Înapoi
Acasă
Biblia

Doctrinele mântuirii

INTRODUCERE

Dorința noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizați cu adevărurile importante ale credinței creștine, așa cum ne învață Biblia, să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Isus, să știm ce credem, și de ce credem aceasta și să fim echipați pentru a apăra credința (1Petru 3:15).

Această broșură este creată pentru a determina cititorul să-și arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoștințe despre Biblie și credințele esențiale ale creștinății. Broșura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârșitul cărții.

Doctrinele mântuirii

PARTEA 1

În aceste broșuri despre doctrinele mântuirii (părțile 1 și 2) vom privi la termenii și conceptele folosite în Biblie, termeni și concepte ce descriu multiplele fațete ale convertirii spirituale de la moarte la viață a omului. Vom încerca să facem acest lucru într-o ordine logică, dar trebuie să înțelegem că, multe dintre aceste concepte nu pot fi întotdeauna separate cu claritate, deoarece se suprapun prin înțelesul lor.

Se pare că, datorită adâncimii și lățimii dragostei lui Dumnezeu, nu poate exista doar un singur concept care să descrie minunata Sa lucrare de mântuire. De aceea vom privi la ceea ce învață Biblia despre următoarele concepte ce privesc mântuirea noastră:

1. Depravarea omului

2. Substituirea

3. Pocăința

4. Credința

5. Nașterea din nou

6. Justificarea

7. Răscumpărarea

8. Împăcarea

9. Înfierea

10. Sfințirea

11. Învierea

12. Siguranța

În partea întâi vom acoperi primele șase doctrine, iar în partea a doua ultimele șase. Sperăm că acest studiu vă va fi de ajutor în a înțelege marea mântuire ce-o aveți în Isus Cristos, Domnul și Mântuitorul nostru.

DEPRAVAREA OMULUI

Pentru început, vom privi la ceea ce are de spus Biblia despre condiția (starea) omului înainte ca mântuirea să aibă loc în viața lui. Trebuie spus că aceasta este condiția fiecărei persoane din rasa umană, indiferent de religia sa și indiferent de pozița avută în societate. Biblia ne învață că omul este total depravat. Putem defini depravarea în felul următor: omul se găsește în cea mai rea stare în care poate fi. Poate vă gândiți: "Eu nu sunt atât de rău cum este vecinul meu, care trăiește ca diavolul." N-am spus că fiecare om este pe cât se poate de rău, ci că fiecare se află în starea cea mai rea. Vorbim despre starea sa înaintea lui Dumnezeu. Nu este vorba despre purtarea omului, ci despre starea sau condiția omului. Este vorba despre estimarea lui Dumnezeu (și nu a omului) cu privire la om.

1. În efortul său de a dezvălui starea tuturor oamenilor (evrei și neamuri), la ce concluzie ajunge Pavel în Romani 3:10?

________________________________________________________

2. Conform cu Romani 3:23, câți dintre noi au păcătuit? ___________________

3. Ce a observat Solomon (cel mai înțelept om care a trăit vreodată) cu privire la om (Eclesiastul 7:20)?

____________________________________________________________

4. Cum ne numește Ioan dacă spunem că nu avem păcat (1Ioan 1:8)?

________________________________

Nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Asta ar sugera că unii păcătoși sunt mai răi decât alții. Mai degrabă suntem păcătoși pentru că avem o natură păcătoasă și în consecință, păcătuim pentru că suntem păcătoși. Am fost născuți cu o natură păcătoasă.

Ultima jumătate a capitolului 5 din Romani vorbește despre păcatul lui Adam și despre cum a intrat, prin el, păcatul în lume.

5. Conform versetului 19 din Romani, capitolul 5, ce efect a avut păcatul lui Adam asupra noastră?

_________________________________________________

Cu toții ne tragem din Adam și natura sa a fost transmisă de-a lungul veacurilor fiecărei ființe umane. Datorită acestei naturi păcătoase pe care am moștenit-o de la Adam și noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu.

Dar atunci poti să întrebi, cum ne face acest lucru să fim în cea mai rea stare în care am putea fi? Nu există totuși oameni care să trăiască o viață mai morală (dreaptă) decât alți? Când privești lucrurile în acest fel , amintește-ți că le privești din punct de vedere uman. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile arată diferit. El ne vede pe toți ca păcătoși care suntem supuși acelorași consecințe ale păcatelor noastre.

