Înapoi
Acasă
Biblia

CRITERIILE BIBLICE PENTRU CONDUCĂTORII SPIRITUALI AI BISERICII

Pasajul Biblic nr. Ce spune, Cum trebuie să fii Comentarii Calități normative pentru orice creștin
Ioan 3:3,10 Tit 1:8; 2:12; Ioan 15:5 1. Trebuie să fii născut din nou! Fără nașterea din nou, nu faci parte din Trupul lui Hristos!! Nu ești un creștin. IDEM, etc.
Tit 1:6,7; 1Timotei 3:2 2. Fără prihană Să nu ți să poată reproșa nimic, din trecut sau prezent. Efes.1:4;5:27 Filip.2:15
1Timotei 3:6; 3. Să nu fii întors la D-zeu de curând A conduce ar fi o ispită prea mare pentru tine ! Ai cădea în mândrie. Nu poți fii un novice în credință! Efes.4:13-15; Evrei 5:12-14
1Timotei 3:7 4. Trebuie să ai o bună mărturie din partea celor de afară Să nu aibă datorii față de lumea necreștină, să fii fost un bun muncitor, elev, etc. Mat.5:13-16 1Tes.1:7,8 Rom.12:8
1Timotei 3:2; Tit 1:6 5. Să fii bărbatul unei singure neveste Să aibă o dragoste loială față de o singură femeie - nevasta lui. Să nu fie atras de mai multe. Gen.2:24
1Timotei 3:2 Tit 1:8 6. Să fii, cumpătat Să ai o viață disciplinată, ordine în prioritățile tale și seriozitate în chestiunile spirituale. Tit 2:2,5,6; 3:2; 1Pe.1:13; 5:8
1Timotei 3:2 Tit 1:8 7. Să fii, înțelept Să poți gândi clar, limpede indiferent de situație. Să ai o minte serioasă, stabilă. Rom16:19; 1Pe.4:7 Col.3:16
1Timotei 3:2 Tit 1:8 8. Să fii, vrednic de cinste Nu poți trăi o viață dezordonată, caracterizată de multe căderi, ci respectabilă. Efes.5:15-17
1Timotei 3:2 Tit 1:8 9. Să fii, primitor de oaspeți Să ai dragoste pentru necunoscuți, străini și să-ți deschizi casa tuturora. Evrei 13:2 1Pe.4:9
1Timotei 3:2 Tit 1:9 10 Să fii, în stare să înveți pe alții Trebuie să fii înzestrat cu acest dar și trebuie să poți învăța biserica din Biblie și să poți conduce adunarea în studiul Cuvântului. Nu este obligatoriu dar, Col.3:16 parcă spune ceva
Tit 1:9 11 Să te ții de Cuvântul adevărat Trebuie să respecți învățătura sănătoasă a Bibliei. 1Tim.4:1-6; 6:3
Tit 1.9 12 Să fii în stare să sfătuiești în învățătura sănătoasă Trebuie să poți oferi sfaturi conforme învățăturii biblice. Col.3:16
Tit 1:9 13 Să fii în stare să înfrunți pe potrivnici Trebuie să poți apăra cu succes Evanghelia. Iuda 3,4
1Timotei 3:3 Tit 1:7 14 Să nu fii, bețiv Este mai mult decât o interdicție! Nu poți avea renumele unui bețiv și să fii conducător spiritual! Efes.4:18!
Tit 1:7 15 Să nu fii încăpățânat Maleabil în mâna lui D-zeu și receptiv la sfaturile bune. Fapte 7:51
Tit 1:7 16 Nici mânios Să păstrezi o minte limpede când ești supus presiunii. Efes.4:26, 31;Rom.12: 19
1Timotei 3:3 Tit 1:7 17 Să nu fii nici bătăuș Să fii caracterizat de nonviolență. Pașnic. Calm. Rezervat. Marcu 9:50; Rom.12:8
1Timotei 3:3 Tit 1:7 18 Să nu fii, doritor de câștig mârșav Să nu fii caracterizat de o lăcomie pe care să o satisfaci prin foloasele pe care le ai datorită poziției tale ! Ps.119:36! Mat.6:19 1Tim.6:5 2Pe.2:3 Iuda 11,16 1Pe.5:2
