Înapoi
Acasă
Biblia

"Traducerea Lumii Noi" (New World Translation)
a Martorilor Lui Iehova

Supusă unei scurte examinări


Traducerea Lumii Noi (în engleză, New World Translation)* este traducerea oficială a Bibliei Martorilor lui Iehova publicată de Turnul de Veghere și Societatea Tractatului din Brooklyn, New York, și care acum este folosită de aproape majoritatea Martorilor din lume. Deși nu a apărut tradusă în întregime și în românește, ea este citată în publicațiile organizației din limba română, fiind astfel folosită și de către Martorii români. Această traducere a fost aspru criticată pentru redările ei părtinitoare a unor texte cruciale care în mod tradițional afirmă dumnezeirea Domnului Isus Hristos, învierea Lui trupească sau trinitatea. Deși studiul unor pasaje izolate ale acestei traduceri poate oferi impresia greșită că Traducerea Lumii Noi este cu toate acestea o traducere acceptabilă, având doar o mână de versete contestate, nu aceasta este realitatea. Această scurtă analiză nu dorește decât să atragă atenția creștinilor cât și necreștinilor asupra unei Biblii care pe nedrept se poate numi așa, să dezvăluie câteva din metodele folosite la falsificarea Cuvântului lui Dumnezeu și adaptarea Lui la doctrinele prestabilite ale cultului Martorilor lui Iehova.

Așa cum am indicat în mica introducere, scopul acestui articol este de a demonstra că Martorii lui Iehova deformează în mod sistematic Biblia pentru a o potrivi pe calapodul crezurilor lor preconcepute*. Voi dovedi cum Traducerea Lumii Noi reflectă această practică de deformare sistematică într-un număr de texte biblice care privesc aproape fiecare aspect al doctrinei creștine tradiționale.
Spațiul nu permite o discuție privitoare la autorii acestei traduceri, ce pregătire erudită au avut, cât de competenți au fost aceștia, sau ce opinii au exprimat lingviști cunoscuți care nu sunt Martori ai lui Iehova, cu privire la Trad.Lumii Noi. O altă restricție datorată spațiului este că această analiză se va limita la Noul Testament sau Scripturile creștine grecești, cum le numesc Martorii.
Este de asemenea necesar să clarific de la bun început ce înseamnă să acuzi o traducere a Bibliei de părtinire doctrinară. Deși toate traducerile Bibliei, care s-au efectuat până acum reflectă într-o oarecare măsură convingerile doctrinare ale traducătorului, unele traduceri sunt prea părtinitoare ajungând până în punctul în care distorsionează grav înțelesul general al Bibliei. Recunoscând acest fapt, că toate traducerile reflectă unele părtiniri și înclinații, acestea sunt în majoritatea lor lipsite de importanță în comparație cu devierile Trad.Lumii Noi!
Pentru textele care vor fi discutate nu se va recurge la examinări complete ci doar la scurte comentarii pentru a se putea acoperi un număr cât mai mare de pasaje. În cele mai multe cazuri cititorul poate verifica ce s-a spus consultând propria (dacă posedă una!) Traducere Interliniară a Regatului a Scripturilor Grecești folosită de Martorii lui Iehova. Această traducere interliniară are tipărită pe partea dreaptă a paginii ediția din 1984 a Traducerii Lumii Noi a Noului Testament. Pe partea stângă se află textul în grecește din 1881 al lui Westcott-Hort cu propria traducere interliniară cuvânt cu cuvânt din 1969 a Societății Turnului de Veghere, care este tipărită dedesubtul cuvintelor grecești ale lexiconului Westcott-Hort*. Editorii Traducerii Interliniare a Regatului explică scopul acestei lucrări: "Traducerea interliniară cuvânt cu cuvânt și Traducerea Lumii Noi sunt așezate paralel în pagină astfel încât să poată fi făcute comparații între texte. Doar așa se poate determina acuratețea oricărei traduceri moderne"* (!?)
În Traducerea Lumii Noi există mai multe feluri de traduceri greșite. Atenția ne va fi îndreptată doar asupra celor mai grosolane și exagerate.
O primă metodă angajată în deformarea Scripturii este:

