Înapoi
Acasă
Biblia

Scientologia:

De la ficțiune, la religia erei spațiale


Unul dintre produsele cele mai stranii și controversate ale pieței religioase a zilelor noastre este Biserica Scientologiei. Biserica a fost întemeiată prin anii '50 de către Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986), în California. Ea este rodul mai timpuriei sale teorii nereligioase a "Dianeticii".

În zilele noastre Scientologia pretinde că posedă peste 700 de centre în 65 de țări și că este una dintre cele mai prospere religii noi. Celebrități ca Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alley și Sonny Bono (sau cunoscutul jazzman, Chick Corea, așa cum ne indică Time din 6 iunie 1991, care ne-a vizitat țara în decembrie 1997; n.tr.), sunt doar câțiva dintre "credincioșii" din Hollywood care o susțin în mod activ (din acest motiv organizația a mai fost numită, "Biserica Celebrităților" - n.tr.). Totuși această religie nouă își are criticii ei, așa cum ne demonstrează numere recente și încă în circulație ale publicației Reader's Digest (din mai 1980, și septembrie 1981) și ale revistei Time (din 6 mai, 1991 - număr aflat în posesia traducătorului!).

FILOZOFIA SCIENTOLOGIEI
Crezurile de bază ale Scientologiei sunt rezultatul unui amestec omogen dintre filozofia orientală și cercetările personale ale lui Hubbard făcute într-o varietate de discipline, cât și ale "datelor" dezvăluite în urma "audierilor" (semnificația acestor termeni vă va fi dezvăluită pe parcursul materialului. Aceștia sunt specifici Scientologiei - n.tr.). "Audierea" (engl."auditing") reprezintă metoda de "consiliere" scientologică care constă în examinarea profundă a vieții prezente, sau a "vieților anterioare", a celui ce este numit "necurat" (engl. "preclear" - "înainte de curățire"), sau novice. Într-una din numeroasele lui definiții, Hubbard a descris Scientologia ca fiind, "continuarea vestică și anglicizată a numeroase forme străvechi de înțelepciune". Printre acestea se includ, scrierile Veda (literatura sacră a hindușilor - n.tr.), Taoismul, Budismul, Iudaismul, Gnosticismul și înțelepciunea civilizației grecești timpurii, învățăturile lui Isus, Nietzsche și Freud. Conform spuselor lui Hubbard, "Scientologia a atins țelul religiei din toată istoria scrisă a Omului, eliberarea sufletului prin intermediul înțelepciunii".
Scientologia împarte mintea omului în două compartimente - cel analitic și cel reactiv - care sunt aproximativ paralele cu conștientul și inconștientul omului, numit și irațional. Experiențele extrem de șocante, durerea, sau pierderea cunoștiinței duc la producerea "engramelor", a impresiilor senzoriale, care sunt înregistrate în compartimentul reactiv al minții. Aceste imagini mintale, sunt la rândul lor cauza numeroaselor noastre probleme emoționale sau chiar fizice, ale prezentului. De acestea se poate scăpa doar prin Scientologie.
Deși aceste imagini de memorie sunt reținute perfect, ele sunt inactive în creier până ce evenimente similare le restimulează, le readuc la viață. Când sunt trezite, acestea cauzează un comportament reflexiv și condiționat ce este dăunător dispoziției unei persoane. Astfel, atunci când creierul vede o situație asemănătoare unei experiențe amenințătoare a trecutului, și chiar dacă aceasta nu constituie acum o amenințare asupra vieții, el îi răspunde ca atare, producând un comportament impropriu și defensiv. De exemplu, dacă un băiat cade dintr-un copac tocmai când pe stradă trece o mașină roșie și își pierde cunoștința, mai târziu, ca adult, mașinile roșii (sau chiar alte lucruri de aceeași culoare) îi pot retrezi episodul nefericit în mai multe feluri și să-l împingă la reacții iraționale. De aceea, acest om s-ar putea să refuze să se urce într-o mașină roșie, poate chiar să se simtă bolnav sau să aibe amețeli, când este pus în fața situației.
Din acest punct de vedere, cu toții suntem mai mult sau mai puțin niște ființe condiționate - adevărate "mașini" care răspund pur și simplu la manipulatorul lor (care se spune că este compartimentul reactiv al minții). Scientologia susține că această restimulare sau trezire, este automată. Cu alte cuvinte, noi nu suntem ființe libere: suntem sclavii unei minți (reactive) "aberante/deviate". De aceea, Scientologia afirmă că prin Dianetică și/sau prin terapie scientologică putem ajunge direct la "engramele" noastre și să le "ștergem", devenind astfel "curați" ("clear"), sau altfel spus, stăpâni pe comportamentul nostru ("la cauză"), în loc de a depinde de o minte reactivă bolnavă ("în efect").
Din nefericire Scientologia ne informează că din cauza reîncarnării, cu toții am acumulat "engrame" timp de miliarde și miliarde de ani. Astfel, pentru a rezolva "engramele" ascunse, inițiatul nu doar că trebuie să fie azvârlit mintal, înapoi în timp pentru a reexperimenta efectele dăunătoare ale acestei vieți, dar și pe cele ale nenumăratelor vieți anterioare.
Conform Scientologiei, fiecare om este de fapt un "tetan", un spirit nemuritor care a fost atât de afectat de aceste engrame încât a uitat că este nemuritor și că este un tetan. Tetanii, se spune, posedă controlul absolut asupra trupurilor lor, dar din nefericire, ei cred că sunt doar trup (o soartă urâtă) și de aceea sunt limitați de universul TESM-ului (adică, de Timp, Energie, Spațiu și Materie). De fiecare dată când moare un trup, tetanul trebuie să intre într-un alt trup, aducând însă cu el toate engramele acumulate de-a lungul a mai multe miliarde și miliarde de ani. Tetanii, nu mai sunt astfel liberi, ci sunt înrobiți de universul material. Aici intervine Scientologia, afirmând că ea poate să-l elibereze pe tetan.

