Înapoi
Acasă
Biblia

Cele mai frecvente erori de interpretare a Bibliei

O scurtă definire a 20 de erori de interpretare


Urmărind metodologia deformării Scripturii putem distinge niște erori de interpretare a Bibliei care se repetă de la o mișcare religioasă la alta și care demonstrează încălcarea, ignorarea sau săraca cunoaștere a principiilor hermeneuticii. Aceasta este o știință exactă care odată angajată cu onestitate în procesul de interpretare a Bibliei face dreptate textului ei și ne face cunoscut ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice prin Cuvântul Său și nu ceea ce subiectivitatea umană s-ar strădui să intuiască. Acum, bineînțeles și aceasta știință poate fi abuzată sau exagerată!
Această listă de 20 de erori de interpretare am preluat-o și am adaptat-o după excelentul material care se găsește în mai cuprinzătoarea lucrare asupra acestui subiect a doctorului James W. Sire, editorul lui Inter Varsity Press, intitulată "SCRIPTURE TWISTING - 20 WAYS THE CULTS MISREAD THE BIBLE" ("Deformarea/Răstălmăcirea Scripturii - 20 de moduri în care cultele abuzează Biblia"). Motivul rezumării acestora este pentru a oferi accesibilitate mai multor creștini și pentru simplificarea sarcinii noastre ca și creștini de a "nu lua deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândindu-le" (Efes.5:11), de a ne proteja de falsuri spirituale și de a le demasca public. De asemenea, ca și creștini suntem însărcinați să "luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna" (Iuda 3), care înseamnă că este de datoria noastră să o apărăm de deformări și falsuri.
În zarva care s-a creat în jurul "dreptului fiecăruia de a interpreta Biblia cum vrea", evidențierea acestor abuzuri ale unor oameni subiectivi asupra obiectivului Cuvânt al lui Dumnezeu este absolut necesară, având în vedere că Biblia pronunță în mod expres ca "nimeni să nu adauge sau să scoată din ea" (Apoc.22:l8-19), "să nu treacă peste ce este scris" (1 Cor.4:6), "să nu răstălmăcească/deformeze" (2 Petru 3:16) și să nu scoată texte din contextul lor (2 Petru 2:20-21). Cineva a spus foarte abil că, "UN TEXT SCOS DIN CONTEXT ESTE UN PRETEXT". De fapt, aceste deformări și răstălmăciri ale textelor biblice sunt PRETEXTELE întemeierii atâtor religii false și a popularizării atâtor de multe falsuri și alternative spirituale care li se oferă astăzi oamenilor. Dar, cu privire la mântuirea sufletelor nu există cu adevărat nici o alternativă, căci Isus a zis, "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (Ioan 14:6). Isus a dovedit aceasta înviind din morți. El e înviat și Adevărul va învia întotdeauna. Minciuna deși poate pretinde asta, nu a înviat și nu va învia niciodată, dovedindu-se astfel minciună!
Vă atrag atenția asupra denumirilor fiecărei erori de interpretare ilustrată mai jos: Rețineți-le, știți cât de greu vă este câteodată să le definiți și nu puteți!

1) CITARE INEXACTĂ - În acest caz se face referirea la un text din Biblie însă acesta ori nu este citat așa cum apare în vreo traducere standard ori este atribuit greșit.
Exemplu: Maharishi Mahesh Yogi, fondatorul Meditației Transcedentale, care a venit din India la Londra pentru a deveni gurul Beatles-ilor, a declarat: "Hristos spune: "Stai nemișcat și află că Eu sunt Dumnezeu". Textul este folosit de Maharishi pentru a învăța că eu-l nostru este Dumnezeu, o afirmație des întâlnită la acești guru orientali. Însă, aici Domnul Dumnezeul lui Israel este cel ce spune că este Dumnezeu și nu "eu-l" lui Maharishi! Pe deasupra, textul se găsește doar în Psalmi. Este o citare inexactă! Nu Hristos a spus-o, ci Tatăl Său. Textul este atribuit greșit.

