Înapoi
Acasă
Biblia

OZN-urile, prieten, pericol sau plăsmuire?

Câteva personalități din domeniul cercetării fenomenului OZN care susțin că OZN-urile sunt manifestări ocultice și/sau demonice


Un fapt regretabil este că cei mai mulți cercetători OZN nu au înțeles încă adevărata natură a OZN-urilor și problemele pe care acestea le ridică. Teoria spiritistă, explicația cea mai logică, este respinsă fie din cauza unei părtinitoare vederi materialiste preconcepute, scepticismului sau atrăgătoarei speranțe a unui autentic contact cu forme avansate de viață extraterestră.

Spre exemplu, munca de inițiere a lui John Keel, a dr.Jacques Vallee și a altora, a fost adesea ignorată de către serioși cercetători OZN. Referitor la propria lui lucrare, Vallee se plânge spunând: "faptul că nimic din acest material nu a fost vreodată serios examinat...este stupefiant....Ceea ce publicul află despre fenomen provine de la micile porțiuni de realitate ce au fost preselectate de adepți pentru a promova un sprijin entuziast al teoriei extraterestre"1

Trebuie de asemenea menționat că un număr destul de mare de cercetători inițial devotați ipotezei extraterestre, s-au convins de dovada că OZN-urile au o natură supranaturală sau ocultică.2 De exemplu, Raymond Fowler autorul a cinci cărți despre OZN-uri, mărturisește. "Am privit cu rușine cum un număr de respectați cercetători OZN au trecut de la interpretarea fizică la cea parapsihologică a bizarului fenomen OZN...Acum și eu sunt forțat să reexaminez fenomenul OZN în lumina evidentei lui naturi supranaturale".3

O autoritate ca dr.Vallee a concluzionat:

Avem de-a face cu un nivel de conștiență încă nedescoperit, independent de om dar îndeaproape legat de pământ...Nu mai cred deloc că OZN-urile sunt pur și simplu niște nave spațiale ale vreunei rase de vizitatori extratereștri. Ideea este prea simplistă ca să explice înfățișarea lor, frecvența manifestărilor lor în toată istoria cunoscută și forma informației schimbate cu ei în timpul contactului.4

În continuare vom prezenta o listă cu proeminenți cercetători care au concluzionat că OZN-urile reprezintă un fenomen ocultic și/sau demonic.

Lynn E.Catoe. În 1969 tipografia guvernului Statelor Unite o lansat pentru Biroul de Cercetare Științifică a Forțelor Aeriene a S.U.A. o publicație întocmită de Biblioteca Congresului intitulată OZN-urile și Subiectele Asociate cu Ele: O Bibliografie Adnotată (UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography). Înșiruind peste 1600 de cărți și de articole, ea a fost cea mai cuprinzătoare bibliografie a vremii. Bibliograful ei principal a fost Lynn Catoe. Studierea de către ea a literaturii a necesitat doi ani pentru a citi mii de cărți, articole și publicații în vederea pregătirii volumului de peste 400 de pagini. În prefața lui, ea observa următoarele:

O mare parte a literaturii OZN disponibile este strâns legată de misticism și metafizică. Se adresează unor subiecte ca, telepatia mintală, scrierea automată (în transă - n.tr.) și vorbește despre ființe invizibile și despre un fenomen asemănător cu arătările de stafii ("poltergeist") și "posesiunea". Multe din rapoartele OZN care sunt astăzi publicate în presa populară relatează presupuse incidente care sunt izbitor de asemănătoare posesiunii demonice și spiritismului...5

Dr.Pierre Guerin. Dr. Guerin este un eminent om de știință asociat Consiliului Național Francez pentru Cercetare Științifică. După examinarea și discreditarea oricărei speranțe a ipotezei extraterestre și respingând ca neplauzibile teoriile umane (și psihologice), el concluzionează spunând: "Comportamentul OZN-urilor este mult mai înrudit cu magia decât cu fizica pe care o cunoaștem".6 După aceea el subliniază că, "Ozenauții moderni și demonii din trecut sunt probabil identici".7 Deși e rar ca vreun savant și expert OZN de statura lui Guerin să fie dispus să admită că legătura demonologică are relevanță pentru subiectul OZN, vederile sale materialiste se impun atunci când el conchide că manifestările supranaturale ale OZN-urilor sunt o consecință a propriei lor "supertehnologii".8 Cu toate acestea chiar și Guerin crede că "ceea ce-i foarte cert este că fenomenul este activ aici pe planeta noastră și activează ca și stăpân, al ei".9

