Înapoi
Acasă
Biblia

Un îndemn practic de ascultare de liderii voștri spirituali

Evrei 13 :17

"Ascultați de mai marii voștri, și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de nici un folos".


Dumnezeu a ales să-și conducă Biserica Sa, folosind oameni! Oameni? O alegere nu prea potrivită am spune noi.

La o observare a bisericilor din zilele noastre putem să spunem fără să greșim că termeni ca "ascultare", "lideri", "supunere autorității", nu sunt deloc populari. Observăm că nu sunt rare cazurile în care în biserică domnește o democrație populară aflată sub impulsurile, capriciile sau antipatiile celor mulți. Pastori și lideri de tot felul sunt simple marionete ale acestora, ei fiind demiși, mutați, abuzați după bunul plac al mulțimii rebele.

Contextul Epistolei către Evrei ne dezvăluie că acești primitori ai ei nesocoteau importanța, rolul și responsabilitățile liderilor din Biserică. În cap.10, vers.25 se vorbește despre "unii care au obicei să părăsească adunarea", împinși să o facă atât de prigoană dar și din răzvrătire față de cei ce-i conduceau spiritual. Acestora, autorul epistolei le trimite un îndemn la ascultare de liderii lor spirituali (vezi, Evrei 13:7,17).

În acest îndemn le cere să :

- Recunoască responsabilitatea dublă a liderilor bisericii:

I. odată, "căci ei priveghează asupra sufletelor voastre";
II. a doua oară, că ei "au să dea socoteală de ele" (de sufletele lor) lui Dumnezeu.

Pînă aici despre responsabilitați ale liderilor! Cei ce-i urmează au și ei responsabilități la fel de solemne! Și anume, aceștia trebuie să devină conștienți de efectul direct pe care purtarea și atitudinea lor o are asupra liderilor lor.

Dar de ce să le fie "supuși"? De ce să-i "asculte"? Care ar fi interesul?

Evrei 13:17 "...pentru ca să poată face lucrul acesta [adică, "să privegheze asupra sufletelor voastre] cu bucurie, nu suspinând"

Aceasta este o chemare la sensibilitate față de sentimentele lor: "nu suspinând", ci "cu bucurie". Lucru, care tot celor ce-i urmează le-ar folosi.

Noi putem să ne onorăm această responsabilitate prin felul în care trăim. Astfel se presupune să contribuim, nu la întristarea lor (lucru care nu ne-ar fi de folos nouă celor ce ne slujesc!), ci la bucuria lor (lucru care ne-ar fi evident, tot nouă, de folos).

Pentru a înțelege "întristarea" inerentă poziției de lider, definiți-o!

Definiția conducerii spirituale din biserica creștină : un păcătos ce conduce pe mai mulți asemenea lui să devină asemenea lui Isus Hristos. Cine este competent pentru o astfel de slujbă!

De pe această poziție nu conduci o echipă de medici, de diplomați sau de soldați, etc, ci o grămadă de păcătoși slabi și nesăbuiți! Cu cât mai mulți membrii are biserica, cu atât mai mulți păcătoși ai de condus! Și cum? În ce manieră? John MacArthur (autorul cărții, "Evanghelia după Isus" ) spune: "Neputând niciodată a spune - "îți ordon!" - ci întotdeauna, doar - "te rog!".

De asemenea, aflați pe această poziție liderii spirituali nu pot niciodată face pe plac tuturora, după cum ne-o demonstrează cele ce urmează.

Un pastor ca al tău și ca și al meu!

