Înapoi
Acasă
Biblia

GHID AL CUNOȘTIINȚELOR BIBLICE DE BAZĂ NECESARE LA DEMASCAREA FALSURILOR SPIRITUALE, APĂRAREA EVANGHELIEI ȘI PROTEJAREA SUFLETELOR NOASTRE

Test


Pentru a vă ușura munca (sau mai degrabă, îndatorirea creștină!) de detectare a cultelor, falsurilor spirituale și a religiilor false, vreau să vă prezint principalele caracteristici comune ale cultelor, caracteristici depistate în urma comparării doctrinelor și teologiei lor cu Scriptura, autoritatea finală în materie de religie. Această practică este familiară celor ce doresc să păstreze caracterul integru al credinței creștine. Testul de față nu are pretenția să fie exhaustiv, dar în confuzia religioasă existentă în țara noastră este nevoie să se efectueze astfel de "teste", ce sunt comparații ale doctrinelor acestor mișcării cu doctrinele Scripturii. Ele vor fi revelatoare cu privire la multe religii indigene cât și cu privire la cele importate după Revoluție, deoarece "toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală (revelate, expuse, demascate); pentru că ceea ce scoate totul la iveală, este lumina" (Efeseni 5:13). Ce ne îndreptățește să numim un anume grup religios, cult sau sectă? Sau să osândim o doctrină sau o teologie ca fiind falsă? Lumina! Cuvântul lui Dumnezeu este lumina care le demască și totodată le condamnă. Cei ce nu cred că Scriptura poate oferi coordonate atât de exacte în determinarea naturii unei doctrine sau mișcări religioase, probabil că nu recunosc autoritatea ei și folosesc alte criterii, cum ar fi tradiția sau experiența.
O altă motivație pentru efectuarea unui astfel de test este, dragostea. Dragostea încarnată, adică Domnul Isus Hristos i-a demascat pe farisei folosind termeni care erau foarte duri ("hypocrites", în greacă) doar fiindcă îi iubea pe acești oameni și dorea ca ei să vadă că se înșelau singuri. El urma să moară chiar și pentru ei! Dragostea creștină trebuie să rămână și pentru noi motivația în demascarea falsurilor spirituale și confruntarea celor ce le proclamă. Să nu uităm că membrii cultelor sunt și ei suflete pentru care Isus a murit, iar Lumina Evangheliei lui Isus Hristos este exact ceea ce le trebuie pentru a realiza că sunt adepții "unui alt Isus", primitorii "unei alte evanghelii" și a-i "unui alt duh" (2 Corinteni 11:4). Să le-o predicăm, păstrându-ne în dragostea desăvârșită a lui Isus!
Iată acum cele mai evidente caracteristici întâlnite la astfel de mișcări:

DENUNȚARE A ALTORA. Se manifestă prin înstrăinarea de oricine nu crede teologia Ior și nu se alătură Ior, ajungând la ELITISM RELIGIOS. Observați expresii ca, "doar noi suntem biserica adevărată", "doar...cunosc adevărul", "toate celelalte grupuri creștine sunt false, greșesc", etc. O vehementă critică este îndreptată împotriva oricărui alt grup creștin. Nimeni nu pare să intre în grațiile acestei organizații. Ei "sunt" poporul lui D-zeu!

PREZENTAREA UNEI IMAGINI FALSE A NATURII, PERSOANEI ȘI LUCRĂRII LUI ISUS HRISTOS (a unei alte imagini decât cea Scripturală).

ÎNLĂTURAREA DIN SISTEMUL TEOLOGIC AL CULTULUI A DOCTRINEI TRINITĂȚII (sau, Treimii Dumnezerii), sau reformularea și prezentarea ei sub o altă imagine decât cea biblică (contrar lui Mat.28:19; Fapte 7:55 "Dumnezeu" "Duhul Sfânt" "Isus"; la fel în Efes.4:4-6, Gen.18).

O DOCTRINĂ DEFICIENTĂ A DUHULUI SFÂNT:
Negarea personalității și Dumnezeirii Lui (Fapte 5:3-4 = Duhul Sfânt este D-zeu! Fapte 13:2; 1Tim.4:1 = Duhul Sfânt a vorbit; deci este o Persoană! Apoc.22:17, etc.)