2 ) TRADUCERE DEFORMATĂ - Textul biblic este retradus însă în neconformitate cu o sănătoasă exegeză a limbii originale a textului (greacă, ebraică), cu scopul de a fi conformat doctrinei preconcepute și preformulate a unui cult.
Exemplu: Martorii lui Iehova traduc Ioan 1:1 în felul următor: "La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era un dumnezeu" (?!). Este un fapt binecunoscut că gramatica limbii grecești nu permite introducerea acestui articol nehotărât "un" înaintea ultimului "Dumnezeu" din text. Dacă se face acest lucru în Ioan 1:1 atunci respectiva regulă gramaticală ar trebui aplicată cu uniformitate mai multor texte ca, Mat.5:9; 6:24, Luca 1:35, 78; 2:40, Ioan 1:6,12,13,18; 3:2,21; 9:6,33; Rom.1:7,17,18; 1Cor.1:30; 15:10; Filip.2:11,13; Tit 1:1....și atunci în Creștinism am avea cel puțin doi dumnezei, Iehova, Dumnezeul Atotputernic și încă "un" dumnezeu. Dar această retraducere tendențioasă s-a făcut fiindcă Martorii neagă că Isus este Dumnezeu și au dorit să potrivească Biblia pe calapodul acestei doctrinei a lor.

3) PRETEXTUL BIBLIC (sau, MOMEALA BIBLICĂ) - Un text al Scripturii este citat cu intenția mascată de a atrage/captiva atenția cititorilor sau a ascultătorilor, citare care apoi este urmată de o învățătură atât de nebiblică încât le-ar părea celor mai mulți extrem de dubioasă dacă nu ar fi fost precedată de o referire din Scriptură! Din păcate, realitatea ne demonstrează că există oameni care sunt înclinați să accepte astfel de doctrine stranii doar fiindcă sunt înveștmântate în versete biblice. Neîndoielnic, trăim vremurile despre care Pavel vorbește în 2 Timotei 4:3-4!
Exemplu:
Misionarii mormoni citează Iacov 1:5 care promite înțelepciunea lui Dumnezeu tuturor acelora care i-o cer și continuă explicând că atunci când Joseph Smith, inițiatorul Mormonismului a făcut lucrul acesta, lui i-a fost făcută o revelație din care el a dedus că Dumnezeu Tatăl are un trup?! La aceași experiență îi îndeamnă misionarii mormoni pe toți cei dispuși să-i asculte, spunând-le că dacă simt "fierbințeală" sau "căldură" în piept, Dumnezeu le vorbește. Textul din Iacov este doar "momeala" cu care îi conving să încerce experiența aceasta!

4) IGNORAREA CONTEXTULUI IMEDIAT - Se citează un text din Scriptură dar acesta este îndepărtat și izolat de versetele care-l înconjoară și care formează contextul lui imediat pe baza căruia să i se poată deduce adevăratul sens.
Exemplu: Alan Watts, cel care a scris cartea "Beyond Theology" ("Dincolo de Teologie"), atacă autoritatea lui Isus și a Cuvântului Său citând prima jumătate a versetului din Ioan 5:39 ("Voi cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică..."), pretinzând că Isus contestă accentul prea mare pus de ascultătorii Săi pe Vechiul Testament, dar restul contextului imediat spune, "dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața!" (vers.39-40), care demonstrează că de fapt Isus recunoaște valoarea, inspirația și autoritatea Vechiului Testament ca fiind o mărturie privitoare la El. Trebuie menționat că aceasta este una dintre cele mai întâlnite erori de interpretare nu doar la cultiști, ci din păcate la creștini care frecventeză biserici biblice!

5) CONTRAZICERE DE CONTEXTE - Două sau mai multe versete care nu au nimic în comun sau dacă au o legătură aceasta este foarte greu de depistat, sunt asociate ca și cum unul ar fi un comentariu al celuilalt.
Exemplu:
Mormonii asociază Ieremia 1:5 cu Ioan 1:2,14 sugerând astfel că ambele versete vorbesc despre existența de dinainte de nașterea în lumea aceasta, a tuturor ființelor omenești. Cu toate acestea Ieremia 1:5 se referă la precunoașterea (cunoașterea mai dinainte) de către Dumnezeu a lui Ieremia și nu la existența lui (Ieremia) de dinainte de naștere, iar Ioan 1:2 se referă într-adevăr la pre-existența lui Dumnezeu Fiul, dar sub nici o formă la aceea a ființelor omenești.