PRESUPUNERI TEOLOGICE ALE SCIENTOLOGIEI
În lumina pretențiilor religioase ale Scientologiei, voi descrie care sunt presupunerile teologice ale bisericii cu privire la șase categorii fundamentale: la Dumnezeu, om, creație, mântuire, moarte și supranatural.

Dumnezeu
În Biserica Scientologiei conceptul de Dumnezeu pare să aibe o formă panenteistă (care înseamnă a crede că toate entitățile fizice sunt conținute în Dumnezeu, dar nu sunt identice cu El), cu toate că se poate presupune și existența unei forme monoteiste. Ceea ce biserica numește "Ființă Supremă", este în mod intenționat lăsat nedefinit și chiar neglijat în teoria sau practica Scientologiei. Dumnezeu este uneori numit sau se sugerează a fi "Natura", "Infinitul", "Cea de-a Opta Dinamică", "toată (viața) Teta", și așa mai departe. De regulă, scientologul individual este liber să-l interpreteze pe Dumnezeu sub orice formă dorește.

Omul
Scientologia susține că în adevărata lui natură omul nu este trupul și eu-l limitat și jalnic care în mod greșit își închipuie că este. El este un tetan a cărui natură fundamentală este în esență bună și divină. Nu este decăzut moral, ci mai degrabă este ignorant de propria lui perfecțiune. Singura lui "cădere" s-a făcut în materie și nu în păcat. Cum a venit această "cădere"?
Se pare că în urmă cu trilioane de ani tetanii au devenit atât de plictisiți încât au dat naștere la (au emanat) universuri mintale în care să se joace și să se amuze. Însă, în scurt timp au devenit atât de absorbiți de creația lor și au fost atât de condiționați de manifestările proceselor lor de gândire încât și-au pierdut conștiența adevăratei lor identități și a naturii lor spirituale.
Aceștia au devenit hipnotizați de TESM (vă amintiți, sistemul actual de timp, energie, spațiu și materie? n.tr.) și capturați de el. În compunerea problemei s-a mai adăugat și nesfârșita acumulare de engrame de-a lungul a trilioanelor de ani de existență. Rezultatul final a fost o creatură cu adevărat jalnică - o ființă înrobită din punct de vedere material ce există asemenea unei mașinării stimulate de reflexe. Astăzi, tot ce-a mai rămas din glorioasele ființe spirituale, este doar sclavia față de o minte reactivă și robia în universul TESM. Astfel, conceptul privitor la om al Scientologiei, este descris în lucrarea, Scientologia: O religie mondială se naște în era spațială, după cum urmează:

"Persoana", este după Scientologie (și se descoperă că este), un Tetan (ființă spirituală) având un potențial creator infinit care acționează în universul fizic însă fără a face parte din el...
"Eternul Eu Indestructibil" (supranumit, "Atman") al Upanishad-elor hinduse a prevăzut de mai demult conceptul scientologic al "tetanului"...
Tetanul este de asemenea considerat a fi sursa înnăscută a propriului său univers imaginar care se suprapune într-o mare comunitate de suflete, universului creat al celorlalți tetani. În acest fel este formată lumea simțurilor, față de care, asemenea personajului hindus "Lila" sau "Jocului Divin", fiecare tetan joacă Jocul Vieții, în comun cu partenerii lui spirituali...
Ca și Ființă...când el descinde în Materialitate, manifestările vieții sale devin tot mai greoaie și încurcate, iar cunoașterea de către el a realității, se deteriorează.

Creația
Universul nu a fost creat ex nihilo (latină, "din nimic"), de către o singură ființă supremă, având astfel o existență separată proprie. În schimb, universul scientologic constă într-o emanație mintală subiectivă, sau "proiecție" a tetanilor, acesta având doar o aparentă realitate și nu una reală. Astfel, tot universul fizic este un Joc, un produs al ingeniozității unui tetan (cu scopul de a scăpa de plictiseală -!? ), care se pare că se trage de la preistoricul consens original al tetanilor de "crea".
Ca și produs al minților tetanilor, universul poate suferi nenumărate manipulări din partea unui tetan conștient sau iluminat spiritual. De aceea, scientologii consideră puterile ocultice demonstrate în practica bisericii lor ca fiind confirmarea acestei doctrine. Dar pentru un tetan extrem de ignorant (în principiu, aceștia fiind toți ne-scientologii), universul este o cursă amăgitoare și fatală. Tetanii ignoranți sunt limitați de engramele lor și ca prin urmare cred că sunt doar niște trupuri fizice. Ca și rezultat al unei astfel de impresii, ei sunt ființe slabe, înrobite unui univers material care inhibează realizarea de sine a adevăratei lor naturi de spirit nemuritor. În concluzie, creația materială așa cum o cunoaștem noi nu este doar o iluzie dar și un rău absolut - ea fiind puternica barieră distructivă pe care cineva trebuie să o biruiască pentru a avansa spiritual.

Mântuirea
Această jalnică sclavie a tetanului față de universul, timp, energie, spațiu, materie, a continuat timp de milenii până ce L.Ron Hubbard a descoperit natura secretă a umanității și a avansat soluția pentru starea mizeră a tetanului, punând la punct un plan universal de mântuire. Prin "audierea" scientologică, engramele pot fi neutralizate iar tetanul poate treptat să devină conștient de sine sau "iluminat". Folosind tehnici diverse s-a dezvoltat o metodologie practică pentru a-l putea face în stare pe inițiat să-și recunoască existența lui spirituală, să se despartă de trupul TESM și să înceapă să-și exercite controlul mintal asupra universului TESM. Cu alte cuvinte, inițiatul poate în cele din urmă să ajungă la starea de "curat" și după aceea, progresând prin numeroasele niveluri ale "Tetanului Operațional" ("Operating Thetan"- "OT"), să dobândească treptat realizarea sinelui. Un "Tetan Operațional" este acela care este din ce în ce mai conștient de adevăratele sale puteri de tetan și să acționeze conform lor.

