Înapoi
Acasă
Biblia

Numele lui Hristos

R. C. Sproul


Una dintre cele mai fascinante elemente ale Bibliei este semnificația atașată adeseori numelor și titlurilor. Desigur numele și titlurile date lui Dumnezeu Tatăl sunt multe și ne descoperă câte ceva din caracterul Lui. Același lucru este valabil și pentru Isus. Cred că este în regulă dacă spun că Isus este persoana cu cele mai multe titluri din istorie. Îmi amintesc de o ocazie, la un seminar teologic unde am lucrat mai de mult, s-a ținut o întâlnire anuală unde un erudit a venit și a ținut un discurs academic conform ocaziei. În această zi, eruditul invitat era o persoană foarte bine cunoscută și toată lumea se aștepta la un discurs academic foarte bine structurat în cele 45 de minute alocate. El a surprins pe toată lumea, a venit la podium, a desfăcut o bucată de hârtie pe care era o listă lungă, și ca la un recital a început să pronunțe numele lui Isus care sunt găsite în Scriptură. El a început să citească de pe listă lucruri ca acestea, "Domn, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, Fiul lui David, Emanuel, Cuvântul, Trandafirul din Saron, Crinul din Vale". Și a continuat așa timp de 45 de minute până a epuizat tot numărul de nume care Îi sunt date lui Isus în Noul Testament. Și fiecare din aceste nume descoperă câte ceva din caracterul lui Hristos sau despre lucrarea în care a fost implicat. Acesta este un studiu interesant pe care poți să-l faci singur trecând prin Scriptură. Observă de fiecare dată când Scriptura Îi atribuie un nume lui Isus.

În timpul scurt pe care-l avem în această sesiune ne vom uita la cele mai proeminente nume și titluri date lui Isus în Noul Testament. Știm că suntem familiari cu numele "Isus Hristos". Dar să spunem că acesta este numele Lui este o greșeală pentru că nu acesta este numele Lui adevărat. Numele Lui este Isus, sau Isus fiul lui Iosif, sau Isus din Nazaret. "Hristos" este un titlu.. Este ca și cum i-am spune președintelui Statelor Unite, Președintele William Jefferson Clinton, sau oricine ar fi președinte în acel moment. Președinte este titlu, William este numele lui. Deci, în acest caz titlul care este folosit este "Hristos". Și acest titlu este folosit pentru Isus mai frecvent decât oricare altul în întreaga Scriptură. Datorită frecvenței numerice, pentru că este folosit atât de des în legătură cu Isus am ajuns să ne gândim la el ca la numele de familie al lui Isus, Isus Hristos. Dar observați că uneori Biblia inversează ordinea și vorbim despre Hristos Isus. Cuvântul "Hristos" vine din cuvântul grecesc "Christos", traducerea grecească a cuvântului "Messiah" din Vechiul Testament. Și înseamnă "Cel ce este uns". Ne amintim când Isus a predicat pentru prima oară în sinagogă, în acea zi textul pentru congregație a venit din Isaia 61, care spune: "Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți", și așa mai departe. Și Isus după ce a citit acest text a spus adunării: "astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit", astfel S-a identificat cu cele spuse de Isaia referitor la ideea de Mesia.

Conceptul de Mesia este foarte complex. Nu este o idee simplă, ci sunt câteva fire care se împletesc în revelația biblică progresivă a funcției, caracterului și naturii acestui Mesia care va veni și elibera pe poporul Său Israel. Într-un fel, pentru ca Hristos să fie Mesia, El trebuie să fie Păstorul, trebuie să fie Regele, trebuie să fie Mielul, trebuie să fie Robul Lui Dumnezeu care suferă și despre care s-a profețit în Isaia, de exemplu. Acolo sunt multe, multe idei diferite care se îmbină într-un mod minunat. De fapt cred că una din cele mai extraordinare dovezi ale inspirației divine a Bibliei este să vezi cum toate aceste idei diferite ale așteptării mesianice găsite în Vechiul Testament toate se unesc și se împlinesc într-o singură persoană într-un mod dramatic. Am menționat ieri textul din Apocalipsa unde Ioan a avut o viziune și el aștepta un leu și în loc de leu vede mielul. Ei bine, Isus le împlinește pe amândouă, nu-i așa? El este Leul din Iuda, noul rege al lui Israel, și El de asemenea este Mielul care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii.

