Înapoi
Acasă
Biblia

Religios ori Mântuit?

Cum ești?


Faptele Apostolilor 4:12.
"În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți."

De-a lungul anului celebrăm multe sărbători religioase. Observăm că omul firesc dorește să fie religios și, din când în când, face multe lucruri crezând că se închină lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că a fi religios nu e același lucru cu a fi mântuit. E foarte posibil să fii religios dar să n-ajungi în ceruri!

Textul nostru ne-nvață că nu este salvare sau mântuire în niciun alt nume decât în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu există niciun alt nume sub ceruri prin care putem fi mântuiți. Ori ești mântuit prin Isus Cristos, ori nu ești mântuit, deci ești pierdut!

Pur și simplu. Fără nicio confuzie, fără nicio contradicție. Sub ceruri putem găsi religie în multe nume, dar mântuire putem găsi numai într-unul singur: acela e Numele lui Isus Cristos.

Nici preoții, nici proorocii, nici supunerea la autopedepse și nici chiar rugăciunile nu te pot mântui, ci numai Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Nici serviciile religioase, nici faptele bune sau dărniciile, nici chiar lacrimile nu au puterea de a produce viața veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1Ioan 5:11, 12 că "Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața."

În general oamenii acceptă să cunoască mai multe lucruri despre viața de creștin, dar refuză să-L accepte în inimă pe Cristos.
Oamenii acceptă să lucreze pentru biserică, dar refuză să se identifice cu păcătosul vinovat care are nevoie de mântuire.
Oamenii acceptă să creadă in principiile morale ale Cuvântului lui Dumnezeu bazate pe cele zece porunci, dar refuză să creadă în lucrarea Fiului lui Dumnezeu care, prin moartea Sa, le-a salvat sufletul. De asemenea, îi vine greu omului să se odihnească în această credință.

RELIGIA este îmbunătățirea naturii omului.
MÂNTUIREA este primirea naturii noi prin acceptarea lui Isus Cristos ca Domn și Mântuitor personal. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan 1:12 că "tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu."

RELIGIA ne îmbracă în haina propriei noastre neprihăniri (dreptăți) dar proorocul Isaia ne spune că neprihănirea noastră este ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu.
MÂNTUIREA ne îmbracă în neprihănirea perfectă a lui Cristos care (doar ea) ne poate face acceptabili în fața lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Tit 3:5 că "El ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt."

RELIGIA este ceea ce face omul pentru Dumnezeu.
MÂNTUIREA este ceea ce face Dumnezeu pentru om.

Isaia 53:6 ne spune că: "Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor."

RELIGIA spune: fac ceva cu mâna mea.
MÂNTUIREA spune: nu pot face nimic de unul singur.

Efeseni 2:8, 9 spune: "Căci prin har ați fost mântuiti, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni."

RELIGIA înseamnă a mă încrede în lucrul făcut de mine.
MÂNTUIREA înseamnă a mă încrede în lucrul făcut de Cristos pentru mine.

Evrei 10:10 afirmă că "prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Cristos, o dată pentru totdeauna."

RELIGIA depinde de purtarea mea.
MÂNTUIREA depinde de credința mea.

Faptele Apostolilor 16:31 spune: "Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta."

RELIGIA spune să ne purtăm cât se poate de bine.
MÂNTUIREA spune că trebuie să acceptăm darul perfect al lui Dumnezeu.

Romani 6:23 spune că "darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Cristos, Domnul nostru."

RELIGIA depinde de suficiența caracterului.
MÂNTUIREA depinde de Jertfa de pe Cruce.

1Corinteni 1:18 spune ca "propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu."

RELIGIA se străduiește să aducă o jertfă.
MÂNTUIREA se încrede in Jertfa adusă.

Ioan 19:30 spune: "Când a luat Isus oțetul, a zis: S-a isprăvit! Apoi Și-a plecat capul și Și-a dat duhul."

RELIGIA se luptă să te facă desăvârșit.
MÂNTUIREA se reazămă pe o răscumpărare desăvârșită.

1Petru 1:18, 19 spune: "Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur și fără prihană."

RELIGIA încearcă să ne aducă din întuneric la lumină.
MÂNTUIREA ne aduce din moarte la viață.

Ioan 5:24 spune că "cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. "

RELIGIA spune că trebuie să fim găsiți în casa lui Dumnezeu.
MÂNTUIREA spune că trebuie "să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință..." Filipeni 3:9

E bine deci să ne amintim textul "În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți." Faptele Apostolilor 4:12

Dragul meu prieten, ești un om religios sau unul mântuit? Dacă ești doar religios, atunci vei pierde raiul și vei petrece eternitatea departe de Dumnezeu și de Fiul Său, într-un loc de chin. Dacă ești mântuit, ai făgăduința (promisiunea) vieții veșnice cu Dumnezeu și Fiul Său.


Mântuire