Înapoi
Acasă
Biblia

Ce este viața creștină?

(inspirat parțial, după, John Henry Jowett, "Sharing His Suffering")


V-aș cere să aruncați o privire la aceea parte a versetului pe care l-am citat, mai mult pentru o meditație cu voce tare, decât pentru un studiu biblic! Profunzimea acestei afirmații nu se poate cunoaște fără o atentă chibzuire la sensul ei. Ce înseamnă ca viața ta, să fie Hristos, și Hristos să fie "viața" ta?

"Căci pentru mine a trăi este Hristos..." Filipeni 1:21

Să observăm întâi cele trei cuvinte principale ale acestui verset:
- "mine"
- "a trăi"
- "Hristos"

Termenul de la mijloc, "a trăi", este definit de unirea celor două extreme: "Eu" și "Hristos"

Priviți la cum este viața fiecăruia și întrebați-vă dacă trăiți? Dacă trăiți cu adevărat? Și ce este viața voastră?

Exemplu: Unirea electrodului cu masa, în sudură, este o foarte bună descriere a modului cum se ajunge la arcul electric, la scânteierea, topirea și contopirea celor două elemente într-o intensitate orbitoare a vieții.

Unirea celor doi - a omului cu Dumnezeu

Doar când cele două elemente uman și divin sunt puse în contact, se ajunge la adevărata viață. Definirea vieții creștine se face prin unirea acestor două persoane, cu totul aparte și deosebit de distante. Doar unirea acestor două extreme, duce la ceea ce pe drept cuvânt se poate numi, "viață".

Umanul își găsește viața doar atunci vine în contact cu divinul. Folosirea termenului respectiv ("viață"), este justificată doar atunci când s-a stabilit contactul între om și Dumnezeu, când între el și Acesta s-a creat o relație. (Cum pot intra cei doi într-o relație?)

Orice altă utilizare a termenului este ilegitimă, nejustificată și mai ales, degradantă! Însă noi depunem eforturi imense să includem și alte elemente, alături de persoanele noastre, să le combinăm și să numim produsul rezultat, "viață"! Că alăturarea persoanelor noastre cu vreunul din elementele lumii acesteia, este penibilă și degradantă pentru noțiunea de viață, vă voi dovedi cu următoarele exemple.

* "Pentru mine a trăi, este avere" (Să inversăm - averea, înseamnă pentru mine, a trăi). "Eu/mine" - "avere" = și descriem uniunea noastră ca fiind, VIAȚĂ.

Putem vedea cum ne-am obișnuit să utilizăm niște termeni generoși pentru "botezarea" unui obicei meschin sau a unor ocupații mistuitoare a existențelor noastre, care sunt trecătoare, temporare, nesatisfăcătoare, și efemere, ca și o ceață dintr-o dimineață de vară - se ridică repede, de îndată ce soarele începe să strălucească.

* "Pentru mine a trăi, este plăcerea" "Eu" + "plăcere" = "viață". Descriem uniunea dintre cele două elemente, ca fiind "viață". Ne amăgim că dacă trăim (experimentăm, încercăm, simțim - mai bune sinonime ale "trăirii" plăcerii) câteva momente de plăcere, înseamnă că avem viață. Însă încercarea plăcerii, nu este decât senzație, nu are legătură cu viața cum nu are, "coada vacii cu ștampila primăriei", sau Valea Jiului cu Internetul.

În clipa aceea, a trăi nu reprezintă decât capriciul vreunui organ al nostru, nu este mai mult decât spasmul peștelui aflat pe uscat.

* "Pentru mine a trăi, este biserică"

* "Pentru mine, a trăi este lucrare în biserică, în misiune, serviciu, poziție, etc...."

* Pavel spune, "pentru mine a trăi, este Hristos".

Care mai este viața voastră, cel puțin în ultima vreme?

Ce înseamnă, în această clipă, pentru tine, "a trăi"? Gândește-te și răspunde cât mai sincer cu putință?