ADĂUGAREA DE CUVINTE

În Coloseni 1:16-20 cuvântul "celelalte" este adăugat în Trad.Lumii Noi de patru ori pentru a face să pară că Hristos este o parte a creației! Astfel Pavel a fost făcut să spună că "toate [celelalte] lucruri" au fost create/făcute prin și pentru Hristos ca și cum Hristos ar fi fost, la rândul Lui, unul din lucrurile create. În ce-i privește pe traducători este desigur legitim să adauge cuvântul "celelalte/alte" acolo unde lucrul acesta nu schimbă înțelesul ci doar șlefuiește limba în care se face traducerea (ex., Luca 11:41-42; 13:2,4). Însă în Coloseni 1:16-20, adăugarea lui "celelalte" schimbă înțelesul în mod considerabil.

Ceea ce nu este atât de adesea recunoscut este că T.L.N. (deci, "Traducerea Lumii Noi") face același lucru în multe alte pasaje (vezi, Fapte 10:36; Rom.8:32; Filip.2:9). În Romani 8:32 ("...nu ne va da el cu bunătate/generozitate, împreună cu el [Isus] toate celelalte lucruri?"), cuvântul "celelalte" nu este pus nici măcar în paranteză, fapt contrar practicii declarate a acestei traduceri. În fiecare caz intenția vizibilă este de a submina sugestia textului că Isus Hristos este Dumnezeu.

Există alte câteva texte unde T.L.N. adăugă cuvinte fără a le pune în paranteze, lucru care le schimbă sensul. Unele dintre acestea au o reală semnificație doctrinară. În Romani 8:28, expresia "toate lucrurile" este schimbată cu, "toate lucrurile lui". Lucrul acesta sugerează că Dumnezeu nu lucrează "toate lucrurile" împreună pentru binele acelora care-l iubesc pe Dumnezeu, ci doar acele lucruri pe care El Însuși le face și asupra cărora El are controlul. Această retraducere îngăduie ca crezul lor să fie că Dumnezeu nu are control asupra tuturor lucrurilor, ceea ce este o foarte slabă percepție a atotputerniciei Sale.
În Filipeni 1:23-24 (din T.L.N.) sunt adăugate fără paranteză mai multe cuvinte care împreună cu încă câteva schimbări, modifică în întregime construcția versetului și în consecință, înțelesul textul. În T.L.N. pasajul spune (având cuvintele adăugate și îngroșate), "mă aflu sub presiune din partea acestor două lucruri; însă ceea ce eu doresc este eliberarea și să fiu cu Hristos, căci aceasta, fără doar și poate este cu mult mai bine".

De asemenea, mai există și alte erori, însă adăugirile indicate mai sus în, mod limpede schimbă înțelesul. Martorii lui Iehova traduc versetul în felul acesta pentru a evita sugestia textului că la moarte Pavel urma să fie împreună cu Hristos. O asemenea sugestie ar contrazice crezul lor că moartea înseamnă distrugerea (sau, anihilarea) sufletului omenesc. Iar Martorii tocmai prin acest crez s-au remarcat: după moarte, sufletul omului nu mai există, așadar dispare!