6. Conform cu Romani 5:12, 6:23 și Efeseni 2:1, care este una dintre consecințele păcatului?

_________________________

Acest lucru înseamnă deopotrivă moarte fizică și spirituală. Noi eram în Adam când el a păcătuit. Moartea sa spirituală ne-a fost transmisă, la fel și cea fizică.

7. Care este o altă consecință a păcatului, așa cum se desprinde din Romani 5:18?

__________________________________

Ca păcătoși, cu toții suntem condamnați la moarte și la iazul de foc veșnic (Apocalipsa 20:15). Vă puteți gândi la o stare mai rea în care să ne putem găsi decât aceasta? Și aceasta este starea în care se află toți cei care n-au experimentat mântuirea lui Dumnezeu. Este starea de depravare totală. Suntem într-o stare cât se poate de rea.

8. Dacă nu sunteți încă convinși că omul se află într-o stare cât se poate de rea, citiți următoarele versete și descrieți în câteva cuvinte ce spune fiecare dintre ele referitor la depravarea omului:

a. Efeseni 2:12, 13 - __________________________
b. Romani 11:32 - _____________________________
c. Coloseni 1:13 - _____________________________
d. 1 Ioan 5:19 - _____________________________
e. Romani 7:18 - _____________________________
f. Isaia 53:6 - _____________________________
g. Efeseni 2:3 - _____________________________

Sper că începem să ne dăm seama de depravarea noastră în ochii lui Dumnezeu. Fără această cunoștință nu putem înțelege sau aprecia pe deplin celelalte doctrine ale mântuirii ce sunt parcurse în această broșură. Deci, după ce am privit la starea de depravare a omului, haideți să vedem ce soluție a avut Dumnezeu pentru condiția noastră.

SUBSTITUIREA

Dacă toți oamenii sunt condamnați datorită păcatului, atunci ce putem face pentru a scăpa de mânia lui Dumnezeu? Oare trebuie să încercăm să trăim cât de drept putem și să sperăm că Dumnezeu este îndeajuns de mulțumit încât să ne absolve de pedeapsa cu moartea? Mulți dintre noi au încercat în felul acesta. Dar ori ne-am înșelat pe noi înșine gândindu-ne că putem împiedica judecata lui Dumnezeu prin faptele noastre bune, ori am încetat să mai încercăm, și ne-am scos pur și simplu această idee din cap. Dar realitatea este că Dumnezeu este un Dumnezeu neprihănit și nu poate lăsa păcatul nepedepsit. De asemenea, Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător, care ne iubește. Și ne-a iubit atât de mult, că L-a trimes pe Fiul Său, Isus Cristos, să ia asupra Lui pedeapsa ce se cuvenea întregii omeniri, și astfel noi să putem avea o relație dreaptă cu Dumnezeu. Isus a venit pentru a fi înlocuitorul nostru.

Vedem o imagine a acestei doctrine a Noului Testament în Vechiul Testament. În Geneza 22, Dumnezeu îl testează pe Avraam spunându-i să-l ia pe singurul său fiu, Isaac, să-l ducă în ținutul Moria și acolo să-l jertfească. Avraam a ascultat de Domnul, l-a luat pe Isaac și au pornit într-o călătorie de trei zile pentru a ajunge la locul pe care îl alesese Dumnezeu pentru jertfirea lui Isaac. Totuși, Isaac, necunoscând care era porunca dată de Dumnezeul tatălui său, îl întreabă pe Avraam în versetul 7: "Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?"

9. Care a fost răspunsul lui Avraam (versetul 8)? _________________________________________

Pe măsură ce Avraam se pregătea pentru jertfirea fiului său, tocmai când era gata să-l înjunghie pe Isaac, este oprit de un înger al Domnului. Avraam își demonstrase credința în Dumnezeu prin ascultare față de El. Încercarea a luat sfârșit și Dumnezeu s-a îngrijit de un berbec pentru jertfă.

10. Versetul 13 spune: "...și Avraam s-a dus de a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot

___________________________________________________(completați spațiul liber)

Acest înlocuitor este o ilustrare a ceea ce urma să facă Isus pentru noi ca și substituent (înlocuitor) al nostru. De fapt, tot sistemul de jerfe pe care Dumnezeu îl stabilise pentru națiunea lui Israel era o imagine a lui Isus Cristos, unul dintre aspecte fiind substituirea sa pentru pedeapsa noastră.