John A.Keel. John A.Keel este considerat de unii ca fiind printre cei mai informați oameni din lume despre OZN-uri. Timp de zeci de ani a făcut cercetări pe teren printre oamenii care au avut tot felul de întâlniri cu OZN-urile, dar în special printre aceia care au avut contacte apropiate. El cunoaște domeniul mai bine decât mulți și a scris numeroase cărți asupra subiectului, printre care se includ de acum faimoasa, OZN-urile: Operațiunea Calul Troian, cât și Profețiile Omului-Molie (The Mothman Prophecies), Cel de-al Optulea Turn și Bântuita noastră Planetă. Aceste cărți ale lui, precum și altele sunt un filon prețios de documentație ce dezvăluie natura demonică/ocultică a fenomenului OZN. După studierea literaturii demonologiei, el observă: "Manifestările și întâmplările descrise în această literatură impunătoare sunt similare dacă nu cu desăvârșire identice fenomenului OZN".10 Putem rezuma cercetările lui Keel cu această afirmație făcută de el. "Manifestările OZN par să fie în mare doar minore variații ale străvechiului fenomen demonic".11 De aceea, un alt veteran al cercetării OZN, Trevor James face această observație: "O cunoaștere vastă a științei ocultului...este indispensabilă investigării OZN-urilor".12 În cuvintele sociologilor Stupple și McNeece, "studiile cultelor farfuriilor zburătoare ne arată în repetate rânduri că acestea sunt parte a mai marii lumii a ocultului".13

Jacques Vallee. Dr.Vallee este de asemenea considerat de mulți ca fiind printre cei mai de seamă investigatori ai fenomenului OZN, din lume, fiind autorul a opt cărți asupra subiectului. În cea de-a treia sa carte, Pașaport pentru Magonia, el descrie 923 de aterizări ce au avut loc între 1868 și 1968. Din nou descoperim referințe la o mare varietate de fenomene ocultice iar natura demonică a OZN-urilor este evidentă la toate. În Mesageri ai Amăgirii el observa că, "poate fi făcută o impresionantă paralelă între ocupanții OZN-urilor și concepțiile populare despre demoni"14, și că OZN-urile pot "proiecta imagini sau scene plăsmuite (false) destinate să ne schimbe sistemele noastre de crezuri".15 În Colegiul Invizibil el susține că sursa puterii din spatele OZN-urilor constituie o puternică forță mondiala care a influențat de-a lungul istoriei modelarea crezurilor oamenilor. "Credința oamenilor... este controlată și condiționată", "Conceptele oamenilor sunt rearanjate" noi îndreptându-ne spre "o masivă schimbare a atitudinilor oamenilor față de puterile paranormale și viața extraterestră".16

În cartea Confrontations, el scoate în evidență:

"Examinarea medicală" la care se spune că sunt supuși cei ce sunt răpiți la bordul OZN-urilor, este adesea însoțită de acte sexuale sadice ce ne aduc aminte de descrierile medievale ale întâlnirilor cu demoni. Acestea nu ar avea nici un sens într-un sofisticat cadru tehnic sau biologic. Orice ființă inteligentă echipată cu minunile științifice pe care le posedă OZN-urile ar putea să atingă oricare dintre acele pretinse obiective științifice într-un timp mai scurt și cu riscuri mai puține.17

Citând vasta lucrare a lui Bertrand Meheust (Science-Fiction et Soucoupes Volantes - Paris, 1978; Soucoupes Volantes et Folklore - Paris, 1985), Vallee revelează că "simbolurile observate de contactați sunt identice celor din ritualul de inițiere sau voiajului astral care se găsesc in tradițiile (ocultice) ale fiecărei culturi".18 Astfel că ,"descrierile de răpiri (la bordul OZN-urilor - n.tr.) sunt identice ritualurilor de inițiere în ocult".19 Mai continuă spunând că, "ocupanții de astăzi ai OZN-urilor aparțin aceleiași clase de manifestări ca și entitățile (oculte) descrise în secolele trecute..."20 Într-un alt loc el observă că în lumina profundului lor efect asupra noastră, noi suntem aparent neputincioși în a-l preveni, încât la urma urmei, "nu contează de unde vin".21

