Înapoi
Acasă
Biblia

Răspândirea mișcării (gândirii) New Age


1. Medicina holistică
Marily Fergusson comentează spunând că, "atât medicii cât și pacienții caută deopotrivă să vadă dincolo de simptome, contextul bolii: stresul, societatea, familia, dieta, sezonul, sentimentele.1" Acesta a fost începutul medicinei holistice.

Cuvântul "holistic" atunci când este aplicat sănătății se referă la metoda de tratament care "respectă interacțiunea minții, corpului și a mediului înconjurător." Într-adevăr medicina holistică se concentrează asupra întregii persoane și asupra mediului ce o înconjoară.2

În general, adepții New Age critică medicina tradițională ca fiind reducționistă de fel. Așa cum ne spune Fritjof Capra ea se face vinovată de "a se concentra pe părțile și fragmentele mai mici ale corpului omenesc, de aceea medicina modernă pierde din vedere faptul că pacientul este o ființă omenească, reducând medicina la funcții mecanice, astfel nemaifiind în stare să se ocupe de fenomenul vindecării.3"

Medicina reducționistă este privită în New Age ca fiind concentrată pe boală, nu pe persoana umană, tratând doar părțile corpului ce suferă. În schimb, se susține că medicina holistică este un "fenomen multidimensional ce implică aspecte fizice, fiziologice și sociale interdependente.4" Metoda holistică caută să trateze tot omul trup, minte și spirit și ia în considerare aspectele sociale ale vieții pacientului ca fiind un factor ce poate conduce la sănătate.

Totul sună foarte frumos, dar din păcate modelul de medicină holistică se bazează în principal pe conceptul New Age al energiei. Editorii The New Age Journal declară: "Toate sistemele de sănătate ce se pot numi holistice împărtășesc crezul comun al câmpului unificat de energie al universului care produce toate formele și substanțele... Această forță vitală, ce sprijină și susține viața, a purtat multe nume. Chinezii o numesc chi'i, hindușii o numesc prana, evreii îi spun ruach, iar indienii americani o denumesc Marele Spirit.5" "Această energie nu este vizibilă, măsurabilă sau explicabilă științific, ci este o energie "cosmică" sau "universală" bazată pe o concepție despre lume și viață panteistă (Dumnezeu este totul) și monistă (totul este una).6"

Pentru a face să sporească prezența în corp a "energiei tămăduitoare" ne este spus că trebuie să "intrăm în armonie" cu universul și să realizăm unitatea noastră cu toate lucrurile. Multe din terapiile mediciniste New Age se bazează pe această premisă.

2. Exemple ale unor populare terapii New Age
Acupunctura și acupresura caută să deblocheze și să redirecționeze unda de energie din corp producând vindecarea. Chiropractica caută să corecteze tulburări ale coloanei readucând sănătatea. Unii chiropracticieni sunt susținători ai Noii Ere și de regulă declară că în tratamentul diverselor tulburări combină ajustările spinale cu o "echilibrare a balanței energiei"7. Cu toate acestea nu toți chiropracticienii afirmă Noua Eră și folosesc pur și simplu chiropractica ca o terapie pentru tulburările neuromusculoscheletale, cum ar fi durerile de spate. De fapt, există chiropracticieni creștini care în mod explicit dezavuează ideea oricărei "echilibrări a balanței de energie" a corpului.8

Iridiologia caută să diagnosticheze bolile trupului prin a deosebi iregularitățile irisului.

Kinesiologia aplicată testează mușchii căutând să diagnosticheze bolile corpului și să depisteze problemele undei de energie. Ea pornește de la presupunerea că există o legătură directă între mușchi și organele interne, dacă un mușchi fiind slăbit aceasta indicând suferința unui organ intern.

"Rolfing"-ul, după numele medicului american Ida Rolf este o formă de masaj dureros menită să declanșeze tensiunile emoționale prin relaxarea și repoziționarea mușchilor.9

Atingerea terapeutică este aceea atingere prin care terapeutul "canalizează" pentru pacient unda universală de energie a vieții și apoi îl ajută pe acesta să asimileze această energie.