11. Cum îl descrie Ioan Botezătorul pe Isus în Ioan 1:29?

______________________________________________________________

Aici se vorbește despre Isus ca fiind Acela care a împlinit imaginea acelui miel substituent și de jertfă ce se găsește în Vechiul Legământ. Așa cum mielul ce urma să fie jertfit trebuia să fie fără niciun cusur, tot astfel Cel ce ia asupra Sa păcatul lumii trebuia să fie fără păcat, altfel urma să sufere pedeapsa pentru propriile sale păcate.

12. Conform cu Romani 6:23, care este pedeapsa pentru cel ce păcătuiește?

________________________

Pentru a fi substituentul perfect, Cristosul trebuie:

1) să se identifice cu omul și 2) în același timp să fie fără păcat.

13. Despre care dintre aceste două cerințe se vorbește în:

a. Evrei 2:14? ____________________________________

b. 1 Petru 3:18? ____________________________________

Numai Dumnezeu se putea potrivi acestei cerințe a perfecțiunii fără de păcat, dar, pentru a putea muri pentru păcatele oamenilor, El a venit într-o fire asemănătoare cu cea a firii pământești păcătoase (Romani 8:3), ca Dumnezeul-Om, Isus Cristos.

"Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalți mari preoți, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcătele sale, și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine Însuși." Evrei 7:26,27

14. Cum explică Evrei 2:9 substituirea lui Isus Cristos pentru noi?

__________________________________________________

15. 2Corinteni 5:14 ne spune că "Unul singur (Isus) a murit pentru toți..." Cum continuă acest verset să ne arate că El a murit în locul nostru?

_______________________________________________________________

Isus Cristos nu numai că a murit pentru folosul nostru, ca binecuvântările lui Dumnezeu să vină peste noi prin moartea Sa, ci El a murit, de fapt, în locul nostru. Datorită acestui act plin de har, noi am fost scutiți de datoria noastră și puși într-o relație dreaptă cu Dumnezeu.

"Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El." 2Corinteni 5:21

Isus Cristos a satisfăcut toate cerințele sfințeniei, neprihănirii și dreptății divine astfel ca Dumnezeu să fie liber să acționeze în interesul păcătoșilor. Bariera păcatului a fost înlăturată.

Deci, am văzut acum care este răspunsul plin de dragoste al lui Dumnezeu față de situația de totală depravare a omului, situație datorată păcatului nostru. Isus Cristos a plătit pentru păcatul nostru cu propria Lui viață fără de păcat, pentru a ne putea oferi o poziție de neprihănire înaintea Tatălui. Oare înseamnă asta că toți oamenii sunt mântuiți? Nu, omul trebuie ca în mod individual și personal să-și însușească această lucrare a lui Isus. Și cum să facă acest lucru? Biblia ne spune că acest lucru se face prin pocăință și credință. Acum vom privi mai îndeaproape la aceste aspecte legate de răspunsul omului față de harul lui Dumnezeu.

POCĂINȚA

În contextul mântuirii, pocăința și credința nu pot fi separate cu claritate, deoarece în cadrul conceptului de credință se află pocăința. Oricum, pentru acest studiu le vom defini separat și, în același timp, vom arăta relația lor de interdependență.

Pocăința poate fi definită ca fiind schimbarea scopului sau părerii unui om. Este întotdeauna o pocăință de păcat. Actul pocăinței se bazează în primul rând și mai cu seamă pe o înțelegere intelectuală a caracterului păcatului, vina omului relativ la acesta și, în final, datoria omului de a se întoarce de la păcat. Pentru a conchide, procesul pocăinței este actul de credință în Isus Cristos. Nu numai că ne întoarcem de la păcat; trebuie să ne întoarcem spre ceva - și ținta spre care ne întoarcem este Persoana lui Isus Cristos.

Acest proces este ilustrat cel mai bine într-o parabolă spusă de Isus, parabolă numită de noi "Pilda fiului risipitor." Citiți Luca 15:11-32.

