Înapoi
Acasă
Biblia

OZN-urile, prieten, pericol sau plăsmuire?


Introducere

Pentru Biserica Creștină fenomenul OZN a însemnat un dureros "țepus în coaste", a cărui existență supărătoare i-a fost greu să o explice. Mulți creștini, educați sau needucați, s-au mulțumit fie să anatemizeze fenomenul, fie să-l ignore voluntar.

Impresia aceasta de slăbiciune în abordarea subiectului OZN putea să nu se ofere lumii dacă, ca și creștini, am fi fost angajați serios în analizarea lui în lumina Sfintei Scripturi. Lumea cu știința ei, cu toate mijloacele ei și metodele de cercetare, nu a putut să ofere o explicație adecvată și științifică a fenomenului. S-au făcut în schimb o mulțime de presupuneri, nici una adeverită până în zilele noastre. S-a speculat și s-a profitat nemilos de pe urma apariției Obiectelor Zburătoare Neidentificate în diverse locuri pe planetă, de către tot felul de oameni și organizații mai mult sau mai puțin bine intenționate, de s-a ajuns astăzi să fii considerat neserios la simpla pomenire a subiectului.

În ciuda aerului de controversă care plutește asupra subiectului, Biblia vine nu cu o explicație care dezarmează prin simplitate, ci cu un evident avertisment: cei ce nu recunosc autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu sunt victime neștiutoare ale unui cumplit război spiritual purtat pentru întunecarea minților celor necredincioși sau pentru iluminarea și protejarea celor ale credincioșilor.

Soluția pentru dezlegarea misterului fenomenului OZN, ca și soluția pentru dilema existenței omului pe acest pământ, se găsește într-o biblică relație personală a fiecăruia cu Creatorul acestui Univers, Domnul Isus Hristos.

Dați-mi voie să spun că, fără a porni de la această premiză, fenomenul OZN, care comparativ cu fenomenul răutății omului este oricum mult mai puțin grav, va rămâne inexplicabil. Cum de altfel și este deocamdată, în lumea seculară a zilelor noastre.

Noi, însă trebuie să avem explicații, iar ca și creștini și oameni raționali să examinăm explicația și apoi Scripturile. Întâi de toate există doar 7 explicații posibile pentru fenomenul OZN. Oricine încearcă să treacă de acestea nu face decât să speculeze. Iată care sunt aceste șapte posibile ipoteze:

Toată povestea este o farsă. Nimeni nu s-a întâlnit cu nimic și toate rapoartele care circulă prin lume nu sunt reale. Toate cazurile relatate de-a lungul secolelor au fost stimulate de imaginație. Nu a existat nimic care să le justifice. Sau, au fost în mod intenționat inventate de oameni pentru a păcăli. Este o farsă, o plăsmuire. Totuși, de unde le-a venit ideea?

Această teorie este eliminată imediat de faptul că oameni de știință reputabili cât și oameni simpli din toată lumea au experimentat același fenomen și în orice experiment închis aceasta constituie o realitate care nu poate fi negată. Deci, nu este farsă.

Este vorba de un fenomen natural. De fulgere globulare, plasmă, sau poate de baloane meteorologice, păsări, sau inversiuni de temperatură. După ce folosim toate aceste explicații pentru a nega fenomenul, nu putem explica cele mai mult de 2.000 de observații făcute de piloți și de oameni care cunosc cerul și tot ce zboară prin aer. Toți mărturisesc același lucru: fenomenul reprezintă o realitate.

Așadar, nu este doar un fenomen natural, ci este mai mult decât natural. Înseamnă mai mult decât atât. Este ori extraterestru, ori supranatural.