MÂNTUIREA PRIN FAPTE ("credința + fapte = mântuire" este evident o socoteală eronată!) Este opusul lui Efes.2:8,9; Tit 2:5; Gal.2:16; 2Tim.1:9; Rom.3:20; 9:11; 11:6; Fapte 15, Fapte 13:38,39; Ioan 6:29, etc.).

REVELAȚIE EXTRA-BIBLICĂ, SUPLIMENTARĂ (adică, a pretinde că este revelație ceva ce nu este scris în Biblie). A primi ceva "nou" de la Dumnezeu. Vezi, publicațiile Turnului de Veghere și cartea lui Mormon, cartea lui William Branham, "Descoperirea Celor Șapte Peceți", etc. (Vezi, Apoc.22:18,19; Iuda 3; 1 Ioan 4:1-3; 2 Ioan 9-11; 2 Petru 1:20-21; 2:1-3; 1 Tim.4:1-6, etc)

UN LIDER SAU O ORGANIZAȚIE CARE SĂ SE PREZINTE CA FIIND RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE ȘI PROBLEMELE GRUPULUI DE ADEPȚI:
Un om care a fost ales fntr-o calitate mesianică sau profetică (vezi, Ioan 14:6; Fapte 4 :12)
Apartenența la organizație - condiție a securității spirituale a credinciosului?! (Biblia subliniază "apartenența" la Isus: Ioan 10:27-29; 1 Ioan 4:13-15)

RESPINGEREA CREȘTINISMULUI ISTORIC (include antagonism feroce față de susținătorii lui și emiterea pretenției de a reprezenta un "creștinism restaurat") Vezi, Mat.16:18; Efes.5:24-27; Apoc.21:3; 22:3-4; Isus ne-a spus dinainte că va avea o Biserică la sfârșitul veacurilor, care a supraviețuit tuturor persecuțiilor și apostaziilor!

NU SE INDENTIFICĂ DE REGULĂ CU NUMELE LOR POPULAR (cunoscut) Vezi, practica Martorilor lui Iehova care se recomandă, atunci când o fac (?!) ca fiind "studenții Bibliei" sau chiar doar "creștini"?! Apoi, mormonii, care se auto-intitulează "sfinți ai ultimelor zile" sau "Biserica lui Isus Hristos a sfinților din ultimele zile", sau Biserica Noului lerusalim. De obicei, își dezvăluie adevărata titulatură când inițiatul este deja pe calea îndoctrinării lui. O practică diametral opusă celei a primilor creștini care nu și-au ascuns identitatea nici chiar atunci când le era amenințată viața: Fapte 2-4; 5:32; 11:26.

EXPLOATARE FINANCIARĂ. Se remarcă printr-o necontenită chemare la cotizare. Doar dacă se cotizează respectivei organizații este asigurată binecuvântarea divină (Sic!). Apostolul Pavel i-a binecuvântat pe mulți dar cu toate acestea nu s-a folosit de dreptul lui - vezi, 1Cor.9; Gal.6:6; Filip.4:15 - cu atât mai puțin să abuzeze și să profite de el!

PRACTICĂ TRAFICUL CU PREZICERI ALE DEZASTRULUI FINAL OFERIND DATE PRECISE(?!) ȘI CRONOLOGII IMAGINARE (câteodată și le provoacă singure! - vezi Jonestown 1978, Waco (Texas) 1993, Ordinul Templului Solar (Elveția Canada) 1994 etc.) Biblia este foarte categorică în privința obiceiului stabilirii de date: Mat.24:36; Fapte 1:7; 1 Tes. 5:1-2.

SUBSTITUIREA AUTORITĂȚII BIBLIEI CU CEA A ALTEI SCRIERI. E vorba de literatură chipurile ajutătoare la interpretarea biblică dar care în realitate joacă principalul rol de intepret al Scripturilor.
Se caracterizează printr-o terminologie și o exprimare deosebită de cea cunoscută în creștinismul istoric.
De obicei câștigă întâietate asupra Bibliei, din moment ce ea (literatura aceasta) este folosită pentru a justifica doctrinele autorului și nu invers, doctrinele Bibliei să fie cele ce justifică conținutul publicației. (2Tim.3:14-17; 2Petru 1:20 "Scriptura se interpretează numai cu Scriptura!"