16. Ce arată versetele 11-16 cu privire la condiția spirituală a fiecarei persoane înainte de mântuire?

____________________________________________

17. Ce frază din versetul 17 indică pocăință intelectuală?

________________________________________

18. Care sunt cele două versete care dezvăluie că fiul era conștient de vina păcatului?

______________________________

19. Ce frază ne arată întoarcerea lui de la păcat?

________________________________________________________

20. Nu numai că s-a întors de la păcatul său, dar încotro s-a și îndreptat?

_____________________________________

O observație importantă, ce trebuie să fie făcută în legătura cu această pildă, se găsește în versetul 21. După ce s-a întors de la păcatele sale, fiul nu s-a considerat demn să poarte numele de "fiu". El a venit ca și păcătos vinovat să se smerească în fața unui tată îndurător. Doar tatăl său îi putea restitui poziția de fiu. Niciodată să nu ne gândim că putem câștiga o poziție corectă în fața lui Dumnezeu încercând să nu mai păcătuim. Unii oameni au ajuns să creadă că acesta este înțelesul pocăinței. Pocăința completă înseamnă întoarcerea către Dumnezeu în smerenie, alergarea în brațele Sale pline de îndurare și credința în faptul că numai El ne poate restabili și da viață.

21. Conform cu Faptele Apostolilor 26:20, care era mesajul lui Pavel pentru iudei și neamuri?

______________________________________________________________

Pavel n-a spus: doar "întoarceți-vă de la păcatele voastre." Mesajul său era să te întorci de pe cărarea pe care te afli și să te îndrepți către Dumnezeu.

22. Conform cu mesajul lui Pavel din Faptele Apostolilor 20:21, ce cuvânt putem folosi ca înlocuitor pentru "întoarcerea la Dumnezeu"?

______________________________

CREDINȚA

Credință înseamnă să fi convins de adevărul revelat al lui Dumnezeu. Este supunerea întregii ființe la călăuzirea și controlul unui astfel de adevăr. Înseamnă să te încrezi, să-ți pui încrederea în ceva, să te bizui pe ceva. Ținta, obiectivul credinței noastre este Dumnezeu și Fiul Său, Isus Cristos.

Ținta credinței

23. Unul dintre cele mai familiare versete din Biblie este Ioan 3:16. Citiți acest verset și răspundeți întrebărilor de mai jos:

a. Cine trebuie să fie ținta credinței noastre conform acestui verset? _________________

b. Din ce ne va izbăvi credința în Isus? __________________________________

c. Care este rezultatul credinței în Isus Cristos? __________________________

24. Citiți Romani 1:16

a. Ce anume a spus Pavel că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire?

___________________________

b. Pentru cine este această mântuire? _______________________________________

25. Ce este această Evanghelie despre care vorbește Pavel și în care trebuie să credem? Citiți 1Corinteni 15:1-4 și scrieți care este rezumatul lui Pavel cu privire la Evanghelie.

____________________________________________________

Încrederea noastră în Isus Cristos și în aceste adevăruri privitoare la moartea și învierea Sa este absolut necesară pentru mântuirea noastră. Aceasta este credința care duce la mântuire.

În Ioan 6:47-58, Isus oferă o imagine interesantă a ceea ce înseamnă să ai credință în El.

26. Ce spune Isus, în versetul 47, că trebuie să facă cineva pentru a avea viața veșnică?

______________________________

27. Cu ce se compară Isus în versetele 48-51? _______________________________________

28. Conform cu versetul 51, ce se va întâmpla cu cel ce mănâncă din Pâinea vieții?

__________________________________

29. În conformitate cu ceea ce spune Isus în versetul 54, ce trebuie să facă o persoană pentru a avea viața veșnică?

__________________________________________________________

30. La ce se referă Isus când vorbește despre sângele Său și trupul Său (1Corinteni 11:26)?

_____________________________

Moartea lui Isus Cristos pentru păcatele noastre și învierea Sa au făcut posibil ca noi să avem viața veșnică. Deci Isus, în aceste versete, echivalează credința cu a mânca Pâinea vieții, care este El Însuși. Pentru ca noi să primim viața fizică de la pâinea fizică, trebuie s-o mâncăm. Din punct de vedere intelectual, putem ști că ne va ține în viață. Putem ști totul despre vitaminele și mineralele ce le conține, despre cât de bună este pentru noi, dar dacă nu o mâncăm, nu ne-aduce niciun folos. Același lucru este adevărat și în ce-L privește pe Isus. Putem ști din punct de vedere intelectual că Isus este Fiul lui Dumnezeu, putem ști despre moartea și învierea Sa, dar dacă nu ne bizuim cu smerenie pe aceste adevăruri, ca ele să producă mântuirea în viețile noastre, atunci Cristos nu ne este de niciun folos. Credința într-o doctrină nu este suficientă; încredrea într-o Persoană, Persoana lui Isus Cristos este. Nu numai că trebuie să avem credință în ceea ce a făcut Isus, ci trebuie să avem credință și în ceea ce El este - Dumnezeu întrupat (Ioan 8:24), înviat din morți (Romani 10:9, 10) și înălțat la dreapta Tatălui (Filipeni 2:9-11).