Unele din adăugirile în paranteză din T.L.N., schimbă înțelesul atât de clar încât este de mirare că alți Martori ai lui Iehova nu le pun la îndoială. În 1 Corinteni 14:12-16, expresia "dar al" este adăugată în paranteze de cinci ori, schimbând "spirit/duh" cu " [ dar al ] spiritului". Rezultatul este înlăturarea contrastului lui Pavel dintre propriul său "duh" și "mintea" lui, fapt care din nou slujește doctrinei Martorilor lui Iehova că, spiritul/duhul nu este o entitate separată care supraviețuiește morții. Pentru a confirma că acest contrast lipsește, cuvântul "al meu, a mea" este de asemenea adăugat de două ori în paranteze, înaintea cuvântului "mintea" din versetul 15. Astfel simplul contrast dintre "duhul" și "mintea" este schimbat în "[darul] spiritului" și mintea [mea]".
Următoarea metodă angajată de organizația Turnului de Veghere a Martorilor lui Iehova în deformarea Scripturii prin retraducerea ei este,

SCOATEREA SAU OMITEREA DE CUVINTE
"Traducerea Lumii Noi" în românește (T.L.N.) sau "New World Translation"(N.W.T) în engleză, omite sau scoate ori de câte ori este nevoie cuvinte cheie atunci când păstrarea lor în text contrazice învățătura Martorilor lui Iehova. Cel mai strigător exemplu este Romani 8:1. Iată redarea lor: "De aceea, aceia în uniune cu Hristos Isus nu au nici o condamnare", exemplu care omite cuvântul "acum". Această omitere este în mod evident motivată de faptul că Martorii lui Iehova nu cred că cineva poate pretinde să fie scăpat de condamnare (osândire, n.tr.), în prezent.
Demn de notat este redarea de către T.L.N. a lui Coloseni 1:19: "fiindcă [Dumnezeu] a vrut ca deplina plinătate să locuiască în el". Ceea ce se omite aici este articolul "a", "plinătate "-a". Lucrul acesta este important fiindcă în T.L.N. a traduce "deplina plinătate" este ambiguu, pe când "toată plinătatea" se referă limpede la "plinătatea" propriei ființe a lui Dumnezeu care a locuit în Isus, vezi Col.2:9, iar o astfel de sugestie este contrară doctrinei Martorilor în care neagă dumnezeirea Domnului nostru Isus.
Ar trebui de asemenea menționat Ioan 14:14. În T.L.N. acesta se citește, "Dacă voi cereți ceva în numele meu, voi face". Totuși textul grecesc din K.I.T. ("Kingdom Interliniar Translation") are "meu" după "cereți". De aceea, ar trebui tradus: "Dacă voi îmi cereți mie ceva, voi face". Este adevărat că unele manuscrise grecești de mai târziu au omis acest cuvânt, însă majoritatea celor timpurii l-au inclus, iar cele mai moderne ediții ale Noului Testament Grecesc, inclusiv cele folosite de Martori în crearea T.L.N., îl includ. Dar, nu în ultimul rând, T.L.N. s-ar fi cuvenit să aibă menționată această citire într-o notiță. Următoarea metodă de deformare a Biblie este:

