Înapoi
Acasă
Biblia

Bizuirea pe promisiuni cu nădejde și curaj

de Sinclair Ferguson


Una dintre primele posesiuni "creștine" pe care le-am avut vreodată, în afara unei Biblii, a fost o "cutie de promisiuni" - o cutie care conținea sute de promisiuni biblice tipărite pe cartonașe, câte una pentru fiecare zi din an. Nu-mi pot aminti dacă a fost un dar sau o achiziție personală. Probabil că uitarea este un avantaj personal. S-ar putea să-mi fie azi jenă să admit înaintea prietenilor mei că am folosit totuși o cutie de promisiuni. La urma urmei, noi nu scoatem și nu interpretăm textele scripturale în afara contextului lor, nici nu folosim Biblia așa cum cei din antichitate foloseau renumita formă de prezicere virgiliană (prin care se căuta sfaturi sau preziceri ale viitorului prin selectarea la întâmplare a unui pasaj din Eneida lui Virgiliu) - luând la întâmplare un vers din Virgiliu care să-i îndrume pe calea lor zilnică. A trăi în acest mod sugerează abordarea "prăjiturii chinezești de ghicit" la viața creștină. Cutia mea de promisiuni a dispărut. Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt "prăjituri de ghicit" sau "răvașe prezicătoare". Nu le folosim pentru a obține un "fixaj" spiritual pentru ziua respectivă. Progresul serios în viața creștină necesită înțelegerea profundă a mesajului biblic ca întreg, înțeles în contextul acesta și aplicat în mod adecvat la propriul nostru context. La urma urmei noi învățăm să gândim așa cum gândește Dumnezeu - despre El Însuși, despre lume, despre alții, despre noi înșine. Cuvântul lui Dumnezeu nu are drept scop a ne face să ne simțim bine, ci este sabia Duhului; el este într-adevăr mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri.

Toate acestea sunt adevărate. Dar în ziua următoare, când mi-am amintit de cutia mea de promisiuni pierdută demult, m-am aflat punându-mi întrebarea: "Am aruncat și copilul cu apa de baie (m-am detașat de ceva valoros alături de ceva nedorit)?" Am încă o înțelegere solidă a promisiunilor pe care mi le-a dat Domnul și trăiesc pe această bază zi de zi? Ce promisiuni L-am văzut împlinind pentru mine recent? Ce promisiuni aștept să continue în viața mea?

Sunt două locuri în Noul Testament unde trăirea dreaptă este văzută ca și o consecință directă a încrederii în promisiunile lui Dumnezeu. Pavel scrie corintenilor: "Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe . . . să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a duhului . . ." (2Cor. 7:1) "Promisiunile" la care se referă el sunt legământul lui Dumnezeu cu poporul Său că El: 1) va fi cu ei, 2) îi va primi pe cei care "nu se ating de niciun lucru necurat" și 3) va fi un Tată pentru ei (2Cor. 6:16-18). Raționamentul lui Pavel este următorul: dacă aceasta este ceea ce promite Dumnezeu să fie pentru poporul Său ales, haideți să facem orice efort pentru a fi astfel de oameni sfinți. Dacă acestea sunt bogățiile care mă așteaptă pe mine, fie ca eu să umblu pe această cale a sfințeniei care mă duce la ele. Aici sfințenia este un rezultat direct al trăirii în lumina promisiunilor divine. Petru scrie într-o manieră asemănătoare: "[Dumnezeu] ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte" (2Pet. 1:4). Aici sunt avute în vedere promisiunile lui Dumnezeu în general. Care este rodul lor? Din nou este sfințenia sau trăirea dreaptă.

Întrebările pe care o ridică aceasta sunt următoarele: Ce promisiuni ale lui Dumnezeu au fost întipărite permanent în inima mea? Ce aștept cu nădejde să-mi dăruiască Tatăl luminilor, care nu se schimbă ca umbrele trecătoare (Iacov 1:17)? Trăiesc într-adevăr ca și copilul legământului Său având cuvintele "Tată, Tu ai promis" formate pe buzele mele, în timp ce trăiesc în așteptare ca El să-și țină Cuvântul? Cum trebuie să-mi trăiesc viața în lumina promisiunilor lui Dumnezeu?

În primul rând, trebuie să știu care sunt promisiunile lui Dumnezeu. Întrebarea de la studiul biblic zilnic nu era departe de țintă: "Este vreo promisiune aici pentru mine astăzi?" Ne-am dezvățat cu vârsta de "cutia de promisiuni la nivel mental", dar nu ne putem niciodată dezvăța de promisiuni. Scriptura este plină de ele. Este vreo promisiune în pasajul din Scriptură pe care l-am citit astăzi? (Mi-am amintit măcar să citesc un pasaj din Scriptură astăzi?)

În al doilea rând, trebuie să-mi hrănesc mintea cu promisiunile lui Dumnezeu. Ca și copil eram deseori uimit de abilitatea generației bunicilor mei de a suge o bomboană (drops) timp de o jumătate de oră, pe când a mea era spartă în bucăți în câteva minute! Trebuie să învățăm să facem la fel cu promisiunile lui Dumnezeu - metaforic vorbind să le așezăm "sub limba noastră" îngăduindu-le să elibereze binecuvântările lor plăcute de-a lungul întregii zile. Trebuie să medităm la ele dacă dorim ca ele să îndrepte gândirea noastră și să ne umple de nădejdea că Domnul Își va ține Cuvântul Său. Numai atunci vom fi în stare să spunem: "Ce dulci sunt cuvintele Tale (promisiunile Tale) pentru cerul gurii mele! (Ps. 119:103).

În al treilea rând, trebuie să permit promisiunilor lui Dumnezeu să guverneze stilul meu de viață. A promis El că nu mă va părăsi niciodată? Atunci voi avea părtășie cu El regulat ca o expresie a credinței mele că El este aproape. Voi permite cunoștinței prezenței Lui să-mi confere stabilitate în vremuri de criză și presiune. Voi trăi în așa mod încât nu-mi va fi rușine că El este aproape.

Nu este surprinzător că Petru vorbește despre "promisiunile nespus de mari și scumpe." El însuși se ancorase cu fermitate în promisiunea lui Cristos atunci când totul înlăuntrul lui și în jurul lui părea să se prăbușească. Isus a spus: "Simone, M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și, după ce te vei întoarce . . ." (Luca 22:32). Nădejdea lui în promisiunea implicită a lui Cristos privind restaurarea lui a fost "însuși motivul"de care s-a ținut el.
Fie ca promisiunile lui Dumnezeu să vă înnoiască viața în mod asemănător.

Tradus de Lacrisa Novac


Umblarea Creștinului