Înapoi  Acasă  Deschideți Biblia

Doctrina lui Isus Cristos

INTRODUCERE

Dorinţa noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizaţi cu adevărurile importante ale credinţei creştine, aşa cum ne învaţă Biblia, să creştem în harul şi cunoştinţa Domnului nostru Isus, să ştim ce credem, şi de ce credem aceasta şi să fim echipaţi pentru a apăra credinţa (1Petru 3:15).

Această broşură este creată pentru a determina cititorul să-şi arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoştinţe despre Biblie şi credinţele esenţiale ale creştinăţii. Broşura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârşitul cărţii.

Doctrina lui Isus Cristos

Pe măsură ce ne vom uita la doctrina lui Isus Cristos, ne vom concentra în primul rând asupra Persoanei lui Isus Cristos, ceea ce presupune o privire din punct de vedere scriptural atât asupra umanităţii Lui cât şi asupra Dumnezeirii Lui. În al doilea rând, vom cerceta lucrarea lui Isus Cristos. Acest studiu va include subiecte despre moartea, învierea, înălțarea și preamărirea Lui.

Persoana lui Cristos

Când citim Noul Testament, descoperim în el două aspecte despre Isus Cristos, care au o mare importanţă în credinţa oricărui creştin, dar care, oarecum, par să nu poată exista în acelaşi timp: faptul că Isus Cristos, când a umblat pe pământ, a fost complet uman şi, totuşi, în acelaşi timp, complet divin. Isus Cristos a fost în întregime om şi Dumnezeu. Acest lucru este dificil dacă nu imposibil de înţeles pentru mintea umană, dar fără doar şi poate, este clar cuprins în învăţăturile Bibliei.

Umanitatea lui Isus Cristos

De ce este important pentru credincios să înţeleagă faptul că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost în întregime uman? În primul rând și cel mai important, omul a avut nevoie de cineva care să ia pedeapsa păcatului său pentru a putea avea o relaţie corectă cu Dumnezeu. Pedeapsa pentru păcat este moartea, după cum este spus în Romani 6:23 şi în alte pasaje. Nu a existat om care să poată plăti pentru păcatele întregii lumi pentru că Dumnezeu a cerut un sacrificiu perfect, cineva care era fără păcat. Numai Dumnezeu Însuşi este fără păcat. De aceea, El a devenit om în Persoana lui Isus Cristos, pentru a putea muri pentru păcatele întregii lumi (1Timotei 2:5,6).

Haideţi, deci, să aruncăm o privire la felul în care Biblia descrie umanitatea lui Isus Cristos.

1. Prin ce mijloace şi-a făcut Isus intrarea în această lume (Matei 1:18)?

Pentru ca Dumnezeu să vină în lume, să experimenteze umanitatea, era potrivit ca El să se nască din om (Maria). Totuşi, El nu a avut un tată uman. Naşterea Lui a fost unică deoarece a fost supranaturală (Luca 1:35).

Primele versete din Ioan, capitolul întâi, vorbesc despre Isus ca fiind Cuvântul, însăşi expresia lui Dumnezeu Tatăl.

2. Citiţi versetul 14 şi scrieţi cum a fost posibil pentru Dumnezeu să ne dea o imagine mai bună a caracterului Său.

3. Citiţi Evrei 2:14-18 şi răspundeţi la următoarele întrebări.

a. În ce mod, potrivit versetului 14, a devenit Isus asemeni unui om?

b. Conform versetului 14, ce I-a îngăduit această părtăşie să facă?

c. Ce a împlinit pentru noi moartea Lui (v. 14, 15, 17)?

d. În ce mod I-a îngăduit umanitatea Lui să se identifice cu noi şi să ne ajute (v. 18)?

4. Pe măsură ce citim Filipeni 2:5-9, înţelegem că atunci când Isus a devenit asemeni omului, aceasta a fost o atitudine de , pe care şi noi trebuie să o adoptăm.

