Înapoi
Acasă
Biblia

Paradisul amânat, și iarăși, amânat...

De ce au Martorii Lui Iehova un ridicat coeficient de probleme psihice


REZUMAT
O trecere în revistă a literaturii științifice dezvăluie că rata de boli psihice a celor ce fac parte din cultul Martorilor lui Iehova, se situează cu mult deasupra mediei. Informațiile statistice variază deoarece grupurile examinate au fost alese în perioade de timp diferite. Mai mulți factori cauzatori explică tulburările psihice (mintale) tipice Martorilor lui Iehova. Realitatea demonstrează nu doar că persoanele cu probleme emoționale au tendința de a se alătura grupării, dar și că învățăturile Turnului de Veghere și subcultura produsă de acesta tind să afecteze și să agraveze starea psihică a celor implicați în organizație.

Turnul de Veghere al Martorilor lui Iehova a cultivat, cu grijă o imagine publică a unui popor devotat, temător de Dumnezeu, determinat să scoată la lumină adevărul lui Dumnezeu din Scripturi și să-și trăiască viețile într-o conformitate perfectă cu acesta. Însă în spatele acestei viziuni optimiste se găsește un coșmar care a rezultat într-o explozie de boli mintale și probleme sociale, cu mult mai mare decât cele ce se pot găsi în practic toate celelalte religii americane (Martorii lui Iehova, sunt prin excelență, o religie "americană" - n.tr.). Peste 10 milioane de oameni sunt în prezent, fie implicați activ ca și Martori membrii, fie studiază să devină Martori ai lui Iehova. Coșmarul pe care ajung să-l cunoască aceste milioane de oameni putea însă fi evitat dacă ar fi fost conștienți de amăgirea spirituală și mlaștina doctrinară a Turnului de Veghere. Motivele acestei tragedii tipice Turnului de Veghere sunt complexe și pot fi explorate doar pe scurt în articolul de față.

CERCETĂRILE ȘTIINȚIFICE

Începând îndeosebi cu anul 1975, când nu s-a împlinit profeția venirii Regatului lui Dumnezeu pe Pământ, prezisă de Turnul de Veghere, numeroasele probleme din congregațiile Martorilor lui Iehova au trecut în atenția oamenilor de știință și a jurnaliștilor de pretutindeni.
Mai multe studii academice au explorat problema bolilor mintale (psihice) răspândite printre Martori. Voi revizui câteva dintre acestea, în funcție de an, începând cu cele mai vechi.

STUDIUL LUI RYLANDER

În anul 1946, Gosta Rylander a investigat un grup de persoane din închisorile din Suedia, ce au refuzat serviciul militar. Dintre cele 135 de cazuri alese la întâmplare, 126 erau Martori ai lui Iehova. Dintre aceștia 126, Rylander a diagnosticat 51 dintre ei ca fiind neurotici, 42 psihotici, 32 înapoiați mintal și 5, deranjați mintal ("brain-damaged") (alte câteva cazuri se includeau în alte două sau mai multe categorii). Diagnosticarea s-a făcut cu strictețe pe baza comportamentului care era evident patologic, după manifestări paranoice iraționale sau deprimări nervoase grave și de lungă durată.
Rylander a mai dedus din fișele medicale și din interviurile pacienților săi că aceste stări patologice au fost de regulă evidente înainte de convertire (la gruparea Martorilor - n.tr.) și că influența Turnului de Veghere a fost și mai dăunătoare sănătății mintale a acestora, ducând la agravarea uneori severă acestor stări.
Aproximativ 4 procente din populația suedeză activă a fost declarată "nepotrivită" psihologic pentru serviciul militar iar cifra corespunzătoare Martorilor lui Iehova a fost de 21 de procente, sau de cinci ori mai mare. Acest procentaj este apropiat de rata definită mai târziu de către John Spencer, al cărui diagnostic de "psihotici" (deci, suferind de psihoze - n.tr.) sau "neurotici", s-a determinat pe baza fișelor de internare în spitalele de boli nervoase. Doar câteva dintre cazurile studiului lui Rylander îi reprezentau pe niște Martori marginali, iar cele mai multe îi reprezentau pe cei activ angajați în răspândirea învățăturilor sectei.
De asemenea, studiul lui Rylander a mai concluzionat că unii Martori individuali au tendința de a fi împovărați de o varietate de probleme serioase și că de multe ori aceștia s-au alăturat sectei din dorința de a și le rezolva. Deși rezultatele acestui studiu nu sunt complet aplicabile la situația zilelor noastre, totuși multe din concluziile studiului sunt încă relevante. O mare diferență constă în faptul că Martorii se găsesc mai mult acum în clasa socială de mijloc și că sunt mai puțin respinși pe plan social. Dar mulți Martori, îndeosebi dintre aceia care se află în țările în curs de dezvoltare, se confruntă încă cu multe din problemele raportate de Rylander.