6) EXAGERARE - Din textul biblic este trasă o concluzie mult prea detailată sau mai exactă decât ne-o îngăduie textul.
Exemplu:
Manualul mormon de misiune citează pilda fecioarelor (Mat.25:1-13) pentru a argumenta ideea că "viața aceasta de muritor este perioada provizorie în care ne pregătim să-l întâlnim pe Dumnezeu". Dar pilda fecioarelor înseamnă fără îndoială ceva mai puțin exact, spre exemplu, faptul că oamenii ar trebui să fie pregătiți oricând pentru a-l întâlni pe Dumnezeu sau de a vedea cea de-a Doua Venire a lui Isus Hristos. Evident, aceasta este o formă destul de subtilă de exagerare, dar ce ziceți de o celebră pretenție a unei respectabile biserici: Petru, a fost primul papă catolic!?

7) JOC DE CUVINTE - Un cuvânt sau o expresie dintr-o traducere a Bibliei este examinată și interpretată ca și cum revelația s-a făcut în respectiva limbă în care este făcută traducerea.
Exemplu: Mary Baker Eddy, fondatoarea cultului Științei Creștine (Christian Science) afirmă că numele Adam este alcătuit din doua cuvinte "A" ( în engleză, "un" ) și "Dam" ( în engleză, "baraj", "dig", "piedică") și îl interpretează ca însemnând "obstacolul pe care șarpele și păcatul îl va pune între om și Dumnezeu, creatorul lui". Dar limba originală a revelației este ebraica și aramaica și nu engleza, iar în această limbă Adam nu înseamnă și nici nu simbolizează un dig!

8) FALSUL FIGURATIVULUI - Care poate însemna, (1) a confunda exprimarea literală cu cea simbolică/figurativă, sau (2) a confunda exprimarea simbolică cu cea literală.
Exemplul (1):
Marry Baker Eddy, întemeietoarea cultului Științei Creștine interpretează "seara" ca însemnând "încețoșarea gândirii morale; slăbiciunea minții muritoare; vederi obscure; pace și tihnă" (?!).
Exemplul (2): Teologul mormon Tames Talmage interpretează profeția "vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi" (Isaia 29:4), ca însemnând faptul că Dumnezeu le va vorbi oamenilor prin Cartea lui Mormon care a fost descoperită în pământul înălțimii Cumorah, din statul New York, la sfârșitul secolului trecut?!

9) INTERPRETĂRI SPECULATIVE ALE PROFETIEI PREDICTIVE - O profeție predictivă (adică, care privește viitorul) este explicată cu prea mare ușurință de evenimente istorice deosebite în ciuda faptului că devotați cercetatori biblici consideră interpretarea extrem de dubioasă/îndoielnică.
Exemplu:
Toiagul lui Iuda și toiagul lui Iosif din Ezechiel 37:15-23 sunt interpretate de către mormoni ca însemnând Biblia și Cartea lui Mormon.
Alt exemplu: Martorii lui Iehova folosesc evenimentele din 1914 (primul război mondial) ca însemnând revenirea în secret și invizibilă a Domnului Isus Hristos. Revenire, care bineînțeles le-a fost revelată doar Martorilor!

10) A SPUNE DAR A NU CITA - Un autor afirmă că Biblia spune cutare și cutare lucru dar nu citează textul exact la care face referire (fapt care indică că s-ar putea să nu existe nici un text care să spună acel lucru!).
Exemplu:
Se vehiculează în lume că Biblia spune că, "Dumnezeu îi ajută pe aceia care se ajută singuri". Pe lângă că nu există nici un text care să autorizeze o astfel de concepție, Isus a venit ca să-i salveze doar pe cei care nu se mai pot ajuta singuri.
Exemplu: Erich Von Daniken, autorul celebrei cărți "Amintiri despre viitor" afirmă că, "fără să consult Exodul, par să-mi amintesc că Arca Legămîntului era adesea înconjurată de scântei". No comments!

11) CITARE PREFERENTIALĂ - Pentru a aduce dovezi în favoarea unui argument este citat doar un număr limitat (selectat) de texte, pe când învățătura completă a Bibliei asupra acelui subiect ne conduce la o concluzie cu totul diferită de cea a autorului erorii.
Exemplu:
Martorii lui Iehova critică conceptul tradițional creștin al Trinității fără a lua în considerare toate textele cu care cercetătorii biblici documentează incontestabil prezența unui astfel de concept în Biblie. Astfel citează Ioan 14:28, "Tatăl este mai mare decât Mine", dar ignoră sau răstălmăcesc Ioan 10:30 unde se spune, "Eu și Tatăl, una suntem", precum și multe altele care afirmă trinitatea.

