Înapoi
Acasă
Biblia

Mișcarea New Age Noua Eră


CE ESTE MIȘCAREA NEW AGE?
Știm că ea nu apare sub forma unui grup compact, de sine stătător, ce poate identificat ca atare. Lucrul acesta reprezintă o problemă pentru cei ce vor să o evite sau să-i descopere prezența fie în Biserică, fie în alte segmente ale societății. Trăsătura fundamentală ce o face cu atât mai greu de identificat este starea de organizare difuză în care se găsește datorată în mare parte crezurilor ei de bază (sincretismului, panteismului, universalismului, etc.) pe care le voi descrie mai jos.

Mișcarea New Age este o rețea, neînchegată ca structură, de indivizi și organizații ce susțin o viziune comună a unei noi ere a iluminării (cunoașterii; n.a.) și armoniei (Epoca lui Aquarius), și care împărtășesc aceeași concepție despre lume și viață. Aceasta se întemeiază pe monism (totul este una), panteism (totul este Dumnezeu), și misticism (experiența contopirii cu divinitatea1). Pentru a fi un adept al Noii Ere nu trebuie neapărat să devii oficial membrul unui grup, sau să mărturisești niște crezuri particulare. Mișcarea este extrem de diversificată și cuprinde o mare mulțime de organizații cu interese diferite și crezuri asemenea. Din acest motiv, mișcarea nu poate fi categorisită cultică și nici nu se poate defini prin denumirea sociologică de sectă. Un editor de carte New Age a spus: "Nimeni nu poate vorbi în numele întregii comunități New Age"2.

În timpul anilor 50 și până la mijlocul anilor 60, mișcarea New Age era asemenea unui aisberg gigantic cu peste 90% din masa lui aflată încă sub apă3. Încetul cu încetul acesta a ieșit tot mai mult la suprafață încât am ajuns în zilele noastre ca mișcarea să fie reprezentată masiv în literatură, în artă și muzică, în cultura cinematografică, în biserică, sau în învățământ. Din păcate, ca și în fața altor provocări, biserica în ansamblul ei nu a răspuns adecvat noului curent de gândire și nu a oferit argumente temeinice pentru care oamenii să se opună ei și să-i condamne învățăturile. În plus, foamea după spiritualitate din țări ca a noastră neîmplinită de biserica tradițională și recunoscută de stat, i-a aruncat pe mulți în brațele extrem de primitoare ale acestei plăgi spirituale ce s-a abătut asupra societății noastre.

CINE SUNT, SAU POT FI, MEMBRII EI?
Comunitatea New Age poate cuprinde persoane ce provin din diverse domenii de activitate, cum ar fi, medicină holistică, ecologie, activism politic, învățământ, yoga, astrologie, și multe, multe altele. Adepți ai spiritismului, ocultismului, religiilor orientale, ai diverselor școli de filozofie, pot foarte ușor să se găsească sub umbrela generoasă a mișcării New Age și în ciuda deosebirilor de convingeri să creadă că doar unită omenirea va putea să se atingă noi cote ale cunoașterii și împreună să evolueze la o conștiință cosmică.

Deși nu fiecare susținător al Noii Ere subscrie la aceste crezuri, majoritatea pot fi identificați după următoarele aspecte:

a) Se inspiră din mai multe surse ale "adevărului". Pentru ei acesta nu poate fi unic, personal și abstract, ci relativ și subiectiv.

b) Se simt confortabili atât în prezența Sfintei Biblii cât și a "Evangheliei Acvariene a lui Isus Hristos" de Levi Dowling, a revelațiilor "profetului somnambul", Edgar Cayce, sau a sfaturilor entității spirituale pe nume Ramtha, un războinic lemurian în vârstă de 35.000 de ani canalizat în transă de J.Z.Knight. Filme și cărți s-au obținut în urma contactului făcut de unii dintre adepții New Age, cum ar fi celebra Shirley MacLaine, cu astfel de entității spirituale și prin metoda "channeling-ului" (canalizării sau, scrierii ghidate) se propun diferite scenarii, fie ale sfârșitului lumii, fie ale cuceririi și uniformizării ei forțate de către conspirații și organizații secrete ce țintesc nu mai puțin decât la guvernarea mondială!