Înseamnă a asculta studiul - asta nu este viață.
Înseamnă, a ieși repede afară la un ping-pong - nici asta nu este viață.
Înseamnă, a merge deseară la un prieten și asculta niște muzică - nici asta nu este viața adevărată.
Înseamnă, a te trezi devreme dimineața să mergi la muncă - cred că și voi sunteți de acord cu mine că, asta nu-i viață.
Înseamnă oare, a ieși cu o fată, duminică - asta poate zici că ar fi viață, dar nu este.
Înseamnă oare să pleci altundeva pentru o "viață mai bună" - stai să ajungi acolo, și te vei convinge că nici aia nu e viață.
Să te afli la volanul celei mai moderne mașini din Petroșani - intră doar într-un stâlp, și vei refuza să mă crezi că ai viață.

Degradarea și descompunerea vieții...

Putem vedea cât de înjositoare și degradante pentru această noțiune, sunt următoarele preocupări trebuie doar să le alăturăm, "pentru mine, a trăi, este politică, este afacerea, este băutura, femeia, este computerul, filmul, muzica, fotbalul, mașina, excursia, natura, marea, cititul, scrisul, ...."

2Pe.3:3 "Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, cari vor trăi după poftele lor..."

Iuda 1:18 "Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, cari vor trăi după poftele lor nelegiuite".

Există în această viață o singură preocupare care ne înobilează existența - Hristos - a ajunge să-l cunoaștem și să-l urmăm. Nici măcar de a-i sluji, de a-i aduce oameni în împărăție, ci de a-l "trăi" pe el, doar asta poate să însemne "viață".

Nici una dintre combinațiile de mai sus nu justifică utilizarea termenului "viață" pentru "produsul finit", rezultat în urma acestor uniuni/alăturări. Este o folosire ilegitimă și abuzivă a unui termen extrem de generos și de plin de semnificații.

Orice combinație a persoanei noastre cu vreunul din aceste "lucruri" nu rezultă în produsul mult dorit, mult căutat, de toți oameni - VIAȚĂ. În schimb, rezultă în moarte.

Cu privire la toate aceste uniuni ("mine - bătură", etc), sau alăturări, putem să ne însușim personal (CRITICA) declarația lui Isus făcută unei biserici, din cartea Apocalipsei: ,,Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: ,,Iată ce zice Cel ce are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: "Știu faptele tale; că îți merge numele că trăiești, dar ești mort" (Apoc.3:1 - "bisericii din Sardes")

Să citim și mai departe - este aplicabil situație noastre : Apoc.3:1-6

Veghează, și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit. Ține, și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț, și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume, cari nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui." Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

Ești "măritat" cu Hristos, sau cu vreunul dintre aceste "lucruri"?

Pavel: "Pentru mine, a trăi, este Hristos"

O, cât de mult ar fi de dorit să descoperiți că "a trăi, este/înseamnă, Hristos".

Să ne aruncăm în "fântâna celui viu" - Geneza 16:14 "De aceea fântâna aceea s-a numit ,,Fântâna Celui viu care mă vede"; ea este între Cades și Bared". (Agar "Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Șur.")

Ce altceva mai este Hristos, pentru noi?

Nu numai că pentru noi "a predica" Evanghelia înseamnă a-l predica pe Hristos (vezi, Fapte 8, Filip, sau 1 Cor.2:1-5), sau că, "neprihănirea, înțelepciunea, sfințirea și răscumpărarea" (1Cor.1:30), este Hristos, iată că aici apostolul scoate în evidență mai întâi de toate ce este Hristos pentru noi: este a trăi. Hristos, mai este pentru noi și "a trăi". Mai ales pentru cei ce-I poartă Numele și se închină Lui. Pentru aceștia este viață.

Dacă, pentru noi, El nu este mai întâi și întâi, "a trăi", atunci toate celelalte lucruri pe care le simțim, le încercăm sau le facem, nu fac decât să aducă moartea...