"Dacă este prea tânăr, îi lipsește experiența. Dacă are părul cărunt este prea bătrân. Dacă are patru sau cinci copii, are prea mulți! Dacă nu are nici unul, este un exemplu prost! Dacă soția lui cânta în cor, este prea îndrăzneață. Dacă nu cântă în corul bisericii, nu este interesată de lucrarea soțului ei(!). Dacă el predică din notițe, atunci are predici standardizate, lipsite de viață. Dacă predică din inimă, este superficial și-i lipsește profunzimea. Dacă petrece prea mult timp în studiu, își neglijează biserica. Dacă este prea prezent printre membrii ei, este prea băgăreț! Dacă este atent cu cei săraci, vrea să impresioneze. Dacă le acordă atenție celor bogați, vrea să se ajungă (să devină și el un aristocrat!). Dacă sugerează schimbări în programul bisericii, este un dictator. Dacă nu face sugestii, nu e decât un figurant. Dacă folosește prea multe ilustrații în predicile sale, neglijează Biblia! Dacă nu folosește suficiente, e confuz! Dacă condamnă răul, o face fiindcă este prost dispus. Dacă nu o face, nu o face fiindcă el este compromis(!). Dacă predică adevărul, el este ofensator. Dacă nu-l predică, este ipocrit! Dacă predică o oră, e prea lung. Dacă predică mai puțin, e leneș! Dacă nu reușește să placă tuturor, dăunează bisericii. Dacă place tuturora, îi lipsesc convingerile! Dacă predică zeciuiala, o face fiindcă-i lacom de bani. Dacă nu o face, este așa fiindcă nu-i credincios formării enoriașilor săi. Dacă primește un salariu mare, este un mercenar. Dacă primește unul mic,...păi nu dovedește decât că nu valorează prea mult!! Dacă predică tot timpul, oamenii sunt sătui să-l tot audă. Dacă invită alți vorbitori, aceștia se mânie fiindcă cred că se sustrage de la datoria lui față de ei!" (Pastor Danny Bond - Pacific Hills Church)

Acesta este pastorul tău și al meu! Dacă ești un lider spiritual, nu contează care dintre aceste descrieri ți se potrivesc, pentru că doar simplul fapt că te afli într-o astfel de poziție îți atrage acest tratament din partea oamenilor!

Curios lucru? De fericirea, de buna dispoziție a liderilor noștri spirituali, Dumnezeu spune aici că noi suntem responsabili! De aceea, porunca clară a Lui, din acest pasaj este de a nu contribui la înmulțirea suspinelor acestora! Dimpotrivă, experiența liderilor ar trebui să fie aceasta : vezi,

3 Ioan 3,4 "A fost o mare bucurie pentru mine, când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr"

1 Tes. 3:5-9 "Astfel, în nerăbdarea mea, am trimes să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi, și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi, și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem noi oare să mulțămim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria, pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului nostru?"

Iată cum puteți să faceți cea mai mare bucurie liderului d-voastră spiritual: umblând în adevăr, având credință și dragoste.

Prin "ascultați-i" și "fiți-le supuși", Dumnezeu vă adresează o chemare nu la o ascultare și supunere oarbă față de niște lideri despotici, și abuzivi, ci la o "sensibilitate" demonstrată de calitatea vieții noastre. nu este o chemare la supunere față de lideri pentru ca aceștia să se "folosească" de voi, ci pentru ca voi să vă puteți folosi de ei, cu succes!

Un alt mod de a defini Biserica este acela al unui grup de credincioși strânși în jurul celui ce are o clară viziune a lui Isus Hristos. Nu una proprie, subiectivă cum este cazul faimoșilor lideri cultici (Charles Russell, Joseph Smith, etc.), care nici nu este o viziune reală, ci una desprinsă de pe paginile Scripturii și confirmată de exemplul personal al vieții liderului.

Pentru ca bisericile noastre să aibe de câștigat în unitate, este nevoie ca noi să devenim conștienți de responsabilitatea de a ne sprijini liderii noștri.

Cine este pastorul pastorului tău?

"De curând mi-am dat seama că pastorul meu nu are nici un pastor. Nici măcar un pastor asociat la care să apeleze în zile negre. Asemenea celor mai mulți membrii de biserică i-am cerut ajutorul pastorului meu și niciodată nu m-a refuzat. Dar cine este pastorul pastorului meu? Cine vine în ajutorul lui atunci când povara-i prea grea să o poată purta singur? Nu se găsește oare ceva în noi toți care să cerșească înțelegerea și simpatia oamenilor? Dar este oare pastorul meu o excepție de la asta, doar fiindcă-i pastorul meu?

Mântuitorul când era pe pământ, se ducea deoparte să-i vorbească Tatălui, petrecând multe ceasuri cu Acela care-și întâlnește slujitorii în locuri singuratice și niciodată nu-i părăsește. Însă Domnul nostru i-a avut de asemenea pe Petru, Ioan și ceilalți.

Am luat o hotărâre, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu, nu o voi încălca. Sunt hotărât ca pastorul meu să știe că-l iubesc și că nu-i va lipsi înțelegerea și simpatia pe care pot să i-o ofer. Ca și membru al bisericii mele, voi fi prietenul pastorului meu. Nu-mi rămâne decât să cred că și alții, asemenea mie, vor sta zi de zi alături de omul care nu are nici un pastor!"