PRIMUL STUDIU AMERICAN

În anul 1949, s-a efectuat primul studiu al sănătății mintale a Martorilor americani, în care M.J.Pescor a stabilit diagnosticul de "psihotici" pentru mai mult de 7 procente din segmentul de 177 de tineri Martori întemnițați datorită ascultării de prohibiția emisă de Turnul de Veghere împotriva venirii la arme. Sondajul s-a efectuat intervievând pe toți cei ce au refuzat serviciul militar internați în Centrul Medical al Închisorii Federale din Springfield, Missouri. Nivelul psihozei Martorilor aparținând acestui grup a fost de aproape 17 ori mai mare decât al populației civile. Un uimitor procent de 7% au fost diagnosticați "psihotici" (psihopați), 4% sufereau de alte tulburări mintale și un sfert dintre aceștia au fost declarați neintegrabili social. Din sondajul lui Pescor, a reieșit că 16% beneficiau de internări în spitale și posedau fișe, iar 44% dintre aceștia au fost diagnosticați psihotici (având diverse psihoze).

MONTAGUE ȘI ALȚI CERCETĂTORI

Terapistul certificat, Havor Montague, s-a ocupat de monitorizarea internărilor în spitale psihiatrice de stat și private și în clinicile de sănătate mintale ale statului Ohio, din 1972 până în 1976. Din acest studiu, a 102 cazuri, el a estimat că, "rata tulburărilor mintale a Martorilor lui Iehova este de aproximativ 10 sau 16 ori mai ridicată decât rata populației nemembră la grupul Martorilor lui Iehova...în jur de 10% dintre "pionierii" Regatului (membri deplini) ce aparțin unei congregații obișnuite au nevoie serioasă de asistență profesională...(în ciuda faptului) că ei pot ascunde acest fapt destul de bine, mai ales față de outsideri"
În urma interviurilor intensive ale pacienților Martori, cât și ale altora, Montague a concluzionat că persoane ce aveau probleme emoționale au fost atrase la gruparea Martorilor, însă implicarea acestora în grupare le-a cauzat și mai multe din problemele emoționale de care sufereau. Lucrul acesta este evident și din faptul că mulți dintre cei suferinzi au fost mult mai fericiți după ce au părăsit secta.
Un alt studiu s-a făcut în anul 1985, de către Robert Potter, ca teză de doctorat privitoare la religie și sănătate psihică. El a concluzionat că, există "o puternică corelare pozitivă între apartenența la grupul Martorilor și schizofrenia clinică". În același an, Ursula Sack a evaluat efectul religiei asupra sănătății psihice a unor pacienți pe care i-a selectat pentru disertația ei de doctorat. Pacienții ei i-au furnizat un enorm volum de informație asupra proceselor patologice ale Turnului de Veghere, informații ce au suplinit rezultatele obținute prin studiile precedente.
Ca adăugire, în anul 1985, un studiu german efectuat de Elmer Koppl a ajuns la concluzii similare, la fel ca și studiul psihologului norvegian, Kjell Totland. Folosind înregistrările tribunalului districtului Oakland, Michigan, din anii 1965 până în 1973, autorul acestui material a descoperit nu doar că rata tulburărilor psihice este mai ridicată decât media, dar și rata sinuciderilor și a crimelor, îndeosebi a agresiunilor săvârșite împotriva persoanelor fizice, este ridicată.

DE CE SUNT TULBURĂRILE PSIHICE ATÂT DE FRECVENTE?

Există multe motive care explică problemele mintale ale Martorilor lui Iehova, însă cercetările au dus la descoperirea următoarelor, considerate foarte importante.