Deși se spune în 1Tim.5:6 că, "femeia dedată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă", știm că același lucru este valabil și pentru bărbați. Efes.4:17; Iuda 12-13

O uniune unică. Dar prin "venirea în contact" cu Hristos noi putem într-adevăr să beneficiem de viață. Aceasta nu se obține decât prin unica uniune a păcătosului cu Mântuitorul lui. Prin nici nu alt contact nu se poate obține această viață. Această viață este produsul, rezultanta acestei unice uniuni. "Viața" este să-l cunoaștem pe Isus. Orice altceva, este moarte. Pentru mine a trăi, este Hristos. În aceasta a constat viața lui Pavel și bogata lui experiență de viață.

Ioan 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.

Cine este "cel viu"? Axioma teologică a evreilor - Israelul a păstrat această noțiune despre Domnul Dumnezeul lui spunând de la un capăt la celălalt al Vechiului Testament:

Nu 14:21 Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul

Jos 3:10 Iosua a zis: ,,Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru,

1Sa 17:26 David a zis oamenilor de lângă el: ,,Ce se va face aceluia care va omorî pe Filisteanul acesta, și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este Filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu?"

1Sa 29:6 Achiș a chemat pe David, și i-a zis: ,,Viu este Domnul că ești un om curat la suflet, și-mi place să te văd mergând și venind cu mine în tabără, căci n-am găsit nimic rău în tine, de la venirea ta la mine până în ziua de azi; dar nu ești pe placul domnitorilor.

2Sa 2:27 Ioab a răspuns: ,,Viu este Dumnezeu că, dacă n-ai fi vorbit, poporul n-ar fi încetat până mâine dimineață să urmărească pe frații lui."

2Sa 4:9 David a răspuns lui Recab și lui Baana, fratele său, fiii lui Rimon din Beerot: ,,Viu este Domnul care m-a izbăvit din orice primejdie,

1Ki 17:1 Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: ,,Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu."

1Ki 22:14 Mica a răspuns: ,,Viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va spune Domnul."

Ps 42:2 Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu; când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

Ps 84:2 Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!

Mt 16:16 Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: ,,Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!"

Joh 6:57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi și el prin Mine.

Este crezul predominant al Noului Testament:

2Co 6:16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ,,Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu."

1Tes 1:9 Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut, și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat,

2Tes 2:15 Așa dar, fraților, rămâneți tari, și țineți învățăturile, pe cari le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.

1Ti 3:15 Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.

1Ti 4:10 Noi muncim, în adevăr, și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, și mai ales al celor credincioși.

Evr 3:12 Luați seama dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.

Evr 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii.

Evr 7:8 Și apoi aici, cei ce iau zeciuială, sunt niște oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva, despre care se mărturisește că este viu.

Evr 9:14 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu!

Evr 10:31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!

Evr 12:22 Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,

1Pe 1:23 fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac.

Apoc 1:18 Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților.

Apoc 4:9 Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțămiri Celui ce ședea pe scaunul de domnie, și care este viu în vecii vecilor,

Apoc 4:10 cei douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie, și se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie, și ziceau:

Apoc 5:14 Și cele patru făpturi vii ziceau: ,,Amin!" Și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ, și s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!

Apoc 7:2 Și am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea,

Apoc 10:6 și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă,

Apoc 15:7 Și una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor.

Descrierea biblică a trecerii de la viață la moarte, în păcat, și de la moartea în păcat, la viața în Hristos:

Înainte de căderea în păcat

Gen.2:7 "Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu."

După căderea în păcat

Eze.18:27 Dar dacă cel rău se întoarce dela răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu.

După "venirea" în viața cuiva, a lui Hristos

Eze.18:32 Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu, și veți trăi."

Amos 5:6 Căutați pe Domnul, și veți trăi!

Rom.8:10 Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.

Cum dă Hristos "viață"?

El a murit, ca noi să putem trăi. "Academia Crucii", la școala crucii

1Cor.15:45 De aceea este scris: ,,Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu." Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață.

Deut.8:3 Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul.

Mt 4:4 Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."

La 3:39 De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui!

Ioan 6:51 Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii."

Ioan 6:57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi și el prin Mine.