FACTORI CARE AU CONDUS LA APARIȚIA MIȘCĂRII NEW AGE

Unul dintre primii și cei mai importanți a fost transcedentalismul secolului al XIX-lea. Exponentul cel mai vizibil al acestuia a fost Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Emerson și transcedentaliștii au fost cei ce au pus bazele apariției și formării mișcării New Age. Emerson a pretins că intuiția este mai presus decât simțurile în descoperirea "adevărului" și că Dumnezeu se poate revela omului prin intuiția lui. El a susținut că scopul religiei era o unire conștientă a umanității cu Dumnezeu. Și el a crezut că Dumnezeu a oferit revelație tuturor religiilor lumii4.

Despre ei, Russell Chandler indică cum transcedentaliștii "au împrumutat din belșug din scrierile sacre ale religiilor orientale și le croiesc în așa fel încât să se potrivească spiritului american de autonomie și autodeterminare, pregătind scena iluminațiilor New Age-ului ce se vor afla în centrul atenției cu 130 de ani mai târziu"5.

Teozofia
Un al doilea important factor ce a condus la apariția New Age a fost o reînviere a ocultului. La aceasta și-a adus o majoră contribuție Societatea Teozofică, organizație fondată de Helena P. Blavatsky în anul 1875. Termenul "teozofie" luat literal înseamnă "înțelepciune divină". Următoarele idei distincte ale New Age-ului au fost susținute la început de Teozofie6:

Antropozofia
O altă contribuție majoră la reînvierea ocultismului a avut-o Antropozofia. De fapt, ramură a Teozofiei, ea a fost înființată în 1912 de către misticul german pe nume Rudolf Steiner. Termenul "antropozofie" luat literal înseamnă "înțelepciunea omului" și a fost popularizat pentru a le aminti oamenilor că posedă adevărul în sinea lor.

Steiner a susținut că acest adevăr lăuntric se poate descoperi folosind "științele sale oculte" care îl pot face pe om să cunoască o "percepție hipersensibilă față de lumile spirituale7". Printre aderenții moderni ai New Age-ului care se inspiră masiv din Antropozofie se numără David Spangler și George Trevelyan.

Școala Arcană
Școala Arcană (Arcane School), o altă ramură a Teozofiei a fost fondată în 1923 de către Alice și Foster Bailey. Multe din doctrinele acestei școli de gândire sunt similare celor ale Teozofiei, incluzându-le și pe cele privitoare la "maeștrii înălțați8".

Alice Bailey a crezut că ea este "purtătoarea de cuvânt" a maestrului cunoscut sub numele de "Tibetanul". În acest rol ea a produs 19 cărți ale acestui maestru. Două dintre cele mai semnificative cărți ale ei și care sunt deosebit de apreciate printre adepții New Age-ului, sunt The Externalisation of the Hierarchy (Exteriorizarea Ierarhiei) și The Reappearance of Christ (Reapariția lui Hristos).

Benjamin Creme este exponentul modern al New Age-ului ce se inspiră enorm din Școala Arcană.

Mișcarea "I Am" (Eu sunt)
Mișcarea "Eu sunt" tot o ramură a Teozofiei a fost fondată prin ani 30 de către Guy și Edna Ballard. Asemenea Teozofiei, și "Eu sunt" adoptă crezul într-un șir de revelații progresive provenite de la "maeștri înălțați". Scopul acestor revelații este de a pregăti omenirea în vederea impunerii Epocii lui Acvarius și a atingerii la scară planetară a "conștiinței Hristosului9". Cei doi Ballard au susținut prezența lui "Eu Sunt" în fiecare persoană afirmând că aceasta reprezintă punctul de contact cu realitatea divină.

O exponentă modernă a New Age-ului care se inspiră considerabil din mișcarea "Eu Sunt" ("I Am Movement") este Elizabeth Claire Prophet, conducătoarea absolută a așa numitei Biserici Universale și Triumfante, o grupare cultică din S.U.A.

Spiritismul
Spiritismul se poate defini ca fiind "practica de încercare a stabilirii comunicării cu ființe umane plecate din această viață, sau cu inteligențe neumane (de regulă imateriale), prin intermediul unui medium omenesc cu scopul de a obține informații supranaturale, sau de a avea experiențe directe ale realităților metafizice10".