FOARTE IMPORTANT!
Pentru a fi în stare să:
- detectați cultele necreștine și falsurile spirituale (imitațiile creștinismului biblic)
- să apărați Evanghelia înaintea celor ce susțin doctrinele cultice și îmbrățișează sisteme religioase false.

D-voastră trebuie să:
- cunoașteți foarte bine conținutul Evangheliei și să fiți antrenați în prezentarea ei...
- să cunoașteți foarte bine doctrinele fundamentale ale credinței creștine (familiarizarea cu originalul este vitală pentru a fi în stare să descoperi falsul!*)

CU INTENȚIA FINALĂ DE A-I ADUCE LA HRISTOS, ÎN DRAGOSTE!!

*American Banking Association are un program de pregătire al celor care depistează bancnotele false și care se desfășoară în felul următor. Mai mulți angajați ai băncii sunt izolați într-o încăpere unde timp de mai multe zile la rând nu le trec prin mână decât bancnote autentice. Astfel, când sunt trimiși la băncile din teritoriu, fiindcă sunt atât de familiarizați cu ORIGINALUL, pot "din prima", să recunoască FALSUL.
Ideea se aplică și creștinilor! Pentru a fi în stare să descopere falsurile sau imitațiile de creștinism, ei trebuie să devină foarte familiarizați cu ORIGlNALUL și nu cu FALSUL! Adică, cu Isus Hristos prin rugăciune și cu Biblia, prin citire!

IATĂ CÂTEVA MOTIVE PENTRU A FACE ACESTE LUCRURI :
- voi aveți o responsabilitate față de această societate (1 Petru 3:15).
- de voi depinde auzirea de către această generație a Evangheliei (Rom.10:14-17).
- prin felul vostru de viață cât și prin atitudinea pe care o luați față de falsurile spirituale vă îndepliniți însărcinarea voastră de a apăra Evanghelia (Filip.l:16).
- Creștinul este misionarul lui Hristos și către ucenicii unui fals Mesia!

Gândiți-vă îndelung la această întrebare:

SUNTETI DISPUSI SĂ FACETI PENTRU ADEVĂR CEEA CE CULTELE FAC PENTRU O MINCIUNĂ?

INFORMAȚII BIBLICE GENERALE REFERITOARE LA FENOMENUL CULTIC
(pentru ca acest material să vă fie de folos, deschideți Biblia la pasajele indicate!)

CE ESTE UN CULT? Definiție: Un cult este un grup de oameni ce depind (strânși în jurul interpretării specifice a Scripturii) de interpretarea neconformă (de către un om, lider proeminent, sau o organizație autoritară) principiului literar, istoric și lingvistic, a Bibliei, de către un om sau o organizație religioasă, care pretinde să se armonizeze cu Creștinismul biblic, dar negând doctrinele fundamentale ale Trinității, Dumnezeirii lui Isus Hristos, Personalității Duhului Sfânt, jertfei de ispășire a lui Isus, mântuirii prin har și prin credință, învierii trupești a lui Isus și autorității finale a Scripturii.

TERMENUL "CULT" ARE ASTĂZI APROXIMATIV TREI UTILIZĂRI:

  1. Desemnează un alt mod de închinare; cuvântul derivă din latinescul "cultus", care înseamnă mod de închinare, ritual, liturghie, venerare. De exemplu, "cultul" (modul de închinare) creștin ortodox al Bisericii Ortodoxe Române este diferit de "cultul" (modul de închinare) al Creștinilor dupa Evanghelie.
  2. Cuvântul este un termen peiorativ, depreciativ pentru o mișcare religioasă care nu face parte din ceea ce se crede a fi "biserica de stat" și "singura păstrătoare" a tradiției creștine. Această utilizare este o confuzie a termenului și o utilizare răutăcioasă inspirată de interese partizane și de nerecunoașterea Scripturilor ca unic etalon de credință. Este o utilizare la care recurg unii ziariști, politicieni, oameni religioși, sociologi, etc. Confuzia este inevitabilă la aceia care nu au nici o poziție religioasă.
  3. Termenul indică o mișcare deviantă de la creștinismul biblic, negând doctrinele fundamentale ale acestuia. Această utilizare este determinată de criterii teologice.