Este interplanetar. De undeva din sistemul nostru solar suntem vizitați. De pe Marte, Venus, Jupiter, Saturn, de undeva, "ei" ne vizitează. Poate în partea întunecată a Lunii se află una din bazele lor. Această teorie este infirmată de faptul că telescoape gigantice din întreaga lume, printr-o monitorizare de 24 din 24 de ore a cerului, nu au reușit să ofere nici o dovadă a unor astronave sau a altor obiecte care să călătorească între planete fie din sistemul nostru solar sau dintr-o altă galaxie. Dacă existau, acestea puteau fi observate foarte ușor. Cu siguranță ar fi putut fi observate în jurul Lunii care este la o distanță de numai 238.000 de mile. Astfel OZN-urile nu sunt de proveniență interplanetară. Nu sunt de origine din propriul nostru sistem solar, așa cum îl cunoaștem în clipa de față.

Obiectele au proveniență intergalactică. Adică, vin dintr-un alt sistem solar. Avem de-a face cu ființe dintr-un alt sistem solar care ne vizitează la fel cum noi am vizita o altă lume dacă am avea posibilitatea să o facem. Actualmente trimitem sonde spațiale spre alte planete și se vorbește de trimiterea de nave cu echipaj pentru a explora alte planete. Atunci, și noi am urma același proces și metodologie de culegere a mostrelor de sol, mostrelor de plante și chiar de examinare a ființelor, dacă am avea șansa, la fel cum ne indică fenomenul ce se petrece pe pământ că cineva a făcut-o sau poate o face încă, cu noi.

Astfel, fenomen intergalactic, ce provine din spațiul extraterestru, vrând nevrând trebuie să ramână o opțiune posibilă. Dar ce ne facem cu lipsa de dovezi și cu timpul care trece fără să găsim răspunsul. Ca ființe ce au o scurtă existență ne așteptăm la un răspuns în timp ce ne aflăm încă în viață. Acesta întârzie să apară, fie pentru că în spațiul intergalactic nu există unul, fie pentru că ne este ascuns intenționat de cineva care nu dorește ca noi oamenii să-l cunoaștem. Urât din partea "respectivului". Acesta nu poate fi Dumnezeu, pentru că El ne-a spus că ne va face cunoscut tot adevărul și că adevărul ne va face liberi.

Se spune să luăm în considerare faptul că s-ar putea să existe o civilizație pe propria noastră planeta despre care nu știm nimic. Planeta noastră nu a fost explorată încă în întregime. Există părți ale ei pe care nu le cunoaștem bine. Există posibilitatea ca o altă civilizație să existe, civilizație care a avut remarcabilul bun simț de a nu face nici un contact cu noi. Ca prin urmare, aceasta ar fi fost ferită de războaie și de multe din viciile care ne sunt proprii nouă.

Aceasta este o teorie care a fost avansată de unii savanți, dar trebuie să recunoaștem că nu există nici o dovadă care să o sprijine. Unele OZN-uri se spune că au fost văzute intrând în apă, îndeosebi în jurul Triunghiului Bermudelor, numit și "Triunghiul Diavolului", însă nu poate fi adusă nici o dovadă. Același fenomen s-a remarcat și în California. Dar, în ciuda legendelor, nu există nici o dovadă a existenței unei civilizații aflate sub crusta planetei noastre sau în jurul continentelor noastre, despre care noi să nu avem vreo idee. Ceea mai bună dovadă științifică ne spune că așa ceva nu este adevărat.

Este o armă secretă. Construită de fosta Uniune Sovietică sau de Statele Unite și acum fiecare păstrează tăcerea. Sper foarte mult să fie a noastră. Dacă era a noastră, atunci chiar din 1952 eram inventatorii și posesorii unei aeronave ce călătorea cu o viteză de peste 7.000 de mile pe oră! Gândiți-vă la toți banii pe care i-am fi economisit în programele spațiale. Unul dintre aceste obiecte putea să ajungă de la Pământ la Lună foarte rapid. Progresele pe care le-am fi realizat ar fi fost inimaginabile. Dacă era a lor, rușii ar fi ajuns acolo primii sau noi am fi fost de mult acolo. Așadar nu este o "armă secretă" a cuiva despre care să avem cunoștință. Aș îndrăzni totuși să spun că atât Pentagonul cât Kremlinul ar fi vrut să o posede ca "arma lor secretă", procurând-o cât mai repede posibil.