Ivar Mackay. E.A.I.Mackay este fost președinte al respectabilei Asociații Britanice pentru Cercetarea OZN, petrecându-și jumătate din viață cercetând ocultul și parapsihologia. La examinarea ființelor ce se găsesc în ocultism el face observații cu privire la natura lor paralelă cu entitățile asociate fenomenului OZN:

În plus, dacă cineva compară cele trei grupe ale ocultului cu cele trei clase de entități OZN, cu caracteristicile lor, este foarte surprinzător cât de complementare pot să pară, nu doar prin înfățișarea, activitățile și felul lor de comportament ci și prin felul de reacție mintală și îndeosebi emoțională care s-a remarcat în cazul contactului.22

Un studiu din două părți efectuat de el intitulat "OZN-urile și Ocultul" descrie un număr mare de similarități dintre OZN-uri și fenomenele ocultice, studiu care este inspirat în cea mai mare parte din aparițiile OZN, fară contactați. Multe din corelările evidențiate se găsesc și în literatura mediumismului și a ședințelor de spiritism.23

Kenneth Ring și alții. Experiențele OZN se aseamănă multor experiențe ale ocultismului, cum ar fi călătoria astrală sau chiar rudenia ei, "Near Death Experience" ("Experiență Aproape de Moarte"). În cartea noastră, Adevărul despre viața de apoi, am documentat natura tipic ocultă a Experiențelor Aproape de Moarte.

În Jurnalul Analizelor OZN, Vol.2, din 1990 cercetătorii "experiențelor aproape de moarte", Kenneth Ring și Christopher J.Rosing de la Departamentul de Psihologie al Universității Connecticut, sugerează că experiențele OZN (UFOE) și "experiențele aproape de moarte" (NDE) sunt în multe feluri "echivalente din punct de vedere funcțional".24 De exemplu, aceștia afirmă că indivizii care experimentează întâlniri cu OZN-urile sau au experiențe aproape de moarte ca și adulți, au devenit adesea sensibili față de realitățile lumii ocultului încă de pe vremea când erau copii.25 Cei doi mai observă că, "fie în urma unei experiențe OZN sau experiențe aproape de moarte există puternice și profunde schimbări fizice și psihice".26 Printre consecințele obișnuite experimentate în ambele categorii (UFO sau NDE) se numără creșterea curenților de energie din corp, expansiunea minții, inundarea cu informație și puterile psihice.27 Ei concluzionează spunând că, în mod vizibil "schimbările psiho-fizice raportate în asociere cu UFO-urile sau NDE (deci, experiențele Near Death), reflectează unele schimbări psihobiologice" și indică ocultica energie kundalini ca fiind posibila și probabila explicație. Adică, "activarea energiei kundalini este mult mai probabil...să fie raportată după participarea în vreuna din experiențe, fie că e vorba de NDE sau UFO (respectiv, OZN)".28

Participanții atât în experiențe OZN cât și în experiențe NDE confirmă că acestea sunt parte integrantă a unei dramatice transformări evolutive a New Age-ului ce are loc acum în umanitate: "...aceste experiențe reflectă un plan bine orientat...ele sunt parte a unui accelerat curent evolutiv care propulsează rasa umană înspre o superioară conștiință (ocultică) și o exacerbată spiritualitate".29

Acești autori conchid cu următoarele:

Ceea ce ne-a surprins cel mai mult a fost similaritatea indiscutabilă dintre cele două grupuri experimentale, ale participanților în experiențe OZN și experiențe ND (Aproape de Moarte).... Ar trebui să ne gândim că în ciuda diferențelor în natura acestor experiențe, acestea ar putea să aibe o sursă comună care să le stea la bază - oricare ar fi aceasta.30

Nimeni nu poate nega că și mulți cercetători necreștini au concluzionat că fenomenul OZN este ocultic. Iar dacă este suficient de clar că lumea ocultului este o lucrare a biblicului Satan și a demonilor lui, atunci este logic să concluzionăm și noi că OZN-urile constituie un fenomen demonic care are o agendă ascunsă.31

Impactul OZN-urilor asupra omenirii

Puțini înțeleg impactul colectiv pe care OZN-urile îl au nu doar asupra Americii ci asupra lumii întregi. De exemplu, la puțin timp după ce în 1947 au început primele apariții moderne de OZN-uri, s-au făcut programe de televiziune care să popularizeze OZN-urile, extratereștrii, călătoriile interstelare, etc. Printre zecile de seriale de televiziune celebre se pot număra, "Aventurile lui Superman", "Zona Crepusculară", "Marțianul meu Favorit", "Star Trek", "Morky și Mindy", "Buck Rogers", "Alien Nation", și altele.