Ioan 6:58 Astfel este pâinea, care s-a pogorât din cer, nu ca mana, pe care au mâncat-o părinții voștri, și totuși au murit: cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac."

Ioan 8:34 ,,Adevărat, adevărat, vă spun", le-a răspuns Isus, ,,că, oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului.

Ioan 11:26 Și oricine trăiește, și crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?"

Ro 6:10 Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu.

2Co 13:4 În adevăr El a fost răstignit prin slăbiciune; dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viață cu El față de voi.

Ga 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine.

1Ioan 2:29 Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.

1Ioan 3:7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit.

1Ioan 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.

Ce deziluzie și amăgire oferă "viața religioasă". Dacă viața religioasă înseamnă să-ți refuzi plăcerile, să te pedepsești, să te privezi de individualitate și personalitatea dată de Dumnezeu, atunci "viața creștină" înseamnă să ai plăcerile păcatului înlocuite cu cele mai mari satisfacții, în prezența lui Dumnezeu, să ai personalitatea ta pe deplin exprimată și caracterul înfrumusețat. Înseamnă ca, pasiunile firii pământești să fie stinse, nu cu posturi și autoflagelarea trupului, ci cu o pasiune copleșitoare pentru Dumnezeu și pentru Hristos, și pentru lucrurile Duhului. Aceste dorințe și pasiuni divine, nu se autostimulează, și nu se manufacturează de către noi, ci se primesc în dar de la Isus, odată cu o viață nouă.

Cum se obține, se ajunge la, o adevărată viață - "viața creștină":

Ps.36:9 "Căci la Tine este izvorul vieții; prin lumina Ta vedem lumina."

Col.2:13 "Pe voi, cari erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile."

Cine este "dătătorul" vieții - Cine este sursa, originea, acestei "vieți"?

1Cor.15:45 De aceea este scris: ,,Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu." Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață.

Ioan 14:6 Isus i-a zis: ,,Eu sunt calea, adevărul și viața.

Ioan 5:21 "În adevăr, după cum Tatăl înviază morții, și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea.

Ioan 6:33 căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer, și dă lumii viața.

Ioan 6:51 Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.

1Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.

Împreună cu Hristos, cel ce mai dă "viață", este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.

Eze.37:14 Voi pune Duhul Meu în voi, și veți trăi; vă voi așeza iarăși în țara voastră, și veți ști că Eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul."

Ro 8:9 Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

Debutul (începutul) "vieții creștine", are loc la nașterea din nou:

Ioan 3:3-7 Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu." Isus i-a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ți-am zis: ,,Trebuie să vă nașteți din nou".

Odată ce căpătăm această viață, cum este ea păstrată? Întreținută? Alimentată?

"Viața creștină" este menținută/întreținută prin, Hristos:

Ioan 6:57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi și el prin Mine.

Filip.1:21 Căci pentru mine a trăi, este Hristos.

"Viața creștină" este menținută/întreținută prin, credință:

Gal.2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine.

"Viața creștină" este menținută/întreținută prin, Cuvântul lui Dumnezeu:

Mt 4:4 Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

1Petru 2:2 ...ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire

De obicei, o biblie destrămată aparține unei persoane a cărei viață nu se destramă.

"Viața creștină" este menținută/întreținută prin, rugăciune:
Efes.6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții

"Rugăciunea este respirația vitală a sufletului"

Se presupune să creștem în ea:

Efes 4:15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

"Viața creștină" este cea care animează slujirea creștină:

Ro 12:1 Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

"Viața creștină" este evidențiată prin dragostea de frați:
1Ioan 3:14
Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte.

