Înapoi
Acasă
Biblia

Scrisori către biserica secolului douăzeci


Dacă ar fi ca Domnul să adreseze niște scrisori către Biserica secolului XX, după modelul celor din capitolele 2 și 3 ale Apocalipsei, ce ar avea oare de spus?

Poate că ar avea de spus următoarele:

"Eu sunt Cel ce a întemeiat Biserica și am ultimul cuvânt de spus asupra ei. Nu credeți că este vremea să ascultați ce am de spus Bisericii? Îngăduiți-mi să vă pun niște întrebări importante și să vă evidențiez niște schimbări necesare."

Prima epistolă modernă

Către,

Prezbiterii "Bisericii Orașului Bibliei"

De ce vă mândriți cu faptul că "ați rămas pe poziții" privitor la câteva chestiuni negative în loc de a trăi marile valori pozitive ale vieții ce o aveți în mine? Eu sunt marele "Da" al lui Dumnezeu și Cel ce "este adevărat". Eu sunt Marele Eliberator, nu prohibiționist.

Și nu-mi purtați voi numele Meu, de creștini și creștine? Atunci, de ce vă alipiți cu totul de sisteme și organizații omenești? A murit Calvin, pentru voi, sau a înviat Luther, din morți pentru voi? Este teologia voastră mai presus (sau, superioară) decât Cuvântul Meu? V-am cerut eu vreodată să vă certați și să vă sfâșiați unii pe alții, pentru Cuvântul Meu? În schimb, v-am poruncit să vă iubiți unii pe alții, în ciuda diferențelor de opinie și deosebirilor în interpretare.

O, da știu, că intențiile voastre sunt bune, dar între timp aș vrea să-mi folosesc, nestingherit, Trupul meu. Dar mă veți lăsa oare? Încetați, vă rog să mai spuneți, "dar, noi întotdeauna așa am crezut!" Sunt tradițiile voastre mult mai importante decât Cuvântul Meu și decât a-mi îngădui Mie să fiu Domnul? Poate că Eu am o cale (metodă) mai bună! V-ați gândit vreodată să mă întrebați?

Bibliografie:

2 Cor. 1:19-20 "Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan, și prin Timotei, n-a fost ,,da" și ,,nu", ci în El nu este decât ,,da". În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt ,,da"; de aceea și "Amin", pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu."

1 Cor.1:25 "Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înțeleaptă decât oamenii; și slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii."

Luca 6:46 "De ce-Mi ziceți: ,Doamne, Doamne!' și nu faceți ce spun Eu?"

Ioan 13:34-35 "Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții"

Iacov 1:5 "Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată"

A doua epistolă modernă

Și către,

Diotref, pastorul "Bisericii Iubirii de Sine"

Crezi într-adevăr, că-mi bazez succesul bisericii Mele pe cele câteva personalități dominante, ca tine? Nu ai citit ce spune Cuvântul Meu despre umilință/smerenie și despre "a-i privi (stima) pe alții mai presus de tine însuți" (Filipeni 2:3)? Nu ai auzit că Trupul Meu, deși este unul singur, are multe mădulare? Tu pari să vrei să fii totul. Dar îți spun, "Capul nu poate zice piciorului - nu am nevoie de tine!" Îți amintești cine este Capul?

Pocăiește-te așadar, și revin-o la însărcinarea ta inițială : "Pastorii și învățătorii, sunt dați Bisericii pentru echiparea sfinților pentru lucrarea de slujire!" Cât de mult sufăr din pricina felului în care m-ai exclus din adunare pentru că tu ai vrut să fii vedeta show-ului la care oameni dăruiți, bărbați și femei, fac pe spectatorii!

Uite! Voi veni curând pentru a-ți evalua acțiunile tale! Aș vrea ca atunci tu să mă poți privi drept în ochi și să auzi al Meu, "Bine, rob bun și credincios!", și nu să-ți pleci capul de rușine.