CUVINTELE SCHIMBATE
Pe deasupra T.L.N. este vinovată de traducerea greșită sau parafrazarea unor cuvinte într-un asemenea fel încât nu numai că se face un deserviciu textului dar îi și trădează predominanta lui subliniere doctrinară. Face lucrul acesta chiar folosind cuvinte tot atât de scurte precum prepozițiile.
Desigur, este posibil să se facă prea mult caz de această observație. Cuvinte ca "în", "al ", "prin", și "cu" nu posedă într-adevăr o semnificație doctrinară. Doar atunci când aceste părți de vorbire sunt atașate altor cuvinte dobândesc într-adevăr o semnificație. Este de asemenea important să recunoaștem că o prepoziție poate avea înțelesuri/sensuri diferite în contexte diferite. Deși lucrul acesta este adevărat, totuși prepozițiile au sensuri și funcțiuni identificabile iar ele nu pot fi traduse după bunul plac al cuiva.
Ca o încălcare a acestui principiu, T.L.N. traduce simpla prepoziție "în" (grecește, "en") cu variații inutile care deseori ascund sau modifică sensul pasajului. Lucrul acesta este ilustrat în 1 Ioan 5:20 unde Traducerea Lumii Noi a Martorilor lui Iehova redă după cum urmează: "Iar noi suntem în uniune cu cel adevărat, prin Fiul său, Isus Hristos". Citind această traducere nimeni nu ar suspecta vreodată că "în uniune cu" și "prin" traduc aceeași simplă prepoziție în grecește. Nu există nici un motiv întemeiat pentru această variație. "Iar noi suntem în uniune cu cel adevărat, în uniune cu Fiul Său, Isus Hristos" ar fi scos în evidență ideea originală a lui Ioan că uniunea cu Hristos înseamnă uniune cu Dumnezeu!
În continuare, în Coloseni 2:6-12 prepoziția "în" este tradusă de către T.L.N. folosind inutile modificări. Expresia grecească "en auto"("în El") este tradusă "în uniune cu el" (vers. 6b), iar "în El" (din vers.7a și 9) este tradus "prin el " (vers.10). "En ho"("în care" în engl. și "în El" în rom.) este tradus "prin relația cu el" (vers.1 la, 12a ). Aceste variații ale lui "în" nu slujesc unui scop util, ci subminează unitatea pasajului și ascund ideea autorului că viața creștină constă într-o legătură supranaturală cu Hristos, prin credință.
Există multe alte pasaje în T.L.N. unde "în" este parafrazat pentru a evita dealtfel sensul clar al textului. Spre exemplu, în Matei 5:19 "în" este tradus "cu privire la" sau "în relație cu" (n.tr. - fac precizarea că din lipsa, deocamdată, a unei copii a completei traduceri a Bibliei de către Martorii lui Iehova în limba română întâmpin o dificultate în a presupune cum ei vor găsi de cuviință să traducă în românește expresii introduse de ei în versiunea engleză a traducerii lor, T.L.N.). Lucrul acesta este făcut pentru a evita învățătura pasajului că unii care vor nesocoti poruncile Legii și îi vor învăța și pe alții să facă așa, vor intra cu toate acestea în "împărăția cerurilor" (Martorii lui Iehova cred că Regatul va fi limitat la cei 144.000 de credincioși, în mod special aleși și sfințiți doar dintre ei!).