SCHIMBĂRILE DOCTRINARE

Turnul de Veghere se află într-o permanentă stare de fluctuație doctrinară, adeseori efectuând întoarceri de 180%, uneori de trei sau patru ori asupra unui singur subiect. În nici un domeniu aceste schimbări nu au fost atât de tragice ca și în cazul învățăturilor Turnului de Veghere privitoare la chestiunile medicale. În anii '30 și '40 Turnul de Veghere a învățat că vaccinurile nu sunt doar ineficiente ci și constituie o "încălcare directă" a legii lui Dumnezeu. După aceea, în anii '50, vaccinurile au fost lăsate pe seama conștiinței personale a fiecărui Martor. În prezent, însă, Turnul de Veghere publică articole în care laudă virtuțile vaccinărilor ce duc la salvarea multor vieți!
O altă chestiune de ordin medical asupra căreia Turnul de Veghere al Martorilor s-a exprimat este transplantul de organe. În anii '60, acesta a fost conștient declarat acceptabil, dar în anul 1967 transplantul de organe a fost interzis. Chiar și transplanturile de cornee sau de rinichi au fost pronunțate eronate, fiind considerate canibalism. După aceea, în 1980, transplanturile de organe au fost declarate o chestiune de conștiință, cu excepția transplanturilor de măduvă osoasă (fiindcă măduva este producătoare de sânge). Cu toate acestea, în 1984, au fost aprobate chiar și transplanturile de măduvă osoasă.
În anul 1909 Turnul de Veghere a afirmat cu claritate că interdicția evreiască împotriva mâncării sângelui nu este considerată o lege valabilă și pentru creștini, dar în anul 1961 organizația a declarat că a primi sânge prin transfuzie este un temei pe care Martorul poate fi dezasociat (excomunicat din adunare - n.tr).
Însă în prezent Turnul de Veghere învață că, "chiar dacă un judecător autorizează transfuzia...(martorul trebuie) să depună eforturi serioase pentru a evita o violare a legii lui Dumnezeu asupra sângelui, iar dacă autoritățile îl consideră un călcător de lege sau îl aduc în fața instanței, creștinul poate privi aceasta ca o persecuție din pricina neprihănirii".
Învățătura actuală a Turnului de Veghere este limpede: Martorii trebuie mai degrabă să moară decât să se supună unei transfuzii, și dacă este nevoie, să-și lase proprii copii să moară. Totuși, chiar și în ce privește aceste subiect, Societatea Turnului de Veghere s-a schimbat. La un moment dat, utilizarea oricăror produse de sânge, în orice scop, era condamnată. Acum, însă, Martorii pot primi albumină, globulină, factorul VIII și IX, sau chiar sânge de circulație. În plus, interdicția împotriva fracțiunilor sângelui necesare hemofililor, a fost anulată în anul 1978. Serurile sanguine sunt acum aprobate, deoarece, se explică, cele necesare hepatitelor virale, tetanusului, difteriei, și altor boli, conțin doar "o cantitate infimă" de sânge. Și deși Turnul de Veghere susține că Martorii trebuie să fie credincioși "în lucrurile mici", mulți privesc aceste excepții ca fiind dovezi de ipocrizie.

Carlson Walker, redactorul pe probleme religioase, al publicației Argus Leader, din Sioux Falls, povestește cum "cu 25 de ani în urmă, Gary Busselman, și-a privit soția, Delores, murind de leucemie. Ca și Martori ai lui Iehova, cuplul nu a crezut în transfuziile de sânge sau în transplanturile de măduvă osoasă...Astăzi, însă, Busselman crede că refuzul acelor proceduri medicale a fost greșit și vrea să-i ajute pe cei ce au cunoscut tragedii similare". El a mai adăugat că, "ea a murit în 1971, iar din 1980, ei (Martorii - n.tr.) și-au schimbat regulile și de atunci membrii pot avea transplanturi".
Vinovăția și furia sunt consecințele frecvente ale morții unui copil sau membru al familiei doar fiindcă s-a urmat o doctrină care ulterior a fost recunoscută de biserică ca fiind eronată.