Avem de-a face cu ființe ultradimensionale (dintr-o altă dimensiune, sau din afara celor trei dimensiuni cunoscute nouă.

În primul rând, Biblia este cea care vorbește autoritar despre existența unor ființe de acest fel. Ea îi avertizează pe oameni de existența unor creaturi spirituale și puternice, care nu sunt supuse limitărilor lumii noastre tridimensionale (timp - spațiu - materie), ele putându-se mișca în voie prin spațiul cosmic sau atmosfera terestră. Mai multe versete ale ei ne vorbesc despre manifestarea din zilele din urmă a Satanei și a îngerilor săi care se va face prin "tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii" (2 Tes.2:9,10). De asemenea, că "vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer" (Luca 21:11).

Dacă aceste ființe se află în spatele fenomenului OZN, din punctul de vedere al Bibliei nu se pune problema, pentru că se află în caracterul acestora să imite, să falsifice, să creeze iluzii, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă numeroase asemenea ilustrații. Ce altceva mai potrivit ar fi găsit acestea ca mijloc de amăgire pentru o generație preocupată de călătorii interplanetare și fascinată de atracția stelelor, decât aparența unor vizitatori extratereștri?

De aceea, un fenomen ca cel numit "OZN" este conform tiparului manifestărilor demonice și era de așteptat în epoca spațială. Efeseni 2:2 se referă la Satana ca fiind "domnul puterii văzduhului" sau "prințul aerului". În limba originală a textului, cuvântul putere (exousia) este un termen colectiv care descrie tot imperiul de spirite rele, iar termenul "văzduh" (grecescul "aer") descrie atmosfera terestră, pătura de aer numită văzduh. Astfel, conform acestui text, centrul de activitate demonică îl constituie atmosfera terestră din jurul Pământului. Iar dacă aerul este domeniul demonilor, atunci putem vedea legătura care există între aceștia și misteriosul fenomen a cărui localizare se face de regulă în atmosfera noastră terestră. Să mai adăugăm că Scriptura ne spune că noi ne luptăm împotriva (spiritelor rele) duhurilor răutății care se află în locurile cerești (vezi, Efes.6:12) și această legătură devine și mai evidentă. Pe deasupra, tot ceea ce poate fi numit război spiritual și amăgire spirituală, se poate observa în experiențele relatate de "contactați".

În concluzie, obținerea unui răspuns adecvat la această dilemă OZN depinde de considerarea atentă a revelației biblice a comportamentului acestor ființe puternice dar înșelătoare care operează nestânjenite în jurul planetei noastre, fiindcă "locul lor nu s-a mai găsit în cer (evident e vorba, de Rai) și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală toată lumea, a fost aruncat pe Pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui" (Apocalipsa 12:8-9). Cine sfidează această realitate a lumii noastre nu va fi sub nici o formă capabil să înțeleagă originea acestui fenomen popular și este probabil victimă a războiului spiritual ce se poartă împotriva lor.

Mesajele ozn-urilor, new age-ul, îngerii, reîncarnarea, teologia și ocultul

În sprijinul acestei concluzii vin mesajele receptate de la acești presupuși extratereștri a căror teologie este diametral opusă teologiei tradiționale creștine și revelației biblice. Aceste "mesaje" constituie o "altă revelație" care nu recunoaște existența unui Dumnezeu personal, Creator, a lui Dumnezeu Fiul, Mântuitor și Domn și neagă necesitatea pocăinței și a unei relații a individului cu El.

