de acolo: doctrinele false (1:3-7; 4:1-3; 6:3-5), dezordinea în închinare (2:1-15), necesitatea calificării și confirmării liderilor bisericii (3:1-14) și materialismul unor membri (6:6-19). Pavel a plecat în Macedonia de unde a scris această scrisoare încurajându-l pe Timotei să facă ordine.

Epistola se mai remarcă prin câteva accente teologice practice. Utilizarea potrivită (biblică) a legii (1:5-11), mântuirea (1:14-16; 2:4-6), atributele lui Dumnezeu (1:17), ispășirea lui Hristos (2:4-6; 4:10), căderea omului (2:13,14), persoana lui Hristos (3:16; 6:15,16), alegerea (6:12) și cea de-a Doua Venire a lui Hristos (6:14, 15).

1 Timotei reprezintă o sursă bogată de învățătură creștină practică, pe care vă invit să o culegeți de pe paginile Scripturii și să o transferați în practica de zi cu zi. Domnul să vă întărească să faceți așa!

Teodor Macavei


Cuprins

Lecția 1 - 1Timotei 1:1-11
Lecția 2 - 1Timotei 1:12-20
Lecția 3 - 1Timotei 2:1-8
Lecția 4 - 1Timotei 2:9-15
Lecția 5 - 1Timotei 3:1-7
Lecția 6 - 1Timotei 3:8-16
Lecția 7 - 1Timotei 4:1-6
Lecția 8 - 1Timotei 4:7-16
Lecția 9 - 1Timotei 5:1-16
Lecția 10 - 1Timotei 5:17-25
Lecția 11 - 1Timotei 6:1-10
Lecția 12 - 1Timotei 6:11-21

Studii Biblice