Moartea
În concepția Scientologiei moartea este uneori o binecuvântare, fiindcă ea poate permite eliberarea sufletului din temnița trupului (adică, evoluția tetanului, a sufletului, la o stare superioară de conștiență). Cu toate acestea, dintr-un alt punct de vedere, moartea este considerată un eveniment atât de banal (unul prin care fiecare persoană a trecut de miliarde și miliarde de ori), încât este un incident, aproape irelevant și neobservabil în planul general.

Ocultul
Implicarea puterilor spirituale și a experiențelor "afară-din-trup" (ca și mijloc în folosul tetanului pentru a-și re-descoperi adevăratele lui puteri) este semnificativă pentru acceptarea de către biserică a tărâmului ocultic. Pe deasupra, propriul fiu al lui Hubbard merge până acolo încât să afirme că, "magia neagră constituie miezul Scientologiei". De asemenea, se spune că însuși Hubbard a mărturisit că o entitate spirituală l-a călăuzit toată viața lui, iar un număr de cercetători științifici au confirmat natura ocultă a Scientologiei.

O CRITICĂ ADUSĂ SCIENTOLOGIEI
În ciuda încercărilor reușite ale Bisericii Scientologiei de a inhiba criticismul îndreptat împotriva ei, există totuși o cantitate apreciabilă de literatură disponibilă celui ce vrea să o cerceteze (din păcate, majoritatea doar în limba engleză - n.tr.). Deosebit de ajutătoare sunt, (1) investigațiile și rapoartele guvernamentale, (2) transcrierile a numeroase decizii judecătorești (unde Scientologia a apărut fie ca acuzator, fie ca pârât), (3) analizele științifice ale unor domenii înrudite cu teoriile Scientologiei (cum ar fi, filozofia, medicina, psihologia, sociologia, teologia, sau etica), (4) analizele presei și investigațiile făcute de ea, din mass-media, (5) cât și literatura publicată de actuali sau foști membrii ai grupării.
Scientologia și/sau Dianetica nu este lipsită de afirmații care să nu se poată verifica, deși biserica susține că Hubbard nu a avut timp să le ia apărarea. Cu toate acestea Hubbard a crezut, printre multe alte lucruri că, filozofia și metodologia lui este superioară în primul rând, în expertiza sănătății mintale, că (Dianetica) poate avea un succes total, ducând și la ridicarea coeficientului personal de inteligență, că ea poate rezolva problemele majore ale umanității, și că aceasta este o știință rațională și demonstrată (cu excepția cazului în care insistă asupra studiului spiritului). Însă, înainte ca Dianetica să fi evoluat în Scientologie ea a fost examinată și criticată de o varietate de cercetători și infirmată în clauzele ei esențiale.
În realitate nici una din pretențiile Scientologiei nu a fost confirmată. Spre exemplu, una dintre personalitățile legale cele mai cunoscute ale secolului nostru este Lordul Cancelar Hailsham, educat la Oxford. Acesta a deținut de două ori cea mai înaltă poziție accesibilă juriștilor englezi, și anume aceea de Lord Cancelar, cât și de Ministru al Educației și Ministru al Științei și Tehnologiei. El afirmă că: "Nu găsesc conceptele filozofice (ale Scientologiei) potrivite pentru a-i sprijini teoriile...baza reală pe care au pretins că au obținut rezultate bune în tratamentul indivizilor, nu mi se pare să fie pe deplin dovedită".
În privința pretențiilor ei asupra sănătății mintale, aplicarea tehnicilor scientologice a dus mai degrabă la tulburarea unor persoane. Aceste probleme se pot naște din activitatea ocultică, din procesele scientologice și inexperiența "auditorilor". Ele includ halucinațiile și comportamentul irațional, o dezorientare cronică, senzații corporale stranii, boli mintale și fizice, inconștiență și sinucidere. (așa cum dezvăluie notițele de la urmă, aceste hazarde mai sus menționate au fost recunoscute și de Hubbard, deși el a susținut că acestea s-au manifestat doar în cazul aplicării greșite a "tehnologiei" scientologice.)
De asemenea, Hubbard mai pretinde că Scientologia este o știință dovedită care este rațională și care folosește principii științifice. Cu toate acestea, metodele lui Hubbard contrazic această afirmație și dezvăluie că din punct de vedere științific metodologia cercetărilor sale este dubioasă și lipsită de încredere. Chiar și afirmațiile fiului său ne confirmă această convingere atunci când privitor la bestseller-ul de milioane de dolari, al tatălui său, "Dianetica: Știința Modernă a Sănătății Mintale", el spune că,

"nu a făcut nici un fel de cercetare...iar ceea ce a făcut în realitate a fost să strângă bucăți și frânturi de la alți oameni, pe care le-a pus într-un mixer unde le-a amestecat și de unde a scos Dianetica! Toate experiențele din carte - cam 200 de "experiențe reale din viață" - sunt toate rezultatul preocupării sale obsesive cu avorturile și stările de inconștiență...De fapt, marea majoritate a acestor întâmplări au fost inventate de el. Restul reies din viața lui secretă, în care a fost profund implicat în ocultism și magie neagră. Aceea implicare o are de la vârsta de 16 ani".