Al doilea cel mai folosit titlu pentru Isus în Noul Testament, unul de mare importanță, este "Domnul." De fapt, acest titlu este atât de important încât se spune că cel mai vechi crez al comunității creștine, biserica primului secol, cea mai timpurie mărturisire de credință, era una foarte simplă. Era afirmația, "Isus este Domnul." Aceasta era simpla mărturisire a credinței. Și unul din motivele istorice pentru aceasta era că în acel moment comunitatea creștină Îl adopta pe Isus ca Domn și acest lucru îi punea în dificultate cu autoritățile romane datorită cultului împăratului din Roma, unde ca act de loialitate față de Imperiul Roman era necesar ca cetățenii să recite public cuvintele "Cezar este Domnul." Primii creștini erau foarte dedicați însărcinării pe care o primiseră de la Hristos și apostoli de a fi supuși magistraților civili, de a se ruga pentru rege, de a cinsti pe rege și toate aceste lucruri. Și astfel au făcut tot posibilul ca să își plătească taxele și să asculte de legile statului, dar ceea ce nu puteau face era să îi atribuie lui Cezar onoarea și regalitatea atribuită acestui termen.

Acest termen "Domn" nu este întotdeauna folosit într-un mod atât de maiestuos în Noul Testament. De fapt este puțin confuz pentru noi pentru că sunt trei traduceri distincte ale cuvântului "Domn" care vine din grecescul Chirios. În primul rând, cuvântul "Domn" poate fi, și a funcționat, ca formă simplă și politicoasă de adresare către orice bărbat. E ca și cum i-ai spune "Domnule" unui om. Deci când avem oameni care-l întâlnesc în Noul Testament pe Isus pentru prima oară și i se adresează cu "Domn" să nu ne grăbim să tragem concluzia că dintr-o dată aceștia au ajuns la înțelegerea deplină a maiestății lui Hristos. Se poate să i se fi adresat în mod politicos spunându-i "Domnule, aceasta este problema mea. Ce poți face în legătură cu asta?" și așa mai departe. Dar cuvântul "Domn", chiar și în limba engleză, poate avea o însemnătate mai înaltă, nu-i așa? Când cineva este numit cavaler în Anglia, de exemplu, și este ridicat în rândul nobililor, și când li se dă titlul de cavaler ceilalți li se adresează cu numele "Domnule". Domnul (Sir) Winston Churchill... este un titlu dat cavalerilor; Sir Galahad, și așa mai departe.

Al doilea mod în care este folosit în Noul Testament este cu referire specială la un deținător de sclavi, o persoană bogată, care avea suficienți bani încât să cumpere servitori să lucreze pentru el. Servitorul sau sclavul era numit un doulos în Noul Testament. Nu puteai fi un doulos decât dacă aparțineai unui chirios, unui domn (stăpân). Deci aici termenul de "Domn" este folosit cu referire la un stăpân de sclavi. Acesta a fost o referire de care Apostolul Pavel a fost atașat, nu-i așa? De câte ori nu se descrie pe el însuși, "Pavel, doulos al lui Isus Hristos; servitor al Domnului Isus." Și el spune despre noi "nu sunteți ai voștri ați fost cumpărați cu un preț." Când mărturisim că Isus este Domn noi înțelegem prin asta că Isus ne deține. El ne-a achiziționat prin răscumpărare. Deci noi suntem posesiunea Lui când Îl numim Domn.