Un alt fel de traducere greșită privește cuvântul "a crede". Una dintre cele mai supărătoare învățături ale Creștinismului evanghelic Martorilor lui Iehova (supărătoare, și pentru mulți alții! - n.tr.) este că Dumnezeu socotește pe păcătos ca fiind neprihănit pe baza unui simplu act de credință sau încredere în Hristos. Bineînțeles, atunci când "credința" sau "încredințarea" este redusă doar la o acceptare mintală a unei doctrine, în mod cuvenit aceasta este respinsă. Însă, justificarea/îndreptățirea biblică este bazată pe credința în Hristos și nu pe credința într-o doctrină. Cu toate acestea chiar atunci când această învățătură este definită în mod adecvat ea este inacceptabilă Martorilor lui Iehova, după cum este evidențiat de către încercarea lor de a ascunde în Traducerea Lumii Noi (N.W.T.) acest adevăr.
Foarte notabilă în această privință este traducerea cuvântului grecesc "a crede" (pisteuo) sub forma de, "a exercita credință" în loc de "a crede". Așa cum și alții au observat, "a exercita credință" sugerează mai mult decât numai a crede. Expresia sugerează a face fapte pe baza crezului cuiva. Aproape întotdeauna T.L.N. traduce, "a exercita credință" atunci când versetul privește îndreptățirea și iertarea fără plată a lui Dumnezeu a acelora care cred în Hristos (ex. Ioan 1:12; 3:16-18; însă observați și vers.15; Rom.4:3; Gal.3:22).
S-a observat mai devreme ca în 1 Corinteni 14:12-16 expresia "dar al" este adăugată în paranteze de cinci ori, schimbând "spirit" în "[ dar al ] spiritului". În alte locuri T.L.N. parafrazează frecvent simplul cuvânt "spirit" îndeosebi când el se referă la aspectul imaterial al naturii umane pentru a evita învățătura bibică clară că un asemenea spirit are o realitate distinctă și existență aparte de cea a trupului. Spre exemplu, în Evrei 12:9, "Tatăl duhurilor" ("spiritelor"- ar spune Martorii!), devine "Tatăl vieții noastre spirituale". În Galateni 6:18, "duhul vostru" este parafrazat, "spiritul pe care VOI îl arătați"!!!
Reformulări asemănătoare sunt introduse în pasaje unde traducerea simplă a lui "duh/spirit" sau "Duh" poate indica că Duhul lui Dumnezeu este o persoană, contrar doctrinei Martorilor care afirmă că "spiritul sfânt" este "forța activă" a lui Dumnezeu. Astfel descrierea lui Iuda a unor anumiți oameni "care n-au Duhul" devine, "oameni care n-au spiritualitate" (Iuda 19).
Un exemplu și mai limpede se găsește 1 Ioan 4:1-6. Ioan tocmai a afirmat că noi știm că uniunea noastră cu Dumnezeu este sigură "prin (în engleză chiar, "datorită spiritului", n.tr.) spiritul pe care ni l-a dat" (1 Ioan 3:24). Următoarea propoziție (1 Ioan 4:1) din T.L.N. spune: "Prea iubiților, nu credeți fiecare expresie/exprimare inspirată, ci testați afirmațiile/expresiile inspirate pentru a vedea dacă sunt originare de la Dumnezeu..." (4:1a; cu sublinierile proprii). Nimeni nu ar bănui vreodată că această redare "expresie/exprimare inspirată" traduce același cuvânt grecesc ("pneuma"), care acum este tradus "spirit" în 3:24 (vezi, de asemenea, 4:2, 3, 6). Ideea lui Ioan este că, deși prezența Duhului Sfânt în noi ne oferă asigurarea iubirii lui Dumnezeu, nu se presupune să credem fiecare "spirit" care pretinde să fie de la Dumnezeu ci să testăm spiritele prin învățăturile pe care profeții trimiși de acestea, le adoptă fiindcă "în lume au ieșit mulți prooroci mincinoși" (4:1b). T.L.N. ascunde această afirmație a Cuvântului lui Dumnezeu pentru a evita ideea că prin "Spiritul" Său se vorbește mai degrabă de o persoana decât de o forță (tot așa cum "spiritele" demonice sunt ființe/entități personale și nu forțe impersonale, întocmai cum și Martorii lui Iehova recunosc).
Aceeași părtinire doctrinară este văzută și în 1 Tim. 4:1 unde T.L.N. spune: "Dar, exprimarea/rostirea inspirată spune..." Un direct, "Duhul spune", ar indica prea evident personalitatea "duhului".