Nimeni să nu-și închipuie că această "viață creștină" pe care omul o poate primi, îl va îndemna la reverii mistice și la vise deșarte. La retragerea din lume și la contemplarea nemișcată a lui Hristos. Nu există nimic mai practic, mai dinamic, pe lumea asta, ca și omul ce are această viață. Pe cei ce au avut-o, istoria Bisericii ni descrie ca fiind foarte energici, activi și plini de strădanie pentru înaintare cauzei lui Hristos, în lume, slujind semenilor în orice domeniu al vieții sociale a semenilor lor. "Viața" lor a avut, fără îndoială rost. Creștinul plin de viața lui Dumnezeu nu devine un mistic. La urma urmei, nu a fost Pavel un "mistic"? Citiți doar capitolele 3 și 4 din Efeseni, descoperirile sale, cât și toată epistola sa către Coloseni, și veți afla cât de profund mistic, a fost el în uniunea sa mistică cu Domnul. Dar a fost el practic? Toată viața lui se poate rezuma prin vigoare și eficacitate. Aruncați-vă doar privirile pe paginile cărții Faptelor Apostolilor, unde viața sa tumultoasă ne este descrisă în mare detaliu. A fost Pavel un "visător"? Un gură cască? Nu. "Viața lui Dumnezeu" din el, nu l-a lăsat nefolositor Bisericii și lumii întregi.

"Viața Lui Hristos", este practică.

Dacă n-o trăiești, n-o crezi!

Când nevoile lumii bat la ușa noastră, nu ne putem permite să stăm nefolositori dacă avem această "viață creștină". Când marea majoritate a concetățenilor noștri nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu-I cunosc iertarea și mântuirea, să nu spună nimeni că are o "viață creștină", dar nu face nimic pentru a-i câștiga la Hristos. Când indiferent de ce parte te întorci în această țară ce se pretinde "creștină", dai numai este păgâni, nimeni nu poate întoarce privirea și merge mai departe, spunând că este creștin.

Afirmația lui Isus a rămas valabilă și-n zilele noastre: "Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie" (Ioan 7:38). De aceea, din orice om care a crezut în El și a primit "viața" este de așteptat să curgă "râuri de apă vie" care să-i învie și pe alții. Nu știm, exact cum se face asta, dar cu toții știm cum arată "cei înviați" din păcatele lor.

Slava este doar a lui.

De asemenea, când pentru noi, a trăi, este Hristos, tot ceea ce facem va fi pecetluit de Rege slavei, și va fi folosit exclusiv pentru a-I aduce slavă. Atunci nu se mai pune problema dacă ceea ce facem aduce, sau nu, glorie lui Dumnezeu, pentru că dacă El își trăiește "viața Lui, în noi" atunci, faptele noastre, vor fi faptele sale. Prin toate acțiunile mele, Hristos, este întipărit în lumea aceasta, întipărit în conștiința celor din preajmă.

Thomas Scotch

"Învățați aceea alchimie cerească de a extrage un lucru spiritual din orice lucru pământesc. Când sufletul este ceresc (viu), el va scoate/găsi pietre prețioase și în mizeria unui grajd!"

The Indians have a wonderful saying: "When you were born, you cried, and the world rejoiced. Live your life in such a manner that when you die, the world cries, and you rejoice."

Arhimede a spus: "dați-mi un punct de sprijin (ceva pe care să mă pot bizui) și voi răsturna lumea."

Asta mai poate însemna că un om plin de viața lui Hristos, poate face din orice împrejurarea ostilă, slujitorul lui. Din orice opoziție față de el, mediul lui ambiant. Dezamăgirile cauzate de semenii lui, devin mângâierile sale. Iar, minciunile și bârfele împotriva lui, sunt martorii neprihănirii sale. Eșecurile sale, oglinda puterii Mântuitorului său. Orice ar "trăi", el îl trăiește pe Hristos. Dacă trece printr-o perioadă de sărăcie, el îl trăiește pe Hristos. Dacă, trece prin durere și prigoană, îl trăiește pe Hristos. Dacă este singur și părăsit, Hristos, este retrăit de el. Dacă pătimește pe nedrept pentru greșelile altuia, el îl trăiește pe Hristos. Dacă pașii îl conduc la mormânt, el îl trăiește pe Hristos. Dacă moare, el este descoperit în Hristos. Pentru el, a trăi, este Hristos, iar a muri, este câștig.

A trăi este Hristos! Orice altceva, este moarte!


Umblarea Creștinului