Înapoi
Acasă
Biblia

Introducere în escatologie


"O privire aruncată în viitor"

Partea I

O ILUSTRAȚIE A BUNURILOR VIITORULUI!

Odată Planetariul Fiske, aflat pe campusul Universității Colorado, trecea printr-o criză financiară. Directorul lui a pus la punct, atunci, o mică șmecherie. A tipărit niște broșurele în care oferea 1.000 de acri de teren pe planeta Marte, pentru numai 20 de dolari. Broșura conținea următoarea descriere a ofertei: "Terenul este înconjurat de orizonturile unui cer încă roz, cuprinde nemărginite formațiuni stâncoase și are nu o lună, ci două. Terenul este extrem de pașnic, liniștit și romantic - chiar și băștinașii sunt prietenoși! La doar o șesime din forța gravitațională a Pământului, partidele d-voastră de golf se vor îmbunătăți considerabil - călătoriile vor dura de 6 ori mai mult...Marte se va dovedi un adevărat univers de aventuri pentru întreaga d-voastră familie".

Poanta a avut un succes incredibil. Din toată America oamenii și-au trimis donațiile lor de 20 de dolari pentru actul de proprietate asupra parcelei de pe Marte, pentru asigurarea de zbor, și pentru o mostră artizanală de sol marțian.

Dacă întâmplarea îți aprinde imaginația, atunci gândește-te la adevărata proprietate a copiilor lui Dumnezeu - cerul veșnic! Dumnezeu ni l-a făgăduit, nu în schimbul banilor, ci pentru a-și exprima dragostea pentru toți cei ce cred în Isus și-l primesc ca Mântuitor și Domn.

Fiecare creștin ar trebui să se înscrie pentru a-și primi dreptul de proprietate asupra locului pe care El a plecat să-l pregătească. Cu această ilustrație am dorit să vă trezesc interesul pentru lucrurile promise nouă la sfârșitul vremurilor.

ESCATOLOGIA ESTE UN STUDIU NECESAR CREȘTINILOR! (dintr-o astfel de convingere am decis să fac un asemenea studiu):

"Cea mai mare atenție pe care omul trebuie să o acorde este locului unde va locui cel mai mult. De aceea, a afla despre eternitate ar trebui să constituie una dintre prioritățile sale". Thomas Manton

Că, "cerul trebuie mai întâi să fie în inimile (și mințile) noastre pentru ca noi să fim în ceruri" George Swinnock

Că, "nimic nu-i este mai contrar nădejdii cerești decât o inimă pământească" William Gurnall

Că, "este mai sigur că ne vom ridica din mormintele noastre, decât din paturile noastre" Thomas Watson

Scopuri ale studiului: să înțelegem cine, ce crede despre profeție și de ce crede. Care sunt cele mai cunoscute vederi privitoare la "lucrurile sfârșitului", la escatologie. Fără pedanterie și evitând un stil arid.

Acest studiu doresc să-l fac fără a prezenta sau apăra o anume poziție escatologică. Fără a prezenta propria mea poziție (deși susțin una), sau a Capelelor Calvarului, doresc să aruncăm o privire la Biblie pentru a vedea ce putem deduce de unii singuri cu privire la aceste evenimente, încă neîmplinite. Nu vreau să luăm nimic de-a gata. Dacă este să vă formați o escatologie personală, să o faceți în urma confruntării cu Scriptura, și nu să îmbrățișați "de-a gata", un sistem escatologic deja existent (Vezi, "Teach"), dar cunoscând și concluziile la care au ajuns alții.

Inutil să o mai spun, dar acest studiu pornește de la premiza că Biblia este, în întregul ei, Cuvântul inerent lui Dumnezeu, iar Scripturile vor fi considerate singura bază a crezurilor formulate, chiar și a celor privitoare la lucrurile sfârșitului.

Doresc să fiți expuși la celelalte vederi care s-au format de-a lungul timpului în Biserica Creștină. Să cunoașteți care sunt cele mai populare (și biblice) interpretări la care s-a ajuns.