Bibliografie:

3 Ioan 9 "Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi"

Filipeni 2:3 "Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși"

1 Cor.12:12 "Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, -tot așa este și Hristos"

1 Cor.12:21 "Ochiul nu poate zice mânii: ,,N-am trebuință de tine"; nici capul nu poate zice picioarelor: ,,N-am trebuință de voi."

Efes.4:11-12 "Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, prooroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos..."

1 Ioan 2:28 "Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El"

A treia epistolă modernă

Către,

"Biserica militantă și agresivă a lui Hristos"

Spuneți voi despre Hristos: Va veni o zi când voi lupta în bătălie, dar acum nu este timpul? Cine v-a cerut să începeți lupta? Eu puteam să lupt, în loc să mor! Astăzi, încă se moare, nu se luptă încă!

Vă amintiți ce v-a cucerit inimile? Nu a fost puterea dragostei mele? Eu unul nu am putere mai mare și nici voi nu aveți alta la dispoziție! Nu vreți atunci să utilizați puterea și dragostea Mea? Cât de multe inimi singuratice și triste ați făcut să se depărteze de voi? O, da, știu! Ați cucerit câteva, totuși. Citesc statisticile voastre de sfârșit de an. Dar cât de multe ați alungat și dezgustat?

Bibliografie:

Apoc.19:15 "Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cârmui cu un toiag de fer. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu"

2 Cor.4:10-11 "Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor"

1 Ioan 4:10 "Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre"

Rom.2:4-6 "Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui"

Ioan 3:17 "Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El"

A patra epistolă modernă

Către,

"Biserica lui Dumnezeu Ortodoxă Moartă în Hristos"

Nu ați auzit niciodată, "Eu am venit ca să aveți VIAȚĂ, și încă viață din belșug?" și, "ascultarea este mai bună decât jertfa"? Cât de mult mă obosiți cu nesfârșitele voastre ritualuri, dogme și liturghii, toate înscenate în Numele Meu, în timp ce trăiți vieți superficiale și rușinoase.

Nu știți oare, că Numele Meu este o înjurătură întâlnită frecvent la copiii acestei lumi, din cauza voastră? De ce ar crede ei că însemn ceva deosebit când Eu nu însemn nimic pentru voi? Ei vă văd că vă jucați "de-a biserica", că vă bateți pe averi pământești, că vă folosiți de puterile voastre lumești și metodele firești disprețuindu-mi puterea și nesocotind Cuvântul Meu! Ce altceva ar putea crede, în acest caz? Ei nu pot decât să spună, "cine are nevoie de acest Hristos mort și de crucea Lui?" "Noi vrem să TRĂIM!" Iar, Eu unul, tot timpul vreau să le dăruiesc viața!

Știți într-adevăr ce înseamnă să trăiești? Întoarce-te la Cuvântul Meu. Îți spune cum. Ei trebuie să Mă vadă VIU, în voi.

Bibliografie:

Ioan 10:10-11 "Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi"

Ioan 20:31 "Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Numele Lui"

1 Sam. 15:22 "Samuel a zis: ,,Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor"

Rom. 2:23-24 "Tu, care te fălești cu Legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci ,,din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri", după cum este scris"

Gal.5:15 "Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții"

Gal.3:3 "Sunteți așa de nechibzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească?"

Ioan 11:25-26 "Isus i-a zis: ,,Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește, și crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?"

2 Cor. 4:7 "Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemai pomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi"

A cincea epistolă modernă

Către,

"Biserica Dreptei Neprihănite și Cinstite"

Ce este Evanghelia Mea? A fost ea dată numai pentru politicienii liberali, sau și pentru cei conservatori? Este atât, pentru Republicani cât și pentru Democrați? Poate ea schimba inima unui tânăr hippie? Poate ea întrerupe adicția (viciul) heroinei? Sau, ea a fost dată cu scopul de a menține "status qvo-ul" confortabilei clase americane mulțumite de sine? Nu ați citit voi, "Împărăția Mea nu este din această lume - dacă ar fi, slujitorii Mei ar lupta"? Dacă acțiunea politică era tot ce doream să comunic prin ea, atunci aș fi comandat "doisprezece legiuni de îngeri"! În loc, am ales Crucea. Sunteți voi mai puternici decât 12 legiuni de îngeri? Și mai înțelepți decât Mine?

