Înapoi
Acasă
Biblia

Războiul Spiritual

de Brian Brodersen


Prefață

Când Luca a adresat lui Teofil mesajul Evangheliei, a afirmat că dorința lui era de a scoate la iveală adevărul acelor lucruri care erau deja crezute. Luca dorea ca Teofil să poată cunoaște temeinicia învățăturilor primite.
Se pare că trăim într-o perioadă de confuzie spirituală. Pavel le-a scris efesenilor ca ei să nu fie ca și copiii, purtați înainte și înapoi de orice vânt de învățătură, de ușurătatea oamenilor și de șiretenia lor folosită pentru a înșela. Datorită confuziei care este azi în Biserică și multelor vânturi de doctrină, care continuă să bată prin trupul lui Cristos, am simțit că ar fi bine ca diferiți pastori să scrie broșuri în care să trateze probleme și să ofere o bază biblică solidă despre ceea ce credem și de ce credem.
Obiectivul nostru este ca acea casă spirituală, pe care fiecare creștin o clădește, să fie așezată pe solida fundație a Cuvântului lui Dumnezeu, care este etern, putând astfel să rezistăm oricărei furtuni care ne încearcă.

Pastor Chuck Smith
Capela Calvarului din Costa Mesa, California

Războiul Spiritual

de Brian Broderson

"Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești."
(Efeseni 6:11-12)

Viața creștină nu înseamnă doar să crezi în Isus și să-ți trăiești fericit eternitatea. Ar fi bine să fie așa. Cel care, însă, a căutat în mod serios să Îl urmeze pe Domnul, a descoperit exact contrarul. Isus a spus celor ce Îl urmau că viața în lume va fi marcată de încercări și opoziție. Această opoziție vine, în mare măsură, de la diavol și mulțimea de spirite rele care fac front comun împotriva Împărăției lui Dumnezeu. Sunt sigur că fiecare creștin a experimentat această opoziție, unii chiar mai puternic. Sunt, de asemenea, sigur că mulți nu au știut că sursa opoziției este de natură spirituală.
Una dintre strategiile cele mai eficiente ale lui Satan este să ne mențină ignoranți în ce privește existența acestui război, deghizându-se în așa fel încât să nu realizăm ce se întâmplă de fapt. După cum spunea C. S. Lewis în prefața cărții Scrisorile lui Zgândărilă: "Demonii îi ovaționează cu bucurie pe materialiștii care nu cred în existența lor." Cu toate că această afirmație a lui Lewis nu ni se aplică în mod direct, are o aplicație în măsura în care, deși creștini fiind, trăim fără a da atenție tărâmului spiritual ce ne înconjoară.
Scopul nostru în acest studiu este de a ne introduce în realitatea acestui război spiritual și astfel să fim ajutați în drumul nostru către victoria în această bătălie.

Opoziția

Începem printr-o considerație asupra celor ce inspiră acest conflict: diavolul și îngerii lui. Cine este diavolul? este el o entitate reală, sau doar o figură mitologică? Biblia învață că diavolul este o persoană reală, un spirit care inițial a fost cea mai glorioasă creație a lui Dumnezeu, dar, datorită răzvrătirii lui, a devenit dușmanul Lui numărul 1 (Isaia 14). Biblia ne spune că este incredibil de puternic, foarte inteligent și fără măsură de rău. Scriptura mai învață că el este într-un continuu război cu Dumnezeu și poporul Lui. El este comandantul unei mulțimi de creaturi asemeni lui. Despre aceste creaturi spunea Pavel că sunt "căpeteniile, domniile, stăpânirile întunericului acestui veac, duhurile răutății care sunt în locurile cerești." Toate aceste referiri indică o opoziție organizată.
Ca analogie să considerăm imperiul Roman. Cezarul stătea în Roma și își construia politica, bazându-se pe Consiliul (Sfatul) Senatului. Senatorii transmiteau deciziile luate guvernatorilor care, mai apoi, le implementau în teritoriile pe care le stăpâneau. Tot așa, în regatul lui Satan există demoni cu rang înalt, care fac politica și demoni cu ranguri mai mici, care o implementează.
Capitolul zece al profeției lui Daniel ne dă o imagine a regatului lui Satan.

