Înapoi
Acasă
Biblia

"Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn"

Romani 13:11

Robert Murray M'Cheyne (1813-1843)


"Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut." - Rom. 13:11

Prin aceste cuvinte, Pavel le spune credincioșilor că este vremea să se trezească; și eu vreau să vă spun același lucru, dragi prieteni. Este vremea să vă treziți în sfârșit din somn. Există o stare între creștini care poate fi numită somnolență; la fel ca cele zece fecioare, ei ațipesc și adorm. O! mă tem că printre voi sunt mulți creștini care dorm. Credinciosule, e ora deșteptării! Știi cât e ceasul? Se pare că nu-ți dai seama cât de aproape e răsăritul.

Vă voi arăta acum ce înseamnă să fii un creștin adormit. Înseamnă să fii un om care a venit la Hristos, dar a adormit din nou în păcat. Ca și Biserica din Efes, astfel de oameni și-au părăsit dragostea dintâi. Ei nu-și mai amintesc de vremea când înțelegeau valoarea lui Hristos - acea prospețime a credinței. La fel stau lucrurile cu unii dintre voi. Poate v-ați dat seama că sunteți păcătoși; cu toate acestea, ați pierdut acea convingere de păcat pe care odată o simțeați atât de profund. Nu mai vedeți frumusețea lui Isus. Cu cât privim mai mult la El, cu atât am vrea să mai privim o dată. Lucrurile pământești își pierd gustul după o vreme; nu la fel sunt cele divine - ele devin cu atât mai dulci cu cât le folosești mai des. De aceea, ori de câte ori privești la Isus, El devine mai prețios pentru tine. Trandafirul e dulce, și totuși își pierde mirosul; dar minunatul Trandafir din Saron devine din ce în ce mai dulce. Merele pământești își pierd gustul; dar Mărul și-l păstrează - "Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui." Creștini adormiți, voi v-ați pierdut gustul pentru mere. O! e vremea să vă treziți din somn. Credinciosule, dacă vei dormi în continuare, în curând te vei îndoi dacă ai venit vreodată la Hristos cu adevărat.

A te trezi din somn înseamnă să vezi că lucrurile divine durează mai mult decât lucrurile acestei lumi. Când ești pe jumătate adormit, vezi lucrurile ca prin ceață. Vai! Tu nu ești afectat de realitățile divine. Ce înseamnă atunci să te trezești din somn? Când te trezești din somn vezi păcatul așa cum e în realitate - îți vezi inima așa cum e ea - Îl vezi pe Hristos așa cum este - vezi dragostea lui Dumnezeu în Hristos Isus. Și poți vedea toate acestea privind la crucea de pe Calvar. O! ce lucru îngrozitor să privești la cruce și să nu fii mișcat, să nu simți convingerea păcatului - să nu fii atras spre Hristos. O! nu cunosc o stare mai tristă decât aceasta. O! rugați-vă să fiți pe deplin treji. Dragi prieteni, viața noastră e ca un râu, iar noi suntem ca o barcă plutind la vale. Ne apropiem din ce în ce mai mult de țărmul veșniciei. Unii poate cred de patruzeci de ani. O! mântuirea voastră este mai aproape de voi decât atunci când ați crezut. Izbăvirea voastră se apropie - răscumpărarea întregului vostru suflet - răscumpărarea voastră completă. Vine vremea când o veți avea - veți fi mântuiți, iar ultima piatră va fi așezată în mijlocul strigătelor de "Îndurare, îndurare cu ea!" Atunci va fi pusă cununa pe capetele voastre, pentru că veți fi mai mult decât biruitori.

Dragi prieteni, nu știu cât a trecut din noapte. Este vremea întunericului; dar se apropie ziua - umbrele încep să se împrăștie. Râul Eufrat începe să sece - aceasta ne arată că ziua se apropie. Dumnezeu își adună poporul Său dintotdeauna, evreii, și asta ne arată noaptea aproape a trecut.