5. Deşi Isus Cristos, Fiul Omului, a umblat în firea pământească şi a fost tentat în toate lucrurile cum suntem şi noi, totuşi a fost fără (Evrei 4:15)

Dumnezeirea lui Isus Cristos

Când vorbim despre Dumnezeirea lui Isus Cristos, ne referim pur şi simplu la faptul biblic că El a fost, este şi va fi întotdeauna Dumnezeu. Nu a încetat să fie Dumnezeu când a venit să umble pe pământ în trup omenesc. El a fost pe deplin uman şi, în acelaşi timp, pe deplin Dumnezeu.

Haideţi să vedem acum felul în care Biblia ne dovedeşte că Isus Cristos este Dumnezeu.

6. Citiţi Ioan 1:1-14

a. Despre cine se vorbeşte în acest pasaj ca fiind "Cuvântul"?

b. Ce declară Biblia cu privire la Cuvânt în primul verset?

În primul capitol al Epistolei către Evrei, autorul îl compară pe Isus Cristos cu îngerii. În versetul 8 el citează un pasaj din Psalmul 45:6 declarând Împărăţia lui Dumnezeu ca fiind o Împărăţie eternă.

7. Citiți Evrei 1:8. Despre cine vorbeşte Psalmul 45:6 când spune: "Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule..."?

După înviere, Isus i-a apărut lui Toma şi l-a lăsat să-I atingă rănile pe care le-a primit pe cruce. În acel moment Toma a crezut că era într-adevăr Cristos Cel înviat şi a proclamat: "Domnul meu şi Dumnezeul meu." (Ioan 20:28)

8. A acceptat sau a respins Isus proclamaţia lui Toma că El este Dumnezeu?

9. Cum este descris Isus Cristos în Tit 2:13?

De multe ori Evangheliile fac referinţă la Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Acest titlu nu-I este dat ca să sugereze că El a luat fiinţă din Dumnezeu Tatăl, pentru că ştim din multe alte pasaje scripturale că Isus a existat dintotdeauna: "La început era Cuvântul..." (Ioan 1:1). Mai degrabă, acest titlu de Fiu al lui Dumnezeu relevă Dumnezeirea lui Isus Cristos. El a fost numit astfel de către oameni, îngeri, demoni, de către Tatăl; El Însuşi s-a intitulat aşa. Când a făcut-o, a întâmpinat o mare opoziţie din partea conducătorilor religioşi.

10. Cum au înţeles liderii religioşi semnificaţia faptului că Isus s-a proclamat Fiul lui Dumnezeu, în Ioan 5:17, 18?

11. De ce L-a acuzat marele preot pe Isus de blasfemie în Matei 26:63-66?

Dacă această proclamaţie ar fi însemnat ceva mai puţin decât o identificare cu Dumnezeirea, atunci Isus nu ar fi fost acuzat de blasfemie.

12. Citiţi Isaia 44:6. Cine este cel dintâi şi cel de pe urmă? Acum citiţi Apocalipsa 1:17. Cine este cel dintâi şi cel de pe urmă?

Biblia declară în mod clar că Isus Cristos este Dumnezeu. Pentru a şterge, însă, orice urmă de dubiu, haideţi să privim alte dovezi ale Dumnezeirii Lui.

Scripturile ne învaţă că toată închinarea Îi aparţine doar lui Dumnezeu. Când Isus a fost ispitit de Satan, acesta I-a promis toate împărăţiile din lume dacă i se închină. Însă Isus i-a răspuns: "Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti." (Matei 4:10)

13. Când L-au găsit magii pe Isus, ce au făcut? (Matei 2:11)

14. Când orbul vindecat de Isus I s-a închinat, i-a spus Isus să I se închine lui Dumnezeu şi nu Lui? (Ioan 9:38)

Isus nu a respins niciodată închinarea pentru că El este Dumnezeu şi este demn de închinare (vezi de asemenea Matei 14:33; 28:16,17). Fiecare genunchi se va pleca în faţa numelui Său (Filipeni 2:9-11).

15. Ce lucrări divine vedem ca fiind atribuite lui Isus:

a. în Ioan 1:3 şi Coloseni 1:16?