Având în vedere că unii au văzut în acest fenomen o legătură cu Creștinismul și au afirmat că OZN-urile sunt o manifestare divină și entitățile care se află în ele, mesageri angelici, negarea acestor adevăruri teologice cât și necinstirea lui Hristos fac să fie foarte greu de acceptat că aceștia ar fi îngeri ai lui Dumnezeu care aduc omenirii "mesaje" de la Dumnezeul Bibliei. Această ipoteză susținută la un moment dat de Reverendul american Barry H.Downing, autorul cărții "Biblia și Farfuriile Zburătoare" (Berkeley Books, 1989), licențiat în teologie al lui Princeton Theological Seminary, doctorand al Universității Edinburgh, consultant al lui Mutual UFO Network timp de 16 ani și editor al Jurnalului MUFON UFO, este infirmată chiar de cel ce a lansat-o și care mărturisește că în ciuda convingerilor sale, "trebuie să spun că nu pot numi nici măcar un singur teolog care să creadă că teoria mea este bună" și că, "se poate ca însăși realitatea OZN să fie frauduloasă (înșelătoare), încercând să ne convingă că este divină".1

Cheia înțelegerii originii spiritiste a acestui fenomen este totuși "teologia" mesajelor transmise contactaților. Conform zecilor de cărți scrise de aceștia și relatărilor verbale, rezumând, iată ce spun aceste "avansate ființe" extraterestre: (1) că, religia creștină este falsă și este demodată sau depășită de vremuri; (2) că, omul trebuie să-și dezvolte puterile sale psihice; (3) că, noi ne aflăm în pragul unei Noi Ere de iluminare ocultică; (4) că, omul, creația și Dumnezeu fac parte împreună din aceeași esență divină, tot este una și una sunt toți - panteism; (5) că, entități din spațiu sunt prezente aici pentru a asista umanitatea să atingă o stare avansată de spiritualitate. Pe lângă acestea nu sunt de neglijat mesajele care recomandă unele forme de control social drastic al unei autorități planetare unice care poate asigura supraviețuirea acestei planete.2

Știm că Antihristul se va revela cu "semne și puteri mincinoase" și dacă ar fi cu putință "i-ar amăgi chiar și pe cei aleși". Lumea nu este în așteptarea unui Salvator teologic, ci se află în căutarea unui mântuitor "tehnologic".3 Lumea așteaptă apariția cuiva care să rezolve problema foametei în lume, să rezolve problema creșterii demografice, să rezolve problema războaielor, sau a bolilor. Este în așteptarea cuiva care să creeze ceea ce oamenii neregenerați spiritual vor. Adică, "raiul pe pământ", în condițiile pe care ei le impun.

Nu este altă cale mai bună prin care forțele întunericului să se reveleze la acest ceas pe Pământ, decât să pară că ar fi "mântuitorii" problemelor complexe ale unei omenirii confuze ce-și caută drumul spre viitor.

Ceea ce este interesant privitor la ipoteza lui Weldon, este constatarea că lumea ocultului a îmbrațișat ozeneologia. Lumea ocultului și exponenții ei vorbesc adesea despre contactele cu ființele din OZN-uri. Uri Geller, spiritistul de la Universitatea Stanford, omul ieșit din comun care putea să îndoaie chei, cuțite sau furculițe printr-un simplu act de voință, și care putea să oprească acele ceasornicelor doar poruncindu-le, care putea să spună ce se află pe fața zarului dintr-o cutie închisă, afirmă că este produsul unor forțe dintr-o altă lume ce l-au pus pe el aici pentru a-i convinge pe oameni să accepte că aceste forțe sunt binevoitoare, și doritoare să ne conducă la o viață superioară.

Prin anii '50, George Adamski, unul din primii care a scris convingător despre subiectul OZN-urilor a declarat că, "a vorbit cu oamenii din OZN-uri" și că aceștia i-au spus că "omul nu ar trebui să se teamă de moarte, fiindcă reîncarnarea a avut loc în întreg Universul și că în tot Universul planetele sunt populate de suflete care au trăit aici apoi au murit și s-au reîncarnat altundeva". De fapt, John Keel care a scris mult despre OZN-uri și despre ocult subliniază că oamenii care pretind că sunt în contact cu OZN-uri afirmă invariabil că ocupanții acestor nave vorbesc despre adevărul reîncarnării și despre mântuirea universală a întregii omeniri.

