Înapoi
Acasă
Biblia

Cum să urăști păcatul

de Richard Baxter


Indicația I. Străduiește-te să Îl cunoști pe Dumnezeu, și să fii afectat de atributele Lui, și întotdeauna să trăiești ca înaintea Lui. - Nici un om nu poate cunoaște păcatul în mod desăvârșit, pentru că nici un om nu Îl poate cunoaște pe Dumnezeu desăvârșit. Nu poți cunoaște păcatul mai mult decât cunoști ce este Dumnezeu, împotriva cui păcătuiești; pentru că răutatea păcatului este relativă față de măreția voii și atributelor lui Dumnezeu. Cei evlavioși au o anumită cunoaștere cu privire la aspectul malefic al păcatului, pentru că ei au o anumită cunoaștere a lui Dumnezeu care este afectată negativ prin acesta. Cei răi nu au nici o cunoștință practică, preliminară despre răutatea păcatului, pentru că ei nu au un astfel de tip de cunoștință despre Dumnezeu. Cei ce se tem de Dumnezeu se vor teme să păcătuiască; cei care în inimile lor sunt lipsiți de reverență față de Dumnezeu, vor fi, în inimă și în viață, foarte păcătoși: ateul, care crede că nu există Dumnezeu crede că nu există păcat împotriva Lui. Nimic din lumea aceasta nu ne va spune mai clar și mai puternic despre răutatea păcatului, decât cunoștința măreției, înțelepciunii, bunătății, sfințeniei, autorității, dreptății, adevărului, etc., lui Dumnezeu. Simțul prezenței Lui, deci, va reînvia simțul răutății păcatului în noi.

Indicația II. Gândește-te foarte bine la funcția vărsării sângelui, și la viața sfântă a lui Hristos. - Scopul Lui este de a ispăși păcatul, și de a-l distruge. Sângele Lui a fost vărsat pentru păcat; viața Lui a condamnat păcatul. Iubește-L pe Hristos, și vei urî tot ceea ce a cauzat moartea Lui. Iubește-L și vei iubi să fii făcut ca el, și vei urî tot ceea ce este contrar lui Hristos. Aceste două lumini vor arăta cât de odios este întunericul.

Indicația III. Gândește-te bine la cât de sfântă este funcția și lucrarea Duhului Sfânt, și cât de mare este mila aceasta pentru noi. - Va coborî Dumnezeu Însuși, lumina cerească, într-o inimă păcătoasă, pentru a o ilumina și purifica? Și din nou, voi păstra eu întunericul și murdăria mea, în opoziție cu o asemenea milă minunată? Deși nu tot păcatul împotriva Duhului Sfânt va fi blasfemie de neiertat, totuși păcatul face ca totul să se agraveze.

Indicația IV. Cunoaște și gândește-te la dragostea și mila minunată a lui Dumnezeu, și gândește-te la ceea ce a făcut El pentru tine; și vei urî păcatul, și te vei rușina de el. Această gândire este o provocare ce face ca păcatul să fie respingător chiar și pentru rațiunea și logica obișnuită, ca să ofensăm un Dumnezeu de o bunătate infinită, care ne-a umplut viețile cu milă. Te va mâhni dacă ai greșit unui prieten extraordinar; dragostea și bunătatea Lui îți va veni în minte, și te va face să te mânii pe propria ta lipsă de bunătate. Privește la lista de lucruri pline de milă ale lui Dumnezeu către tine, pentru suflet și trup. Și observă aici că Satan, ascunzându-ți dragostea lui Dumnezeu, și ispitindu-te sub pretextul smereniei să tăgăduiești mila Sa cea mai mare și specială, caută să distrugă pocăința și umilința ta, de asemenea, ascunzând cea mai mare agravare a păcatului tău.

Indicația V. Gândește-te pentru ce este făcut sufletul omului, și la ce ar trebui să fie folosit, pentru a iubi, a se supune, și a glorifica pe Făcătorul nostru; și apoi vei vedea ce este păcatul, care îl slăbește și îl pervertește. - Cât de excelentă, înaltă, și sfântă este lucrarea pentru care am fost creați și la care suntem chemați! Și cum să pângărim noi templul lui Dumnezeu? Și să slujim diavolului în murdărie și nebunie, când ar trebui să primim, să slujim, și să preamărim pe Creatorul nostru?