12) DOVADĂ INADECVATĂ - O generalizare pripită este dedusă dintr-o dovadă prea săracă.
Exemplu:
Martorii lui Iehova învață că transfuzia de sânge este nebiblică și este interzisă de Dumnezeu, dar argumentul biblic pe care-l citează nu se adresează direct subiectului sau nu sprijină deloc aceasta interdicție a transfuziilor de sânge. Mâncarea sângelui animalelor sacrificate idolilor are o cu totul altă semnificație decât transfuzia de sânge uman făcută în contextul salvării vieții omenești (Fapte 15:29). Acest pasaj vorbește despre interdicția Vechiului Testament împotriva mâncatului sau băutului de sânge de la animale sacrificate idolilor (vezi, Gen.9:3-4). Cu toate acestea, o transfuzie de sânge nu este totuna cu a "mânca" sau a "bea" sânge. Lucrul acesta se poate demonstra după cum urmează. Întâi, chiar dacă un doctor administrează unui pacient hrană intravenos și numește lucrul acesta "mâncare" sau "hrănire intravenoasă", a-i administra sânge pe aceași cale, deci intravenos, înseamnă cu totul altceva fiindcă sângele nu este primit de corp ca "hrană" sau "mâncare"! A spune că hrănirea intravenoasă și transfuzia de sânge sunt unul și același lucru, doar fiindcă se administrează aparent în același fel, dovedește ignoranță față de rolul medical pe care acestea îl au pentru corpul omenesc.

13) DEFINIRE CONFUZĂ - Un termen biblic este atât de greșit înțeles sau interpretat încât o esențială doctrină biblică este deformată sau negată în întregime.
Exemplu:
Unul dintre urmașii lui Edgar Cayce, un profet fals al sec.XX cu însușiri de medium, confundă doctrina biblică a nașterii din nou cu doctrina orientală a reîncarnării! De fapt, această definire confuză a conceptului biblic de naștere din nou se întâlnește la majoritatea susținătorilor ideii de reîncarnare. Dar, prin nașterea din nou Isus nu a învățat reîncarnarea ci regenerarea!

14) IGNORAREA EXPLICATIILOR ALTERNATIVE - O anumită interpretare este oferită unui text biblic sau mai multor texte care ar putea foarte bine să fie interpretate, și adesea sunt, într-o cu totul altă manieră, dar aceste alternative nu sunt luate în considerare.
Exemplu: Același Erich Von Daniken se întreabă de ce în Geneza1:26 Dumnezeu folosește pluralul ("noastră, noi") și sugerează drept răspuns faptul că este o aluzie la o conversație dintre mai mulți astronauți (!?). Astfel, el dezavuează explicațiile alternative (care sunt și cele reale!) care indică că Dumnezeu vorbea fie ca "un împărat înconjurat de oștirile Sale cerești", fie că pluralul folosit aici prefigurează doctrina Trinității mai clar descrisă în Noul Testament.

15) FALSUL EVIDENT - Se utilizează cuvinte ca, "în mod evident", "neîndoielnic", "fără îndoială" sau "toți oamenii raționali susțin acest lucru" și altele de acest fel, care sunt introduse în respectiva interpretare pentru a înlocui argumente biblice sau rațiuni logice aduse în favoarea ideei afirmate.
Exemplu:
Din nou același Erich Von Daniken spune: "Fără îndoială (sublinierea îmi aparține) că Arca Legământului era încărcată cu electricitate! " (?!)
Cu nici un chip, (?!) astfel de expresii nu pot nici valida și nici infirma o interpretare autoritară a Scripturii. Aceasta nu se obține apelând la falsuri evidente ca aceste expresii menite să manipuleze/influențeze gândirea oamenilor în lipsa unor dovezi convingătoare.

16) FALSUL SĂVÂRSIT PRIN VIRTUTEA ASOCIERII - Care înseamnă următoarele lucruri:

a) Un autor de literatură cultică sau un întemeietor al unui cult religios asociază învățăturile lui cu cele ale unor figuri recunoscute ca autorități în lumea creștină.
b) Scrierile cultului sunt asemănate sau chiar identificate cu cele ale Bibliei.
c) Literatura cultului imită forma scrierilor Bibliei pentru ca să sune ca și Biblia!