"În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Beltșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. "În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. În a douăzecișipatra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechiel (Tigru). Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc; dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă! Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și, pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis: "Daniele, om preaiubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești; căci acum sunt trimis la tine!" După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis: "Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzecișiuna de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la vremuri îndepărtate.'"
(Daniel 10:1-14)

Observați ce spune îngerul: "căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile." Cir era împăratul Persiei în acea vreme, totuși, cu siguranță că nu el a fost cel ce i s-a împotrivit angelicului mesager. Referire se face la puterea spirituală aflată în spatele imperiului Persan. În mod similar se vorbește și în Isaia 14 și Ezechiel 28, unde profeții prorocesc împotriva împăraților Babilonului și Tirului. În profeția lor, brusc și fără explicație, încep să se adreseze puterii spirituale care stă în spatele acestor stăpânitori pământești. De aceea noi trebuie să realizăm că lumea în care trăim nu este ceea ce pare a fi (esențialmente materială), ci, de asemenea, are și o dimensiune spirituală care, de fapt, este guvernată de "spiritele răului în locuri cerești". Este imperativ să recunoaștem acest adevăr biblic.
Să mai dau un exemplu despre acest regat invizibil, de data aceasta din Noul Testament. Amintește-ți că, atunci când Domnul a fost ispitit, Satan I-a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și I-a spus: "Ție Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății; căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc." (Luca 4:6) Isus nu a combătut autoritatea pe care Satan a pretins că o are asupra împărățiilor lumii și nici faptul că el putea să le dea cui voia. De fapt, Isus i-a confirmat pretenția mai târziu, când a spus despre el că este "stăpânitorul lumii acesteia"(Ioan 14:30). Acestea sunt adevăruri biblice pe care trebuie să le înțelegem. Cred că mulți creștini au fost conduși să gândească, așa cum cei din lume gândesc, privind toate lucrurile legate doar de oameni și de procesele naturale. Cu toate acestea Pavel spune că "noi nu luptăm împotriva sângelui și a cărnii". Conflictul este, de fapt, cu aceste forțe spirituale și, dacă nu înțelegem aceasta, suntem înfrânți chiar de la început.

Conflictul

Următorul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerație este natura propriu-zisă a acestui conflict indicat de termenul "a lupta". Există două aspecte ale acestui război spiritual. Este aspectul general în care forțele colective ale lui Dumnezeu se luptă cu forțele colective ale lui Satan. Apoi este, de asemenea, aspectul individual, în care tu și cu mine suntem angajați într-o luptă corp la corp cu spiritele demonice. Este un meci de wrestling (lupte). Este intim. Este personal. Este mortal. În calitate de creștin ești studiat, ești pândit și ești asaltat în mod regulat. Eșecul în a pricepe acest fapt poate să te facă să devii o victimă a conflictului. Poate că în acest moment vei spune: "Stai puțin; nu crezi că mergi puțin cam departe? Cum adică sunt studiat, pândit și asaltat de demoni? Asta sună a fanatism!"
Te pot asigura că nu sunt fanatic, ci, mai degrabă, scriptural. Eu doar afirm ceea ce Biblia învață în general și, mai ales, în cazul lui Iov.

"Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satan în mijlocul lor. Domnul a zis lui Satan: 'De unde vii?' Și Satan a răspuns Domnului: 'De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.' Domnul a zis lui Satan: 'Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău.' Și Satan a răspuns Domnului: 'Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara...'"
(Iov 1:6-10)

Vezi, Satan l-a studiat pe Iov. L-a iscodit și în scurt timp îl va asalta. Tactica lui nu s-a schimbat de-a lungul secolelor. Azi noi suntem obiectul aceluiași fel de atac ca și Iov. Sper să nu produc paranoia în nimeni. Cu siguranță nu aceasta este intenția mea. Intenția mea este să te ajut să vezi și să înțelegi prin prismă biblică lumea și lucrurile prin care treci tu personal. Azi, mai mult ca niciodată, creștinii au nevoie de o viziune biblică asupra lumii; și asta include și credința în- și înțelegerea tărâmului spiritual.