Indicația VI. Gândește-te bine de ce încântări curate și dulci se poate bucura un om sfânt din partea lui Dumnezeu, în slujba Lui sfântă; și apoi vei vedea ce este păcatul, care îl jefuiește de aceste încântări, și preferă poftele carnale în locul lor. - O, cât de fericiți ne-am putea noi îndeplini fiecare slujbă, și cât de plini de roade am putea să-L slujim pe Domnul nostru, și ce plăcere am găsi în dragostea și acceptarea Lui, și în anticiparea binecuvântării Sale veșnice, dacă nu ar exista păcatul; care coboară sufletul de la ușile cerului, să se tăvălească cu porcii într-o grămadă de bălegar.

Indicația VII. Gândește-te ce viață trebuie să trăiești veșnic, dacă trăiești în cer; și ce viață trăiesc sfinții aici și acum; și apoi gândește-te dacă păcatul, care este atât de contrar acestui fel de viață, nu este un lucru rău și vrednic de urât. - Fie vei trăi în cer, fie nu. Dacă nu, atunci nu tu ești cel căruia mă adresez. Dacă vei trăi, știi că acolo nu există păcat; nici minte lumească, nici mândrie, nici pasiuni, pofte sau plăceri carnale. Oh, de-ai putea vedea și auzi o oră, cum sunt absorbite acele suflete binecuvântate în iubirea și preamărirea Dumnezeului glorios în curăție și sfințenie, și cât de departe sunt ele de păcat, te-ar face să urăști păcatul pentru totdeauna, și să privești la păcătoși ca la niște oameni în nebunie, umblând goi. În special, să te gândești că și tu speri să trăiești veșnic ca aceste suflete sfinte; și apoi păcatul ți se va părea teribil.

Indicația VIII. Doar să privești la starea și tortura celor blestemați, și să te gândești bine la diferența dintre îngeri și demoni, și vei cunoaște ce este păcatul. - Îngerii sunt curați; demonii sunt poluați; sfințenia și păcatul fac diferența. Păcatul locuiește în iad, și sfințenia în cer. Amintește-ți că fiecare ispită este de la diavolul, ca să te facă asemenea lui; în timp ce fiecare intenție sfântă este de la Hristos, pentru a te face ca El. Amintește-ți când păcătuiești, că înveți și imiți pe diavol, și ești ca el, Ioan 8:44. Și la urma urmei, ca să simți durerile lui. Dacă focul iadului nu este bun, atunci păcatul nu este bun.

Indicația IX. Privește întotdeauna la păcat ca o persoană care este gata să moară, și gândește-te cum îl judecă toți oamenii la sfârșitul vieții. - Ce spun oamenii din cer despre el? Și ce spun oamenii din iad despre el? Și ce spun oamenii la momentul morții despre el? Și ce spun sufletele convertite, sau conștiințele trezite despre el? Mai este el urmat cu aceeași plăcere și lipsă de teamă atunci cum este acum? Este el aplaudat atunci? Va vorbi vreunul din ei bine despre el? Nu, toată lumea vorbește rău de păcat în general acum, chiar când ei iubesc și săvârșesc faptele păcătoase. Vei păcătui tu când vei fi pe moarte?

Indicația X. Întotdeauna privește la păcat și la judecată împreună. - Amintește-ți că va trebui să răspunzi pentru el în fața lui Dumnezeu, și a îngerilor, și a lumii întregi; și vei realiza mai bine seriozitatea lui.

Indicația XI. Privește acum la boală, sărăcie, rușine, disperare, moarte și putrezirea din mormânt, și te-ar putea ajuta puțin să cunoști ce este păcatul. Acestea sunt lucruri pe care le poți vedea și simți; nu ai nevoie de credință să-ți spună despre ele. Și prin astfel de efecte ai putea căpăta puțină cunoștință despre cauză.

Indicația XII. Privește la unele persoane mărețe, sfinte pe pământ, și apoi la lumea nebună, profană, rea; și diferența ți-ar putea spune în parte ce este păcatul. - Nu există oare o anumită prietenie într-o persoană sfântă, fără vină, care trăiește în dragostea de Dumnezeu și de oameni, și în nădejdea bucuroasă a vieții veșnice? Și un bețiv sau unul care frecventează prostituatele, și un om care înjură, și un persecutor rău, nu sunt ei niște creaturi foarte deformate, păcătoase? Nu este oare starea de nebunie, confuzie, ignoranță, lipsă de evlavie a lumii o priveliște jalnică? Ce este atunci păcatul din care toate acestea sunt făcute?

Deși marea parte a vindecării are loc prin întoarcerea voinței spre urârea păcatului, și se face prin această descoperire a răutății lui; totuși voi mai adăuga câteva indicații pentru partea executivă (aplicativă), presupunând că totul ce s-a spus deja a avut efect.