Câte de multe ore ați risipit în intrigi politice fără rost? Ați spus cuiva Vestea Mea Cea Bună? Sunteți atât de nechibzuiți încât să credeți că puteți schimba guverne fără să schimbați și inimile oamenilor? Vă puteți încă răzgândi și să Mă ascultați! Cereți-mi, și vă voi da putere!!

Bibliografie:

Ioan 18:36 "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta", a răspuns Isus. ,,Dacă ar fi Împărăția Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăția Mea nu este de aici."

Matei 26:53 "Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?"

Fapte 1:8 "Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului"

A șasea epistolă modernă

Către,

"Biserica Glossolaliei și Charismei" - sau, "Biserica Cinzecimii, Devenite, a Sutimii"

Mă doare capul din pricina voastră. Vă cunosc dorința de satisfacție personală și vă cunosc frustrarea din lipsă de hrană din Cuvânt, dar nu cumva credeți că puteți obține rezultate spirituale prin mijloace emoționale? Opriți-vă și gândiți-vă! Este măcar menționată vorbirea în limbi printre roadele Duhului? Este ea enumerată printre criteriile ce trebuiesc îndeplinite de prezbiterii bisericii și este un indiciu al maturității spirituale? Împlinește ea (vorbirea în limbi) scopul dorit de Mine pentru darurile spirituale, și anume de a zidi Trupul Meu, Biserica? Nu înțelegeți, că acest adevărat dar spiritual al Meu a fost dat pentru a arăta poporului Meu Israel că vremea privilegiilor lor s-a terminat și că s-a inaugurat epoca Bisericii? Și că acest scop a fost îndeplinit?

Limba omului este cel mai indisciplinat și dezordonat mădular. De ce I-aș acorda atunci proeminența pe voi i-ați dat-o? Se găsește oare atât de puțină satisfacție în calitățile spirituale ale vieții Mele în voi încât trebuie s-o obțineți pe altă cale? Încercați mai degrabă să vorbiți în Numele Meu cu cuvinte inteligibile și clare, motivate de dragostea față de semenii voștri și nu să vă exprimați propriile voastre exclamații emoționale într-un fel înțeles doar de Mine!! Poate că intențiile voastre sunt într-adevăr nevinovate, dar rezultatul acestor manifestări, este confuzia și distorsiunea. De aceea, schimbați-vă ideile și îngăduiți-Mi să vă arăt o cale mai bună.

Bibliografie:

Gal.5:22-23 "Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege"

1 Cor.14:21-22 "În Lege este scris: ,,Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine; și nici așa nu Mă vor asculta, zice Domnul." Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși"

Iacov 3:5-8 "Tot așa și limba, este un mic mădular, și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde! Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul și aprinde roata vieții, când este aprinsă de focul gheenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc, și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba nici un om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău, care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte."

1 Cor.14:19 "Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt"

A șaptea epistolă modernă

Către,

"Biserica Iubirii Frățești de Pretutindeni"

"Iată în cele din urmă, locul Meu de odihnă! Ce bine este să Mă regăsesc binevenit în inimile voastre. Ce bine este să găsesc exprimarea vieții Mele și a dragostei mele prin viețile voastre devotate! O, știu că sunteți plini de defecte și că încă îmi creați multe probleme, dar cel puțin îmi faceți loc să fiu așa cum sunt, și să-mi fac lucrarea în voi. Pastorilor și învățătorilor voștri, vă sunt recunoscător pentru că sunteți vocea Mea, că-mi îngăduiți să vorbesc prin intermediul vostru în mijlocul tuturor pretențiilor false și contradictorii ale oamenilor ce spun, "Ascultați-ne pe noi. Noi avem adevărul".

În fața tuturor acestor presiuni și tendințe ale filozofiilor omenești voi ați acordat atenție Cuvântului Meu și mi-ați proclamat adevărul unei lumi distruse și confuze.

Ați îngăduit poporului Meu să-și descopere darurile și să-și împlinească slujbele. Ce plăcut este să-mi pot folosi Trupul, în loc de a fi legat cu noduri.

