Înapoi
Acasă
Biblia

Întrebări si răspunsuri pentru Martorii Lui Iehova


Martorilor lui Iehova le-a fost spus prin intermediul publicațiilor organizației lor, "Turnul de Veghere" și "Treziți-vă!", revistele viu colorate pe care acum aceștia le răspândesc cu generozitate, că adevăratul nume al lui Dumnezeu este "Iehova". Ei au fost învățați așa de către lideri care posedă o pseudo-cunoaștere a limbilor greacă și ebraică. Deci, martorii în general nu cunosc limbile în care s-au scris Vechiul și Noul Testament ci se încred în interpretarea acestora de către organizația lor. După cum se știe, însuși întemeietorul mișcării Martorilor lui Iehova (care de la începuturi și până în zilele noastre a purtat mai multe denumiri), Charles Taze Russell a fost condamnat de către un tribunal din S.U.A. pentru sperjur, minciună sub depunere de jurământ, pentru că după ce inițial jurase că cunoaște ebraica, atunci când a fost confruntat cu alfabetul limbii (nici măcar cu o copie a unui manuscris al Vechiului Testament!) nu a fost în stare să-i recunoască literele iar ulterior a și recunoscut că nu cunoaște această limbă. Demn de menționat este faptul că Russell este cel ce a intentat procesul în care s-a făcut vinovat de sperjur, împotriva unui pastor baptist J.J.Ross, care anterior l-a demascat public ca fiind un farsor religios.
Distincția pe care aceștia cred că au obținut-o prin restaurarea în Biblie a numelui "Iehova", nume pe care, pretind ei, "superstițioșii cărturari evrei l-au înlăturat din texte" este o falsă pretenție religioasă, un pretext. "Un text scos din context este un pretext". Pe baza acestui pretext este fundamentată întreaga teologie cultică a Martorilor și a elitismului lor religios.
Comitetul de Traducere al Bibliei Lumii Noi a Turnului de Veghere, a introdus numele "Iehova" în Noul Testament la propria lui discreție, în locurile unde s-a crezut că textul se referă exclusiv la Tatăl. Acest mit este înlăturat de îndată ce cineva deschide Biblia pentru a cerceta justețea acestei pretenții. Noul Testament scoate în evidență un cu totul alt nume decât "Iehova" și acela este numele lui Isus Hristos. Pentru a-l ajuta pe interesatul Martor al lui Iehova să înțeleagă acest adevăr, derulați înaintea lui următoarele întrebări la care Scriptura răspunde:

ÎN AL CUI NUME TREBUIE NOI SĂ NE ADUNĂM? MARTORII SPUN CĂ ÎN NUMELE LUI IEHOVA. DAR CE SPUNE BIBLIA?
Matei 18:20 Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu (Isus e cel ce vorbește!), sunt și Eu în mijlocul lor
1 Corinteni 5:4 În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunați laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus...

ÎN AL CUI NUME SUNT SUPUSI SI DRACII?
Luca 10:17 Cei șaptezeci s-au întors (la Isus) plini de bucurie și au zis: Doamne chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău. Isus le-a zis...
Fapte 16:18 ...Pavel, necăjit s-a întors și a zis duhului: În Numele lui Isus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela.

ÎN AL CUI NUME TREBUIE PREDICATĂ POCĂINTA SI IERTAREA PĂCATELOR?
Luca 24:47 Si să se propovăduiască tuturor neamurilor în Numele Lui, (contextul indică clar Numele lui Isus!) pocăinta si iertarea păcatelor...

ÎN AL CUI NUME SE PRESUPUNE SĂ CREDEM SI SĂ PRIMIM IERTAREA PĂCATELOR?
Ioan 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, (contextul se referă la Isus) le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.
Fapte 10:43 Toți proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă prin Numele Lui (în context este vorba de Isus), iertarea păcatelor.
1 Ioan 3:23; 5:13 Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos... V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.
PRIN AL CUI NUME SI NU PRIN ALTUL CĂPĂTĂM NOI MÂNTUIRE?
Fapte 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.

AL CUI NUME TREBUIE INVOCAT ATUNCI CÂND ADUCEM CERERILE NOASTRE ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU, ÎN RUGĂCIUNE?
Ioan 14:13,14 ...și orice veți cere în Numele Meu (Isus vorbește), voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.
Ioan 15:16 ...pentru ca orice veți cere de la Tatăl în Numele Meu, să vă dea.
Ioan 16:23 Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veți cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da.

ÎN AL CUI NUME ESTE TRIMIS DUHUL SFÂNT?
Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-l va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile...

AL CUI NUME SI A CUI AUTORITATE AU INVOCAT-O UCENICII LA VINDECAREA OLOGULUI DIN NASTERE?
Fapte 3:16 Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta...
Fapte 4:7-10,30 ...s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret...

ÎN AL CUI NUME AU CERUT APOSTOLII SĂ SE FACĂ ALTE MINUNI?
Fapte 4:30 ...și întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău cel Sfânt, Isus.

PE CARE NUME NE-A SPUS PAVEL SĂ-L CHEMĂM?
1 Cor.1:2 ...către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus...și către toți cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru...

CARE NUME ESTE MAI PRESUS DE ORICE NUME?
Efes.1:20,21 ...în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locuri cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor.
Filipeni 2:9 De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Referințele biblice de mai sus demonstrează fără tăgadă care este Numele prin care adevărații credincioși trebuie să se identifice. Nu nesocotim Numele Iehova al lui Dumnezeu dar dovezile acestea sunt concludente cu privire la Numele pe care Noul Testament îl scoate în evidență. Acesta este Numele ISUS HRISTOS si nu Iehova. Din acest motiv, cât și din multe altele martorii lui Iehova nu pot fi considerați creștini. Această afirmație o facem cu îngrijorare pentru destinul lor etern și nu ca o condamnare a lor.

Teodor Macavei. Material inspirat din "The Bible Answer Man" (Marian Bodine), Christian Research Newsletter, vol.5, nr.3, Mai/Iunie 1992.


Apologetică