Exemplu pentru cazul [a]: Mary Baker Eddy, fondatoarea Științei Creștine, afirmă că ea a dobândit capacitatea de a ajunge la "concluzii absolute prin revelație, rațiune și demonstrație..." Atunci când o nouă idee spirituală se naște pe pământ, versetul profetic al lui Isaia "Căci un Copil ni s-a născut,... Îl vor numi Minunat", se împlinește din nou", spune ea. Astfel cu fiecare "idee" care-i vine ea își însușește împlinirea profeției lui Isaia (Isaia 9:6) și însăși autoritatea lui Isus Hristos. După aceea, citează cuvintele lui Isus sugerând că și ea asemenea lui Isus, învață numai ceea ce i-a dat Dumnezeu Tatăl: "Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine" (Ioan 7:16). Ei bine, întâi, trebuia să stabilească fără tăgadă că Tatăl a trimis-o și pe ea! Ceea ce nu mai este cazul acum după ce îi cunoaștem doctrinele anticristice!

Exemplu pentru cazul [b]: Juan Mascaro în introducerea sa la Upanishads (scrieri sacre indiene) citează Noul Testament, Evangheliile, Ecleziastul și Psalmii din care el selectează pasaje care chipurile sunt paralele cu Upanishad-ele. Mormonii se subscriu și ei unei asemenea practici.

Exemplu pentru cazul [c]: Una din cărțile de bază ale Mormonismului, "Doctrina și Legămintele - 93" amestecă propoziții din Evanghelia lui Ioan și menține o asemenea similaritate cu Evanghelia încât să se obțină impresia că această scriere este biblică.

17) INTERPRETAREA ESOTERICĂ - Se face presupunerea că Biblia conține un înțeles ascuns și esoteric (esoteric, însemnând că cel ce-l descoperă este mântuit!) care este făcut cunoscut doar acelora care sunt inițiați în secretele lui, iar interpretul acelui tăinuit înțeles declară semnificația pasajului biblic fară a oferi vreo explicație pentru interpretarea la care a ajuns.
Exemplu:
Din nou, Mary Baker Eddy! Ea oferă înțelesul primei expresii din rugăciunea "Tatăl Nostru", "Tatăl nostru care ești în ceruri", ca însemnând, "Tatăl Nostru - Mama Noastră, Dumnezeu, pe deplin armonios" (?!). Interpretarea este populară în noul curent cunoscut sub numele de teologie feministă. Mântuirea depinde de descoperirea de către adepți a sensului tainic al Dumnezeirii feminine!?

18) SUPLIMENTAREA AUTORITĂTII BIBLICE (ADĂUGAREA LA REVELATIA BIBLICĂ) - Noi revelații de la pretinși profeți din perioada post-biblică înlocuiesc Scripturile sau sunt adăugate lor și se consideră autoritare.
Exemplu: Mormonii suplimentează Biblia cu "Doctrina și Legămintele" și cu "Perla de Mare Preț". Adepții pretinsului profet William Branham adaugă Scripturilor cartea "Descoperirea Celor Șapte Peceți" (o pretinsă revelație a celor șapte peceți de care vorbește cartea Apocalipsei). Martorii lui Iehova interpretează Scripturile prin intermediul multitudinii de publicații lansate de Turnul de Veghere, "Turnul de Veghere", "Treziți-vă!", "Studii din Scripturi" (ale lui Charles T.Russell - fondatorul). Etc.

19) RESPINGEREA AUTORITĂTII BIBLICE - Biblia ca întreg sau doar texte din ea atunci când sunt discutate sunt respinse fiindcă nu se potrivesc cu alte pretinse autorități spirituale printre care pot fi și rațiunea sau noile revelații ce nu armonizează cu unele texte biblice.
Exemplu:
Archie Matson susține că Biblia conține "Cuvântul lui Dumnezeu" dar în același timp afirmă că ea conține și contradicții și că însuși Isus a respins autoritatea Vechiului Testament atunci când și-a contrastat vederile Sale cu Vechiul Testament în Predica de pe Munte acolo unde a zis: "Ați auzit că s-a zis în vechime...dar Eu vă zic".