Foarte bine din partea voastră, prezbiterilor! Ați condus bine și sunteți vrednici de o cinste îndoită. Conducerea din dragoste este lucrul pe care din totdeauna l-am dorit în Biserică, pentru că acesta este stilul în care Eu conduc.

Iar vouă, tuturor sfinților ce ați învățat să iubiți și să fiți iubiți: ce bucurie sunteți pentru sufletul meu. Voi sunteți preaiubita Mea Mireasă, și povestea noastră de dragoste se va aminti pe veci, dacă veți păzi Cuvântul harului Meu și veți crește spre maturitate. Nu vă mirați că Inamicul vi se opune și că sistemul său lumesc vă urăște. Aceea opoziție Îmi este adresată Mie, prin intermediul vostru. Dar Eu am câștigat deja bătălia! Acum, nu uitați că nu va mai trece mult timp până ce vă voi vedea față-n față. Aceea va fi o zi mare, și pentru voi și pentru Mine".

Bibliografie:

Isa. 66:1-2 ",,Așa vorbește Domnul: ,Cerul este scaunul Meu de domnie, și pământul este așternutul picioarelor Mele! Ce casă ați putea voi să-Mi zidiți, și ce loc Mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri, doar mâna Mea le-a făcut, și toate și-au căpătat astfel ființa', -zice Domnul. -,Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu"

Efes.3:17-19 "așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea; și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu"

Apoc.3:8 "Știu faptele tale: iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puțină putere, și ai păzit Cuvântul Meu, și n-ai tăgăduit Numele Meu"

1 Cor. 12:7 "Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora"

1 Tim. 5:17 "Presbiterii (Sau: bătrâni.) cari cârmuiesc bine, să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales ceice se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura, pe care o dau altora"

1 Ioan 4:10 "Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre"

1 Ioan 4:19 "Noi Îl iubim pentrucă El ne-a iubit întâi"

2 Cor.11:2 "Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată"

Ioan 15:1-19 "Eu sunt adevărata viță, și Tatăl Meu este vierul. Pe orice mlădiță, care este în Mine și n-aduce roadă, El o taie; și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus... Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei... V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină... ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții... Dacă vă urăște lumea, știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sunteți din lume, și pentrucă Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea"

2 Cor.2:14 "Mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos, și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui"

Apoc.22:20 "Cel ce adeverește aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curând. "Amin! Vino, Doamne Isuse!"

O epistolă sobornicească modernă

Un ultim cuvânt...tuturor sfinților:

"Eu îmi voi zidi Biserica Mea...

Am spus că o voi face și tocmai asta fac! Acum, se pune întrebarea: voi ce faceți?

Vă aduceți aminte de cuvintele Mele? Dați-mi voie să vă amintesc încă odată: "Toată puterea din cer și de pe pământ, mi-a fost dată Mie"! Asta înseamnă că Eu am tot ce-mi trebuie. Vi se pare suficient? Însă dacă M-aș fi oprit aici, poate că atunci v-ar fi fost frică de Mine. Dar Eu am mai spus și, "Uite, Eu sunt cu voi...pentru totdeauna"! Ce vă mai trebuie?

Vă mai amintesc încă ceva: "Niciodată, dar niciodată, nu te voi părăsi sau lăsa în întuneric. Nu, niciodată!" Nu este suficient de convingător?

" Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul." (Apocalipsa 2:29)

SFÂRȘITUL - THE END!

(sau, poate este doar începutul? Începutul TREZIRII?)

Materialul de față provine din lucrarea "When All Else Fails...Read the Directions", a pastorului Robert W. Smith - capitolul 10, "Letters to the twentieth century church", din vol.1, CD-ROM, a lui Peninsula Bible Church, Discovery Publishing, 3505 Middlefield, Palo Alto, CA 94306. Responsabilitatea pentru traducerea, adaptarea și parafrazarea materialului original revine lui, Teodor Macavei. Reproducerea materialului fără aprobarea celor mai sus menționați, este interzisă.


Diverse