În cele din urmă, modul în care T.L.N. deformează într-un mod foarte sistematic învățăturile Scripturii constă în manipularea de către această traducere a numelor și a titlurilor folosite pentru Dumnezeu. Două cazuri trebuie avute în vedere aici.
Primul și cel mai evident caz este apariția lui "Iehova" de peste 200 de ori în Noul Testament al T.L.N. acolo unde textul grecesc conține "kurios" ("Domnul"). Mai sunt și alți autori care au dezvăluit erorile de erudiție implicate în această pretinsă traducere a Scripturii*. Nu vom pomeni aici lucrările lor. În schimb doresc să scot în evidență două erori care deformează învățătura Noului Testament.
Noul Testament urmează practica Septuagintei (traducerea în grecește a Vechiului Testament, utilizată de iudeii vorbitori de limbă greacă, din primul secol), în redarea numelui divin "Yahweh" (sau, "Iehova") sub forma cuvântului "Domnul"(și câteodată, "Dumnezeu"). Făcând aceasta, Noul Testament precizează că folosirea lui "Iehova" nu este necesară pentru creștini, fapt contrar pretențiilor Martorilor lui Iehova care susțin că numele "Iehova" a fost eliminat din textul original de niște cărturari evrei superstițioși.
Însă autorii T.L.N. au recurs la această practică de substituire/înlocuire a lui "Domnul" cu "Iehova", care adesea ascunde sensul unor pasaje referitoare la Domnul Isus Hristos. Un bun exemplu al acestei nelegitime substituiri este Romani 10:9-13, unde Hristos este numit "Domnul" (deci, "kurios") de trei ori, concluzionând cu versetul 13 (care este un citat din Septuaginta), unde "Domnul" este impropriu înlocuit cu Iehova. Prin a reda în versetul 13 "kurios" ca "Iehova ", însă "Domnul" în versetele 9 și 12, Traducerea Lumii Noi a Turnului de Veghere a ascuns faptul că în acest pasaj Isus este identificat ca fiind Iehova prin atribuirea Lui a titlului "Domnul"!
A doua eroare prin care Traducerea Lumii Noi a abuzat în mod sistematic titlurile sau numele divine constă în manipularea textelor în care Isus este numit "Dumnezeu". Există nouă texte unde se fac afirmații directe ale faptului că Isus este Dumnezeu (Isaia 9:6; Ioan 1:1,18; 20:28; Rom.9:5; Tit 2:13; Evrei 1:8; 2 Petru 1:1; 1 Ioan 5:20; și Fapte 20:28)*. Dintre acestea, patru sunt traduse de T.L.N. astfel încât Isus nu mai este deloc numit Dumnezeu (vezi, redările T.L.N. din Rom.9:5; Tit 2:13; Evrei 1:8; 2 Petru 1:1 ). Două sunt redate astfel încât El devine "un dumnezeu" sau "dumnezeu" ( Ioan 1:1,18). Cele trei texte rămase (Isaia 9:6; Ioan 20:28; 1 Ioan 5:20) sunt în așa fel interpretate încât Isus nu mai este deloc numit Dumnezeu, sau este numit Dumnezeu într-un sens mai restrâns care să permită interpretarea de către Martori a calității lui Isus de "dumnezeu", dar nu "dumnezeu" atotputernic ci "un dumnezeu mai mic", interpretare în mod justificat contestată de teologii ortodocși. Pe scurt, ori de câte ori a fost cu putință, Traducerea Lumii Noi a tradus texte care la citirea lor firească îl numesc în mod limpede pe Isus Dumnezeu, cu redări care să nu mai permită deloc aceasta identificare.

În aceste material s-au prezentat doar câteva exemple ale Traducerii Lumii Noi ("New World Translation") a Turnului de Veghere al Martorilor lui Iehova, exemple de traduceri deformate motivate din punct de vedere doctrinar să fie așa. Am văzut cuvinte adăugate, cuvinte scoase și cuvinte și expresii parafrazate impropriu cu scopul transformării Bibliei într-o doctrină tipică Martorilor lui Iehova. Am văzut că aceste traduceri greșite sprijină în mod corespunzător înțelegerea specifică de către Martorii lui Iehova a numelui "Iehova", sau negarea lor a dumnezeirii lui Hristos, a personalității Duhului Sfânt, a separării spiritului omului de trup, a vieții spirituale a creștinilor după moartea trupului, a controlului absolut al lui Dumnezeu asupra lumii, a unității poporului lui Dumnezeu și a justificării prin credință. Toate acestea nu se pot numi nevinovate traduceri părtinitoare care doar ilustrează influența teologică a traducătorilor. Pe deasupra, aceste "retraduceri" nu privesc niște doctrine periferice, neesențiale ale credinței creștine ci chiar crezurile fundamentale care separă Creștinismul de orice religie a lumii, îi dă puterea mântuitoare și îi arată pecetea divină asupra învățăturilor lui. Dacă ar fi fost să ne lărgim studiul nostru am fi descoperit că fiecare particularitate a credinței Martorilor lui Iehova a fost în mod strategic insinuată în textul Traducerii Lumii Noi într-un fel în care celor care nu sunt Martori le demonstrează clar, părtinirea doctrinară de care "lucrarea" dă dovadă.
O posibilă critică a acestei analize ar fi faptul că nu ia în considerare argumentele pe care Martorii lui Iehova le-ar avansa în apărarea vederilor lor controversate afișate în T.L.N.. Ca răspuns, trebuie să scot în evidență că a te adresa unor asemenea argumente înseamnă neîndoielnic limitarea exemplelor de traduceri greșite doar la câteva. Însă, în experiența mea, cât și a altora, nici un Martor al lui Iehova nu va recunoaște că există măcar o singură redare, în această T.L.N., părtinitoare din punct de vedere doctrinar, a unui verset! Oricum pentru a apăra o asemenea poziție ei trebuie să infirme sub o formă cât de cât satisfăcătoare toate exemplele oferite aici. În orice caz, cu cât se tratează mai în profunzime un text anume (și se face inclusiv evaluarea argumentelor în favoarea lui), cu atât mai multe dovezi se pot strânge care demonstrează că traducerile Martorilor lui Iehova sunt greșite și părtinitoare din punct de vedere doctrinar, iar din punct de vedere lingvistic, nu se pot numi, "traduceri".
Este potrivit să repetăm în acest caz, cumplitul avertisment oferit de Apostolul Ioan la sfârșitul cărții Apocalipsei și la sfârșitul canonului biblic, inconfundabil avertisment oferit oricui se încumetă să falsifice Cuvântul scris al lui Dumnezeu, apelând la metode asemenea celor ce tocmai au fost descrise mai sus:

"Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta"(Apoc.22:18,19).

Dacă nici aceste cuvinte nu pot descuraja pe cineva să "umble" la cuvintele cărții lui Dumnezeu, atunci nimeni nu-l mai poate scăpa de la judecata binemeritată! Totuși noi sperăm ca harul și bunătatea Lui să împiedice pe cei ce perpetuează acest fals spiritual să-și pericliteze destinul etern!

Traducere și adaptare efectuată de, Teodor Macavei, după articolul lui Robert M.Bowman, Jr., publicat în numărul din iarna/primăvara lui 1989 a lui Christian Research Journal, publicație trimestrială a celebrului CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE, din Rancho Santa Margarita, California.

SURSELE FOLOSITE SAU INDICATE:
În ordine...

* "The New World Translation of the Christian Greek Scriptures" a fost publicată prima oară în 1950, urmată de apariția completă a Bibliei în 1961. Toate citatele din N.W.T. sunt preluate din The New World Translation of Holy Scriptures: with References (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1984), redate ca N.W.T. (sau, T.L.N.) (1984).

* "Watchtower Authority and the Bible", CHRISTIAN RESEARCH JOURNAL 11 (Toamna lui 1988): pag.19-21.

* "By Way of Explanation"din The Kingdom Interliniar Translation of the Greek Scriptures, ediția revizuită (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1985), pag.5.

* Idem.

* Vezi, N.W.T. (1984), pag.7.

* Vezi, Robert H.Countess, "The Jehovah's Witnesses' New Testament: A Critical Analysis of The New World Translation of the Christian Greek Scriptures"(Phillipsburg, N): Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1982), pag.19-40, și în special, Dough Mason, "JEHOVAH in the Jehovah's Witnesses' New World Translation"(n.p.: Dough Mason, 1987; carte disponibilă de la Bethel Ministries, P.O.Box 258, Manhattan Beach, CA 92667).

* Cu privire la Ioan 1:1 și 20:28, vedeți cartea mea "Jehovah's Witnesses, Jesus Christ, and the Gospel of John"(Grand Rapids: Baker Book House, 1989). Cu privire la Romani 9:5, vedeți cartea lui Bruce Metzger, "The Punctuation of Romans 9:5"din, "Christ and Spirit in the New Testament: In Honour of Charles Francis Digby Moule", ed.Barnabas Lindars and Stephen S.Smalley (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1973), pag.95-112.