Indicația I. Când ai descoperit boala și pericolul în care te afli, predă-te lui Hristos ca Salvatorul și Vindecătorul sufletelor noastre, și Duhului Sfânt ca Sfințitorul tău, amintindu-ți că El este suficient și doritor să facă lucrarea pe care a început-o. - Nu tu trebuie să fii salvatorul și sfințitorul tău însuți (decât în măsura în care lucrezi sub Hristos). Dar El a început această lucrare și o va duce la îndeplinire pentru gloria Sa.

Indicația II. Trebuie de asemenea să fii doritor și ascultător în aplicarea remediilor prescrise de Hristos, și să respecți atent indicațiile Lui spre vindecarea ta. Și nu trebuie să fii sensibil, și timid, și delicat, și să spui că ceva e prea amar, sau altceva este prea ascuțit; ci să te încrezi în dragostea și îndemânarea și grija Lui, și să le iei așa cum El le prescrie, sau ți le dă, fără prea mult deranj. Nu spune, este greu și nu pot să accept: pentru că El nu îți poruncește nimic altceva decât lucruri care sunt sigure, desăvârșite și necesare, și dacă nu le poți primi, trebuie să te gândești dacă poți să suporți boala și moartea ta, și focul iadului! Sunt umilința, mărturisirea, restituirea, autocontrolul, și viața evlavioasă mai rele decât iadul?

Indicația III. Asigură-te că nu iei parte deloc la păcat, și nu te lupți sau te împotrivești Vindecătorului tău, sau oricui ți-ar face bine. - Scuza pentru păcat, și îndreptarea spre el, justificarea lui, sau împotrivirea față de Duhul și de conștiință, și lupta împotriva celor ce îți slujesc sau îți sunt prieteni, și repulsia plină de ură, nu sunt mijloace prin care vei fi vindecat și sfințit.

Indicația IV. Să vezi această răutate în fiecare păcat singular, pe care o poți vedea și spui că se află în păcat în general. - Este o înșelare uriașă, dacă vei vorbi împotrivitor față de răutatea păcatului, și să nu vezi nici un pic din ea în mândria ta, sau spiritul tău lumesc, sau mânia și răutatea și lipsa de bunătate, și minciuna, vorbirea de rău, bârfa, sau păcatul împotriva conștiinței pentru bunuri pământești sau asigurare. Ce contradicție este pentru un om care în rugăciune condamnă păcatul și când este dojenit pentru el să îl îndreptățească sau să caute scuze! Aceasta este ca acel om care se va exprima împotriva trădării și a inamicilor împăratului, dar pentru că trădătorii sunt prietenii și rudele sale, le va proteja sau ascunde, și le va lua partea.

Indicația V. Menține-te cât de departe poți de acele ispite care hrănesc și întăresc păcatele pe care le-ai birui. - Lansează un atac împotriva păcatelor tale, înfometează-le, păstrând la distanță hrana și combustibilul care este întreținerea și viața lor.

Indicația VI. Trăiește în practicarea acelor fapte bune și îndeletniciri care sunt contrare păcatelor față de care ești cel mai expus. - Pentru că faptele bune sunt contrare păcatului, și îl omoară, și ne vindecă de el așa cum focul ne vindecă de răceală, sau sănătatea de boli.

Indicația VII. Nu pleca urechea la lipsa de credință și încredere care te slăbește, și nu alunga mângâierile lui Dumnezeu care îți sunt prieteni și te întăresc. - O stare temătoare, deprimantă, disperată a minții, nu este cea mai potrivită pentru a rezista păcatului; ci mai degrabă simțul încurajator al iubirii lui Dumnezeu, și simțul harului primit plin de mulțumire (cu o teamă prudentă).

Indicația VIII. Fii întotdeauna suspicios cu privire la iubirea carnală de sine, și veghează împotriva ei. - Pentru că acesta este adăpostul și fortăreața păcatului, și susținerea lui obișnuită; gata să te atragă la el, și gata să îl justifice. Noi suntem foarte predispuși să fim părtinitori în cazul nostru; după cum arată și cazul lui Iuda și Tamar, și al lui David când Natan l-a mustrat printr-o pildă. Patimile noastre, mândria, criticile, sau vorbirea de rău pe la spate, sau acțiunile vătămătoare, propriile noastre neglijări ale îndatoririlor, par mici, scuzabile, dacă nu chiar lucruri justificate pentru noi; în timp ce am putea vedea vina tuturor acestor lucruri la altcineva, în special un dușman; când totuși noi ar trebui să fim confruntați cu noi înșine, și noi să ne iubim pe noi cel mai mult, și astfel să urâm propriul nostru păcat cel mai mult.