Chiar și în desenele animate (de exemplu, "Stăpânii Universului", "Captain Planet șI Planetarii", etc.), temele spațiului extraterestru și ale contactului cu viața extraterestră au produs fascinația a milioane de copii din întreaga lume.

Luați în considerare generația de dinainte de primele observații de OZN-uri, din perioada dintre 1920 și 1947. În această perioadă existau mai puțin de o duzină de filme științifico-fantastice având ca teme OZN-urile și extratereștrii. Însă, începând din 1950 și până în 1980, s-au produs mai bine de peste 100 de astfel de filme. Printre acestea se numără cunoscutele, "Ziua în care Pământul s-a oprit", "Războiul Lumilor", "Odiseea Spațială, 2001", "Sindromul Andromeda", "Războiul Stelelor", "Întâlnire de gradul III", "Alien", "ET, Extraterestrul" și "Cocoon".

Această fascinație socială față de temele extraterestre, este unul din motivele pentru care astrofizicianul francez Dr.Jacques Vallee, unul dintre cercetătorii OZN cei mai recunoscuți din lume, afirmă: "În ultimii 20 de ani (extraterestrul sau marțianul) și-a atras atât de multă popularitate, încât am ajuns să credem că el se află de fapt printre noi..."32

Autorul devenit celebru, Whitley Strieber, care a avut parte personal de înspăimântătoare contacte cu presupuse entități OZN, afirmă că aceste ființe ciudate și înfricoșătoare "au deja un uriaș impact, deși în mare parte ascuns, asupra societății noastre, iar prezența lor ar trebui tratată cu cea mai mare seriozitate".33 Chiar dr.Vallee se referă la OZN-uri ca fiind "un fenomen bizar, seducător și adesea înspăimântător raportat de mulți martori sub forma unui contact cu o formă extraterestră de inteligență".34

Orice s-ar fi concluzionat astăzi privitor la OZN-uri, marea majoritate a omenirii a auzit de ele. Dar ceea ce n-au auzit cei mai mulți oameni este că ele sunt periculoase. Literatura OZN serioasă este presărată de cazuri de urmări/consecințe fizice, psihice și spirituale rezultate în urma contactului cu OZN-uri, fie că acest contact a fost dorit sau nu. Deși nu este un tot atât de bine cunoscut fapt, realitatea indică că unii oameni au și murit în urma contactului cu OZN-uri și cu pretinși lor ocupanți.

Expertul în OZN-uri, dr.Jacques Vallee face de asemenea următoarea observație: "Experiența unei întâlniri (contact îndeaproape -n.tr.) cu un OZN este un zdrobitor șoc fizic și mintal. Trauma are efecte care depășesc cu mult ceea ce martorul își amintește conștient. Noi feluri de comportament sunt condiționate și noi feluri de crezuri sunt promovate. Consecințele sociale, politice și religioase ale experienței sunt enorme dacă sunt calculate, nu doar în zilele și săptămânile ce urmează observației ci în viața unei întregi generații".35

Sunt observațiile și experiențele OZN frecvente? Doar examinând istoria fenomenului începând cu 1947, documentele recent dezvăluite prin Decretul Libertății Informației și publicațiile unor proeminente organizații civile din 20 de țări din toată lumea, putem începe să percepem ceva din magnitudinea fenomenului. Ne vine greu să credem că organizații ca CIA, Departamentul de Stat, Agenția Națională de Securitate, FBI, Armata, Marina, Aviația și Contraspionajul (DIA), ar irosi zeci de ani și uriașe resurse pentru studierea unui fenomen inexistent.

Combinația de observații, de întâlniri de gradul III, de presupuse răpiri și alte fenomene de contact sunt mai mult decât semnificative, în special în lumina dorinței moderne de contact cu entități extrem de evoluate și avansate dar chipurile, binevoitoare, care se presupun că pot salva planeta noastră de la distrugere.