Dar cea mai măreață întrebuințare a termenului în Noul Testament este ceea ce numim "folosirea regală a titlului, Domn." Bineînțeles, aceasta a fost însemnătatea pe care Cezar se gândise să și-o atribuie lui însuși. Și aceasta, bineînțeles, a provocat creștinilor mare necaz. În acest sens găsim în Noul Testament afirmația "nimeni nu-L poate numi pe Isus Domn decât prin Duhul Sfânt." Aproape contrazice ce a spus Isus Însuși la sfârșitul Predicii de pe Munte: "mulți îmi vor zice în ziua aceea: (ce?) "Doamne, Doamne!" N-am făcut asta și asta în Numele Tău? Și El a spus că se va uita la ei și va zice: Depărtați-vă de la Mine voi lucrători ai fărădelegii, niciodată nu v-am cunoscut. Apoi Isus a zis: "Acest popor Mă cinstește cu buzele în timp ce inimile le sunt departe de Mine." Deci în mod clar Isus a înțeles că o persoană își poate deschide gura și să folosească frazele și să-L numească "Domn" chiar și în mod regal și totuși să nu fie mântuit.
Atunci de ce spune Scriptura că nici un om nu-L poate numi pe Isus Domn decât prin Duhul Sfânt? Putem interpreta acest lucru în două feluri. Putem spune că această frază este eliptică și ceea ce este omis și trebuie introdus este că nimeni nu-L poate numi cu sinceritate pe Isus Domn decât dacă i-a fost dat de la Duhul Sfânt. Doar cei născuți din nou au o mărturisire de credință autentică prin care îl numesc pe Isus "Domn." Sau se poate să aibă referire la timpul de persecuție unde cei care nu erau cu adevărat credincioși nu au vrut să-și deschidă gurile și să zică public "Isus este Domn", pentru că dacă ar fi fost prinși făcând asta, ar fi putut deveni o torță aprinsă în grădina lui Nero sau o atracție in Circus Maximus.

Dar în orice caz, adevărata semnificație a acestui titlu este găsită în traducerea lui din Vechiul Testament. Așa cum Hristos are multe titluri în Noul Testament, așa Dumnezeu are multe titluri în Vechiul Testament. Numele Lui în Vechiul Testament este Yahweh. Dar citești texte din Biblie unde spune: "Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!" (Ps.8:9) Sau: "Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta Mea până când..." (Ps.110:1) Și când citești aceste texte uneori vei vedea însemnări ciudate în ediția engleză a Bibliei, uneori este scris "LORD" ("DOMN") cu litere mari pentru ca următorul rând să fie cu litere mici "Lord" ("Domn"). Este același cuvânt dar este scris diferit. De ce? Pentru că atunci când este scris cu litere mari DOMN editorul îți aduce la cunoștință secretul că acel cuvânt tradus astfel este numele lui Dumnezeu, Yahweh, numele sacru, numele inefabil, prea sacru pentru a fi rostit. Și de câte ori vezi Domn (cu litere mici) indică faptul că a fost folosit un alt cuvânt evreiesc, de obicei Adon sau Adonai, o formă a acelui nume, care era cel mai înalt titlu folosit de poporul evreu pentru Dumnezeu în Vechiul Testament. Este titlul care I-a fost dat doar lui Dumnezeu. Indica faptul că Dumnezeu care este Adonai, "O DOAMNE, Domnul nostru (O Yahweh Adonai al nostru), cât de mare este numele Tău pe tot pământul! Termenul Adonai se referă la absoluta suveranitate peste toată creația Lui.
Ne întoarcem la Noul Testament. Citim uimitorul imn pe care Pavel îl folosește în al doilea capitol al epistolei către Filipeni, "Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor." (v. 5-7) Și apoi care este punctul culminant al expresiei lui Pavel? "De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul." (v. 9-11) Acum există o stângăcie în acest text și multă lume îl citește și dacă i-am întreba: "Ei bine care este numele mai presus de orice nume?" Imediat ei ar răspunde: "ei bine, Isus." Datorită felului în care este spus, "Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi..." Lui Isus I-a dat Dumnezeu numele care este mai presus de orice nume așa încât atunci când auzi numele lui Isus te închini și mărturisești acel nume care este mai presus de orice nume și este numele "Domn." Deci la numele lui Isus orice genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi, ce?, că El este Domn, că El este Chirios, că El este Adonai, spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl.