Teologia ființelor din OZN-uri mi se pare cea mai revelatoare. Am cercetat care este teologia lor. Ce urmeaza a fost cules de la oamenii care au pretins că au vorbit cu ființele extraterestre ocupante ale OZN-urilor. Aceste ființe, orice ar fi ele, Nu cred că Dumnezeu este o ființă personală sau că Isus Hristos este singurul mântuitor. Nu cred că doar biblia este cuvântul Lui Dumnezeu. Nu cred în înviere. Nu cred în starea de păcat a întregii omeniri. Nu cred în judecată. Nu cred în oferta de iertare prin Isus Hristos a păcatelor noastre. Cred, în schimb, în reîncarnare și că omul poate evolua singur de la planetă la planetă, ajungând la perfecțiune(?!). Cred că omul poate fi iluminat spiritual intrând în contact cu entități din spațiul cosmic.

Ceea ce ozenauții promovează este o teologie opusă Creștinismului. De aceea, s-ar sugera o evaluare mai serioasă decât s-a făcut până acum. Poate cei cu care avem de-a face sunt ființe ultradimensionale (deci, dintr-o altă dimensiune, sau din afara timpului, spațiului și materiei noastre) care au capacitatea de a se arăta în atmosfera planetei noastre, convingând pe oricine cu "semne și minuni mincinoase/false", care dacă este nevoie, să se poată demonstra pe peliculă de film în trei dimensiuni, spre satisfacția oamenilor de pe pământ, că există.

Mesajele din OZN-uri ne sugerează să abandonăm religiile noastre tradiționale și că Moise a primit în realitate Cele 10 Porunci de la un astronaut ce le-a decupat în piatră cu un fel de armă laser. Nu ar fi într-adevăr fascinant dacă o tehnologie (sau, civilizație) superioară ar fi hotărât să fie "mântuitoarea" omenirii și "creatoarea" lui homo sapiens. Acum la sfârșitul unei epoci de deosebite realizări științifice aceasta alege să se prezinte ca fiind "izbăvirea" noastră, dar, în realitate producând "amăgirea" noastră.

Contradicția dintre aceste "mesaje" și revelația biblică este acută dar nu asupra acestui fapt doresc să vă atrag atenția. Ceea ce este mai surprinzător este faptul că aceste "mesaje speciale" transmise omenirii de pretinșii extratereștri sunt identice cu cele cunoscute în lumea străveche a ocultului.

Dacă am fi fost cu adevărat contactați de civilizații extraterestre extrem de avansate, dovada acestui contact ar fi trebuit să se găsească în miile de mesaje înregistrate cu credincioșie de "contactați". Din nefericire aceste mesaje nu reflectă o cultură științifică extrem de avansată ci mai degrabă un păgânism și ocultism decadent. De fapt, mesajele ce provin de la aceste pretinse entități venite din spațiu diferă foarte puțin de mesajele recent întemeiatei religii New Age. La urma urmei se poate observa că "contactații" OZN sunt cei ce au pus bazele modernei Mișcări New Age prin popularizarea unor astfel de mesaje extraterestre ce vestesc atingerea unei avansate conștiințe cosmice și pregătirea omenirii pentru descoperirea dumnezeirii latente din fiecare om. Mulți cercetători au remarcat că acestea sunt o formă avansată, modernă, a străvechiului ocultism. John Keel, o autoritate recunoscută în domeniul cercetării fenomenului OZN afirmă că, "nesfârșitele mesaje de la cei din spațiu pot umple o întreagă bibliotecă și deși aceștia pretind că reprezintă o altă lume, conținutul acestor mesaje sunt identice cu cele primite mai demult de mediumi și spiritiști".4

Cunoscutul evanghelist american, Billy Graham observă că, "în multe rapoarte de apariții OZN, entitățile care le pilotează sunt uluitor de asemănătoare cu îngerii".5 De aceea, nu putem trece cu vederea că Biblia ne spune că demonii sunt îngeri căzuți care se războiesc cu omul și cu Dumnezeu, spirite mincinoase care amăgesc pe oameni din punct de vedere spiritual.