APARIȚIA CULTELOR ȘI A PROFEȚIILOR/HRISTOȘILOR FALȘI ȘI A IMITAȚIILOR CREȘTINISMULUI BIBLIC A FOST PREZISĂ DE:
Domnul Isus Hristos : Vezi, Mat.24:4,5,11,23,24,25,26 etc.
Apostolul Pavel: Vezi, Fapte 20:29,30,31; 2Tim.4:3; 1Tim.4:1-5
Apostolul Ioan: Vezi,1Ioan 2:18,19,26; 4:1-3
Apostolul Petru : Vezi, 2 Petru 2 :1-3 ; etc.

DE ACEEA, ELE NU AR TREBUI SĂ CONSTITUIE O SURPRIZĂ!
FENOMENUL AR FI TREBUIT SĂ NE PRINDĂ PREGĂTIȚI.

CARE ESTE ORIGINEA CULTELOR? DE UNDE AU APĂRUT?

Citind pasajele următoare veți avea o descoperire șocantă! 1Ioan 2:18, 19 "Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri" ; 2Petru 2:1-2 "În norod s-au ridicat și prooroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău". ; 1Tim.4:1 "Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor...".

Așadar, de unde au venit cultiștii, sectanții, profeții falși, etc.? Din mijlocul nostru! Din mijlocul bisericilor creștine care au eșuat în îndeplinirea divinei porunci de echipare a sfinților cu adevărurile fundamentale ale credinței creștine - Efes. 4:11-12 "Și El, a dat pe unii apostoli; pe alții, prooroci; pe alții, evangheliști, pe alții, pastori și învățători, (pentru ce?) pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos". Cultele sunt "polițele neplătite ale Bisericii!" a spus, dr.Walter Martin. Câteva cauze ale apariției lor: analfabetismul biblic (nu se predică Scriptura în biserici, ci tradiția sau linia teologică a cultului de apartenență), indiferența față de doctrină (acum se povestesc basme și vise în loc de a se studia Cuvântul!), lipsa de discernământ doctrinar a membrilor, etc.

CARE ESTE SECRETUL SUCCESULUI LOR? DE CE AU ATÂT DE MULȚI MEMBRII?
"Mulți îi urmează", ne spune și Biblia. Dar conform lui 1Ioan 4:5, "Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume, și lumea îi ascultă". Nu posedă sfințenia care caracterizează pe adevărații creștini, nici comportamentul care să "amenințe" starea de păcat a lumii. Ei se simt "ca acasă" în această lume, pentru că niciodată nu au fost despărțiți de ea.
2Tim.4:3-4 "Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite". Comentariul este inutil. Aceasta este starea de lucruri a epocii în care trăim!

Însă o altă explicație biblică pentru care mișcările religioase false sunt atât de populare în zilele noastre și fac atât de mulți prozeliți, este faptul că, SUNT ENERGIZATE DE O IMITAȚIE FALSĂ A ORIGINALULUI ISUS, A HRISTOSULUI BIBLIC, așa cum Pavel a dorit să ne încunoștiințeze în 2Cor.11:3-4:

"Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Într-adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus (deci, există un altul!! Unul fals!) pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine!"

sau, Gal.1:6-9:

"Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar (pentru) că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură, și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema (deci, blestemat, în grecește)! Cum am mai spus-o, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema!"

CONCLUZIE: "HRISTOSUL" CULTELOR ESTE, "UN ALT ISUS", ADUCĂTORUL "UNEI ALTE EVANGHELII" ȘI DĂTĂTORUL "UNUI ALT DUH"!! FERIȚI-VĂ DE ACEST FALS!

Puterea de amăgire a oamenilor de către aceste imitații false ale Hristosului istoric, stă în practica consacrată de deghizare a diavolului într-un înger de lumină, făptură minunată care n-are cum să-i îndepărteze și înfricoșeze pe oameni, ci de a se "da drept" Hristos și Mântuitor, cu scopul de a amăgi și atrage la el sufletele nebănuitoare și mințile neprecaute. Din nou, Pavel a avertizat cu privire la eficiența diavolului de a trece drept mesager al lui Dumnezeu sau înger al Lui. Un exemplu concludent este mărturia sinceră a lui Joseph Smith, fondatorul Mormonismului. Aceasta o puteți citi în materialul intitulat "Mormonismul".