Bătălia este a Domnului

Acum, că am stabilit realitatea acestui război spiritual, trebuie să știm cum supraviețuim în această luptă invizibilă.. Primul lucru pe care trebuie să-l păstrăm în minte este că "bătălia este a Domnului", de aceea este esențial să fim "tari în Domnul și în puterea tăriei Lui"(Efeseni 6:10). Noi nu avem în mod natural puterea cu care să facem față forțelor întunericului. Dacă vreau să fiu victorios, trebuie să-mi trag tăria de la Domnul. Înțelegerea acestui lucru a asigurat victoria unor oameni ca David și Iosafat.
Când l-a înfruntat David pe Goliat, el a afirmat cu tărie că venea cu puterea lui Dumnezeu:

"David a zis Filisteanului: 'Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî și-ți voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei Filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre.'"
(1Samuel 17:45-47)

Tot așa și când Iosafat a strigat către Domnul cerând izbăvirea de dușmani, profetul Iehaziel i-a răspuns: "Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafat! Așa vă vorbește Domnul: 'Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu...'" (2Cronici 20:15). Este vital să ne amintim acest lucru pentru ca să nu fim copleșiți de teamă și descurajare.

Armele noastre în acest război

Un alt lucru important pe care trebuie să ni-l amintim este că "...armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu..." Expresia "supuse firii pământești" este antiteza cuvântului "spiritual" și se referă la lucruri care sunt strict omenești. Despărțiți de puterea lui Dumnezeu, toate eforturile noastre combinate nu pot face față puterilor întunericului. Devreme ce suntem angajați într-o bătălie spirituală, noi avem nevoie de arme spirituale. Este exact ceea ce Dumnezeu ne oferă - "arme puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, să răstoarne izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu..." Arme întărite de Dumnezeu! "Puternice, întărite..." ar putea fi tradus ca "pline de putere dinamică". Dumnezeu ne dă mai mult decât avem noi nevoie pentru a învinge. Noi trebuie doar să ne înzestrăm cu ceea ce deja ne este disponibil.
Care sunt armele pe care ni le-a dat Dumnezeu? Rugăciunea, Cuvântul lui Dumnezeu și închinarea. Trebuie să fim pe deplin adânciți în ele dacă vrem să luptăm cu succes "lupta cea bună a credinței". Mai târziu vom privi mai amănunțit la aceste "arme care sunt întărite de Dumnezeu", însă, deocamdată, vom trece la studierea inamicului.

Dumnezeul Acestui Veac

"Fii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: 'De unde vii?' Și Satana a răspuns Domnului: 'De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.'"
(Iov 1:6,7)

Din acest pasaj din Iov vedem că inamicul nostru, Satan este viu și prosperă pe planeta Pământ. Întrebarea care se pune, de aceea, este: ce face el? Răspunsul: mult mai mult decât îl învinuiesc majoritatea oamenilor că face. Hai să vedem câte ceva din activitatea diavolului în lume.

Tărâmul natural

Primul lucru de luat în considerare este ceea ce face diavolul în natură. Biblia învață că el are o anumită putere asupra naturii.. De aceea, eu cred că multe dintre cele pe care, cu ușurință le numim "dezastre naturale" sau "mâna lui Dumnezeu", sunt, de fapt, rezultatele muncii lui Satan. Nu vreau să spun, acum, că fiecare catastrofă este o lucrare satanică, dar, dacă iei în considerare moartea și distrugerile care rezultă din aceste dezastre și faptul că vina este, în general pusă pe Dumnezeu, cred că este normal să considerăm multe dintre aceste evenimente ca fiind demonic orchestrate. În cel mai bun caz, Satan folosește dezastrele naturale să descurajeze, să înfrângă și să distrugă lucrarea lui Dumnezeu în lume. Avem și o bază scripturală care ne susține această încredințare. Să mergem din nou în cartea lui Iov:

Domnul a zis Satanei: "Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului: "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că Te va blestema în față." Domnul a zis Satanei: "Iată îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna." Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui întâi născut, a venit la Iov un sol, care a zis: "Boii arau și măgărițele pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște Sabeeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre." Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: "Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre." Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: "Niște Haldeeni, înșirați în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: "Fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei: Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu, ca să-ți dau de știre."
(Iov 1:8-19)