Sursa credinței

Efeseni 2:8-9 spune: "Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni."

31. Cum ne arată Filipeni 1:29 că vine credința de la Dumnezeu?

______________________________________________

32. Conform cu Romani 10:17, cum se naște credința în inima noastră?

_______________________________________________

Ca să nu începem să ne lăudăm în credința noastră, trebuie să ne dăm seama că până și credința vine de la Dumnezeu. Nu există nici un aspect al mântuirii pentru care noi să putem primi creditul; este în totalitate lucrarea lui Dumnezeu.

NAȘTEREA DIN NOU

Până acum am privit la depravarea omului, la condiția noastră de oameni total pierduți și morți din punct de vedere spiritual în fața lui Dumnezeu. Apoi am văzut care este răspunsul lui Dumnezeu în ce privește condiția noastră depravată, răspuns manifestat prin trimiterea Fiului Său, Isus Cristos, ca jertfă de substituire, pentru a lua asupra Sa pedeapsa adusă de păcatele noastre. El a satisfăcut toate cerințele sfințeniei, neprihănirii și dreptății divine, pentru ca Dumnezeu să fie liber să acționeze în interesul păcătosului. Dar am văzut că fiecare dintre noi, în mod individual, trebuie să se pocăiască și să se întoarcă la El în credință, pentru ca astfel, lucrarea lui Isus Cristos să aibă efect în viețile noastre. În momentul în care facem acest lucru, ceva incredibil se va petrece în duhurile noastre: ceea ce Biblia descrie ca fiind "nașterea din nou" (Ioan 3:3-7).

Ce este aceasta?

Nașterea din nou este acordarea unei vieți noi și divine și, ca rezultat al acesteia, o schimbare a direcției.

33. Conform cu 2Corinteni 5:17, cum este numit omul care este în Cristos?

____________________________________

34. Ce (cine) este această viață ce ne-a fost acordată (Galateni 2:20)?

____________________________________

35. Care este caracteristica acestui nou eu așa cum se desprinde ea din Efeseni 4:24 și Coloseni 3:10?

_______________________________________________________

36. În ce ne transformă această naștere din nou (1Ioan 3:1, 2)?

_________________________________________

Prin acordarea vieții lui Isus în momentul în care ne încredem în El, avem un nou eu (sine), care este imaginea morală a lui Dumnezeu, și suntem făcuți copiii Săi. Prin nașterea din nou Dumnezeu Atotputernic a devenit Tatăl nostru ceresc.

De ce avem nevoie de ea?

37. Care este consecința faptului că un om nu este născut din nou (Ioan 3:3, 5)?

________________________________________________________________

Isus i-a spus lui Nicodim (și nouă): "trebuie să te naști din nou" (Ioan 3:7). Nu putem fi mântuiți fără această renaștere spirituală (vezi și Tit 3:5). Motivul pentru care Isus spune că trebuie să ne naștem din nou este că El știe că noi suntem total depravați datorită primei noastre nașteri. Așa cum este scris în Efeseni 2:1, noi eram morți în greșelile și păcatele noastre. Deci avem nevoie de viață - o viață nouă care vine prin credința în Isus Cristos. Avem nevoie de o a doua naștere, o naștere ce vine de sus.

38. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi, care eram morți în greșelile noastre (Efeseni 2:4, 5)?

___________________________

Duhurile noastre, care erau moarte datorită naturii noastre păcătoase, au fost aduse la viață prin noua naștere. Acum avem o nouă natură, o natură ce poate avea părtășie eternă cu Tatăl. Carnea și sângele nu pot moșteni Împărăția lui Dumnezeu (1Corinteni 15:50). Isus a spus: "ce este născut din carne, este carne" - referindu-se la prima noastră naștere, cea naturală - "și ce e născut din Duh este duh" (Ioan 3:6) - vorbind despre nevoia noastră de a avea o nouă natură, una care este în stare să moștenească Împărăția lui Dumnezeu.

Cum are loc această naștere?

Acum, că înțelegem mai bine ce este această renaștere și motivul pentru care trebuie să ne naștem din nou, haideți să privim la modul în care această naștere din nou are loc în viața unui individ.