Biofeedback-ul este o tehnică prin care undele creierului sunt monitorizate pentru a se reuși controlarea voluntară și conștientă a funcțiilor în mod normal inconștiente și involuntare ale corpului. Biofeedback-ul îl poate aduce pe pacient în stări modificate de conștiență și să-i stimuleze experiențe mistice. Tehnica respectivă este un popular instrument de "iluminare" printre susținătorii New Age. Cu toate acestea, nici biofeedback-ul nu este neapărat o tehnică New Age. Un om cu discernământ poate participa la tratamentul cu biofeedback pentru scopuri strict medicale, cum ar fi de pildă controlul hipertensiunii, fără să sufere nici un fel de efecte spirituale adverse.10

3. Valabilitatea științifică a terapiilor New Age
În timp ce unele din aceste terapii, cum ar fi biofeedback-ul, au o anumită bază științifică, multe altele nu posedă așa ceva și au fost adesea condamnate de comunitatea medicală.11 Cercetării științifice îi rămâne încă să demonstreze că, de pildă, acupunctura este un tratament medical eficient din punct de vedere medical. O analiză publicată în The Clinical Journal of Pain (iunie 1991) a concluzionat că acupunctura este cel mult un puternic stimulent.12

Pe de altă parte, tehnici ca iridiologia au fost complet discreditate în publicații ca Journal of the American Medical Association (28 sept., 1979), Australian Journal of Optometry (iulie 1982), și Journal of American Optometric Association (octombrie1984).

Doctorul Paul C. Reisser evidențiază faptul că "un bine documentat studiu efectuat la Universitatea Californiei din San Diego a demonstrat că iridiologia este mai puțin capabilă să identifice pacienții cu avansate blocaje renale decât ghicitul la întâmplare.13"

În consecință, bolnavii trebuie să fie conștienți de numeroasele noi tratamente care tind să înlocuiască practicile medicale tradiționale și cărora le lipsesc o adevărată bază științifică.

Impactul mișcării New Age asupra psihologiei

Preocuparea exagerată față de potențialul uman
Mișcarea potențialului uman este rezultanta naturală a concepției New Age, îndeosebi aceea a ideii că totul este una, și că Dumnezeu este totul, sau că întreaga omenire este divină. Seminariile potențialului uman îi învață pe cei ce le frecventează că, "tu ești propriul tău dumnezeu" și că, "îți poți crea propria ta realitate". O asemenea învățătură este răspândită prin seminarii care Lifespring, est sau The Forum. Asemenea seminarii suferă de o profundă influență orientală, promițând luminare sau descoperire a adevăratului potențial uman. De regulă, prin aceste cursuri se încearcă fărâmițarea concepțiilor despre lume și viață a celor ce le frecventează și înlocuirea lor cu concepții orientale mistice despre lume și viață. Uneori aceste seminarii caută să inducă o stare de inconștiență, sau transă stimulând subiecții lor să pună la îndoială percepția lor obișnuită a realității. Aceste experiențe mistice îi fac pe consumatorii lor să caute să-și formeze o nouă înțelegere a realității (dobândirea unei concepții New Age), care le poate explica experiența.

Puterile minții și potențialul uman
David Gershon și Gail Straub spun că "împuternicirea" este secretul care le oferă oamenilor capacitatea de a-și crea propria lor realitate prin intermediul puterilor minții.14 Gershon și Straub spun că împuternicirea se poate atinge prin utilizarea efectivă a afirmațiilor (deci, nu a negațiilor), a formării unei exprimării strict pozitive și vizualizare (formarea mintală a imaginilor lucrurile pe care dorești să le creezi).

Impactul mișcării New Age asupra moralei

1. Privitor la deosebirile dintre bine și rău.
Pentru că "totul este una" nu există nici o deosebire între bine și rău.15 Nu există nici un fel de absoluturi morale. Totul este relativ. Exponentul New Age David Spangler afirmă că morala mișcării New Age "nu este bazată pe un concept dualist de bine și de rău". Apoi, Shirley MacLaine spune că, "până ce umanitatea nu înțelege că în adevăr nu există nici un bine, sau nici un rău, nu va fi pace.16"

2. Implicațiile morale ale crezului că omul este divin.
Fiindcă ființele omenești sunt Dumnezeu ele își creează propria lor realitate. Lucrul acesta înseamnă că oamenii trăiesc într-o lume făurite de ei înșiși, o lume care include tot ceea ce-și fac singuri cât și ceea ce li se face lor de către alții. Dacă oamenii divinizați își creează propria lor realitate, atunci ei nu pot să-i condamne pe cei ce le fac rău altora.