Pe deasupra, alți cercetători care au examinat singurul presupus instrument "științific" al Scientologiei ce este capabil să producă "date", au concluzionat că este inutil și că nu are nici un fel de calități deosebite.
Acest instrument este "E-meter"-ul, un dispozitiv electric care este folosit la localizarea engramelor. "E-meter"-ul măsoară cu acuratețe variațiile de rezistivitate electrică ale corpului omenesc, asemenea galvanometrului. (Conform descrierii articolului critic din revista Time din 6 Mai 1991, "E-meter"-ul este un detector de minciuni, mai simplificat, făcut să măsoare schimbările de electricitate de la nivelul pielii, în timp ce "pacienții" sunt supuși unui interogatoriu asupra unor subiecte intime ale vieților lor - n.tr.). Însă, "nici una din teoriile asociate acestui aparat, sau din pretențiile cu privire la el (Hubbard a susținut că ședințele de consiliere în jurul "E-metrului", pot șterge engramele, pot vindeca orbirea, și pot chiar spori inteligența și aspectului unui om - Time, 6 mai 1997), nu sunt justificate. Ele sunt contrare unor dovezi experte..."

MORALA SCIENTOLOGICĂ
Scientologia menține o puternică poziție publică cu privire la chestiunile de etică: "Practicarea Scientologiei duce la un nivel superior de etică (morală) și integritate..." "Milioane de oameni cred deja că morala Scientologiei, conține mai multă greutate și onestitate decât legile tradiționale și confuze ale neamurilor". "Membrii internaționali ai Scientologiei - sunt legătura d-voastră cu niște oameni onești și morali".
Din nefericire, scientologii nu reușesc întotdeauna să trăiască potrivit propriilor lor mărturisiri etice, în parte fiindcă etica lor pare valabilă doar pentru aceia pe care îi consideră vrednici de ea. De exemplu, criticii bisericii, pot fi tratați ca și dușmani.
Ar trebui de asemenea observat că Scientologia posedă propria ei definiție unică de termeni. Astfel, cuvintele folosite în citatele de mai sus, cum ar fi "etica", "morala", poartă nu doar semnificațiile binecunoscute ci și cele ale Scientologiei.

ADEVĂRUL ESTE MAI CIUDAT DECÂT FICȚIUNEA
Această afirmație ne amintește de o problemă asociată Scientologiei: utilizarea subiectivă de termeni pentru ca informațiile obținute să fie manipulate în vederea obținerii închipuitelor descoperiri și adevăruri ale Scientologiei. Poate domeniul cel mai prolific cu care să începem este să observăm priceperea lui Hubbard ca și scriitor (autor) de literatură științifico-fantastică. De fapt, multe din temele care se găsesc în Scientologie, se regăsesc și în lucrările lui s.f ("se-fe" - science fiction, sau literatură științifico-fantastică; n.tr.).
Pentru Hubbard, "viața este un joc", și asta este cam singurul lucru care-i dă vreo semnificație reală. Variatele fapte de vitejie ale tetanilor din miliardele de ani trecuți, constituie lila lor (sau, sportul lor) - jocurile pe care ei le joacă pentru a evita plictiseala eternității. Desigur că mulți critici ar spune că aventurile tetanilor așa cum sunt descrise în, "O istorie a Omului" și "Ai mai trăit această viață înainte?", ar trebui cotate printre operele sale științifico-fantastice. Iată din ultima sa lucrare, o pretinsă întâmplare dintr-o "viață anterioară" pe care un auditor al Scientologiei l-a descoperit cu "E-metrul" la un "pacient" supus examinării:

"Necuratul (deci, e vorba de "pacient" - "preclear" , în engleză; n.tr.) s-a aflat pe Marte fără un trup, în urmă cu 469.476.600 de ani, unde a distrus un pod și mai multe clădiri. Oamenii au fost chemați la templu, de o alarmă. Necuratul (încă odată, inițiatul în Scientologie - n.tr.), s-a dus acolo și a rupt ultima bancă și a dărâmat turnul templului. S-a refugiat în oraș unde a văzut o păpușă într-o vitrină în care a fost întrupat cu forța, încercând să-i miște membrele. Oamenii au pus mâna pe ea (l-au prins), au bătut-o și au aruncat-o pe fereastră (o cădere de 10 metri). Păpușa a fost dusă la templu, unde un episcop a executat-o cu pistolul lui în timp ce congregația cânta "Dumnezeu este dragoste". Când oamenii au plecat, păpușa care și-a pierdut controlul, s-a târât afară unde a fost călcată de o mașină mare și de un cilindru compresor. Atunci a fost readusă înaintea Episcopului, care a dat ordin să fie urcată împreună cu alții într-un camion, și dusă la săpat de tranșee sau șanțuri, pe o perioadă de 2.000 de ani. (Întreaga întâmplare a durat cam 2.000.000 de ani.)
După aceea, a fost luat iar trupul i-a fost înlăturat, necuratului (PC -ului, deci "preclear"-ului; n.tr) fiindu-i promis un corp de robot. Tetanul a ajuns într-o stație de implantare unde a fost pus într-un cub de gheață și transportat de o farfurie zburătoare și lăsat pe planeta ZX 432."