Tit 1:8 19 Să fii, drept Să ai o relație dreaptă cu D-zeu și cu oamenii. Osea 14:9
Tit 1:8 20 Să fii, sfânt Scos din lume și pus deoparte pentru a fi folosit de Dumnezeu. Nu înfrânt de vreun păcat. 1Tes.4:7 1Pe.1:15,16
1Timotei 3:3 Tit 1:8 21 Să fii, blând Să ierți repede greșelile altora împotriva ta. Ps.37:11 Mat.5:5
1 Timotei 3:3 Tit 1:7 22 Să nu fii, gâlcevitor Să fii pașnic, să nu fii oricând gata de ceartă, sau să cauzezi dezbinare și neînțelegere. 2Tim.2:24, 25 Filip.2:3 Prov.20:3 Rom.13:13
1Timotei 3:3 Tit 1:7 23 Să nu fii, iubitor de bani Motivul pentru care te afli în lucrarea spirituală să nu fie financiar. Evrei 13:5 1Tim.6:10
1Timotei 3:4 24 Să-ți chivernisești bine casa Să fii un bun gospodar. Să ai o familie bine închegată. 1Tim.5:8!
1Timotei 3:4 Tit 1:6 25 Să-ți ți copiii în supunere, cu toată cuviința; având copii credincioși... Să poți să-ți stăpânești copiii. Aceștia să fie ascultători și respectuoși, având o cunoaștere a credinței. Efes.6:4
1Timotei 3:5 26 Să-ți cârmuiești bine casa ta Ordinea căminului tău trebuie să fie exemplară, altfel cum ai putea să ții biserica în ordine? vezi versetele de mai sus!
CRITERIILE BIBLICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ DIACONII
1 Timotei 3:8 27 Să fie, cinstiți Să ai o viață care să atragă respectul atât al credincioșilor cât și al necredincioșilor Efes.4:24-32; 5:4
1 Timotei 3:8 28 Nu cu două fețe Să ai integritatea de a face ce spui. Să nu fii ipocrit. Mat.5:37
1 Timotei 3:8 29 Nu băutori de vin mult Nu poți fi un alcoolic. Nu poți fi caracterizat de băutură! Efes.5:18
1 Timotei 3:8 30 Nu doritori de câștig mârșav Să nu abuzezi de poziția ta din Biserică pentru a face bani. Efes.5:3,5
1 Timotei 3:9 31 Să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Să fii în stare să conservi credința atât prin păzirea doctrinelor cât și printr-un comportament moral. Iuda 3 Filip.1:16
1 Timotei 3:10 32 Fără prihană Să ai un comportament ireproșabil în biserică. Efes.5:8
1 Timotei 3:12 33 Bărbați ai unei singure neveste Să ai o dragoste loială unei singure femei: nevasta ta! Efes.5:25, 28,31,33
1 Timotei 3:12 34 Să-și cârmuiască bine copiii Să-i înveți pe copiii tăi ascultarea și respectul de autoritate. Prov.14:26; 20:7
1 Timotei 3:12 35 Să-și cârmuiască bine și casele lor Să împlinești nevoile familiei tale și să oferi un bun exemplu de conducător, în familie. 1Tim.5:8
PENTRU FEMEILE DIACONIȚE
1 Timotei 3:11 36 Să fie cinstite Să demonstrezi seriozitate în toate aspectele vieții tale. Să fii vrednică de respect. 1Tim.5:5,6,11-14
1 Timotei 3:11 37 Să fie neclevetitoare Să nu fii caracterizată de bârfe. Tit 2:3
1 Timotei 3:11 38 Să fie cumpătate Să fii reținută, stăpânită, să posezi autocontrol. Tit 2:5
1 Timotei 3:11 39 Să fie credincioase Să fii absolut de încredere în toate aspectele vieții tale. 1Pe.3:1-6 Rom.16:1-2

Conducere Spirituală