Acesta este un exemplu clasic a ceea ce am spus. Focul căzut din cer, care i-a distrus turmele și vântul care a dărâmat casa peste copii lui Iov, omorându-i, au fost rezultatul direct al activității diavolului. Cu toate acestea, mesagerul s-a referit la acel foc ca fiind "focul lui Dumnezeu" Satan distruge vieți și după aceea caută să pună vina pe Dumnezeu. Acest lucru este valabil și astăzi. Gândește-te la reacția provocată de atât de multele cutremure, incendii, inundații și furtuni care au devastat părți ale Statelor Unite în ultima vreme. Ascultând victimele intervievate la televiziune, sau citind în presă, vei descoperi referiri constante la Dumnezeu, cele mai multe fiind negative și sugerând că El este vinovatul. Aceasta este, însă, doar o parte a activității diavolului.
De fapt, "diavol" înseamnă defăimător sau acuzator. Satan stârnește forțele naturii, provocând moarte și distrugere și apoi Îl acuză pe Dumnezeu că ar fi responsabil pentru întregul dezastru. Tragedia este că cei mai mulți dintre oameni îl cred. Cineva poate să întrebe acum: "vrei să spui că cutremurele, inundațiile, uraganele și ce ar mai putea fi sunt "opera" lui Satan? Răspunsul meu este: nu întotdeauna, dar poate mai des decât ne închipuim. Dacă te gândești la scopul lui (de a ucide și distruge), "dezastrele naturale" îi oferă un teren excelent de lucru.

Afacerile omului

Dar nu se oprește aici! Satan este, de asemenea, preocupat să intervină în afacerile omului. Fie că este vorba de politică internațională, presă, domeniu academic, sau industria de entertainment și moda lumii, influența lui se face simțită. Pavel se referea la Satan ca fiind "domnul puterii văzduhului, duhul care lucrează acum în fiii neascultării." (Efeseni 2:2) De la teoria evoluționistă până la filosofia marxistă, de la prejudecățile rasiale până la multiculturalism, de la violența din găști până la războaiele mondiale, de la revoluția sexuală la SIDA, de la căminele sfărâmate la violenta epidemie de crime; în toate acestea lucrarea lui Satan este evidentă. Ura și violența, moartea și distrugerea, durerea și mizeria, de la începutul istoriei și până în prezent, sunt toate, într-o mare măsură, datorită activității diavolului. Cât de adevărat este ceea ce a spus apostolul Ioan: "toată lumea zace în cel rău" (1Ioan 5:19)

Religiile false

O altă manifestare a activității diavolului este religia falsă. Aceasta este capodopera lui Satan și, probabil, cel mai puternic mijloc de influență al lui. Este, de asemenea, arma lui fatală pentru că țintește direct la sufletul omului. Scopul final al diavolului este de a ține sufletele oamenilor departe de mântuirea care este în Cristos și el va face tot ce-i stă în putință, chiar să încurajeze devoțiunea religioasă, pentru ca să obțină rezultatul dorit. Ce vreau să spun prin religie falsă? Totul de la Hinduism, cu miriadele lui de dumnezei; până la Islam și dumnezeul lor necunoscut, Alah. Sunt incluse, de asemenea, cultele pseudo-creștine cum sunt: Martorii lui Iehova, Mormonii, Știința Creștină, etc. Toate acestea sunt parte a activității diavolului în lume. Apostolul Pavel spunea: "chiar Satana se preface într-un înger de lumină" (2Corinteni 11:14). Prin sistemul acesta al religiilor false, Satan a ținut mulțimi de oameni orbi față de adevăr, după cum spunea Pavel: "și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o duhul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu" (2Corinteni 4:3,4)
Ajunși la o cunoaștere mai amănunțită a activității lui Satan în lume, fie ca aceasta să ne împingă să folosim mai bine puternicele arme ale rugăciunii și proclamării evangheliei. Prin rugăciune catastrofele pot fi transformate într-o oportunitate ca Dumnezeu să lucreze. Prin rugăciune și vestirea evangheliei intervine Dumnezeu în afacerile omului, turnându-Și Duhul Său și provocând schimbări radicale. Reforma și Marile Treziri sunt exemple bune despre cum folosește Dumnezeu condițiile adverse pentru a-Și duce lucrarea la sfârșit. Prin proclamarea evangheliei sunt eliberați oameni de efectele orbitoare ale religiei false și sunt aduși la cunoștința mântuitoare despre Cristos.
Orice bun strateg militar este foarte preocupat să cunoască mișcările inamicului său. Cu cât suntem mai familiarizați cu activitatea diavolului cu atât mai eficienți vom fi în înfrângerea lui și în a-i ajuta și pe alții să aibă victorie asupra lui. Vom trece la un alt aspect al activității diavolului, "Uneltirile diavolului".


urmatoărea pagină | 3 | Umblarea Creștinului