("Knight's Treasury of Illustrations" - Walter B. Knight; pag.289)

Ce îi datorez eu pastorului meu

"Îi datorez respect ca trimis al lui Dumnezeu să mă învețe o cale mai bună de a trăi decât egoista și mizera existență de care aș putea fi vinovat fără călăuzirea sa. Îi datorez încredere ca să poată fi slobod să slujească în Biserică, nestânjenit de judecăți și criticism. Îi datorez pastorului meu, rugăciune, pentru ca Dumnezeu să-i facă serviciile lui o binecuvântare pentru cei ce-l ascultă. Îi datorez pastorului meu ocrotirea tăcerii, refuzând să repet în prezența lui vorbirile de rău sau bârfa nemiloasă care l-ar îngrijora și l-ar împiedica să facă tot ce poate. Îi datorez ceva din timpul meu, pentru a-l ajuta în munca lui, ori de câte ori are nevoie de mine. Îi datorez, încurajare atunci când îngrijorările și supărările îi îngreunează slujba lui. Îi datorez, pastorului meu, atenția mea când merg la biserică, ca să nu fie deranjat la vederea mișcărilor mele nepăsătoare din bancă ce trădează dezinteresul față de ceea ce spune." ("Knight's Treasury of Illustrations" - Walter B. Knight; pag.291)

Biserica are nevoie de oameni plini de Duhul care să o conducă, dar și de oameni plini de Duhul care să-i urmeze!

Trebuie să recunoaștem că adesea avem prejudecăți de neînvins față de liderii noștri. Că acestea sunt atât de puternice Încât nici nu ne gândim să fim înduplecați de autoritatea lor spirituală, fie ea și adevărată și nu pretinsă! În astfel de cazuri, iată un mod demn în care să vă manifestați față de ei și poate chiar să vă învingeți aceste prejudecăți.

Cum să scăpați de un pastor/predicator nedorit(!?)

"Priviți-l drept în ochi, În timp ce predică și spuneți din când în când 'amin'. În câteva săptămâni se va sinucide predicându-vă! Bateți-l pe spate și vorbiți-i încurajator de lucrurile bune pe care le-a spus. În scurt timp se va sinucide studiind pentru voi! Începeți să-i oferiți un salariu decent. Poate că el este unul dintre acei predicatori care au trăit din salarii de mizerie iar acum va avea șansa să mănânce atât de mult încât să se sinucidă! Rededicați-vă viața lui Hristos și cereți-i să vă dea ceva de făcut, de preferință a-i câștiga pe cei pierduți la Hristos, și va muri de atac de cord! Convingeți biserica să se unească în rugăciune pentru el, încât să devină în scurt timp atât de eficace, încât vreo biserică mai mare, din altă parte, să vi-l smulgă din mâini!" (idem, pag.285)

Un îndemn la rugăciune pentru lideri - pentru pastorul meu

Evrei 13:8 "Rugați-vă pentru noi; căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile."

"A, liderii? Liderii nu au probleme!" ar spune ignorantul. Însă în viața liderilor spirituali există o intensitate a războiului spiritual care lipsește celor conduși de aceștia și la cunoștința căreia nu ajungi decât dacă Dumnezeu îți dă harul să te afli în aceea poziție. Dacă nu vrei ca și lider să compromiți standardele Cuvântului lui Dumnezeu, nu vrei să pactizezi cu obiceiurile vremii, atunci te vei trezi în capul "listei negre" a diavolului unde să devii ținta celor mai aspre atacuri. Un bombardament spiritual nemaipomenit și formidabil se va efectua asupra ta. Ei sunt ființe care au o nevoie deosebită de rugăciune din partea restului bisericii!

Rugăciunea pentru lideri mai poate realiza un alt deziderat al majorității. Schimbarea acestuia în mai bine! În loc de a fi atât de prompți cu criticile mulți membrii de biserici ar trebui să apeleze la rugăciune. Dacă Dumnezeu are în stăpânire sufletul acelui lider atunci tot El face și schimbările necesare în el. Vreți să vedeți schimbări în liderii voștri? Cred că da! Atunci, rugați-vă pentru ei!