Hubbard însuși mărturisește că adevărul este atât de ciudat și de straniu, încât nimeni nu poate, cu adevărat, distinge între science fiction și realitatea științifică (o revelație pe care, de asemenea, a găsit-o folositoare în respingerea și manipularea "iluziilor" cunoașterii convenționale). De exemplu, Hubbard a observat spunând că, "una dintre cele mai asemănătoare descrieri ale unui tetan este Alice în Țara Minunilor...Acolo, el poate născoci, (inventa) iepuri albi și omide, eventual pe Urâcioși. (Tetanul) s-ar simți în elementul lui". Atunci, "când privești la localizarea omului în Universul TESM, la ce a fost sau nu a fost în tot timpul, este pur și simplu incredibil...este atât de fantastic încât nu se poate descrie în cuvinte, și bineînțeles, dacă s-ar face nimeni nu ar crede-o."
Dacă ne amintim de învățătura lui Hubbard privitoare la creația materială observăm că el o consideră o iluzie: "Universul TESM poate fi ușor dovedit ca fiind o iluzie..." Nu se pune problema că universul nu există, ci mai degrabă, că el nu are o realitate independentă și obiectivă. El este un frivol joc mintal creat și jucat de tetani! Realitatea convențională, rezultă pur și simplu din acordul primordial la care tetanii au convenit împreună ("să inventeze"). Astfel, realitatea "obiectivă" este doar o simplă manifestare temporară a minții tetanilor.
Desigur că un asemenea univers nu poate oferi o adevărată cunoaștere obiectivă a unor lucruri, pentru că nici un lucru nu are o existență independentă și poate fi supus unei nesfârșite manipulări de către un tetan conștient. După spusele lui Hubbard, doar un tetan conștient (adică, cel care a fost într-adevăr iluminat prin intermediul Scientologiei) cunoaște lucrurile așa cum sunt în realitate, și evident Hubbard, a fost cel mai iluminat tetan care există. De aceea, pentru scientologii care sunt de acord asupra acestei presupuneri, ceea ce Hubbard spune că este adevărat, este adevărat și în realitate, indiferent de cât de fantastic sau contrar pare cunoașterii convenționale actuale.

SCIENTOLOGIA ȘI CREȘTINISMUL
În ciuda faptului că până în 1970 (aproape la 20 de ani după ce Biserica Scientologiei a fost înființată), cel puțin o carte a lui Hubbard pretindea fără echivoc că, "Scientologia...nu este o religie", ea a devenit o religie și încă una care concurează cu Creștinismul. Un sondaj efectuat chiar de Biserica Scientologiei printre 3.000 dintre membrii săi, a determinat că trecutul acestora este predominant creștin (aprox.40% dintre ei fiind protestanți și 26%, catolici). 70% dintre cei ce provin din biserici creștine au susținut că se consideră încă creștini practicanți ai credinței lor creștine, fapt care înseamnă că aproape jumătate (47%) dintre cei sondați, se consideră încă creștini.
Adăugând la aceste date și faptul că 37% dintre cei intervievați au studii superioare, iar 80% provin din clasa de mijloc, avem dovada faptului că Scientologia constituie o atrăgătoare și puternică organizație formată dintr-o pătură educată de oameni, ce în majoritate au fost recrutați din bisericile creștine. În ciuda acestei situații răspunsul Creștinismului a fost ca și inexistent. La fel cum un scientolog care se consideră creștin, nu recunoaște inconsecvența unei astfel de poziții, Biserica Creștină nu recunoaște încă pericolul pe care Scientologia îl reprezintă pentru rândurile sale.
Într-un univers rațional două religii contrare nu pot fi amândouă drepte. Ori una, ori cealaltă, va fi falsă. De aceea, dacă concepția creștină despre lume și viață este adevărată (și am demonstrat cu altă ocazie cum acest lucru se poate stabili rațional, pe baze revelaționale și empirice, folosind măsura strictă a criteriului legal), atunci ceea ce o contrazice, nu poate avea dreptate.
În domeniul teologiei, se găsesc mai multe chestiuni esențiale la care mulți au chibzuit cu seriozitate. Acestea privesc domeniul teologiei propriu-zise (adică, natura și existența lui Dumnezeu), al teologiei revelate (pot eu să știu dacă Dumnezeu există?), al antropologiei (ce sunt eu? Sau, cine sunt eu?), al soteriologiei (cum pot să fiu mântuit?), sau al tanatologiei (ce se întâmplă cu mine când mor?).
Aceste chestiuni ridică întrebări cu privire la natura lui Dumnezeu, a omului, a mântuirii, și a morții. Nu există chestiuni mai importante și mai esențiale decât acestea, iar a răspunde greșit la ele duce la deformarea întregii concepții despre lume și viață a individului. În continuare vom compara și contrasta pe scurt răspunsurile pe care Scientologia le oferă la aceste întrebări, cu răspunsurile oferite de Biblie.

Dumnezeu
Cum am mai spus, Scientologia este esențialmente panenteistă. Ea afirmă că există o multitudine de tetani care, "în mod colectiv" alături de toate celelalte forme de viață alcătuiesc Ființa Supremă (vezi, notița nr.7, de la sfârșit).
Aceasta este o contradicție a învățăturii biblice care spune că există doar un singur Dumnezeu Creator perfect și suveran care există imutabil (neschimbat) din veșnicie, fără început și fără sfârșit, Dumnezeu ce există în trei Persoane, și care este nespus de sfânt, drept și iubitor (vezi, Gen.1:1; Isaia 43:10-11; Fapte 5:3-4; Isaia 61:8; Maleahi 3:6; 1Tim.2:5; Tit 2:13; 1Ioan 4:8-10).