20) CONFUZIA CONCEPTIEI DESPRE LUME - Confuzia concepției despre lume intervine atunci când un cititor sau interpret al Bibliei nu o interpretează în cadrul cultural și intelectual al ei și o scoate din acest context plasând-o într-un alt cadru de referință, străin Bibliei. De obicei se manifestă sub forma distorsionării înțelesului original și înlocuirii lui cu un altul. În acest caz un foarte important principiu de interpretare sănătoasă este încălcat. Noi ar trebui ca intotdeauna să o citim/interpretăm/înțelegem în spiritul autorului, să acordăm atenție la ceea ce autorul a spus în contextul cultural și intelectual propriu textului, adică în lumina cadrului ei istoric și literar original.
Exemplu:
Cartea "Principiul Divin" expresia primară de gândire a Bisericii Unificării din Coreea de Sud și a liderului ei, Sun Myung Moon (membrii acesteia fiind cunoscuți în Occident sub numele de "moonies"), este considerată "adevărul prezent care depășește teologia creștină". Introducerea cărții afirmă că, "Scriptura poate fi asemuită cu o candelă care iluminează adevărul. Misiunea ei este de a răspândi lumina adevărului. Când, "o lumină mai puternică apare, misiunea celei mai vechi încetează". Astfel, învățătura nouă a lui Moon înlocuiește Biblia! Dar aceste noi învățături nu încep tocmai de la zero. Folosind parțial istoria Vechiului Testament, prezentând relatări ale creației, ale căderii omului în păcat, Moon ajunge la Prima Venire a lui Isus pe care o consideră un eșec postulând necesitatea unei a Doua Veniri care spune că a și avut loc în Coreea!? La această poziție el a ajuns inspirându-se inițial din Biblie dar apoi părăsește contextul ei pentru a favoriza noua interpretare specifică cultului. În schimb, teologia tradițională creștină începe cu Biblia și face exegeza textului, îngăduind contextului Bibliei să modeleze și să formeze interpretarea textului în discuție. Sun Myung Moon și biserica acestuia folosește Biblia ori de câte ori pare să-i confirme ideile dar o respinge sau o deformează atunci când nu armonizează vizibil cu sistemul lor teologic.

Cu toate bunele intenții pe care le putem arăta în interpretarea Bibliei, nu vom putea deveni buni interpreți ai ei dacă ignorăm unele principii sănătoase de interpretare. În cazurile expuse mai sus am văzut cum încălcări ale acestor principii au rezultat în doctrine excentrice și bizare care au oferit oamenilor noțiuni greșite despre Dumnezeu, periclitându-le mântuirea și făcându-i să practice lucruri contrare Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să ne întrebăm care este și opusul acestor erori și cum putem evita aceste erori de interpretare?
Deși subiectul principiilor de interpretare este demn de o mai vastă tratare, doresc acum să vă ofer o listă condensată a câtorva principii de interpretare pe baza cărora să vă puteți angaja cu încredere în înțelegerea și interpretarea obiectivă a Cuvântului lui Dumnezeu. Acestea sunt intitulate "CELE 10 PORUNCI ALE INTERPRETĂRII BIBLIEI". Iată-le!

"CELE 10 PORUNCI ALE INTERPRETĂRII BIBLIEI"

1. Nu încerca să justifici interpretarea pe care tu o favorizezi/preferi ci, încearcă să ajungi la interpretarea care se potrivește cel mai bine textului.
2. Interpretează în mod inductiv un text. Aceasta însemnând a deduce adevăruri generale din fapte concrete, luând în considerare tot materialul biblic privitor la subiect.
3. Caută să ajungi la interpretarea care se potrivește cel mai bine exprimării textului.
4. Bazează-ți interpretarea pe cele mai bune texte disponibile în grecește și evreiește.
5. Derivă interpretarea textului dintr-o atentă examinare a contextului imediat.
6. Nu cita surse savante, (1) afară din context, (2) pentru a sprijini interpretări care nu sunt confirmate de textul propriu-zis.
7. Interpretează profețiile și viziunile Scripturii în lumina propriilor lor revelații și în conformitate cu învățăturile explicite ale Bibliei.
8. Interpretează simplu expresiile simple, în afară de cazul în care contextul impune altceva.
9. Nu faceți ca o parte din Scriptură să se contrazică cu o alta, ci interpretați fiecare parte în lumina propriilor ei revelații și în contextul ei înainte de a încerca să înțelegeți legătura care există între aceste părți.
10. Interpretează realitățiile spirituale descrise de Biblie, având înțelegerea umilă a faptului că Dumnezeu este infinit mai mare decât finita noastră pricepere.

"Oamenii nu resping Biblia fiindcă găsesc greșeli în ea, ci fiindcă ea găsește greșeli la ei"
John Blanchard

"Un suflet umil și doritor va descoperi mii de lucruri în Biblie pe care savantul mândru, arogant și îngâmfat va eșua jalnic să le înțeleagă"
J.C.Ryle
"Omul care o citește superficial va trăi superficial, iar un creștin superficial este cea mai patetică parodie a adevărului"
John Blanchard

Teodor Macavei, Decembrie 1995.


Apologetică