Spre exemplu, cineva poate susține că milioanele de evrei ce au fost exterminați sub regimul lui Hitler și-au creat propria lor realitate. Ca prin urmare, faptele lui Hitler nu pot fi condamnate ca fiind greșite din punct de vedere moral devreme ce el a fost doar o parte a realității pe care ei înșiși au creat-o. Sau, nimeni nu poate să-i condamne pe teroriștii care aruncă în aer avioanele de pasageri pentru că oamenii din acele avioane și-au creat propria lor realitate. Când profesoara de actorie a fiicei celebrei Shirley MacLaine a suferit arsuri grave într-o coliziune de automobil, MacLaine a exclamat, "de ce oare a ales să moară în felul acesta?17" Șoferul celeilalte mașini nu era vinovat din punct de vedere moral în acest accident din moment ce se spune că ambii conducători auto și-au ales propriile lor realități.

3. Privitor la reîncarcare și karma.
Mulți adepți ai New Age-ului își înrădăcinează conceptele lor morale în reîncarnare și karma. Reîncarnarea reprezintă procesul de nașteri continue până ce sufletul atinge o stare de perfecțiune și se contopește din nou cu sursa lui (Dumnezeu, sau Sufletul Universal).

Karma se referă la datoria acumulată de un suflet datorită faptelor bune sau rele comise în timpul vieții actuale a omului, sau a vieților trecute. O karma bună va conduce la reîncarnarea într-o stare mult mai fericită, iar o karma rea va conduce la reîncarnarea într-o stare mult mai nefericită. Astfel, mulți dintre adepții mișcării New Age explică și înfruntă existența răului din lume strict în lumina karmei. Gary Zukav spune că nu ar trebui să îndrăznim să emitem o judecată atunci când oamenii suferă îngrozitor deoarece, "noi nu știm ce anume se vindecă (prin karma) în aceste suferințe"18. Ceea ce Zukav numește "justiție/dreptate nejudecătoare" ne scutește să ne impunem ca judecători și jurați ai răului vizibil din lume. Legea karmei va impune dreptatea în cele din urmă.

Odată niște tineri hippie aduși în tribunal pentru vandalism au sfidat judecătorul curții districtuale spunându-i că "nu are dreptul să condamne deoarece ceea ce el consideră dreptate pentru ei nu este valabilă pentru că dreptatea și ordinea sunt în realitate relative". Judecătorul care se pare că a mai avut de-a face cu nesupunerea civică a unor astfel de tineri, a spus: "Poate că nu sunt Curtea Supremă de Justiție, dar am autoritatea să mă ocup de voi...30 de zile de închisoare!"

Impactul mișcării New Age asupra educației

Susținătorii New Age recunosc că dacă urmează să aibe succes în instaurarea unei "noi ere de iluminare și armonie" trebuie să penetreze instituțiile educaționale ale lumii.

1. Programa școlară și manualele.
Din manualele școlare ale școlilor publice s-au înlăturat toate referințele privitoare la Creștinism și s-au înlocuit cu idei New Age. În cartea lui Paul Vitz, "Censorship: Evidence of Bias in Our Children's Textbooks", se documentează cum Creștinismul și valorile lui au fost șterse din manualele școlare pentru copii. Cu toate acestea, se pot găsi referințe privitoare la budism, hinduism, meditație orientală, magie, spiritualitate indiană, și yoga.19

Marilyn Ferguson afirmă că în programa educațională a New Age-ului se pune accentul pe stările modificate de conștiință, pe meditație, relaxare, yoga și biofeedback.20

Programa educațională a New Age-ului pune de asemenea un accent deosebit asupra autonomiei personale a individului. De exemplu, copii sunt învățați să se răzvrătească "într-un mod cuvenit/limitat" împotriva principiilor mărginite ale părinților. Ferguson explică: "aceasta se bazează pe principiul libertății copiilor noștri care dacă este să se aplice înseamnă că ei trebuie să fie liberi și față de noi, față de crezurile noastre mărginite, gusturile și obiceiurile pe care le-am dobândit. Uneori lucrul acesta înseamnă a îndemna la o rebeliune sănătoasă, potrivită și nu la conformitate.21"

2. Educația transpersonală (sau, educația holistică).
Educația transpersonală se concentrează pe ceea ce este dincolo de tărâmul realității obiective, fiind subiectivă și mistică în natură. Ea include, dar nu se limitează la învățarea cu partea dreaptă a creierului, meditația, centering-ul, sugestia, educația confluentă și modificările de valori.