Omul
Scientologia ne învață că omul este un spirit nemuritor asemenea atman-ului hindus. Ca și în Hinduism, omul poate fi considerat una dintre divinitățile care a uitat că este divină.
Biblia respinge ideea că omul este un dumnezeu ignorant care are nevoie de realizarea sinelui sau de iluminare. Omul este doar o creație a lui Dumnezeu, făcută în imaginea lui Dumnezeu. Problema lui nu a apărut în urma engramelor sau a plictiselii, ci a păcatului și a iubirii de sine (Romani 3:10-18; Efeseni 2:1-3).
Toată Scientologia se bizuie pe un singur concept, iar acela este conceptul de tetan. Toate celelalte lucruri, care mai au cât de cât importanță, se bazează pe existența tetanilor și pe conformarea lor la statutul pe care Hubbard l-a stabilit. De aceea, este evident că dacă nu există nici un tetan, așa cum l-a definit Hubbard, atunci practicile Scientologiei sunt lipsite de justificare.
Să considerăm concepția biblică. Există un singur Dumnezeu etern în tot universul (Isaia 43:10-11). El l-a creat pe om (trup și spirit) la un moment dat în timp (Geneza 2:7). Ca prin urmare, acesta (omul) este o creatură finită. Astfel, este imposibil ca ființe divine asemenea "tetanilor" Scientologiei, să existe. Din punct de vedere biblic, filozofia Scientologiei, tehnicile ei, soluțiile pe care le oferă, cât și scopurile ei finale, se bazează pe presupunerea că sunt inerent greșite. În cuvinte mai simple, dacă nu există tetani, atunci toată Scientologia este bazată pe o eroare, deoarece "aproape întreaga Scientologie constă în descoperirea și rafinarea metodelor prin care Tetanul poate fi înduplecat să renunțe la limitările pe care și le-a impus singur".
Dar pentru că Scientologia privește mintea cât și anumite considerații practice (de exemplu, îmbunătățirea capacității de comunicare), ea poate folosi sau descoperi informații relevante despre psihologia umană. Din nefericire, dacă asemenea informații sunt plasate într-un cadru creat de o concepție despre lume și viață ce este falsă sau îndoielnică, atunci în ciuda faptului că aceste informații sunt adevărate, ele pot fi folosite în sprijinul unei filozofii eronate.
Spre exemplu, în timpul consilierii scientologice, auditorul (consilierul) poate culege de la inițiat anumite sentimente sau informații care să sugereze o irațională frică de înălțime sau amețeală. Această observație poate fi adevărată, dar pentru că mult mai luminatul auditor l-a și interpretat pe inițiat ca fiind un tetan ignorant de numeroasele lui vieți, și de asemenea pentru că "E-metrul" său i-a "localizat", chipurile, o engramă (deci, o întâmplare care să aibe legătură cu senzația lui actuală de amețeală), de acum 10 miliarde/trilioane de ani, auditorul poate interpreta greșit o asemenea informație sub forma unui incident dintr-o viață anterioară în care persoana în cauză, chipurile, cade dintr-o navă spațială.
Dacă înțelegem că scopul esențial al Scientologiei este de a ajuta un tetan (inexistent, din punct de vedere biblic) să-și descopere adevărata lui natură, suntem obligați să concluzionăm că aceasta nu are nici un efect pe tărâmul realității. Dacă tetanul nu există, ce altă concluzie poate trage creștinul care investighează Scientologia?

Mântuirea
Mântuirea în Scientologie înseamnă progresul de la ignoranță personală și robie față de materie, la iluminare gnostică și eliberare din trupul și universul TESM. Pentru prețul final de zeci de milioane de dolari un om poate fi "salvat" progresiv din engramele sale, odată prin cunoaștere (prin crezurile Scientologiei), și apoi prin fapte bune (prin audiere scientologică și practică de același tip, etc.), pentru a ajunge la cel mai superior stadiu, acela de "tetan operațional".
Însă, de partea cealaltă Biblia ne învață că mântuirea este un dar fără plată. Omul este răscumpărat pe principiul harului, prin credință în ispășirea lui Hristos (Efes.2:8-9; Ioan 6:47; Evrei 11:1; 1Ioan 2:2).

Moarte
Scientologia pretinde că moartea este repetată la infinit prin reîncarnare și de aceea aproape că ea nu survine. Cu toate acestea, moartea, este potențial benefică prin faptul că permite eliberarea sufletului din temnița trupului.
Din punct de vedere biblic, moartea este un eveniment care survine o singură dată și care, fie aduce cele mai sublime binecuvântări (cerul veșnic), fie cele mai îngrozitoare consecințe (iadul veșnic).
Moartea constituie o soartă ireversibilă atât pentru mântuiți cât și pentru cei pierduți și de aceea, oamenii au doar o singură viață de trăit pentru a se împăca cu Dumnezeu (Evrei 9:27; Matei 25:46; Luca 26:19-31; Apoc.20:10-15).
În concluzie, Scientologia nu se conformează clasicei concepții despre lume și viață sau învățăturii specifice a revelației Iudeo-Creștine, și examinată în ansamblul ei, ea respinge categoric credința creștină. Hubbard a repudiat dumnezeirea și misiunea lui Hristos ca fiind produsul imaginației unor minți neiluminate (întunecate), iar ca prin urmare, filozofia lui Hubbard nu este "interesată în salvarea omului, însă poate face multe pentru a-l împiedica să fie "mântuit".
Mai putem observa că Scientologia nu nutrește o dorință sinceră de a îmbunătăți lumea sau soarta de aici a omului, fie din punct de vedere material sau spiritual. Mulți practicanți ai ei sunt dedicați și generoși în îndeplinirea unei asemenea agende.
Fiecare, scientolog trebuie să cântărească în balanța conștiinței personale care este cea mai bună manieră de atingere a țelului. Dar dacă omul nu este un tetan, cum pretinde Scientologia, ci o ființă căzută în păcat având nevoie de mântuire, așa cum învață Creștinismul, care poate fi rodul efortului de o viață al scientologilor?
Ar fi înțelept ca scientologii ce provin din biserici creștine și în general pentru toți aceștia, să asculte din nou cuvintele lui Hristos:

"Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?" (Matei 16:26)
"Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu" (Ioan 17:3)

de John Weldon

Se crede că "Dianetica" privește trupul și mintea, iar "Scientologia", spiritul omului, deși pe alocuri aceste teorii se suprapun. Conform bisericii, din punct de vedere tehnic, "para-scientologia" este aceea ramură a Scientologiei care privește viețile anterioare, misticismul, ocultul și altele. Noi vom folosi termenul "Scientologie" în sensul cel mai larg. L.Ron Hubbard, Dianetics Today (Los Angeles: Church of Scientology of California, 1978), pag.209; comparați cu, Christopher Evans, Cults of Unreason (New York: Dell, 1975), pag.17-134, unde sunt dezvăluite câteva din problemele de la început și controversele prin care Scientologia a trecut.
L.Ron Hubbard, The Creation of Human Ability (Los Angeles: The Publications Organization Worldwide, 1968), p.189
idem, p.180; compară cu publicația Serviciului de Informații al Bisericii Scientologiei, Scientology: A World Religion Emerges in the Space Age (1974), pag.3-17.
Pentru a se descoperi o engramă, trebuie să fi avut loc un incident sau o suferință.. "Engrama este unica și singura sursă de aberații și de boli psihosomatice" (Hubbard, Dianetica Today, 43, 47; vezi, pag.37-106 și mai ales 38-59).
Vezi, Hubbard, Dianetics Today, pag.947-951 și The Volunteer Minister's Handbook (Los Angeles: Church of Scientology of California, 1976), pag.551-552; vezi și comentariile unui fost membru, timp de 14 ani, Cyril Vosper din cartea, The Mind Benders (London: Neville Spearman, 1971), pag.164-166, și cele ale lui Peter Gillham din Telling It Like It Is: A Course in Scientology Dissemination (Phoenix: Institute of Applied Philosophy, 1972), pag.26.
Vezi, L.Ron Hubbard, Scientology: A History of Man (Sussex, England: L. Ron Hubbard Communication office, 1961), pag.12-76, mai ales pag.53-60, pentru o discuție cu privire la pretinsa dinamică evolutivă și impactul ei asupra vieții prezente a cuiva. Vezi, discuția din Evans, 38-47 și Roy Wallis, The Road to Total Freedom: A Sociological Analysis of Scientology (New York: Columbia University Press, 1977), pag.103-104.
Cu privire la panenteism vezi, Scientology: A World Religion Emerges, 21-24; L. Ron Hubbard, Dianetics and Scientology Technical Dictionary (Los Angeles: Church of Scientology of California, 1975), pag.429; L. Ron Hubbard, Ceremonies of the Founding of the Church of Scientology (Los Angeles: The American St.Hill Organization, 1971),pag.41; Revista Reality, no.121, pag.3; Hubbard, The Creation of Human Ability, pag.277; Advance, no. 35,14-15; no.36, pag.6.
Hubbard, What is Scientology? pag.200. Wallis (112n) observă că Dumnezeu, "nu apare prea mult nici în teorie și nici în practică".
Vezi notițele 8 și 9.
Scientology: A World Religion Emerges in the Space Age, pag.21-24.
Idem; vezi, Hubbard, The creation of Human Ability, pag.9-21; Hubbard, Technical Dictionary, pag.432; și L.Ron Hubbard, Scientology 8-8008 (Los Angeles: The American St.Hill Organization, 1967), pag.106-108.
Idem.
Idem; și L.Ron Hubbard, Scientology: The Fundamentals of Thought (Los Angeles: American St.Hill Organization, 1971), pag.91, 98; Edward Lefson și Ruth Minshull, din, When in Doubt Communicate: Quotations from the Works of L.Ron Hubbard (Ann Arbor, MI: Scientology Ann Arbor, 1969), pag.73, 123; Advance, no.19, pag.114.
L.Ron Hubbard, "Death", Advance, nr,24, pag,9,22 și L.Ron Hubbard, Have You Lived Before This Life? (Los Angeles: The Church of Scientology of California, Departament of Publications Worldwide, 1968, passim.
"Penthouse Interview: L.Ron Hubbard, Jr.", Penthouse, iunie 1983, pag.113 (CRI files). Compară cu, Brent Corydon și L.Ron Hubbard, Jr., L.Ron Hubbard: Messiah or Madman? (Secaucus, NJ: Lyle Stuart, 1987), pag.307-333.
Corydon și Hubbard, Jr., pag.256
De exemplu, Wallis, pag.122; Harriet Whitehead, "Reasonably Fantastic: Some Perspectives on Scientology, Science Fiction and Occultism", și Irvin Zaretsky cu Mark P.Leon, Religious Movements in Contemporary America (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974), pag.582.
Vezi, Reader's Digest, mai 1980, septembrie 1981; Newsweek, 20 noiembrie 1978; Christianity Today, 20 februarie 1975.
Printre rapoartele oficiale ale unor guverne se numără cel al, Australiei (1965), Marii Britanii (1971), Africii de Sud (1972) și al Noii Zeelande (1969). Rapoarte ale presei: Today's Health, decembrie 1968; Life, 15 noiembrie 1968; revista Parents, iunie 1969; Christianity Today, 21 noiembrie 1969; The Nation, 22 mai 1972; Reader's Digest, mai 1980, septembrie 1981; cât și, The Washington Post, Wall Street Journal, London Sunday Times, St.Petersburg Times, etc. Printre cărțile critice se numără cea a lui Corydon și Hubbard, Jr., L.Ron Hubbard, Messiah or Madman?, cea a lui Vosper, The Mind Benders; George Malko, Scientology: The Now Religion; Robert Kaufman, Inside Scientology și cea a lui Evans, Cults of Unreason. Printre documentarele de televiziune se numără, ABC News Close-Up, New Religions: Holiness or Heresy?, din 2 septembrie 1976, și emisiunea NBC-ului, Primetime Saturday, din 14 iunie 19808. Analizele științifice includ lucrarea lui Wallis, The Road to Freedom.
