Înapoi
Acasă
Biblia

Autoritatea scripturilor

Introducere

Dorința noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizați cu adevărurile importante ale credinței creștine, așa cum ne învață Biblia, să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Isus, să știm ce credem și de ce credem aceasta și să fim echipați pentru a apăra credința (1Petru 3:15).

Această broșură este creată pentru a determina cititorul să-și arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoștințe despre Biblie și despre credințele esențiale ale creștinismului. Broșura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârșitul cărții.


Autoritatea scripturilor

Pentru că este un studiu care tratează doctrinele majore ale Scripturii, am dori să începem cu doctrinele care privesc autoritatea Scripturilor. Prin urmare, toate celelalte doctrine despre care vom vorbi vor avea o bază solidă pe care să fie construite.

Inspirația biblică

1. Cum definesc Biblia autorii Epistolei către Evrei 4:12 și 1Petru 1:23?

_______________________________________________

Bineînțeles, Biblia a fost scrisă de mâna omului, dar cuvintele sunt din inspirația divină a lui Dumnezeu. Ea nu proclamă o filosofie a omului, ci mai degrabă gândul lui Dumnezeu.

2. Ce se spune în 2Timotei 3:16 despre Scriptură în raport cu Dumnezeu?

_____________________________________________________

a) Cât de mult din Scriptură este de inspirație divină?

_________________________________________________

Cuvântul "insuflată" se poate traduce cu termenul "inspirată" (de Dumnezeu).

3. Cine este adevăratul autor al Bibliei, așa cum se arată și în 2Petru 1:20-21?

________________________________________________

Acum, că am văzut câteva dintre lucrurile pe care le afirmă Biblia despre sine, ce alte dovezi putem găsi în ea care să ne confirme că este realmente inspirată de Dumnezeu?

Profeții biblice împlinite

Profețiile sunt evenimente prevăzute prin revelație de la Dumnezeu, care se împlinesc cu acuratețe ulterior, uneori cu secole mai târziu.

4. Citește Isaia 48:3-5 și scrie un motiv pentru care Dumnezeu ar fi declarat evenimente înainte să se întâmple.

_________________________________________________

Biblia face un bilanț clar al evenimentelor care sunt profețite și scrise cu mult înainte ca acestea să se împlinească. În Vechiul Testament sunt peste 300 de profeții cu privire la venirea lui Mesia, care au fost clar împlinite prin Isus Cristos, sute de ani după ce ele au fost făcute. Haideți să aruncăm o privire peste câteva dintre ele.

5. Urmăriți lista de mai jos. Uniți, prin trasarea unei linii, pasajul din Scriptură în care s-a făcut profeția cu cel în care aceasta s-a împlinit.

a. Născut în Betleem - Mica 5:2 Matei 21:4,5
b. Precedat de un mesager - Maleahi 3:1 Matei 2:4-6
c. Rege, intrând în Ierusalim
călare pe un măgar - Zaharia 9:9
Matei 27:12-14
d. Opresat și îndurerat, totuși tăcut
înaintea acuzatorilor Lui - Isaia 53:7
Ioan 20:25
e. Mâinile și picioarele
străpunse - Psalmul 22:16
Matei 11:10,11

Aceste profeții, împlinite mulți ani după ce au fost făcute, sunt o dovadă în plus că Scripturile au fost inspirate de Dumnezeu și nu de imaginația omului.

Autenticitatea istorică

Haideți acum să aruncăm o scurtă dar importantă privire asupra autenticității istorice a Noului și Vechiului Testament.

Integritatea textului Noului Testament este stabilită, în primul rând, prin mulțimea de copii ale manuscriselor existente. Un manuscris este o copie scrisă de mână a documentelor primului secol, în contrast cu cele tipărite.

Există peste 24.000 de manuscrise ale Noului Testament, cel mai timpuriu fiind datat la aproximativ 40 de ani după original, iar cele mai multe la 250 - 300 de ani după original. Făcând comparația cu alte documente, putem vedea că, de exemplu, Iliada lui Homer, este pe locul al doilea, având doar 643 de copii manuscrise, apărute la 500 de ani după original.

Integritatea Noului Testament, din acest punct de vedere, întrece cu mult alte documente ale antichității. Există mai multe copii, care au o acuratețe mai mare și sunt făcute după o perioadă mai scurtă de timp de la apariția originalului.

Descoperirea în 1947 a sulurilor de la Marea Moartă a ajutat la confirmarea autenticității Vechiului Testament. Aceste suluri conțineau 40.000 de manuscrise, aproape a fiecărei cărți a Vechiului Testament, care sunt cu 1000 de ani mai vechi decât cel mai vechi document cunoscut până la acea dată și, totuși, identice în cea mai mare măsură. Aceasta demonstrează neobișnuita disciplină și acuratețe a copiștilor Vechiului Testament, pe o perioadă de peste 1000 de ani de perpetuare manuscrisă a Scripturilor.

Pe lângă aceasta, au fost făcute multe descoperiri arheologice care confirmă autenticitatea istorică a Vechiului Testament. Nu s-a făcut, însă, nicio descoperire care să dezaprobe ceva din el.

Acestea sunt doar câteva evidențe care stabilesc autenticitatea istorică a Scripturilor, ajutând la sublinierea în mod repetat a autorității lor.

Haideți acum să recapitulăm, răspunzând la câteva întrebări, ceea ce tocmai ați citit cu privire la autenticitatea istorică a Scripturilor.

6. Cum este numărul manuscriselor existente ale Noului Testament în comparație cu cel al documentului care îi urmează ca număr?

_______________________________________

7. Care este decalajul de timp dintre original și prima copie în comparație cu documentul care îi urmează în acest sens?

_____________________________________

8. Cu cât au fost mai vechi sulurile de la Marea Moartă decât manuscrisele existente?

_________________________

9. Cum apar ele comparate?

___________________________

10. Ce arată aceasta despre procesul de transmitere a Vechiului Testament?

______________________________________________

Armonia Bibliei

Armonia și unitatea Bibliei este o altă dovadă a faptului că această carte a fost inspirată de un Autor - Dumnezeu. Biblia a fost scrisă de-a lungul unei perioade de 1500 - 1600 de ani de către 40 de autori diferiți ca și caracter și origine socială. A fost scrisă în multe locuri, în trei continente diferite (Africa, Asia și Europa), în trei limbi diferite (greacă, ebraică și aramaică). Biblia tratează sute de subiecte într-o armonie perfectă, fără contradicții. Și singura temă centrală care o străbate, din Geneza până în Apocalipsa, este planul lui Dumnezeu de a răscumpăra omenirea prin Mesia, Isus Cristos.

Răspunsuri

1. Cuvântul lui Dumnezeu

2. insuflată de Dumnezeu
a. toată

3. Duhul Sfânt/Dumnezeu

4. pentru ca acestea să nu fie atribuite idolilor în momentul împlinirii

5. a. Mica 5:2-Matei 2:4-6
b. Maleahi 3:1-Matei 11:10,11
c. Zaharia 9:9-Matei 21:4,5
d. Isaia 53:7-Matei 27:12-14
e. Psalmul 22:16-Ioan 20:25

6. 24.000 față de 643

7. 40 de ani față de 500

8. 1000 de ani

9. în mare măsură identice

10. s-a făcut cu mare acuratețe


Doctrine