Indicația IX. Dedică-ți prima și cea mai importantă îndeletnicire ca să omori păcatul de la rădăcină; ca să-ți cureți inima, care este izvorul; pentru că din inimă vin răutățile vieții.- Cunoaște care sunt rădăcinile principale, și cu cea mai mare grijă și iscusință stârpește-le; și ele sunt în special următoarele: 1. Ignoranța. 2. Necredința. 3. Nepăsarea. 4. Egoismul și mândria. 5. Pornirile trupești, în satisfacerea unei dorințe, pofte sau fantezii nesățioase. 6. O inimă împietrită, nesimțitoare și adormită în păcat.

Indicația X. Nu da o valoare mai mare lumii și plăcerilor ei, bogăției și onoarei și Satan nu va avea o momeală cu care să te prindă. Socotește-le precum Pavel, gunoaie, în Filipeni 3:8, și nici un om care va face așa nu va păcătui și nu-și va vinde sufletul.

Indicația XI. Rămâi într-un fel de viețuire ceresc, și atunci sufletul tău va fi întotdeauna în lumină, și ca în lumina lui Dumnezeu, fii absorbit de aceste lucruri și plăceri care te feresc de atingerea momelilor păcatului.

Indicația XII. Fă-ți din vegherea creștină, îndeletnicirea zilnică; și prețuiește o teamă prudentă, dar nu una ce te distrage și descurajează.

Indicația XIII. Ia aminte la primele abordări și începuturi ale păcatului. O cât de mult poate incendia această flăcăruie mică! Și dacă ai căzut, ridică-te repede prin pocăință reală, oricât de mult te-ar costa.

Indicația XIV. Fă din Cuvântul lui Dumnezeu singura ta regulă, și străduiește-te să îl înțelegi cât mai bine.

Indicația XV. Și în situații îndoielnice, nu te depărta de judecata unanimă a celor mai înțelepți și evlavioși de toate vârstele.

Indicația XVI. În cazuri îndoielnice nu fi plin de pasiune sau asprime, ci acționează deliberat, și dovedește bine lucrurile, mai înainte de a lua o decizie.

Indicația XVII. Observă-ți temperatura trupului, și spre ce păcat te înclină cel mai mult, și față de ce păcat te lasă descoperită chemarea ta sau situația ta de viață, apoi veghează mai strict în aceste aspecte.

Indicația XVIII. Menține-te într-o ordine și o viață sfântă, așa cum ți-a indicat Dumnezeu să trăiești. Pentru că cei ce se rătăcesc sau rămân în urmă nu rezistă, sau cei ce nu se mențin aproape, ci își nesocotesc ordinul pe care Dumnezeu îl dă. - Și acest ordin constă în principal în următoarele puncte: 1. Să păstrezi uniunea cu biserica universală. Să nu te separi de trupul lui Hristos sub nici un motiv. Din punct de vedere al trăirii spirituale, menține comuniunea spirituală cu biserica, în credință, dragoste și sfințenie. Din punct de vedere congregațional și vizibil, accentuează comuniunea cu biserica, în mărturisire și închinare. 2. Dacă nu ești învățător, trăiește sub acești pastori credincioși, ca ucenic supus al lui Hristos. 3. Fă-ți prieteni, dacă este posibil, dintre cei mai evlavioși. 4. Fii laborios într-o chemare exterioară.

Indicația XIX. Întoarce toate situațiile pe care le aduce Dumnezeu, fie ele de prosperitate sau adversitate, împotriva păcatelor tale. - Dacă El îți dă sănătate și bogăție amintește-ți că El te cheamă la ascultare, și îți cere o slujbă specială. Dacă El ți se va împotrivi, amintește-ți că păcatul este cel care Îl supără, și pe care îl caută; și deci primește aceasta ca medicamentul Lui, și vezi să nu Îl jenezi ci mai degrabă să ajuți lucrarea Lui, ca aceasta să îți curățească păcatul.

Indicația XX. Așteaptă răbdător pe Hristos până când El a terminat tratamentul, care nu se va întâmpla până când această viață de încercări se va termina. - Perseverează în apropierea de Duhul Său și de căile Sale; pentru că El va veni la timp, și nu va zăbovi. "Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El se ivește ca zorile dimineței, și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!" - Osea 6:3. Deși ai spus deseori, "nu mai este nici o vindecare" - Ieremia 14:19; "El va vindeca vătămarea adusă de neascultarea ta, te va iubi cu adevărat!" - Osea 14:4. "Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui;" - Maleahi 4:2; "ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El!" - Isaia 30:18.

Astfel am dat aceste indicații pentru a ajuta în smerirea sub păcat, sau ura de păcat, și eliberarea din el.

Tradus de Cristian Coțovan


Umblarea Creștinului