În ciuda tendinței dominante de a da crezare ipotezei extraterestre, un număr de cercetători de seamă sunt convinși că ea nu este valabilă (o listă a acestor personalități științifice din domeniul cercetării fenomenului OZN vă poate fi oferită la cerere, pentru a verifica veridicitatea acestei afirmații). În locul acesteia, ei prezintă teoria spiritistă în care este examinată științific evidenta natură ocultică a fenomenului OZN. Această teorie propune următoarele idei:

- OZN-urile reprezintă o formă inteligentă de viață

- au existat de la începutul civilizației omenești, dar apărând sub forme diferite de-a lungul istoriei

- nu provin de la civilizații avansate din spațiul extraterestru ci dintr-o altă dimensiune sau altă lume invizibilă care coexistă cu lumea noastră

- reprezintă fără îndoială un fenomen spiritual (psihic) ce poate opera, cel puțin temporar, pe planul material al lumii noastre

Foarte puțini cercetători care se remarcă prin obiectivitate, neagă natura ocultică a experiențelor OZN. Dacă se cataloghează trăsăturile de bază ale ocultului și se compară cu fenomenul OZN, se poate descoperi o similaritate esențială.

John Ankerberg și John Weldon afirmă că după 20 de ani de cercetări, teoria spiritistă (demonică) se potrivește foarte bine fenomenului în toate aspectele lui. Acești cercetători creștini evidențiază că legătura OZN-urilor cu spiritismul este afirmată de unii ca, B.Schwartz, C.Wilson, Clark și Coleman, Brad Steiger, T.James, D.Scott Rogo și alții. Unii dintre aceștia, cum ar fi Brad Steiger, au avut parte de experiențe personale extrem de traumatice cu OZN-urile și au primit mesaje de la entitățile care le conduc. Ei relatează aspecte care sunt izbitor de asemănătoare cu manifestările demonice relatate de-a lungul timpurilor. Mărturia acestora nu poate fi negată. De asemenea, se poate spune că nu există nici un "contactat" OZN care să nu fi fost sau devenit un medium spiritist.

Considerați câteva dintre paralele dintre demonologia clasică și ozeneologie. O examinare a literaturii ocultice a sec.XIX-lea, să zicem, lucrarea autoritară a lui Francis Barret intitulată The Magus - Book 2 (New York: University Books, 1801 - 1967 - pag.48-54), îi descrie pe îngerii căzuți, pe demoni, în felul acesta:

"...unii care sunt aproape de noi urcă în sus și-n jos în aerul obscur. Alții locuiesc în lacuri, râuri sau mări; alții în pământ și îngrozesc tot ce-i pământesc...îi chinuie nu doar pe oameni dar și alte creaturi. Alții care se mulțumesc doar cu râsete și batjocură, își propun doar să-i obosească pe oameni decât să le facă rău; alții...care se schimbă singuri sub diferite forme, ca să-i tulbure cu teama... "

Câteva pagini mai încolo continuă spunând: "...așa vorbesc demonii, iar ceea ce omul face cu o firavă voce (fizică), ei imită prin a da impresia de vorbire audibilă celor cărora le vorbesc...de multe ori totuși emit o voce audibilă".

În cartea lui G.H.Pember, "Earth Earliest Ages and Their Connection with Modern Spiritualism and Theosophy" (Old Tappan, NJ: Revel,1876 - pag.254), acesta observă că ocultistul este inițiat "într-o comunicare inteligentă cu spiritele din aer și poate recepționa orice cunoștință pe care acestea o posedă, sau falsele impresii pe care acestea (deci, spiritele) decid să le ofere...demonilor părând că le este îngăduit să facă diverse minuni la cererea lor".