Și într-adevăr, există actualmente în întreaga lume o speranță și o căutare după contactul cu viața extraterestră. Chiar și în comunitatea oamenilor de știință se desfășoară un proiect vast de descoperire a vieții extraterestre sub denumirea de SETI - The Search for Extraterrestrial Intelligence. Cel puțin 6 inițiative științifice s-au materializat prin încercarea de a "asculta" comunicațiile extraterestre cu scopul de a lua legătura cu civilizațiile cărora le aparțin. De fapt, "în 27 de ani de cercetare, s-au efectuat 48 de ascultări de către 7 țări, cu precădere a undelor radio" care reprezintă zeci de mii de ore de observație.36 Pe data de 12 Octombrie 1992, pentru a sărbători cinci sute de ani de la descoperirea Americii de către Columb, NASA, Agenția Spațială Americană a început cea mai mare căutare cu radio-telescopul a vieții extraterestre, din istorie. "În doar primele 60 de secunde, NASA va investiga mai mult decât în toate căutările precedente luate la un loc".37

OZN-urile sunt o realitate nu un mit. Căutarea noastră de semne ale vieții inteligente în Univers, nu este o fantezie. Un mit și o fantezie este însă ideea că evoluția umană s-a extins în evoluție cosmică și implicit la o pluralitate de lumi locuite care justifică așteptarea de vizite de OZN-uri și eventual, de contact. Oricât ar fi de improbabil faptul acesta, un mare număr de oameni, printre care influenți savanți și politicieni, îl consideră o posibilitate, îngrijorați fiind de starea gravă a acestei lumi.

Sociologul David Swift de la Universitatea Hawaii-ului, observă că mesajul care stă la baza fenomenului OZN este limpede. Și anume, că creatorii acestui "uluitor obiect" (OZN-ul) posedă o incredibilă putere și cunoaștere. El recunoaște că nădejdea tuturor este ca o asemenea putere și cunoaștere să fie folosită la rezolvarea problemelor universale ale umanității. "Acesta este un mesaj atrăgător și va deveni și mai atrăgător cu fiecare tentativă convențională eșuată în rezolvarea problemelor noastre complexe. Ideea salvării din cer/cosmos este foarte probabil să crească în atractivitate".38

Însă fenomenul OZN nu se comportă ca și un vizitator extraterestru! În realitate, acesta se modelează/adaptează singur pentru a se potrivi unei anume culturi. Scopul OZN-urilor nu este un contact deschis de felul contactului prietenesc pe care noi îl așteptăm de la alte civilizații avansate din spațiu. Mai degrabă, țelul lor pare să fie manipularea psihologică și socială. Câțiva dintre cercetării OZN cu renume au recunoscut acest fapt. Printre aceia se numără, John Keel (The Eight Tower; UFOs: Operation Trojan Horse) și dr. Jacques Vallee (Messengers of Deception). Acești savanți cred că entitățile OZN își programează în mod deliberat observatorii lor umani, cu informație falsă pentru a-și ascunde adevărata lor natură și scopul acestora.

Dr.Vallee a vorbit la ONU despre OZN-uri și el a constituit modelul personajului "Lacombe" din filmul regizorului Steven Spielberg, "Întâlnire de gradul III". El și-a petrecut peste două decade în cercetarea serioasă a OZN-urilor. Asemenea veteranului în domeniu, John Keel, Vallee a scos cu înțelepciune în evidență numitorul comun de bază al tuturor contactelor OZN - amăgirea - și de asemenea paralela cea mai întâlnită la fenomenul OZN - păgânismul și demonologia.