Mișcarea spiritualistă (care include și spiritismul) s-a născut în casa fermierului american John Fox, din Hydesville, New York11. Din partea spiritualistei Helena Petrova Blavatsky spiritualismului a primit o lovitură puternică în anul 1875. Totuși spiritismul a continuat să fie promovat prin Școala Arcană din 1923 și prin mișcarea "Eu Sunt" din anii '30. În mișcarea New Age spiritismul este acum redenumit "channeling" (canalizare, ghidare).

TRĂSĂTURI ALE MIȘCĂRII NEW AGE

Sincretismul religios
Mișcarea New Age este sincretistă, adică combină și sintetizează învățături și principii religioase uneori complet contradictorii. Culege din învățăturile tuturor religiilor lumii și le redefinește sub forma acestei concepții mistice despre lume și viață: "Noi onorăm adevărul și frumusețea tuturor religiilor lumii, și credem că fiecare din ele conține o parte din Dumnezeu, un sâmbure al adevărului care să ne unească pe toți.12"

Adepții New Age nu oferă un devotament exclusiv unui învățător sau unei învățături anume. Dimpotrivă, ei cred că Dumnezeu s-a revelat pe Sine în Isus, dar nu numai ci s-a revelat și în Buda, în Krishna și o mulțime de alți avatari. Ca prin urmare, spun ei, Biblia nu poate face nici o pretenție de a fi singura revelație a lui Dumnezeu făcută omenirii.

Divinizarea umanității
Afirmația fundamentală a mișcării New Age este îndumnezeirea omului. Crezul în divinitatea omului urmează celui în monism și panteism pentru că dacă totul este una (monism) și totul este Dumnezeu (panteism), atunci și noi oamenii suntem Dumnezeu.

Beverly Galyean afirmă că, "odată ce noi începem să vedem că toți suntem Dumnezeu, că avem atributele sale, cred că întreg scopul vieții devine reasumarea dumnezeirii din noi, a iubirii, a înțelepciunii, a înțelegerii și a inteligenței perfecte.13"

"Transformaționismul"14
Două aspecte ale transformării se remarcă în platforma New Age. Transformarea personală și transformarea planetară.

Transformarea personală reprezintă corespondentul New Age al nașterii din nou din Creștinism, bazându-se pe recunoașterea personală a contopirii cu Dumnezeirea, cu umanitatea și cu universul. Această recunoaștere este descrisă în moduri variate, fie ca "iluminare", "armonizare", "acordare" (vezi, engl., "attunement"), "realizarea sinelui", "realizarea lui Dumnezeu", sau "actualizarea de sine". Se susține că avem nevoie de o asemenea iluminare deoarece noi, oamenii, am "acceptat minciuna" (sau, cedat iluziei) limitării omenești și mărginirii omului. Pentru că ne-am uitat adevărata noastră identitate divină15. Doar printr-o transformare a conștiinței noastre noi putem scăpa de această minciună și putem realiza (descoperi) adevăratul nostru potențial.

Transfomarea planetară se presupune să se realizeze prin acumularea unei "mase critice" de indivizi ce au fost ei înșiși personal transformați și care își asumă răspundere socio-politică pentru întreaga umanitate.

"Networking" (punerea în legătură)
Aceasta este o trăsătură comună a mișcării New Age: punerea în legătură a diverselor organizații și indivizi ce împărtășesc crezurile pestrițe ale New Age-ului. Este singura modalitate de a asigura o coordonare a eforturilor de pretutindeni ale susținătorilor New Age. Repet încă odată că deși adepții New Age susțin o varietate de crezuri diferite, dovedesc interese diferite (sănătatea, psihologia, politica, știința, și educația) totuși ei se unesc pentru a duce la îndeplinire țelurile care le sunt comune. "Networking"-ul este modul în care se pun în legătură unii cu alții fără a aprofunda neapărat relații și prietenii ce-i pot face să se cunoască personal.

Un binecunoscut canal și mijloc de punere a lor în legătură o constituie mass-media și mijloacele de comunicare. Marilyn Fergusson spune că "punerea în legătură" are loc prin "conferințe, convorbiri telefonice, călătorii, cărți, organizații fantomă, articole din presă, răspândirea de broșuri, lecturi, seminarii, partide politice, rețele, cursuri, coaliții ecologice, casete, anunțuri, scrisori de știri.16" Telecomunicațiile moderne și Internet-ul reprezintă de asemenea o cale a "networking"-ului.