Despre învățarea cu partea dreaptă a creierului se spune de către educatorii New Age că guvernează capacitățile umane creative și intuitive. Deosebirea care se face între partea dreaptă și partea stângă a creierului nu este neapărat un concept specific mișcării New Age, însă adepții acesteia au exploatat această distincție pentru a justifica introducerea în educație a "tehnicilor învățării cu partea dreaptă a creierului".

Printre aceste tehnici ale învățării cu partea dreaptă a creierului se numără yoga, meditația, invocările și vizualizarea. Prin aceste practici, copii din clase sunt stimulați să aibe experiențe mistice. Prin includerea acestor tehnici ale învățări cu partea dreaptă a creierului în programele școlare adepții New Age speră să se ajungă la învățarea "integrală a creierului" spre deosebire de învățarea strictă (și obiectivă) cu partea stângă a creierului.

Meditația este învățată în clase copiilor în unele din școlile Americii. Când cartea lui Deborah Rozeman, "Meditating with Children" a pătruns în sistemul școlar al Californiei o metodă de vizualizare recomandată următoarele: "meditați și pătrundeți în Sursa din interior, și în aceea Sursă Unică să simțiți că sunteți Una cu Lumina, Inteligența, Dragostea și Puterea fiecăruia... repetați încet 'om' pentru a completa cercul și a umple încăperea cu experiența ta a Sursei din lăuntru.22"

Centering-ul implică anumite exerciții de relaxare a corpului (cum ar fi, imaginația sugestivă și respirația profundă). Tehnica poate părea nevinovată dar în realitate este o formă de meditație orientală.23

Imaginația stimulată (engl., "guided imagery"), ce mai este numită și vizualizare este adesea recomandată pentru a se descoperi "un ajutor interior", "un ghid spiritual", sau "eu suprem".24

Educația confluentă, teorie înrădăcinată în concepția panteistă despre lume caută să-i facă pe copii în stare să-și recunoască divinitatea lăuntrică și să acționeze conform ei. Sistemul de educație confluentă ce a fost pus la punct de Beverly Galyean apelează din belșug la imaginația stimulată și la meditație. Galyean spune că un aspect cheie al meditației "reprezintă capacitatea sporită de a contacta și de a învăța de la sursa înțelepciunii, dragostei și inteligenței din noi, adesea numită 'sinele suprem', Dumnezeu, înțelepciune sau spirit universal, sau conștiință.25" Metoda aceasta s-a folosit în unele școli californiene.

Clarificarea valorilor caută să-i ajute pe studenți/elevi să-și descopere propriile lor valori. Ideea de plecare presupune că valorile nu pot fi impuse din afară (cum ar fi, din Scriptură, sau de părinți), ci trebuie descoperite interior. Temeiul unei asemenea concepții se găsește în convingerea că nu există nici un fel de adevăruri sau valori absolute.26

Educația globală constă în educarea tinerilor să gândească și să acționeze ca "cetățeni planetari", lucru potrivit cu agenda politică a New Age-ului. Educația globală răspândește noțiuni ca frăția omului, sincretismul religios, și guvernul unic mondial.27 Educația globală reprezintă un aspect important al învățământului de tip New Age.

Impactul mișcării New Age asupra mediului de afaceri

Afacerile și mișcarea potențialului uman - mișcarea potențialului uman a înflorit prin ani '70.28 De atunci și până în zilele noastre un număr crescând de companii s-au folosit de serviciile diferitelor seminarii New Age asupra potențialului uman.

Într-un articol din Wall Street Journal din 1989 s-a preciza că "firmă după firmă își trece managerii prin 'seminarii New Age'... toate acestea promițând o 'evoluare a conștiinței' și o convertire nereligioasă ce produce o 'persoană schimbată'.29" O duzină de companii americane importante printre care se include, Ford Motor Co., Procter and Gamble Co., TRW Inc., Polaroid Corp., și Pacific Telesis Group Inc. cheltuiesc milioane de dolari pe așa-numitele cursuri New Age.30"

Un motiv pentru care atât de multe companii Fortune 500 au fost dornice să folosească seminarii New Age este speranța că le vor spori productivitatea, vor îmbunătăți relațiile dintre angajați, vor stimula creativitatea muncitorilor și toate acestea se vor materializa prin mai multe vânzări!

Cursurile New Age de business au fost uneori terenul cel mai fertil pe care s-au făcut convertiți ai mișcării New Age.