Împreună cu alți cercetători el a observat că la nivel mondial există serioase consecințe sociale, religioase și culturale ale fenomenului OZN deoarece "crezul în realitatea OZN-urilor se răspândește rapid în toate aspectele societății"39 Vallee postulează ideea că OZN-urile intenționează să "schimbe sistemele noastre de crezuri...angajându-se într-un proiect mondial de seducere subliminală (subconștientă - n.tr.) ".40

Imensa popularitate a unor cărți ca cele ale lui Erich Von Daniken, ce afirmă ideea că umanitatea este într-un fel produsul unei forme de viață extrem de avansate care a ghidat evoluția noastră, revelează faptul că oamenii au abandonat conceptul intervenției divine și sunt tot mai interesați de conceptul intervenției extraterestre. Vallee susține că OZN-urile "ajută la crearea unei noi credințe, o așteptare a unui contact real a unei mari părți a publicului. În schimb, această speranță îi face pe milioane de oameni să aștepte realizarea iminentă a visului vechi de veacuri: salvarea de sus, cedare marii puteri a unor înțelepți navigatori ai cosmosului... ".41

Dar, argumentează Vallee, în schimb OZN-urile îi plasează în realitate pe oameni "sub controlul unei forțe stranii care-i modelează absurd, forțându-i să joace un rol într-un bizar joc al amăgirii.... Dacă OZN-urile au un impact asupra realităților noastre sociale atunci este posibil ca ele să schimbe și realitățile noastre politice".42

La un nivel individual, mii de oameni pretind să aibe contact cu OZN-urile și cu ocupanții lor. Puțini pot nega că societatea nu este acum înclinată să accepte ideea contactului la o scară cu adevărat planetară. Dar, a contactului cu cine?

1 Vallee,Confrontations, pag.204

2 Printre acestia se numara dr.J.Allen Hynek si multi alti autori din paginile FSR (revista "Flying Saucer Review").

3 Raymond E.Fowler, The Watchers: The Secret Design Behind UFO Abduction (New York: Bantam, 1991), paragraf.XV, 183.

4 Vallee, Confrontations, pag.89

5 Lynn Catoe, UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography (Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1969), p.IV (pregatit prin Air Force Office of Scientific Research Project Order 67-0002 si 68-0003)

6 Pierre Guerin, "Thirty Years After Kenneth Arnold", in revista Flying Saucer Review, Vol. 25, Nr.1, pag.13

7 idem, pag.14

8 idem.

9 idem.

10 John A.Keel, UFOs: Operation Trojan Horse (New York: Putnam's 1970), p.215

11 idem, pag.299

12 Trevor James, "The Case for Contact - Part Two", din Flying Saucer Review, Vol.8, Nr.1, pag.10

13 David Stupple si William McNeece, "Contactes, Cults and Culture" din 1979 MUFOM UFO Symposium Proceedings, pag.49

14 Vallee, Messengers, pag.15

15 idem, pag.19

16 Vallee, Invisibile, pag.3, 201,204

17 Vallee, Confrontations, pag.13

18 idem, pag.146

19 idem, pag.159

20 idem, pag.160-161

21 Vallee, Messengers, pag.222

22 Ivar Mackay, "UFO Entities: Occult and Physical" din Flying Saucer Review, Vol.19, Nr.2, pag.28

23 Ivar Mackay, "UFOs and the Occult" (2 parti), din Flying Saucer Review, Vol.16, Nos.4&5

24 Kenneth Ring si Christopher Rosing , "Proiectul Omega: Un studiu psihologic al persoanelor care raporteaza rapiri si alte intilniri OZN" din Journal of UFO Studies, New Series, Vol.2,1990, pag.59

25 idem, pag.71

26 idem, pag.76

27 idem, pag.77

28 idem, pag.81; compara cu pag.79-80

29 idem, pag.86-87

30 idem, pag.93

31 In Cult Watch am documentat ca Satana impreuna cu demonii lui sunt puterea din spatele lumii ocultului.

32 Vallee, Confrontations, pag.159

33 Whitley Strieber, Transformation: The Breakthrough (New York: Morrow, 1988), pag.9

34 Vallee, Confrontations, pag.12

35 Jacques Vallee, Messengers of Deception:UFO Contacts and Cults (Berkeley, CA: And or Press, 1979, pag.9-10

36 The Skeptical Inquirer, Toamna 1987, pag.14

37 Chattanooga News- Free Press, 8 Dec.1991

38 David Swift, "A Sociologist's Reaction" in Messengers de Vallee

39 Vallee, Messengers, pag.9

40 idem, pag.19

41 idem, pag.20-21

42 idem.

Materialul acesta este preluat, tradus și adaptat de Teodor Macavei din cartea The Facts on UFOs and Other Supernatural Phenomena a autorilor creștini, John Ankerberg și John Weldon (Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402).


Diverse