39. Conform cu Iacov 1:18 și 1Petru 1:23, ce servește de instrument în nașterea noastră din nou?

_____________________________________________

Auzim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea lui Cristos, despre moartea Lui pe cruce în locul nostru. Auzim cum El a luat asupra Sa păcatele noastre și a suferit pedeapsa acestor păcate prin moartea Sa. Dar nu suntem născuți din nou prin această "cunoștință". Înainte de toate trebuie să existe din partea noastră un răspuns la Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca Acesta să împlinească ceea ce Dumnezeu I-a încredințat.

40. Conform cu Galateni 3:26, 1Ioan 5:1 și Ioan 1:12, care trebuie să fie răspunsul nostru?

_____________________________

Trebuie să ne punem încrederea în Persoana lui Isus Cristos, așa cum ne este El dezvăluit în Cuvântul lui Dumnezeu.

41. După aceea, Cine împlinește în noi noua naștere (Ioan 3:5-8)?

____________________________________________

Duhul Sfânt vine în inimile noastre aducând noua viață care ne-o dă Însuși Dumnezeu. Deși avem responsabilitatea de a ne pune credința în Isus, noua naștere este lucrarea lui Dumnezeu, de la început până la sfârșit, deoarece El este Cel care ne deschide inimile pentru a crede. Și acum avem speranța vieții veșnice.

"Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Cristos din morți, la o nădejde vie." 1Petru 1:3

JUSTIFICAREA

Acum vom privi la o doctrină a mântuirii ce are de-a face cu poziția noastră legală înaintea lui Dumnezeu. Am atins puțin acest subiect în studiul privitor la doctrina substituirii, dar acum vom studia mai îndeaproape această doctrină a justificării (neprihănirii).

Justificarea poate fi definită ca fiind actul prin care Dumnezeu îndepărtează de la credincios vina sa și pedeapsa adusă de această vină. Aceasta este prima jumătate a justificării. A doua jumătate este că, după înlăturarea vinei și pedepsei, Dumnezeu ne acordă o neprihănire pozitivă. Este neprihănirea lui Dumnezeu ca cea aflată în Isus Cristos, care locuiește în cel credincios.

42. Există o caracteristică a lui Dumnezeu care apare de multe ori în Scriptură. Conform cu Iacov 4:12, care este această caracteristică?

________________________________________

43. Ce trebuie să facă un om pentru a putea sta neprihănit în fața lui Dumnezeu, Judecătorul tuturor (Romani 2:13)?

___________________________________________

44. Acum, înainte de a deveni prea sigur de tine însuți, gândindu-te că ai împlinit toate poruncile lui Dumnezeu, citește Iacov 2:10 și scrie care este soarta celui ce greșește măcar o dată încălcând una dintre poruncile lui Dumnezeu:

_________________________________________________

Am văzut din studiul doctrinei depravării omului că suntem cu toții păcătoși. De fapt, am fost născuți păcătoși și acțiunile noastre păcătoase nu fac decât să confirme acest fapt.

45. Deoarece suntem cu toții păcătoși, care este poziția tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu (Romani 3:10)?

___________________________________________

Nu numai că suntem vinovați în fața unui Judecător sfânt și drept, mai există și o pedeapsă care vine ca rezultat al vinei noastre.

46. a. Citiți Romani 5:16, 17 și scrieți care este judecata venită asupra acelora care sunt în Adam (adică cei care nu sunt născuți din nou).

______________________________________

b. Conform cu Romani 6:23, care este plata păcatului? ____________________

După cum am văzut în doctrina cu privire la depravarea omului, ne aflăm într-o stare foarte rea din punct de vedere moral și, după cum tocmai am văzut aici, suntem într-o stare foarte proastă și din punct de vedere legal. Suntem în postura de vinovați și condamnați la moarte. Dar există o veste bună! Putem fi justificați (considerați neprihăniți). Putem sta nevinovați și neprihăniți înainte Judecătorului Atotputernic. După cum vom vedea, justificarea noastră este o altă fațetă a mântuirii noastre prin credința în Isus Cristos.

În definția justificării am spus că există două părți sau fațete ale justificării. Prima - există o înlăturare a stării noastre de vinovăție înaintea lui Dumnezeu și a pedepsei aduse de această vină. De asemenea, Dumnezeu trebuie să înlăture bariera păcatului, cauza păcatului nostru, înainte de a ne putea acorda neprihănirea Sa. În Scriptură, această parte a justificării se mai numește și iertare.