Celebrul predicator baptist din Londra, C. H. Spurgeon, a atribuit tot succesul lucrării sale rugăciunilor enoriașilor săi pentru el:

"Gândul acesta să se întipărească adânc în mintea și inima fiecărui credincios. Și anume, că pastorul va fi asemenea rugăciunilor acestuia pentru el. Rugați-vă pentru pastorul vostru! Rugați-vă pentru liderii voștri și-L veți vedea pe Dumnezeu transformându-i pe aceștia, după rugăciunile voastre!"

Rugăciunile voastre îi vor susține în bătălii. Rugăciunile voastre îi vor face să aducă în biserici Cuvântul lui Dumnezeu. Data viitoare când doriți o predică bună la biserică, asigurați-vă să înălțați niște rugăciuni deosebite pentru cel ce vă va predica!

O rugăciune pentru pastorul meu

"Tatăl nostru, ajută-mă să-i fiu un stâlp de susținere pentru a contribui la sprijinirea lui și nu la dărâmarea lui. Să nu-i fiu un țepuș în carne care să-i sugă toată vigoarea și nici o povară care să-l încovoieze la pământ. Ajută-mă să-l sprijin fără a-l influența. Ajută-mă să-i țin mâinile ridicate, fără a-i pune cătușe pe ele. Ajută-mă să-i dăruiesc ajutorul meu, ca să poată devota mai mult timp trudei pentru mântuirea altora și mai puțin pentru satisfacerea vanității mele. Ajută-mă să lucrez pentru el ca pastor al tuturor membrilor și fără să-l forțez să-și irosească timp pentru mulțumirea mea. Ajută-mă să nu fiu egoist în ceea ce fac pentru el și nici în ceea ce el face pentru mine. Ajută-mă să mă străduiesc să-i slujesc lui și bisericii mai mult și să fiu mulțumit cu el slujindu-mi mie mai puțin și bisericii, și celorlalți, mai mult!!" (idem, pag.275)

Conducerea spirituală a unei biserici nu este o "stradă cu sens unic"

Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la lucrul acesta! Atât de mulți oameni consideră lucrarea de slujire a Bisericii, de slujire a ei din Cuvântul lui Dumnezeu prin predicarea lui oamenilor, ca fiind o stradă cu sens unic! Cu alte cuvinte, când vin la biserică majoritatea se așteaptă să se petreacă acolo aceea revărsare îmbelșugată a Cuvântului lui Dumnezeu. Se așteaptă să fie martorii unei mari binecuvântări care să se reverse din față de la amvoane asupra lor. Se așteaptă ca din acel loc să țâșnească, ca dintr-o arteziană, râuri de apă vie care să-i convingă de actele păcătoase de peste săptămână, care să le readucă sentimentul pierdut de curăție și bucuria mântuirii. Să-i spele din nou, ca pe niște noi-născuți. Dar, iată că nu se petrece! Pur și simplu, această așteptare nu le este satisfăcută. O muncă titanică, a unui singur om, de a va aduce un mesaj de la Dumnezeu, voi o anulați și o zădărniciți în fracțiunea de secundă a unui act sau gând murdar. Este nevoie de o putere colosală și inumană, pentru a vă scoate afară din mlaștina păcatului în care din nou v-ați acomodat prin bălăceala zilnică. Este nevoie de un chin indescriptibil cu care voi să fiți iar motivați să reveniți la o viață de puritate, să fiți din nou mobilizați în slujirea lui Dumnezeu și a semenilor voștri. Și acesta nu se găsește la liderii voștri! Le-a secătuit vlaga și le-a pierit speranța de a mai vedea schimbându-se un popor obișnuit să facă răul și ale cărui gânduri sunt mereu înclinate spre rău. Încăpățânarea cu care unii se agață de păcatele lor îi descurajează chiar pe aceia de la care vă așteptați să vină cuvântul decisiv care să vă convingă.

Este nevoie ca și voi să veniți în întâmpinarea liderilor voștri spirituali pe aceea "stradă", cu vieți care să-i încurajeze și să-i inspire. Trupul lui Hristos este un organism unitar care nu este doar târât de picioare sau care n-are picioare dar are cap. În felul acesta oferim lumii o imagine neștirbită a ceea ce înseamnă biserica lui Hristos: un trup în care fiecare mădular își face treaba lui, în armonie cu celelalte.

Ascultați de liderii voștri și fiți-le supuși! Rugați-vă pentru ei! Vouă vă este de folos. Trăiți în așa fel încât ei să nu suspine ci să fie încurajați și să vi se dedice și mai mult!


Conducere Spirituală