E vremea și pentru cei neconvertiți să se trezească din somn. O, păcătoșilor! Voi dormiți adânc, zăceți în somnul vostru - morți. O, suflete adormite! Este vremea să vă treziți în sfârșit din somn. Știți ce au spus îngerii atunci când au cutreierat pământul? I-au spus Domnului: "Iată că tot pământul este în pace și liniștit!" Vai! Voi dormiți adânc. Dumnezeu v-a dat un duh de amorțeală. Vă amintiți de mesajul către Amos - "Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion!"? La fel sunteți și mulți dintre voi. Când intrați în această casă, vă găsiți într-un loc în care Isus a trezit sufletele adormite, un loc în care El a fost găsit de foarte mulți oameni. Vai, suflete adormite! Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn! Voi trăiți într-un vis. Fiecare om fără Hristos va descoperi la sfârșit că a visat. Vai! Vine vremea când veți descoperi că goana voastră după aur nu este altceva decât un vis poleit. Dar oare nu există plăcere într-un vis? Cine n-a simțit că există plăcere chiar și în vise. Dar, vai! trebuie să vă treziți. Ca un om condamnat la moarte (și mulți dintre voi sunteți deja condamnați), el își visează casa, soția și copiii, libertatea și plăcerile; dar, vai! când bate clopotul morții el se trezește și descoperă că, iată, n-a fost decât un vis! Acum, oamenilor neconvertiți, voi dormiți; dar, la fel ca acel om, vă veți trezi din acest vis strălucitor la o realitate amară. Dragi prieteni, mă gândesc adesea atunci când mă uit la casele voastre în timp ce trec pe lângă ele, când privesc la fețele voastre, mă gândesc că păstorii bisericii sunt ca niște străjeri - ei văd focul și sună alarma. Mulți dintre voi sunteți în pericol, la fel ca un om într-o casă cuprinsă de flăcări. Uneori vă mirați de ce suntem atât de neliniștiți în privința voastră. Uneori întrebați: "De ce sunteți atât de severi?" Sărmane suflet! Suntem așa pentru că ți-a luat foc casa! Putem vorbi atunci prea aspru într-un astfel de caz? Putem bate prea tare la ușa conștiinței tale? Îmi amintesc ce i-a spus lui John Newton o femeie aflată pe patul de moarte; ea a spus: "Mi-ai vorbit adesea despre Hristos; dar, vai! nu mi-ai spus destul despre pericolul în care mă găseam." Vai! mă tem că mulți îmi veți spune același lucru. Vai! mă tem că mulți mă veți acuza pe patul de moarte, sau din iad, că nu v-am spus mai des că există un iad. Să dea Dumnezeu ca nici unul să nu îmi reproșeze astfel de lucruri la sfârșit; Dumnezeu să mă ajute să vă vorbesc astfel încât să înțelegeți! Este ceasul să te trezești în sfârșit din somn, păcătosule: căci pierzarea ta nu dormitează. Dragi prieteni, sunt acum mai mult de trei ani de când v-am vorbit pentru prima dată, și totuși pare să fi trecut doar o zi de când am venit la voi implorându-vă să vă împăcați cu Dumnezeu - implorându-vă să veniți la Isus. Fiecare zi ce trece vă aduce mai aproape de scaunul de judecată. Nici unul dintre voi nu stă nemișcat. Poate că dormiți; dar mareea vă poartă pe sus, aducându-vă din ce în ce mai aproape de moarte, de judecată, de veșnicie.

Dragi prieteni, un alt motiv pentru care trebuie să vă treziți este acela că osânda voastră crește din ce în ce mai mult. Când am venit prima dată la voi, vina voastră nu era așa de mare ca acum. "Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu." - Romani 2:4,5. Știe careva dintre voi că își adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei? O depozitați ca într-o bancă. Vă strângeți o comoară de mânie pentru veșnicia care va veni. Nu e acest lucru suficient ca să vă convingă că e vremea să vă treziți în sfârșit din somn? În seara aceasta e vremea să vă îmbrăcați cu Domnul Isus. E vremea, somnorosule. Acum e momentul. Nu vrei să te trezești? Vai! Îți pot spune un lucru - la sfârșit vei descoperi că e adevărat, că ți-ai adunat o comoară de mânie pentru ziua mâniei. Fiecare păcat e un strop de mânie, care, la fel ca râul în fața unui baraj, devine din ce în ce mai adânc și crește până când se revarsă. Vai! nu sunt destui care își adună comori de mânie? Nu vezi că e vremea să te trezești în sfârșit din somn înainte să-ți aduni o mânie fără sfârșit? Trezește-te acum, și ea poate fi îndepărtată de la tine. Există cineva gata să ți-o ia dacă Îi ceri acest lucru. Păcătosule! Trezește-te!

Un alt motiv este acela că ocaziile când te mai poți trezi se îndepărtează. Există într-adevăr momente de trezire. Este o vreme când arca trece pe lângă casele voastre; iar dacă o lăsați să treacă, veți descoperi într-o zi, când veți coborî din pat, că sunteți copleșiți de apele mânioase. Vă amintiți de bărbatul mic de statură din Ierihon, de Zacheu. Isus trecea prin Ierihon în drum spre Ierusalim ca să fie răstignit. Era ultima oară când trecea pe acel drum; era ultima oară când Zacheu Îl putea vedea pe Mântuitorul. Înainte să treacă Isus, ca nu cumva să se piardă prin mulțime, Zacheu s-a urcat într-un dud. Isus, când a ajuns la locul acela, Și-a ridicat ochii și a spus: "Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta." O! dacă n-ar fi coborât chiar atunci din dud, dacă nu s-ar fi grăbit să coboare, ar fi coborât mai târziu ca să fie pierdut pentru totdeauna. Dacă nu și-ar fi hotărât atunci veșnicia împreună cu Isus, ar fi ajuns în acel loc în care nu mai există îndurare, pentru că Isus trecea prin Ierihon pentru ultima dată. Vreau să-ți spun, păcătosule, dacă nu cobori din dud ca să-L primești pe Hristos în seara asta, poate că mâine nu vei mai avea ocazia. Acum e vremea potrivită. O! vino la El acum. O! te vei bucura pentru totdeauna dacă te întorci la El cu bucurie în seara aceasta. Păcătosule adormit! Trezește-te acum! Este vremea să te trezești în sfârșit; pentru că vine vremea când nu va mai fi nici o Biblie - nu vei mai avea oferta îndurării. Avem acum multe îndemnuri în Biblie; dar toate se vor sfârși. Întâlnirile noastre de joi seara vor înceta și ele în curând. O! grăbește-te și coboară, iar Isus va rămâne în seara asta în casa ta. El îți spune: "Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine." Dacă Zacheu ar fi dormit, nu L-ar fi văzut niciodată pe Isus; iar dacă tu nu te trezești, vai! vai! pentru că vine ziua când vei plânge și te vei tângui din cauza Lui.

Tradus de Florin Vidu


Umblarea Creștinului