47. a. Conform cu Marcu 2:17, Cine este sursa iertării noastre?

__________________________

Numai Cel căruia îi suntem datori ne poate scăpa de datoria noastră.

b. Prin Cine vine această iertare (Faptele Apostolilor 13:38)?

______________________________________________

48. Ce a făcut Isus pentru a ne elibera de vinovăție și de pedeapsa pentru păcatele noastre (Isaia 53:11)?

__________________________________________

După cum am văzut în doctrina substituirii, Dumnezeu este un Dumnezeu neprihănit și nu poate lăsa păcatul nepedepsit. Așa că, pentru a ne elibera de condiția de vinovăție și de osânda morții, Isus Cristos a luat asupra Lui pedeapsa ce ni se cuvenea nouă și a murit în locul nostru. În El, neprihănirea lui Dumnezeu a fost împlinită odată pentru totdeauna. Cerințele legii lui Dumnezeu au fost pe deplin satisfăcute în Isus Cristos.

Isus a spus: "...căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor." Matei 26:28

49. Cine poate primi această iertare (Faptele Apostolilor 10:43; 13:38-39)?

_______________________________________________

Prin încrederea pusă în Isus Cristos, noi putem primi iertarea (vezi doctrina despre iertare și credință). Noi nu putem face nimic - Isus a făcut totul pentru noi. Numai prin harul Său suntem iertați. "În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său..." Efeseni 1:7

50. Cât de departe a îndepărtat Dumnezeu păcatele noastre de la noi (Psalmul 103:12)?

______________________________________________________

Gândiți-vă la acest lucru. Estul și vestul nu se vor întâlni vreodată. Dacă mergi spre sud, vei începe totuși să te îndrepți spre nord odată ce-ai trecut de Polul Sud. În schimb, poți merge spre est pentru totdeauna și niciodată nu vei începe să te îndrepți spre vest. Iertarea lui Dumnezeu este dată o dată pentru totdeauna. Este completă. El spune în Isaia 43:25: "Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale."

A Lui să fie gloria! Păcatele noastre și vina noastră nu vor mai fi menționate și Dumnezeu nu se va mai gândi la ele.

"Ferice, zice el, de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!" Romani 4:7, 8

51. "Acum dar nu este ___________________________ pentru cei ce sunt în Cristos Isus" (Romani 8:1)

52. a. Cum ați răspunde la întrebarea din Romani 8:33? __________________________

b. De ce? ________________________________________________

Acum vom privi la cealaltă parte a justificării, care ține de neprihănirea noastră (poziția noastră dreaptă înaintea lui Dumnezeu). Mulți dintre noi cred că dacă ținem poruncile lui Dumnezeu, sau cel puțin încercăm, Dumnezeu ne va accepta. Dar, mai devreme, am văzut că suntem cu toții păcatoși și am încălcat poruncile lui Dumnezeu. Datorită faptului că avem această problemă, și anume că încercăm să fim justificați prin faptele noastre, Pavel are multe de spus despre lege în Romani și Galateni.

53. Conform cu Romani 3:20 și Galateni 2:16, putem fi considerați neprihăniți (justificați) prin faptele legii?

____________________________

54. Conform cu Romani 3:20, care este scopul legii? ____________________________

N-am fi știut vreodată că suntem păcătoși dacă nu s-ar fi dat legea. Dumnezeu dorește să ne arate că este imposibil ca noi să ținem legea Sa, pentru că avem o natură decăzută. Suntem morți în păcatele noastre și avem nevoie de viață. Galateni 3:21 spune: "Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin lege." Dumnezeu voia să ne aducă în punctul în care să realizăm că avem nevoie de El. Încercarea de a ține legea înseamnă dependență de sine. Dumnezeu vrea să depindem de El în obținerea neprihănirii.

55. Cum suntem considerați neprihăniți și cum primim neprihănirea (Romani 4:4-6; 3:21-24, 28; Galateni 2:16)?

__________________________________________

Dumnezeu, în harul Său, a îndeplinit un mare schimb pentru noi. "Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El" (2Corinteni 5:21). Păcatul nostru a fost socotit sau pus în contul lui Isus și neprihănirea Lui ne-a fost socotită nouă.