TEOCRAȚIA TURNULUI DE VEGHERE

O altă cauză majoră a dezamăgirii și deziluzionării Martorilor lui Iehova se găsește în afirmarea de către Turnul de Veghere a teocrației, aceștia fiind învățați că organizația lor este condusă direct de către Dumnezeu - o teocrație. Doar cei dinăuntrul organizației Turnului de Veghere sunt singurii slujitori adevărați ai lui Dumnezeu, iar toți cei dinafara ei sunt oamenii răi ce în curând vor fi distruși la Armaghedon.
Totuși mulți sunt conștienți de numeroasele cazuri în care Martorii au săvârșit fapte îngrozitoare. Un exemplu recent este acela a doi foști devotați tineri, Martori ai lui Iehova, frații Freeman care, "se înțelegeau bine cu părinții lor...și (erau băieți buni)", dar care și-au ucis mama lor, Brenda, de 48 de ani, pe tatăl lor, Dennis, de 54 de ani, și pe fratele lor, Eric, de 11 ani. Amândoi băieții, Brian de 17 ani și David, de 16 ani, și-au recunoscut vina primind o pedeapsă micșorată de închisoare pe viață. Această crimă oribilă s-a aflat în atenția presei internaționale și fără îndoială că le-a reamintit multor Martori de celelalte crime infame, săvârșite de membri ai sectei.

EȘECUL PROFETIC

Mulți Martori suferă de o teamă profundă, alimentată de o îndelungată istorie a schimbărilor doctrinare și eșecurilor profetice, demonstrând că Turnul de Veghere este o organizație religioasă falsă. Din moment ce această idee are implicații cutremurătoare pentru urmașii respectivei organizații, aceștia refuză să-și exploreze temerile, preferând să le raționalizeze sau să le înăbușe, refuzând recunoașterea și tratarea lor.