Seminarii sau cursuri New Age devenite populare
Printre acestea se pot aminti, est, The Forum și Lifespring. Acestea precum și o duzină de altele noi îi învață pe cei ce le frecventează că

Uneori aceste seminarii le induc celor ce le frecventează stări modificate de conștiență, transă și meditație. Nu sunt rare cazurile când conducătorii lor trec întâi la demontarea sau distrugerea concepțiilor despre lume și viață a celor ce le frecventează, mai înainte ca să le ofere principii New Age. Se induc stări alterate de conștiență care se declanșează cu speranța producerii unor experiențe mistice atât de puternice încât să-i facă pe seminariști să pună la îndoială sau să abandoneze complet concepțiile anterioare despre lume și viață. În cazul intervenției unor astfel de experiențe mistice se oferă explicații tip New Age de felul, "ești propriul tău Dumnezeu", sau, "îți poți crea propria ta realitate".

1. Fergusson, pag.242
2. idem, pag.246
3. Capra, pag.123
4. idem, pag.322
5. Rick Fields et al., eds, Chop Wood, Carry Water (Los Angeels: J.P. Tarcher, 1984), pag.186.
6. Miller, pag.187
7. John Thie, Touch for Health (Marina del Rey, Calif.: DeVorss, 1973).
8. Vezi, "Policy Statement on New Age Healing" a Christian Chiropractors Association (CCA, 3200 S.Lemay Ave., Fort Collins, CO 80525-3605).
9. ©1995 Zane Publishing, Inc. ©1994, 1991, 1988 Simon & Schuster, Inc.
10. vezi, Groothuis, Confronting the New Age, pag.187-190.
11. Luarii de pozitii asupra practicilor medicale în context New Age se pot obtine de la National Council Against Health Fraud, Box 1276, Loma Linda, CA 92354.
12. Vezi si, Journal of Clinical Epidemiology, vol.43 (1990), pag.1191-1199.
13. Paul C. Reisser, "Holistic Health: Marcus Welby Enters the New Age", din The New Age Rage, ed. Karen Hoyt (Old Tappan, N.J.: Revell, 1987), pag.65.
14. David Gershon si Gail Straub, Empowerment: The Art of Creating Your Life as You Want It (New York: Dell, 1989).
15. David Spangler, Revelation: The Birth of a New Age (Middleton, Wisc.: Lorian Press, 1976), pag.13
16. MacLaine, pag.357, într-un citat al entitatii numite Higher Self (Eu-l Suprem) pe care ea a "canalizat-o".
17. Shirley MacLaine, It's All in the Playing (New York: Bantam Books, 1987); pentru o critica a cartii acesteia, vedeti "A Summary Critique" de Douglas Groothuis, din Christian Research Journal (toamna lui 1987), pag.28.
18. Gary Zukav, The Seat of the Soul (New York: Simon and Schuster, 1989), pag.45.
19. Berit Kjos, Your Child and the New Age (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1990), pag.26
20. Marilyn Ferguson, pag.315.
21. Marilyn Ferguson, pag.316.
22. Deborah Rozeman, "Meditating with Children" (Boulder Creek, Calif.: Univ. of the Tree Press, 1975), pag.42.
23. Jack Canfield si Paula Klimek, "Education in the New Age", New Age (februarie, 1978), pag.36.
24. Shirley Correll, "Quieting Reflex and Guided Imagery: Education for the New Age", Pro-Family Forum Alert (septembrie 1985), pag.5.
25. Beverly Galyean, "Meditating with Children: Some Things We Learned", AHP Newsletter (august/septembrie 1980), pag.16.
26. vezi, Berit Kjos, pag.39.
27. Vander Velde si Hyung-Chan, Global Mandate, pag.3, 17, 25, 26; citat în "Terminal Vision", de Erich Buehner în Education Newsline (februarie-martie 1987), pag.1-3.
28. Printre sursele ce vorbesc de miscarea potentialului uman se enumera, Werner Erhard and Associates, The Forum (1986), George Leonard, The Transformation - A Guide to the Inevitable Changes in Humankind (New York: Delacorte Press, 1972), si Michael Ray si Rochelle Myers, Creativity in Business (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1986).
29. Peter Drucker, Wall Street Journal, 9 februarie 1989, citat în SCP Journal, 9:1, pag.8.
30. Peter Waldeman, "Motivate or Alienate? Firms Hire Gurus to Change Their 'Cultures' ", Wall Street Journal, 24 iulie, 1987, sectiunea a II-a.


Apologetică