O MENȚIUNE DIN PARTEA TRADUCĂTORULUI
Am fost motivat în traducerea și adaptarea acestei scurte analize a pretinsei "Traduceri a Lumii Noi", de faptul că în confuzia religioasă ce există în țara noastră, nu mai avem nevoie de încă o lucrare religioasă ce o poate spori. Potențialul dăunător al acesteia este cu atât mai mare cu cât această "traducere" privește însăși Cuvântul lui Dumnezeu. Deși recunosc că majoritatea Martorilor lui Iehova sunt caracterizați de sinceritate în apartenența lor la organizația elitistă a Turnului de Veghere care se consideră unic canal de revelație al lui Dumnezeu pentru această lume (pretenție pe care o mai întâlnim și la alte mișcări cultice), aceștia trebuie confruntați pentru susținerea și răspândirea unei grave caricaturi în limba română a Cuvântului lui Dumnezeu. Deși autorul cât și traducătorul acestui material, sunt neputincioși în a face să se oprească publicarea în întregime în limba română a acestei traduceri, ceea ce totuși se poate face de către toți creștinii responsabili este refuzarea și demascarea unei atât de brutale pervertiri a Bibliei. Nu este nevoie de această traducere în literatura creștină românească și nu o putem accepta ca fiind creștină, pentru că nu este! În plus, trebuie spus că atât pe baza Bibliei Ortodoxe cât și pe baza așa-numitei "Biblii Protestante"(care de fapt este traducerea preotului ortodox, Dumitru Cornilescu), se poate pune temelia creștine autentice a apostolilor: Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care este Dumnezeu împreună cu Dumnezeu Tatăl, care a murit în trup, a înviat în trup și s-a înălțat în trup, și în numele căruia Tatăl a trimis Duhul Sfânt care și El este Dumnezeu împreună cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, fără ca aceștia să fie trei dumnezei, ci Unul singur. De neînțelegerea dintre protestanți și ortodocși, profită o grupare complet străină credinței creștine istorice: Martorii lui Iehova. Profitul pe care aceștia îl dobândesc constă în suflete cărora nu le-a fost prezentată calea scripturală a Creștinismului: Ioan 14:6 "Isus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine". Acestora le va fi prezentată o altă "cale", aceea a unui "Isus", care nu este Hristosul Scripturilor, ci "Hristosul" Turnului de Veghere și al fondatorului său, Charles Taze Russell, care este un înger (?!), arhanghelul Mihail!! În virtutea unui astfel de crez și pentru ca el să aibă greutate, Martorii au pus la cale acest complot împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, care nu se poate numi "traducere" în adevăratul sens al cuvântului, ci o înveșmântare a unei mai vechi erezii, în haine noi: este vorba de doctrina lui Arius din Alexandria care doar la câteva secole după Hristos, a dedus că Isus a avut un început și a fost creat. Menționând că această erezie a fost de timpuriu infirmată de Atanasie, lucrul acesta nu l-a oprit pe Russell să preia erezia și să-i dea o nouă formă, organizând-o la nivel mondial. Pentru că trăim în vremurile în care fărădelegea se înmulțește (Mat.24:12), observăm că organizația Turnului de Veghere a răspândit rodul eforturilor Martorilor de polemizare a Trinității, a Dumnezeirii lui Hristos, a pedepsei veșnice sau a imortalității sufletului, sub forma pretinsei "Traducerii a Lumii Noi", publicată deja în limbile daneză, engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, olandeză, portugheză, și spaniolă (informația provine dintr-o publicație proprie, "Turnul de Veghere" din 1 martie 1991). Așa cum ați aflat, citate din T.L.N. sunt deja folosite de Martorii români, iar traducerea completă în românește este încă în curs de apariție, sau deja complet publicată. Sper ca pe baza acestei analize să fiți în stare să discerneți singuri și de asemenea să avertizați pe oricine de acest fals spiritual!

Teodor Macavei


Apologetică