Cea mai recentă schimbare drastică s-a făcut cu privire la mai vechea învățătură a Turnului de Veghere a timpului rămas până la Armaghedon ce a început din anul 1914, Primul Război Mondial constituind principalul semn al revenirii foarte apropiate a lui Hristos pe pământ pentru a-și întemeia mileniul de împărăție pământească. De asemenea, organizația a mai învățat că generația care a văzut (se afla în viață în) anul 1914 va apuca Armaghedonul și Lumea Nouă. Dar într-un comunicat din noiembrie 1995, reluat de Kenneth Woodward de la Newsweek, se anunța că, "toate așteptările mileniului s-au năruit...liderii sectei recunoscând în tăcere că Isus a avut dreptate din capul locului, spunând că, nimeni nu știe ziua sau ceasul acela". De aceea, Turnul de Veghere a greșit aproape în fiecare profeție singulară pe care a lansat-o vreodată, iar această descoperire este deosebit de traumatică pentru persoana care mizează pe ceea ce a sacrificat pentru a deveni Martor al lui Iehova.
La un moment dat, Turnul de Veghere descuraja căsătoriile și întemeierea familiilor, declarând că, Armaghedonul este prea aproape pentru a risca să ai copii. În anul 1941, Turnul de Veghere a publicat o carte numită "Copiii" ("Children"), arătându-le oamenilor cum pot "să-i fie plăcuți lui Dumnezeu" dobândind "cunoștințele potrivite". Scopul principal al cărții era de a-l convinge pe cititor ca doar Turnul de Veghere este organizația lui Dumnezeu și doar ascultând-o, se poate căpăta viața veșnică.
Legată de acest mesaj este povestea lui John și Eunice, care au decis să nu se căsătorească și în schimb să slujească integral Turnului de Veghere. Au decis să aibe copii într-o zi, dar asta doar după Armaghedon. "Armaghedonul este fără îndoială aproape", a spus atunci, John. "Putem, liniștiți, să ne amânăm căsătoria până ce pacea veșnică se va așeza pe Pământ. Acum, însă nu putem să mai adăugăm nimic poverilor noastre, ci să fim liberi și pregătiți de a-i sluji Domnului...Eunice, decizia mea este luată".
Eunice și John sunt acum în jurul vârstei de 70 de ani, așteptând încă Armaghedonul, care a fost profețit în 1941 că va avea loc foarte curând. Martorii care dau peste aceste publicații mai vechi pot deveni foarte tulburați și surprinși aflând că Turnul de Veghere și-a înșelat și trădat urmașii săi mai vârstnici, iar aceia care au trăit pe vremea când s-au afirmat aceste lucruri, devin adesea foarte înverșunați fiindcă s-au sacrificat pentru o speranță ce s-a dovedit a fi falsă.
Cei ce nu aparțin Turnului de Veghere, adesea nu înțeleg semnificația critică pe care o are în viețile Martorilor profeția neîmplinită și învățătura eronată. Publicațiile Turnului de Veghere nu sunt promovate ca niște simple cărți scrise de oameni în încercarea de a explica Scriptura, ci sunt considerate de acesta, cvasi-inspirate (deci posedând o oarecare măsură de inspirație divină; uneori o măsură deplină - n.tr.). Martorii sunt învățați că nimeni, cu excepția liderilor supremi, nu poate să discearnă voia lui Dumnezeu, nici chiar în urma unui studiu biblic serios. Omul de rând poate fi mântuit doar dacă devine membru al organizației lui Dumnezeu, Turnul de Veghere, care, susțin ei, este "arca mântuirii". La fel cum la potop, au fost nimiciți toți cei ce nu se găseau în arca lui Noe, la fel Armaghedonul îi va distruge pe cei ce nu se găsesc în arca Turnului de Veghere!
Secretul mântuirii nu se găsește în a fi mântuit, într-un sens creștin, și nici măcar în a fi un om bun, ci în a aparține organizației Turnului de Veghere - deși se învață că nici măcar acest fapt nu garantează mântuirea. Martorii cred cu fermitate, sau cel puțin trebuie să dea glas credinței lor ferme, că Turnul de Veghere este singura organizație a lui Dumnezeu și că este călăuzită de Acesta. Din această cauză, numeroasele învățături schimbate (și există sute de astfel de exemple), nu pot fi ignorate deloc. Profeția neîmplinită, deci falsă, îi spune fără echivoc Martorului lui Iehova că și-a devotat viața unei organizații religioase false. A înfrunta această realitate se poate dovedi extrem de traumatic, și vor fi nevoie de ani de zile pentru ca acesta să se ajusteze situației, faptul acesta rezultând în simptome atât psihologice cât și somatice. Cei ce s-au aflat în organizație doar pentru scurt timp, de regulă nu-și dau seama de trecutul Turnului de Veghere, dar în timp îndoieli supărătoare vor apărea și se vor amplifica, precipitând o criză de conștiință care-i forțează pe mulți să-l părăsească în cele din urmă. (Este utilă aici recomandarea unei cărți numite chiar așa, "Criza de conștiință", scrisă de nimeni altul decât de nepotul penultimului președinte - Frederick Franz - al Turnului de Veghere, Raymond Franz, în care acesta detailează motivele pentru care el a părăsit Turnul de Veghere și dezvăluie multe din trucurile interpretaționale și mijloacele propagandistice ale organizației. Raymond Franz a fost membru al "Corpului de Guvernare" al Turnului de Veghere, cel mai înalt for de conducere al organizației Martorilor, iar mărturiile sale privitoare la metodele angajate sunt deosebit de revelatoare vizavi de călăuzirea "divină" a acestui gigant cultic - n.tr.).

Cu toate acestea, părăsirea organizației nu este deloc o chestiune simplă. Când se fac Martori, oamenii sunt îndoctrinați lent cu un sistem de crezuri care să-i oblige să-și abandoneze prietenii, uneori chiar și familiile, și să adopte o nouă familie - cea a Turnului de Veghere. După ce au fost Martori un număr de ani, aproape toți ajung să aibe prieteni doar pe alți Martori. Pentru mulți, îndeosebi pentru aceia care s-au născut în Turnul de Veghere, întreaga lor familie cât și numeroasele rude, sunt cu toții Martori ai lui Iehova. Părăsirea organizației înseamnă adesea dezasocierea (care este termenul specific folosit de ei pentru a descrie excomunicarea - n.tr.), ce rezultă în retezarea dramatică a oricărei relații cu practic toți prietenii, și membrii familiei. În consecință mulți găsesc părăsirea extrem de traumatică, chiar și după ce s-au convins pe deplin că Turnul de Veghere este eronat. Din această cauză mulți aleg să rămână, târându-se cu silă la adunările Turnului de Veghere, ascultând și afirmând lucruri pe care ei înșiși nu le mai cred. În cele din urmă, conflictul interior poate deveni atât de pronunțat, încât să trebuiască să plece, abandonând familia, prietenii și toată viața de mai înainte.