2 Cor.11:14.15 "Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii".

CARE ESTE DATORIA BISERICII? Deschideți la 1Petru 3:15 și Iuda 3: Pregătită să ofere răspuns, cu blândețe și teamă, să lupte pentru credință! MOTIVUL pentru care trebuie să ofere un răspuns, să fie pregătită, să lupte? 1Tim.3:15. Fiindcă Biserica a fost rânduită de D-zeu să fie, CASA, STÂLPUL ȘI TEMELIA ADEVĂRULUI!

CUM SE DEMASCĂ SISTEMELE RELIGIOASE FALSE? CUM SE DEPISTEAZĂ, DESCOPERĂ FALSURILE SPIRITUALE?
APLICÂND TESTUL SCRIPTURII. Care este acesta? 1Ioan 4:2,3; 2:22,23 sau Efeseni 5:13 - Aceste doctrine trebuie privite din "lumina" învățăturilor Bibliei, atunci sunt date la iveală, demascate, descoperite. Scriptura reprezintă criteriul obiectiv al acestui test.
PRIN COMPARAȚIE CU HRISTOSUL BIBLIC. Puneți aceeași întrebare pe care a pus-o Isus în Matei 16:13,14,15. Cine zic .... că este Isus? Să întrebăm cine zic acești "profeți", aceste organizații cultice și biserici pseudo-creștine, că este Hristosul.

IATĂ CAZURI ÎN CARE CREȘTINII ȘI-AU ÎNDEPLINIT CU SUCCES ACEASTĂ ÎNDATORIRE ȘI AU PREZENTAT EVANGHELIA ÎNTR-UN MOD CONVINGĂTOR: Apoc.2:22; Fapte 26:19-29 : "nebun de atâta învățătură", "căuta să-i încredințeze", "repede mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin"! etc.

CÂTEVA METODE DE EVANGHELIZARE A MEMBRILOR CULTELOR SAU A CELOR CE ÎMPĂRTĂȘESC DOCTRINE CULTICE FĂRĂ A FACE PARTE DINTR-UN SISTEM CULTIC
(vezi, materialul intitulat, "Modele de evanghelizare a membrilor cultelor...")

I. A-i prezenta cultistului Evanghelia ca oricărui alt om, ignorând apartenența lui la o organizație ce anterior l-a îndoctrinat și i-a format "gândirea cultică", care l-a supus "programării cultice".
II. A-i ataca, contesta, infirma, frontal concepția deformată pe care acesta o are despre Mântuitor, Domnul Isus Hristos.
III. Slăbirea încrederii cultistului în organizația care-l controlează, prin criticarea ei, prin demascarea profețiilor ei false, menționarea scandalurilor financiare, morale, etc.
IV. Prin prezentarea mărturiei tale personale, cultistului.
Folosiți discernământ pentru a determina care metodă este cea care e potrivită unei împrejurări sau alteia!

O NECESARĂ CLARIFICARE DE TERMENI

Termenul "cultist" nu se dorește să fie jignitor la adresa nimănui ci doar descriptiv pentru cei ce fac parte ca membrii dintr-un cult, care este un grup de oameni strânși în jurul interpretării specifice a Scripturii de către un om, lider proeminent, sau o organizație autoritară, care pretind să se armonizeze cu Creștinismul biblic dar negând doctrine fundamentale ale acestuia ca, Trinitatea, dumnezeirea Domnului Isus, nașterea din fecioară, învierea trupească a lui Hristos, mântuire prin har și prin credință - aceasta este definiția unui "cult" și a unui "cultist". Această clarificare este cerută de confuzia creată de către denumirea unor biserici protestante sau neoprotestante în acest fel. Este necesară devreme ce există o utilizare predominant defăimatoare a termenului, ignorându-se faptul că în latina "cultus" înseamnă un mod diferit de închinare, sau venerare. Utilizat în acest sens termenul de cult nu conține nimic neclar sau jignitor.

Compilarea acestui material a fost posibilă datorită bunăvoinței lui CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE (P.O.Box 500, San Juan Capistrano, CA 92693, USA), o reputabilă organizație anti-cultică din Statele Unite.


Apologetică