Completaţi din Geneza 1:1: "La început a făcut cerurile şi pământul."

b. în Marcu 2:5-7?

16. Potrivit lui Coloseni 2:9, cât de mult din Dumnezeire locuieşte în Isus?

Cuvântul grecesc pentru Dumnezeire este Theotes. Acest cuvânt exprimă însăşi esenţa şi natura lui Dumnezeu. Isus nu a fost doar ca şi Dumnezeu, El a fost Dumnezeu.

Am văzut așadar în Biblie multe dovezi că Isus Cristos a fost pe deplin uman şi în acelaşi timp în întregime Dumnezeu. Studiind în continuare lucrarea lui Isus, vom vedea importanţa acestor aspecte ale naturii Sale în înfăptuirea lucrării pentru care El a venit pe pământ.

LUCRAREA LUI ISUS CRISTOS

Vom privi lucrarea lui Isus Cristos în relaţie cu moartea, învierea, înălţarea şi preamărirea Lui. Acestea sunt esenţa credinţei creştine, piatra de temelie a Evangheliei. (Citiţi 1Corinteni 15:1-4)

Moartea lui Isus Cristos

Moartea Lui era necesară din cauza relaţiei întrerupte a omului cu Dumnezeu. Această relaţie a fost întreruptă din cauza păcatului nostru îndreptat împotriva unui Dumnezeu sfânt şi neprihănit. Ne-am ridicat împotriva lui Dumnezeu şi împotriva poruncilor Lui, de aceea merităm condamnare şi pedeapsă. Dar Dumnezeu, în mila Lui, a fost în stare să ne readucă într-o relaţie bună cu El, fără a-Şi compromite sfinţenia, prin moartea Fiului Său, Isus Cristos. Una dintre modalitățile în care Scripturile descriu această restaurare o găsim în Matei 20:28.

17. Ce a venit Isus să facă?

O răscumpărare este un preţ plătit prin care o persoană este cumpărată înapoi (răscumpărată) de la cel care o ţine în captivitate. Noi eram în captivitatea şi sclavia păcatului. Isus ne-a răscumpărat.

18. Care a fost preţul plătit pentru răscumpărarea noastră? (1Petru 1:18,19)

19. Romani 3:25 şi 1Ioan 2:2 descriu un alt aspect al morţii lui Cristos. Care este acesta?

Păcatul a cauzat o înstrăinare a omului de Dumnezeu. Vina de a fi păcătuit îl separă pe om de Creatorul său. Domnul nostru a luat pe cruce acea vină şi a plătit pentru ea cu propriul Său sânge, prin aceasta înlăturând cauza înstrăinării. Acum un Dumnezeu sfânt şi neprihănit poate acorda milă unui credincios păcătos pentru că justiţia Sa a fost satisfăcută. Isus a satisfăcut cerinţele legii încălcate. Aceasta este ispăşirea. Această ispăşire a adus o schimbare în relaţia noastră cu Dumnezeu.

20. Citiţi Romani 5:10.

a. Care a fost relaţia omului cu Dumnezeu înainte de moartea lui Cristos?

b. Cum a schimbat Dumnezeu această relaţie prin moartea Fiului Său?

21. Care este acum relaţia credinciosului cu Dumnezeu? (Romani 5:1)

Un alt aspect al morţii lui Cristos se găseşte în ideea substituirii: o viaţă dată în schimbul altei vieţi. Este ilustrată în Vechiul Testament prin sacrificiile de animale, în care păcatele oamenilor erau simbolic transferate animalului care mai apoi era ucis în locul lor.

22. Isus Cristos S-a identificat cu omul, devenind uman (Evrei 2:14) pentru ca să poată (Evrei 2:9)

23. Cum este descrisă în 1Petru 3:18 această substituire?

Învierea lui Isus Cristos

Văzând ce a făcut Cristos pentru noi prin moartea Sa, trebuie să realizăm că fără învierea Lui toate afirmaţiile privind moartea Sa ar fi invalide. Pavel spune că, dacă Cristos nu a înviat, credinţa noastră este zadarnică (1Corinteni 15:17). Evanghelia susţine faptul că Isus Cristos a înviat din morţi.