INTERDICȚIILE TURNULUI DE VEGHERE

Interdicțiile Turnului de Veghere s-au extins practic aproape asupra fiecărui domeniu al vieții și conțin detalii care duc în extreme. Aceste interdicții condamnă toate sărbătorile și celebrările cu excepția celei intitulate "comemorarea", iar timp de mai multe generații au descurajat educația superioară și succesul în cariera profesională (deși în ultima vreme această regulă s-a mai destins puțin). A lipsi de la una dintre cele cinci întruniri obligatorii din timpul săptămânii (activitățile Turnului de Veghere pot consuma între 20 și 30 de ore pe săptămână, dacă Martorul este conștiincios), petrecerea timpului cu cei ne-Martori în alte scopuri decât prozelitismul, este de asemenea condamnată. Ca și rezultat este foarte greu pentru un copil ce a crescut ca și Martor să se dezvolte într-un adult normal, integrabil social și eficient. Ei sunt învățați că cei din lume sunt răi, și chiar dacă oamenii lumești pot părea să fie buni, aceasta este de fapt tactica Satanei de a-i depărta de organizația lui Dumnezeu.
Fiindu-le interzis să se amestece în relații sociale normale și în majoritatea activităților școlare, Martorii au o copilărie singuratică. Deși devierile printre aceștia sunt comune, acestea încă produc vinovăție și ambivalență. Pe lângă acestea poziția lor față de multe subiecte, în special refuzul lor de a saluta drapelul național sau de a ține sărbătorile, le atrage adesea o batjocură din partea colegilor, care de regulă le îngreuiază progresul social normal. Turnul de Veghere îi învață pe Martori să "nu aibă nimic de a face" cu criticii și să "nu fie curioși față de ce aceștia au de spus". Totuși în repetate rânduri ei se pun în poziții antagoniste atunci când merg din ușă-n ușă, din această experiență rezultând adesea paranoia de care suferă. De fapt, schizofrenia paranoică este foarte răspândită printre aceștia.

CÂTEVA PRINCIPII DE VIAȚĂ

Un motiv major pentru care atât de mulți Martori suferă de tulburări psihice este emiterea de către Turnul de Veghere a unor principii eficiente care să-i ajute în viață pe membrii lui. Scopul principal al acestora este de a sluji Turnului de Veghere. Ca prin urmare, Martorii se simt obligați să participe la cinci întruniri pe săptămână și să se angajeze într-o campanie nerăsplătită de prozelitism din ușă-n ușă. Multe uși li se trântesc în nas, de obicei, și deși multe gazde sunt politicoase, dar nu interesate, unele sunt chiar foarte dure. Unui Martor i se poate întâmpla să irosească ani de slujire fără să găsească măcar o persoană care să aibe un interes autentic în doctrina Turnului de Veghere!
Descurajați de la multe din metodele normale de realizare în viață, Martorii își devotează cu servilitate timpul și toată energia în slujirea unei organizații căreia nu-i pasă de ei ca și indivizi. Fiindu-le oferite puține sfaturi realiste și practice în înfruntarea problemelor vieții, descurajați de la ocuparea unui loc de muncă bine plătit și satisfăcător, mulți cred că sunt prinși într-o situație din care orice ieșire este practică neplăcută. De aceea, mulți se sacrifică sperând că Armaghedonul le va veni curând în ajutor, salvându-i din neplăcuta lor situație. Între timp, deznădejdea și deprimarea lor nuanțează aproape tot ceea ce fac, în ciuda intenției lor sincere de părea "fericiți în slujirea lui Iehova".
Atracțiile care inițial îi aduc pe oameni la Turnul de Veghere nu supraviețuiesc prea mult după botez. Prietenii lor Martori, care odată le ofereau atât de mult sprijin și se arătau toleranți cu lipsa lor de conformitate doctrinară, insistă acum să învețe și să creadă cu strictețe doar doctrina Turnului de Veghere. A celebra sărbătorile de naștere, nu mai depinde deloc "de individ"; în prezent constituie una dintre ofensele ce duce la excomunicare.
Acești Martori sunt considerați acum maturi și trebuie să urmeze cu rigiditate fiecare capriciu al Turnului de Veghere. Odată ce sunt atrași, sunt supuși presiuni de a face lucruri la care s-au opus înainte, uneori cu tărie. Speranța unei "Lumi Noi" iminente, se amână tot mai mult în viitor încât apare îndoiala dacă această mult promisă himeră se va împlini vreodată.
Descurajarea este o temă întâlnită, atât în literatura Turnului de Veghere cât și în discuțiile purtate cu Martori ai lui Iehova. Ei sunt astfel îndemnați să-și păstreze moralul și să se concentreze în slujirea Turnului de Veghere, pornind de la presupunerea că devotând cu servitudine cam 30 de ore, sau mai mult, pe săptămână, în predicarea mesajului "Regatului lui Iehova", li se va rezolva de la sine fiecare problemă. Dar când acest lucru nu se întâmplă, se instaurează sentimentul de vinovăție, făcându-l pe Martor să creadă că este rău și că nu va supraviețui Armaghedonului. Deprimarea și deznădejdea au condus la un număr disproporționat de sinucideri și omucideri printre Martori.