What Is Scientology?, pag.5
Afirmațiile exagerate făcute de Hubbard se pot găsi în lucrarea de mai sus cât și în propria lui lucrare, Dianetics Today, VIII, pag.94, 108-115, 618, 962, Handbooks for Preclear (Los Angeles: The American St.Hill Organization, 1971), pag.5-6; L.Ron Hubbard, Self-Analysis (Los Angeles: The Church of Scientology of California, 1968), pag.178; Evans, pag.78-79; L.Ron Hubbard, Scientology: The Fundamentals of Thought (Los Angeles: The American St.Hill Organization, 1971), pag.119; L.Ron Hubbard, Science of Survival (Sussex, England: L.Ron Hubbard College of Scientology, 1951), pag.3; Advance, nr.25, pag.43, coperta de la sfârșit; nr.25, pag.4-5, 16; nr.55, pag.18; What is Scientology? pag.199; Evans, pag.78-79; L.Ron Hubbard, Scientology, pag.8-80, 87; L.Ron Hubbard, Scientology 8-8008 (Los Angeles: The American St.Hill Organization, 1952), pag.47.
Vezi, "Book Review", Journal of the American Medical Association, 29 July 1950, pag.1220-1222; Post-Graduate Medicine, octombrie 1950; Newsweek, 16 octombrie 1950; "Dianetics", Consumer Reports, August 1951; "Questions and Answers", Today's Health, noiembrie 1950; Robert Lee Smith, "Scientology", Today's Health, decembrie 1968; Anderson, 94-97.
Lord Cancelar Hailsham, "The Door Wherein I Went", The Simon Greenleaf Law Review, nr.4, pag.1984-1985, 51.
De exemplu, John Ankerberg și John Weldon, The Facts on The Occult (Eugene, OR: Harvest House, 1992); L.Ron Hubbard, The Book of Case Remedies, Clearing Series 2, ediție revizuită (Los Angeles: American St.Hill Organization, 1971), inserare A3, (după pag.24); L.Ron Hubbard, Dianetics 55! (Los Angeles: The American St.Hill Organization, ediția din 1973), pag.157-159; Hubbard, Scientology: A History of Man, pag.50; Hubbard, The Creation of Human Ability, pag.1, 134, 171; Hubbard, Dianetics Today, pag.466, 933; Vosper, pag.98.
Anderson, 12, 83, 92, 126, 133; Hubbard, The Creation of Human Ability, 149, 175-176, 241, 267; Hubbard, Scientology 8-80, 52-53; Hubbard, Dianetics Today, 535, 623; Robert Kaufman, Inside Scientology: How I joined Scientology and became SuperHuman (New York: Olympia Press, 1972), 153, 160, 164, 200-201, 219-224, 241; Book of Case Remedies, Second Series, ediție adăugită, 29; Tehnical Dictionary, 209-210, 365; Hubbard, Have You Lived Before This Life? 170; Reader's Digest, mai 1980, pag.89, septembrie 1981, pag.28; Willamette Week (Portland, OR), 3 sept.1979, pag.15.
De exemplu, Vosper, 78-79; Anderson, 95-97, passim.
Penthouse, 113; compară cu, Corydon și Hubbard, Jr., 270-271.
Kevin Anderson, Report of the Board of Inquiry into Scientology (Melbourne: AC Brooks Government Printer, 1965), nr.9, 95-97. Acest raport este greu de găsit dar el conține informații valoroase. Vezi și, Evans, 63-66; Wallis, 197.
What is Scientology? 77.
Vosper, 132.
Revista Source, nr.22, 1.
Vezi, Hubbard, Introduction to Scientology Ethics (Los Angeles: American St.Hill Organization, 1973), 49; Richard Behar, "The Thriving Cult of Greed and Power", Time, 6 mai 1991, 50-57; Eugene H.Methvin, "Scientology: Anatomy of a Frightening Cult", Reader's Digest, mai 1980, 86-91 (partea a doua, sept.1981, 75-80).
Pentru ilustrații, vezi definițiile din Dicționarul Tehnic al Scientologiei.
Compară teoria Scientologiei cu scrierile science-fiction a lui Hubbard, cum ar fi, Ole Doc Methuselah, Slaves of Sleep, Death Deputy, The Final Blackout, The Dangerous Dimension, The Tramp, Fear, King Slayer, Typewriter in the Sky.
Vez, L.Ron Hubbard, Scientology: A New Slant on Life (Los Angeles: The American St.Hill Organization, 1971), 38-39; Lefson și Minshull, pag.40.
Hubbard, Have You Lived Before This Life? 63-64.
L.Ron Hubbard, "Making an O.T. - Part Two", Advance, nr.33, pag.6.
L.Ron Hubbard, "What's wrong with this Universe?", Advance, nr.45, pag.4.
Hubbard, Scientology 8-8008, 133.
Idem, 106-108, Hubbard, The Creation of Human Ability, 249.
Vezi, de exemplu, Vosper, 28-42; Wallis, 249-250.
Hubbard, The Creation of Human Ability, ediția din 1971, sau mai devreme, pag.251
What is Scientology? 246-247; compară cu Wallis, pag.72.
Exemplu, John Ankerberg și John Weldon, Do The Ressurection Accounts Conflict and What Proof is There That Jesus Rose From the Dead? (Chattanooga, TN: Ankerberg Theological Research Institute, 1990, mai ales secțiunea a III-a).
Notițe suplimentare:
- Vosper, pag.31.
- Hubbard, Dianetics: The Modern Science of Mental Health (Sussex, England: Publications Organization Worldwide, 1968), pag.105. Vezi și, Hubbard, The Volunteer Minister's Handbook, pag.348-349; Wallis, pag.104.

Responsabilitatea pentru traducerea și adaptarea articolului lui John Weldon publicat în Jurnalul CRI, din vara lui 1993, revine lui, Teodor Macavei.


Apologetică