Unitatea guvernării
Agenda politică a mișcării New Age este periculoasă în sine deoarece ea este bazată pe încrederea falsă avută în potențialul uman și nu în dependența de călăuzirea divină unui Dumnezeu personal. Atot-prezentul "Hristos cosmic" este cel ce-l umple pe om cu acest potențial, se spune.

Mulți membrii ai mișcării cred că Hristosul cosmic a operat în erele trecute în viețile diferitelor personalități religioase și că prin intermediul lor a produs schimbări în lumea noastră. În același fel Hristosul cosmic poate lucra și astăzi, prin toți oamenii în viață. Matthew Fox (un preot catolic) scrie:

Se exclude faptul că deși Hristosul s-a încarnat în Isus, el se poate încarna și în alții ca, Lau-tzu, Buda, Moise sau Sara, în Adevărul Călător, sau în Gandhi, în mine sau în tine? Adevărul este tocmai opusul. De fapt, în epistola sa către Galateni Pavel a vorbit despre Hristosul încarnat în el spunând: "Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine" (Gal.2:20). Pavel îi îndemna pe primitorii epistolei sale să-l "vadă pe Hristos luând chip în ei" (literar, "să-l vadă făurit în ei") (Gal.4:20) și ca ei să fie "fiii și fiicele lui Dumnezeu" (Gal.3:27)17.

Agenda politică a mișcării New Age mai este periculoasă deoarece nu recunoaște valorile morale absolute întemeiate pe Cuvântul lui Dumnezeu. Toate valorile ei morale sunt determinate cu subiectivitate. Totul este relativ. Relativitatea tuturor valorilor morale este de asemenea învățată în școli prin intermediul unor programe de "clarificare a valorilor", în realitate de modificare a lor.

Iată ce recomandă guvernelor lumii organizația "The World Health Organization", prescurtată WHO prin rețea ei de oficii naționale și prin programul "Nations for Mental Health" ce dorește să-l implementeze în fiecare țară membră a O.N.U.:

Guvernele vor fi asistate să-și formuleze, să implementeze, să monitorizeze și să evalueze anumite politici de sănătate mintală... Politicile de sănătate mintală ar trebui să promoveze dezvoltarea optimă a sănătății mintale a populației.

O mostră de "gândire nesănătoasă" pe care un asemene program dorește că o ajusteze la o nouă gândire ar fi următoarea:

Masele trebuie să învețe să nu se mai vadă ca indivizi, ci ca parte a unui întreg mai mare, a unui grup, a unei comunități, a planetei.

Câteva dintre "clarificările" ce se promovează chiar acum în școlile americane sună în felul următor:

Unele din expresiile și sloganurile popularizate se pot descifra după cum urmează:

Agenda politică a mișcării New Age în ce privește guvernul unic mondial este periculoasă deoarece ea este întemeiată pe dorința omului de a obține absolutul în acțiunea liberă a omului ca și unică sursă de autoritate. Agenda politică New Age nu recunoaște autoritatea unui Dumnezeu suveran și omnipotent. Douglas Groothuis, un cercetător al mișcării, face următoarea observație:

Conform agendei adepților New Age, trebuie pusă cărămida unui nou Babel care să proclame o (nouă) ordine a cărei unitate și direcție finală să fie opusă Creatorului (vezi, Geneza 11:1-9). Străvechii entuziaști ai ordinii mondiale, găsiți în Geneza, au încercat să forțeze "teza apostată a unității și egalității întregii umanități" pentru a construi o "ordine mondială unică și a inaugura un paradis fără Dumnezeu" (Rushdoony, 1979). Asta este ceea ce susținătorii New Age încearcă să realizeze în zilele noastre, iar tentativa lor este deopotrivă zadarnică. Toate turnurile Babel sunt ridicate în van, dacă este exclusă piatra unghiulară care este Isus Hristos19.

Guvernul global ce reprezintă o parte a agendei politice New Age susține nevoia unei forțe planetare de poliție pentru asigurarea securității. Doar aceia ce se înscriu în concepția monistă și panteistă despre lume și viață vor fi îngăduiți să controleze această forță polițienească.