CALEA DE IEȘIRE

Unii își găsesc scăparea dintr-o astfel de situație. Însă, mulți devin agnostici sau ateiști, urându-l pe Dumnezeu și refuzând orice tentativă de a-l înțelege sau de a-l cunoaște. Cu toate acestea mai sunt și unii binecuvântați să aibe parte de o revenire/recuperare completă. În urma unor studii biblice foarte intensive, aceștia reușesc să înțeleagă că Turnul de Veghere se bazează pe o înțelegere falsă a Bibliei. Aceste persoane mai înțeleg că credința cuiva nu se poate baza pe nisipurile mișcătoare ale unei organizații omenești dezinformată în privința Scripturii, Creștinismului istoric și cercetărilor biblice moderne. Acești oameni se bizuie pe experiența pe care au trăit-o în Turnul de Veghere, crezând că aceasta îi poate ajuta și pe alții să scape din capcana lui. Mulți dintre ei se implică în variatele instituții anti-cultice, folosindu-și cunoștințele lor din perioada când erau membrii ai Turnului de Veghere pentru a-i ajuta și pe alții să-și găsească mântuirea în El, care singurul, este, calea, adevărul și viața.

Dr.Jerry Bergman, este profesor universitar la Northwest State Collge din localitatea Archbold, statul Ohio. A publicat peste 400 de articole în jurnale profesionale și laice, în opt limbi. Materialul de față a fost preluat din, CHRISTIAN RESEARCH JOURNAL, nr.1, vol.19, din vara lui 1996, publicație a lui CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE, P.O.Box 7000, Rancho Santa Margarita, California 92688-7000, USA.

Traducerea și adaptarea articolului este realizată de, Teodor Macavei. Motivul alegerii acestui articol din cantitatea impresionantă de informații existente și disponibile, îndeosebi în lumea occidentală, despre organizația Turnului de Veghere al Martorilor lui Iehova, este experiența frustrantă a subsemnatului, și cred că a oricui a încercat să abordeze Martorii pe teme biblice, în încercarea înfiripării unui dialog normal în care să se facă un schimb echitabil de argumente biblice. Aceștia par să fie stăpâniți de o psihoză ce-i privează de o judecată liberă individuală, inhibându-i automat față de orice tentative de contestare a autorității organizației lor, a publicațiilor pe care le răspândește și a doctrinelor pe care aceștia le susțin activ. Comportamentul acesta necesită luarea în considerare a unor presupuneri psihologice: mintea încuiată, instalarea psihozei, etc. Cred că articolul indică un număr de îngrijorări pe care lumea creștină ar trebui să le împărtășească cu privire la membrii adunărilor Martorilor lui Iehova. Aceștia suferă de o orbire spirituală ce are implicații asupra psihicului și care duce la multe din problemele evidențiate. Intenția mea în editarea acestui articol nu este de a-i condamna, sau judeca. Martorii s-au condamnat deja singuri, acceptând o doctrină ce nu este creștină și nu este insuflată de spiritul lui Hristos! Intenția mea este ca cei ce sunt creștini și cred în puterea Evangheliei de a le elibera mințile, să se angajeze în predicarea acesteia Martorilor lui Iehova! Dedic traducerea materialului de față, uneia dintre cunoștințele mele cele mai vechi, Martor al lui Iehova din Petroșani, care după propria-i mărturisire, a suferit tulburări psihice ce au dus chiar la tratament și internare. Fie ca Adevărul să-l elibereze și să-l vindece!

TEODOR MACAVEI


Apologetică