Marele teolog Augustin a observat că, "ceea ce oamenii pot să facă folosind culori reale, demonii pot face foarte ușor prin arătarea de forme ireale... ".6

Ipoteza extraterestră reprezintă "calul de bătaie" favorit al multor oameni iar a o pune la îndoială este considerat neștiințific. A afirma o teorie numită demonică este considerat un pic cam prea mult, ignorându-i valoarea explicativă. Într-un fel această reacție este de așteptat devreme ce o asemenea teorie îi plasează pe cercetătorii și promotorii OZN-eologiei, oarecum, în coliziune cu diavolul și ocultul.

Și totuși a ajunge corect la o asemenea concluzie, convingerile cuiva, indiferent care ar fi acestea, nu ar trebui să împiedice acceptarea ei. În afară de cazul în care prejudecățile față de astfel de convingeri ale comunității științifice sunt prea puternice. Cu toate acestea au existat necredincioși care au recunoscut că, "în mod cert demonologia reprezintă una din posibilitățile logice".7

Fenomenul are toate trăsăturile tipice demonologiei, și de aceea a-l înfățișa ca o entuziasmantă întâlnire cu extrem de avansate forme (binevoitoare) de civilizație extraterestră face un mare deserviciu societății umane. Dacă OZN-urile sunt manifestări demonice, a nu le identifica ca atare, poate avea consecințe nefaste pentru întreaga civilizație. Dacă acestea sunt precursoarele viitoarei dar apropiatei dominații mondiale a Antihristului, cei implicați în cercetarea fenomenului sau cei doar interesați de concluziile lor, nu pot ignora teoria spiritistă, cea mai logică explicație, din cauza unor concepții materialiste despre lume, a necredinței sau datorită captivantei ideii de autentic contact cu avansate forme de viață extraterestră. Responsabilitatea pentru dezinformarea publicului le-ar reveni atunci în întregime lor și ar fi păcat ca din cauza prejudecăților să rămânem în obscurantism.

Dați-mi voie în încheiere la acest scurt material despre un subiect atât de tulburător să vă ofer concluzia d-nilor John Ankerberg și John Weldon.

Noi credem că lipsa de dovezi în sprijinul ipotezei extraterestre și eșecul celorlalte teorii de a explica în mod adecvat fenomenul OZN ne obligă să considerăm teoria demonică. Această teorie este confirmată de nefastele efecte fizice, psihologice și psihice ale întâlnirilor OZN, de cazurile de posesiune, de mesajele anticreștine, nebiblice și multe altele. Să considerăm orientarea neetică, nebiblică a entităților OZN și învățăturilor lor. Comportamentul lor bizar și evidentele corelări ocultice și demonice. Observați de asemenea, nenumăratele cazuri de întâlniri de gradul III, care au fost evenimente înscenate pentru beneficiul observatorilor și care sugerează intenția lor de a amăgi. Atenția de care se bucură Pământul nostru demonstrată istoric și faptul că fenomenul se aliniază teoriei demonice indică această explicație ca fiind cel mai bun răspuns posibil la misterul fenomenului OZN.8

1 Barry Downing, "E.T.Contact: The Religious Dimension", in MUFON 1990 International UFO Symposium Proceedings; UFO's: The Impact of E.T. Contact Upon Society", pag.54, 71.

2 Jaques Vallee, "Messengers", pag.219; Forrest Crawford, "The Revealing Science of Ufology: An Anatomy of Abduction Correlations", din MUFON: UFO Journal, Decembrie 1991, pag.15.

3 Walter Martin, UFO, Friend, Foe or Fantasy?; Christian Research Institute.

4 John Keel, Operations, pag.183.

5 Billy Graham, Angels (Boston: G.K.Hall, 1976), pag.21.

6 Augustin, The City of God, cartea 18, capit.5, citat de Philip Schaff in Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol.2, First Series (Grand Rapids: Eerdmans, 1970), pag.364.

7 In cunoscuta revista APRO (Aerial Phenomena Research Organization) Bulletin (Tucson, Arizona), Februarie 1976.

8 John Ankerberg si John Weldon, The Facts on UFO's and Other Supernatural Phenomena (Harvest House Publishers, Eugene,Oregon, 97402, 1992)

Teodor Macavei


partea 2 | Diverse