Organizația "Planetary Citizens" (Cetățeni Planetari) sponsorizează în prezent "Comisia Independentă asupra Alternativelor Mondiale de Securitate" care cuprinde numeroși experți în pace, dezarmare, și sisteme de securitate ce vor crea "un sistem global de securitate, prietenos, credibil și operabil20".

Sursa acestei unități este relativ clară. Mulți dintre cei ce sunt implicați în politica New Age se bizuiesc în mod evident pentru deciziile și acțiunile lor pe revelații ocultice. Spre exemplu, mulți aderă la scrierile lui Alice Bailey (o binecunoscută spiritistă și adeptă a Teosofiei). Ea, vorbește adesea despre "Planul" și despre "Stăpânii/Maeștrii Ierarhiei". "Maeștrii Înălțați" sunt cei ce se presupune să fi atins cel mai superior nivel al conștiinței devenind călăuzele evoluției spirituale a omenirii. Acești "maeștri" se crede că se ocupă de ducerea la îndeplinire a "Planului" pentru Pământul nostru.

"World Goodwill" ("Bunăvoința Mondială") este grupul de lobby al cărui țel este de a desfășura "Planul" trasat de numeroasele cărți ale lui Alice Bailey. Aceasta nu este decât una dintre organizațiile aflate sub influența lui Bailey, ce sunt sponsorizate de Trustul Lucis (vezi, glosarul de termeni New Age).

Globalismul care este de asemenea o parte a agendei politice a mișcării New Age, reprezintă aproape echivalentul unei forme de idolatrie. El înalță planeta și umanitatea la rangul de stăpânire (dominare) suverană. Comentariul lui Groothuis este foarte adecvat:

Internaționalismul idolatru trebuie respins de către creștini. Hristos este Domnul. Nici națiunile și nici planeta, nu sunt suverane. Guvernul global, sau ceea ce se mai poate numi, "starea cosmică", trebuie să fie respinsă ca idolatrie, devreme ce umanismul cosmic îl întronează pe om în locul lui Dumnezeu21.

AVERTISMENT!
Acum, există pericolul ca gândirea New Age să-i facă pe unii creștini să fie paranoici cu privire la orice pare să fie asociat cu mișcarea, îndeosebi în legătură cu teoriile conspirative. Dar așa cum ne spune vechea glumă, "doar fiindcă ești paranoic, nu înseamnă că nu vor să pună mâna pe tine!"

Agenda politică a mișcării New Age este periculoasă deoarece ea este întemeiată pe concepția monistă și panteistă despre lume. În consecință agenda politică a mișcării New Age este antiteistă (deci, împotriva lui Dumnezeu) și anticreștină.

Mark Satin, autorul lucrării, "New Age Politics" spune:

Conștiința planetară recunoaște unitatea noastră cu întreaga umanitate, și de fapt cu tot ceea ce are viață pretutindeni și cu toată planeta în general22.
Destinul omenirii, după lunga ei perioadă de pregătire și diferențiere, este cel puțin de a deveni unită...Această unitate se află pe punctul de a fi exprimată politic printr-un guvern mondial care să unească națiunile și regiunile în acțiuni ce depășesc capacitatea lor individuală23.

Profetul New Age pe nume, David Spangler scrie:

Neîndoielnic că politica sinergiei va reinterpreta relația omenirii cu natura în folosirea de către aceasta a resurselor naturale, va reinterpreta relația ei cu animalele și plantele, și cu tot ceea ce alcătuiește mediul ambiant...
Atât într-un grup separat cât și într-o grupare de grupuri mai mici în care conștiința separării este alungată fiind înlocuită cu o conștiință a unității, a cooperării dinamice și a bunăvoinței, întreg spectrul de politică națională și internațională așa cum o cunoaștem va trebui să dispară și să fie transformată în ceva de nerecunoscut după standardele de astăzi24.