Când vorbim de înviere, ne referim la ridicarea lui Isus Cristos din morţi, în trupul Său de slavă, după ce a stat trei zile în mormânt, pentru ca să nu mai moară niciodată.

Învierea a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. David a proorocit acest eveniment în Psalmul 16:8-11 (vezi Faptele Apostolilor 2:25-32). Isus a spus de multe ori că El va învia din morţi în a treia zi (Matei 16:21; 17:22,23; 20:18,19).

Dovezi despre înviere

Multe consemnări din Biblie confirmă credinţa creştinilor că Isus a înviat întocmai cum a spus El că o va face.

24. Citind următoarele versete, ce consideri tu că este o dovadă a învierii? (Matei 28:1-6; Luca 24:1-3,12; Ioan 20:1,2)

Din cauza multelor precauţii luate de gărzile romane pentru a asigura mormântul, putem fi siguri că nimeni nu ar fi putut să fure trupul lui Isus. De altfel, nici nu ar fi avut timp să-I scoată giulgiul cu care era învelit.

25. Conform cu 1Corinteni 15:3-8, care este o altă dovadă puternică a învierii lui Isus?

Iată alte câteva versete de citit: Marcu 16:9,12; Matei 28:9,10; Ioan 20:26-29; 21:1-14; Faptele Apostolilor 1:3; 10:40,41.

Pe lângă aceste dovezi, vedem de asemenea cum au fost transformaţi apostolii după învierea lui Isus. Înainte ca aceasta să se întâmple, ucenicii L-au abandonat şi Petru chiar s-a lepădat de El de trei ori. Totuşi, după ce au văzut că Isus a înfrânt moartea, ei au ajuns să proclame cu îndrăzneală învierea Lui. Mulţi dintre ei au murit pentru credinţa lor. Dacă Isus Cristos nu ar fi înviat, atunci credinţa lor ar fi fost zadarnică. Dar noi ştim din Scripturi şi din propria noastră experienţă cu Cristos că ei au murit pentru ceea ce credeau şi ştiau că este adevărat.

Rezultatele învierii

26. Învierea a dovedit că Isus fost . (Romani 1:4; Matei 12:38-40; Ioan 2:13-22)

Liderii religioşi vroiau să vadă un semn care să le arate autoritatea lui Isus cu privire la ceea ce a spus şi a făcut. Faptul că El a fost înviat a fost un semn că El are autoritate totală în cer şi pe pământ. Dovedeşte Dumnezeirea Lui.

27 a. Ca şi credincioşi în Isus Cristos, de ce putem fi siguri datorită învierii Lui, după cum este spus în Romani 4:25?

Dacă Isus nu ar fi înviat, nu am fi avut nicio asigurare că munca Lui de răscumpărare a fost acceptată de Dumnezeu. Dar învierea Lui a fost dovada că Tatăl a fost satisfăcut de jertfa adusă pentru păcatele noastre.

b. Conform cu 1Corinteni 15:17, dacă Cristos nu a înviat, care este starea noastră spirituală?

28. De ce anume putem fi asiguraţi noi, cei cu credinţă în Isus, datorită învierii Lui? ( 2Corinteni 4:14; Ioan 11:25,26; 14:19)

Înălţarea şi preamărirea lui Isus Cristos

Înălţarea lui Isus Cristos este consemnată în Fapte 1:9-11, unde citim că Isus Cristos, după învierea Sa şi după apariţia în faţa multor martori timp de 40 de zile, a fost înălțat la cer în prezenţa apostolilor Săi.

Preamărirea lui Isus Cristos este explicată în Filipeni 2:9 şi în Efeseni 1:20,21, unde vedem cum Dumnezeu L-a aşezat pe Cristos la dreapta Lui, cu mult deasupra tuturor cârmuirilor, autorităţilor, puterilor şi domniilor, şi I-a conferit Numele care este deasupra tuturor numelor.