Acestea sunt primele două titluri cel mai des întâlnite. Ca număr, titlul Mesia este folosit de sute de ori și de asemenea de sute de ori este folosit și Domn. Și când ajungem la al treilea, frecvența scade jos la 80. Și este titlul "Fiul Omului." Fiul Omului. Ce este neobișnuit și fascinant la acest titlul este că este al treilea ca număr în lista frecvenței numelor lui Isus în Noul Testament și este de departe numele cel mai folosit de Isus pentru El însuși. Acest lucru este semnificativ.
Unul din lucrurile cu care ne luptăm noi în viața de zi cu zi este că oamenii ne pronunță greșit numele. Este o problemă de curtoazie să îi numești pe oameni așa cum vor ei să fie numiți. Și este important pentru mine că Isus a avut această preferință. Sunt 82 sau 83 referiri la acest titlu în Noul Testament și toate în afară de trei sunt folosite de Isus, ceea ce are chiar mai multă semnificație.

Când cei mai mari critici vin și încearcă să despartă textul cu atacul lor negativ asupra Bibliei, vor spune că cea mai mare parte a portretului și imaginii lui Isus, pe care le avem în Noul Testament, a fost creat de însoțitorii zeloși ai lui Hristos de la începutul bisericii. Aș spune că este ciudat că atunci când aceștia au reprodus portretul lui Isus și ne-au dat nouă istoria vieții Lui, și dacă chiar au construit ei această poveste, te-ai aștepta ca ei mai degrabă să pună în gura lui Isus propriile lor descrieri decât ale Lui. Și totuși acest titlu apare de 80 de ori în Biblie în Noul Testament și toate în afară de trei Și le atribuie Isus Însuși. Și acest lucru este semnificativ pentru că Isus spune: așa Mă identific Eu.

Care este semnificația titlului "Fiul Omului?" Unii văd în aceasta expresia umilinței lui Isus. El este umil. Eu sunt doar o ființă umană obișnuită, de rând. Nu, nu, nu. Dacă ne întoarcem în Vechiul Testament în special la cartea Daniel, vedem viziunea pe care o are Daniel în încăperile cerești, avem o scenă în care Dumnezeu apare pe tronul de judecată ca Cel îmbătrânit de zile. Și El invită în prezența Lui pe cel ce vine pe nori de slavă și este numit Fiul Omului. Și Fiului Omului îi este dată autoritatea să judece lumea.
Și așa în folosirea acestui titlu în Noul Testament, Fiul Omului este o persoană cerească care a coborât din cer pe pământ și nu reprezintă nimic mai puțin decât autoritatea lui Dumnezeu. Și El vine să aducă criza și judecata lumii pentru că El este Judecătorul care întruchipează vizitarea divină a acestei lumi, Ziua Domnului în ziua în care va veni Dumnezeu.

Deci acesta este chiar un titlu înălțător care Îi este dat lui Isus în Noul Testament. Și v-aș ruga să aveți grijă când citiți în Scripturi de fiecare dată când întâlniți acest titlu "Fiul Omului", opriți-vă și uitați-vă la context și veți începe să vedeți cât de măreț și extraordinar este reprezentându-L pe Isus. Fiecare nume care Îi este dat lui Isus în Noul Testament este semnificativ. Fiecare nume are un înțeles. Fiecare nume ne descoperă ceva despre cine este El și ce a făcut El.

Tradus de Cristian Coțovan


Studii Biblice