Monismul și panteismul reprezintă, așa cum am văzut, baza metafizică pe care se întemeiază mișcarea New Age. Fiecare transformare culturală majoră se întemeiază pe o schimbare de concepție despre lume și viață. Lewis Mumford observă importanța acestei noi ideologii spunând că, "fiecare transformare a omului, cu excepția poate a celei ce a produs cultura neoliticului, s-a întemeiat pe o nouă bază ideologică și metafizică, sau altfel spus, pe sentimente profunde și intuiții a căror expresie raționalizată să ia forma unei noi imagini a cosmosului și a naturii omului.25"

Spre exemplu, să spunem că vizitezi un trib african chiar în timpul ritualului circumciziei unei femei și privești cum unei tinere femei i se face o clitorectomie. Când te plângi ghizilor tăi și ceri intervenția unor autorități ale țării respective, aceștia îți reproșează faptul că valorile tale eurocentrice și religia ta străină te împiedică să vezi "utilitatea" unui asemenea act. În plus, nu ai dreptul să intervii în cultura unei țări și să pretinzi o schimbare a tradițiilor. Globalismul și integrarea tuturor culturilor nu-ți permite exprimarea unor opinii valabile doar în contextul unei anume culturii (a ta), dar irelevante pentru o alta! Cam la astfel de experiențe pot conduce ideologiile și modificările de concepție despre lume și viață și valori morale pe care mișcarea New Age le promovează. Ele sunt prezent și întâlnite în lumea noastră contemporană. Creștinii au încă sacra datorie de a avertiza asupra consecințelor întronării eu-ului și a omului ca autoritate morală finală și spirituală. Omul este păcătos.

Unitatea religiilor
Noua bază ideologică a agendei politice a mișcării New Age este unitatea tuturor religiilor. În aceasta, deși este permisă existența religiilor variate, fiecare religie este privită ca învățând același adevăr central: divinitatea umanității. În lumina acestei ideologii Creștinismul este reinterpretat și fiind redefinit de adepții mișcării drept un "Creștinism ezoteric". Unitatea religiilor este absolut necesară dacă se vrea ca "unitatea omenirii" să devină o realitate, se susține.

Robert Muller, fostul adjunct al Secretarului General al Națiunilor Unite, a comentat următoarele cu privire la unitatea religiilor:

Pentru prima dată în istorie am descoperit că planeta pe care locuim este una singură. Acum nu ne mai rămâne decât să descoperim că suntem de asemenea o singură familie umană și că trebuie să transcedem toate diferențele naționale, lingvistice, culturale, rasiale și religioase ce reprezintă istoria noastră. Avem șansa de a scrie o istorie complet nouă26.

Legate de cele spuse de Muller este și conceptul ce aparține lui Matthew Fox (preot catolic ecumenic) de ecumenism profund. Astfel, el a scris:

Ecumenismul profund este mișcarea care va valorifica înțelepciunea tuturor religiilor lumii: a hinduismului, a budismului, a islamismului și a iudaismului, a taoismului și a șintoismului, a creștinismului în toate formele sale, a religiilor native și a zeilor religiilor din întreaga lume. În valorificarea acestei înțelepciuni constă ultima speranță de supraviețuire a planetei pe care o numim casa noastră27.

Această înțelepciune ce este culeasă de la toate religiile este văzută ca orbitând în jurul unui adevăr central și universal: divinitatea omului. Privitor la acest adevăr central, David Spangler a scris:

Ceea ce încearcă acum să se ridice este grupul de oameni ce alimentează, și reprezintă destul de literar, cei pe care Isus i-a numit "sarea pământului", în mod conștient și spiritual numiți așa, ei fiind cei ce-și recunosc divinitatea, dar fără a fi îngâmfați de ea și acționează în sfera lor de influență pentru a inspira aceeași divinitate și altora... Ei sunt cei ce dau viață ("dătătorii vieții"; n.a.), și formează baza guvernului viitorului28.

După toate cele observate mai sus trebuie spus că până acum nu s-a putut evidenția concret nici o conspirație autentică care să fi afectat istoria sau cursul unor națiunii. Sau, cine știe, poate schimbarea de direcție a "blocului răsăritean" al țărilor comuniste a fost de inspirație New Age? Vom rămâne să aflăm la momentul potrivit. Nu este ceea ce contează într-adevăr pentru niște creștin. Tragedia pentru acești oameni este inconștiența lor față de o conspirație la nivel spiritual ce este adevărată și ce s-a concretizat în istoria omenirii. Este cea a puterilor demonice și a diavolului ce de la început a "plănuit" o detronare a lui Dumnezeu în umanitate și o ridicare a omului la nivelul de conștiență divină ce i-a fost refuzată de "răul Dumnezeu creator" al omului.