Scopul şi rezultatele înălţării şi preamăririi lui Isus Cristos

29. Ce poziţie ocupă Isus în ceruri, după cum este afirmat în Evrei 6:19,20?

30. Citiţi Evrei 4:14-16 şi 10:19-22 şi răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Ce privilegiu ne dă nouă, credincioşilor, faptul că Isus este marele nostru preot (4:16; 10:19)?

b. Ce anume ne dă acest privilegiu, după cum este spus în 10:19?

Noi eram separaţi de Dumnezeu datorită păcatului nostru. Dar Isus, ca mare preot, I-a adus lui Dumnezeu jertfa Lui, propriul Său sânge, jertfă care a fost în totalitate acceptată de Dumnezeu pentru a ne curăţi de toate păcatele pentru totdeauna.

31. Ce promisiune ne este dată în Ioan 14:1-3, ca rezultat al înălţării şi preamăririi lui Isus?

2Corinteni 5:1-4 ne asigură de acest nou lăcaş care este noul nostru trup nemuritor şi glorificat. Într-o zi, acest trup supus putrezirii va îmbrăca neputrezirea şi acest trup muritor va îmbrăca nemurirea. Apoi moartea va fi înghiţită de biruinţă (1Corinteni 15:51-54).

32. După cum am citit anterior în Efeseni 1:20-21, dregătoria lui Cristos este deasupra tuturor puterilor şi numele Lui este deasupra oricărui nume. Citind mai departe în versetele 22 şi 23, ce relaţie are acum Cristos cu biserica?

Aceasta înseamnă nu doar că Isus are autoritate asupra bisericii, dar El este puterea şi viaţa bisericii. El a înzestrat biserica cu daruri pentru ca sfinţii să facă lucrarea la care au chemaţi, astfel ca întreg trupul lui Cristos să fie adus la maturitate (Efeseni 4:7-13).

Sperăm că acest studiu v-a ajutat să înţelegeţi cine este cu adevărat Isus şi ce a făcut El pentru voi prin moartea, învierea, înălţarea şi preamărirea Lui. De asemenea, ne rugăm să ajungeţi să înţelegeţi şi mai mult din dragostea pe care El o are pentru noi.

RĂSPUNSURI

1. printr-o mamă umană, Maria

2. făcându-se trup şi locuind printre oameni

3. a. devenind părtaş al sângelui şi al cărnii b. să moară c. a distrus puterea lui Satan asupra noastră; ne-a eliberat din robia păcatului care ducea la moarte; a satisfăcut justiția lui Dumnezeu (murind pentru păcatele noastre) pentru ca să ni se poată arăta milă d. prin încercări (ispite)

4. umilinţă

5. păcat

6. a. Isus b. Cuvântul era Dumnezeu

7. Isus

8. a acceptat-o

9. Dumnezeu şi Mântuitor

10. ca şi cum s-ar fi proclamat egal cu Dumnezeu

11. pentru că a susţinut că este Fiul lui Dumnezeu

12. Dumnezeu; Isus

13. s-au închinat Lui

14. nu, a acceptat închinarea

15. a. Creator al tuturor lucrurilor; Dumnezeu b. iartă păcate

16. toată

17. să-Şi dea viaţa ca o răscumpărare

18. sângele scump al lui Hristos

19. jertfa de ispăşire

20. a. eram vrăjmaşi b. ne-a împăcat cu El

21. pace

22. gusta moartea pentru toţi

23. mort pentru păcate; Cel neprihănit pentru cei nelegiuiţi

24. mormântul gol

25. mai mult de 500 de martori

26. Fiul lui Dumnezeu

27. a. suntem justificaţi b. noi suntem încă în păcatele noastre

28. învierea şi nemurirea noastră

29. mare preot

30. a. putem intra cu încredere în prezenţa lui Dumnezeu, pentru a primi harul Său b. sângele lui Isus

31. că într-o zi vom fi cu El

32. El este capul; biserica este trupul Său


Doctrine