Așa cum în Adam am fost făcuți păcătoși, așa suntem făcuți acum neprihăniți (Romani 5:19). Dumnezeu a îndeplinit pentru noi ceea ce noi n-am fi putut face vreodată. Isus Cristos ne-a luat păcatele și ne-a dat neprihănirea Sa prin viața Lui care este în noi - o natură perfectă, neprihănită. Numai prin această neprihănire perfectă putem sta înaintea Marelui Judecător. Suntem acceptați în totalitate în prezența unui Dumnezeu Sfânt.

Ca și Pavel, eu trebuie să mă dezic de toate împlinirile mele neprihănite și să doresc să fiu găsit numai în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință (Filipeni 3:9). Așa cum mâna întinsă de cel care se îneacă nu-i aduce meritul de a fi salvat, nici credința noastră nu merită neprihănirea Sa, ci numai punerea noastră într-o poziție de dependență de El și de modul Său de a mântui - prin dreptatea satisfăcută prin moartea Fiului Său.

56. Ce caracteristică a lui Dumnezeu este demonstrată prin justificarea noastră (Romani 3:24 și Tit 3:7)?

_________________________________________

Niciodată nu poate exista un amestec de lege și har. Legea are de-a face cu efortul de sine. Harul nu permite, nu acceptă nimic din partea eului - totul vine de la Dumnezeu, un dar gratuit prin credința în Isus Cristos. Nu avem niciun fel de neprihănire cu care să ne lăudăm. Neprihănirea creștinului vine numai de la Dumnezeu.

Deci am văzut că justificarea nu înseamnă numai îndepărtarea vinei și a păcatului, ci și acordarea neprihănirii lui Dumnezeu, pentru ca noi să putem sta în prezența Sa fără condamnare, total neprihăniți și acceptați.

"Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem; și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu." Romani 5:1-2

Sperăm că această primă parte a acestei serii de studii v-a fost de ajutor în creșterea spirituală. Pentru a putea continua acest studiu despre doctrinele mântuirii noastre, vă rugăm să obțineți partea a doua a acestei serii de studii.

-Răspunsuri-

1. nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar

2. toți

3. pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască

4. minicinoși

5. am fost făcuți păcătoși

6. moartea

7. osândă (condamnare) pentru toți oamenii

8. a. fără Hristos; fără nădejde; fără Dumnezeu; depărtați

b. toți în neascultare

c. sub puterea întunericului

d. zace în cel rău(sub puterea celui rău)

e. nimic bun nu locuiește în mine

f. rătăceam cu toți ca niște oi

g. copii ai mâniei

9. Dumnezeu Însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot

10. în locul fiului său

11. Mielul lui Dumnezeu ce care ridică păcatul lumii

12. moartea

13. a. Isus identificat cu omul

b. Isus a fost fără păcat

14. El a gustat moartea pentru toți

15. când El a murit, a fost ca și cum noi am murit

16. total depravată și pierdută în păcat

17. "Și-a venit în fire..."

18. versetele 18 și 19

19. versetul 20 - "și s-a sculat și a plecat la tatăl său"

20. spre tatăl său

21. să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu

22. credința

23. a. Isus

b. moarte (spirituală)

c. viața veșnică

24. a. Evanghelia

b. pentru fiecare care crede

25. Cristos a murit pentru păcatele noastre; a fost îngropat și a înviat a treia zi

26. să creadă

27. Pâinea vieții

28. va trăi veșnic (în veac)

29. să mănânce trupul Său și să bea sângele Său

30. la moartea Sa

31. ni s-a dat harul să credem

32. prin auzirea Cuvântului lui Hristos

33. o făptură nouă

34. Isus Cristos

35. este după chipul lui Dumnezeu

36. copii ai lui Dumnezeu

37. nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu și nu poate intra în ea

38. ne-a adus la viață

39. Cuvântul lui Dumnezeu

40. credința în Isus Cristos

41. Duhul Sfânt

42. Dătătorul și Judecătorul legii

43. să împlinească perfect legea lui Dumnezeu

44. se face vinovat de încălcarea tuturor poruncilor

45. nu este niciunul neprihănit

46. a. osânda care duce la moarte

b. moartea

47. a. Dumnezeu

b. Isus Cristos

48. a luat asupra Sa păcatele noastre

49. oricine crede

50. pe cât de departe este răsăritul de apus

51. nicio osândire

52. a. nimeni

b. pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți

53. nu

54. să ne descopere păcatul din noi

55. prin credință în Isus Cristos

56. harul Său


Doctrine