Această "conspirație" este dezvăluită încă de pe primele pagini ale Bibliei și reprezintă iluzia spirituală fundamentală de care suferă mișcarea New Age: oferirea statutului de dumnezeu omului. Iată cum a sunat prima dată "planul" ei: "...sigur nu veți muri, dar Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii, și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul" (Geneza 3:4-5). Din păcate "conspirația", inițial îndreptată împotriva lui Dumnezeu, a avut efect doar asupra omului, ducându-l la căderea în păcat, stare în care se găsește imediat după crearea lui și până astăzi, așa cum amplu ne dovedește istoria umanității. Promovarea omului la "conștiența divină" nu a reușit atunci și nu va reuși nici acum în vremea mișcării "new age", dimpotrivă. Decăderea omului pare să se accentueze tot mai mult și nevoia lui de credință în adevăratul Răscumpărător al umanității Domnul Isus Hristos, nu în sine, să devină tot mai acută.

1 Această definiție se bazează pe carte lui Elliot Miller, A Crash Course on the New Age Movement (Grand Rapids: Baker, 1989), pag.15
2 Jeremy P. Tarcher, "New Age as Perennial Philosophy", Los Angeles Times Book Review (7 Februarie, 1988), pag.15
3 "The New Age Cult", de dr. Walter Martin (Bethany House Publishers), pag.8
4 Mulți au observat similarități între anticul gnosticism și moderna mișcare New Age. În cartea The Counterfeit Christ of the New Age Movement a lui Ron Rhodes, cel de la care am preluat aceste paragrafe, se prezintă legătura care există între acestea. (Grand Rapids: Baker, 1990), pag.118
5 Russell Chandler, Understanding the New Age (Dallas: Word, 1991), pag.33
6 Rhodes, pag.119-121.
7 Rudolf Steiner, Knowledge of the Higher Worlds and Its Attainment (Spring Valley, N.Y.: Anthroposophic Press, 1984), pag.1-34.
8 Vezi, Alice Bailey, The Externalisation of the Hierarchy (New York: Lucis, 1957).
9 Mrs. G.W. and Donald Ballard, Purpose of the Ascended Masters "I Am" Activity (Chicago: Saint German Press, 1942), pag.24, 35, 110.
10 Miller, pag.141.
11 Pentru o istorie concisă a spiritismului vezi, Jon Klimo, Channeling (Los Angeles: J.P.Tarcher, 1987), capitolul 2.
12 Julia Spangler, "Compass Points", Lorian Journal 1:2, pag.3
13 Interviu cu Beverly Galyean preluat din articolul lui Frances Adeney, "Educators Look East", din SPC Journal (iarna lui 1981), pag.29.
14 sunt practic obligat să consacru acest termen datorită acestei trăsături specifice a New Age-ului; n.a.
15 Shirley MacLaine, Dancing in the Light (New York: Bantam, 1985), pag.133; comparați cu cele spuse în cartea lui Douglas Groothuis, Unmasking the New Age (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1986), pag.22.
16 Marilyn Fergusson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles: J.P. Tarcher, 1980), pag.62-63
17 Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ (New York: Harper & Row, 1988), pag.235
18 Din broșura trimestrială Mission America, numărul din primăvara lui 1999, articolul intitulat "The UN Plan For Your Mental Health" de Berit Kjos.
19 Douglas Groothuis, "Politics: Building an International Platform", The New Age Rage, editată de Karen Hoyt și J.Isamu Yamamoto (Old Tappan, N.J.: Revell, 1987), pag.104
20 Donald Keys, "Security Alternatives", (AHP Perspective, decembrie 1985), pag.18
21 Douglas Groothuis, The New Age Rage, pag.105
22 Mark Satin, New Age Politics (New York: Dell, 1979), pag.148
23 idem, pag.142
24 David Spangler, Explorations: The Emerging Aspects of a New Culture (Forres, Scotland: Findhorn Publications, 1981), pag.85
25 Lewis Mumford, The Transformation of Man (New York: Harper and Row, 1972), pag.179
26 The Movement Newspaper, "U.N.'s Robert Muller to speak at Universal, Peace Conference" (februarie 1983), pag.21
27 Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ (New York: Harper & Row, 1988), pag.288
28 David Spangler, Explorations, pag.72


Apologetică | Un glosar New Age