- să cunoaștem care sunt principalele școli de gândire escatologică din Creștinism.

- să cunoaștem principalele poziții deținute astăzi în Creștinism și diferențele între "evanghelici" privitoare la interpretarea profeției neîmplinite.

- să identificăm principalii susținători ai acestor poziții și să aflăm care sunt sursele suplimentare disponibile de informare asupra acestui subiect.

Biserica Creștină posedă o impresionantă cantitate de scrieri pe această temă.

DEZBINĂRILE CREATE DE DIFERITELE INTERPRETĂRI...

Escatologia, este de asemenea, subiectul asupra căruia s-au creat mari dezbinări în Creștinism, și nu era cazul, escatologia fiind considerată "teologie periferică" (Walter Martin). Adică, mântuirea unui om nu este determinată și nici amenințată de propria lui interpretare a lucrurilor sfârșitului. Totuși există astăzi biserici care se închină separat dintr-un nici alt motiv decât fiindcă cred că venirea Domnului (asupra căreia sunt absolut de acord că se va petrece!), va avea loc în alt fel și înainte, în timpul sau după necazul cel mare.

De asemenea, ea, escatologia, constituie subiectul asupra căruia mulți profeți falși și învățători falși, au speculat nemilos. De fapt, în urma unor preocupări exagerate și dezechilibrate, s-au produs unele dintre cele mai remarcabile mișcări religioase ale sfârșitului sec.XIX și ale acestuia prezent, printre care să menționăm, apariția "Martorilor lui Iehova" și a mișcării Adventiste, care prin numele ei, indică preocuparea care a dus la nașterea ei: "adventul" Domnului Isus!

SĂ CONȘTIENTIZĂM faptul că buni creștini, care de altfel erau de acord asupra doctrinelor fundamentale ale credinței creștine, s-au împărțit (din păcate, certându-se - de foarte multe ori, necreștinește!!) asupra acestor vederi diferite.

De aceea, Robert P.Lightner spune că, "Aveți dreptul să știți de ce oameni ai lui Dumnezeu care sunt de acord asupra lucrurilor esențiale ale credinței, se deosebesc atât de mult și se luptă atât de tenace asupra profeției". Preocuparea autorului, este caracterul necreștin al acestei bătălii cât și duritatea ei. Care este mesajul său ce se îndreaptă către creștinii din toate taberele escatologice? "Haideți să ne susținem vederile și să ne împărtășim diferențele noastre ca și membrii ai aceleiași familii a lui Dumnezeu"

Majoritatea doctrinelor îi divizează sau îi unesc pe credincioși. Printre acestea se numără chiar și doctrine fundamentale ca cea a mântuirii. Este mântuirea prin credință sau prin credință plus câteva fapte? Păcătoșenia omului, siguranța mântuirii, botezul, forma de conducere a bisericii, darurile Duhului, ca să numim doar câteva, i-au divizat sau unit de-a lungul timpurilor, pe creștini.

Însă, din nefericire în zilele noastre diferențele asupra escatologiei au generat unele dintre cele mai aprinse discuții.

Dar, există de asemenea multe domenii escatologice asupra cărora creștinii sunt de acord. Acestea îndeosebi, reprezintă evenimentele conturate de Biblie, că se vor petrece în vremea sfârșitului.

Însă, printre creștini, nici o altă doctrină ca cea a escatologiei, nu a generat o discuție mai aprinsă!

ÎNGRIJORAREA AUTORULUI ESTE EXTREM DE JUSTIFICATĂ:

"Așa cum s-a observat, deși evanghelicii (ortodocși, conservatori sau fundamentaliști) împărtășesc împreună multe din crezurile Creștinismului istoric, aceștia se ceartă cu foarte multă pasiune asupra lucrurilor sfârșitului. În timp ce sunt uniți în privința marilor adevăruri ale credinței creștine, sunt dureros de divizați în înțelegerea planului lui Dumnezeu privitor la viitor...Noi evanghelicii, avem pur și simplu, prea multe în comun pentru a ne permite să fim împărțiți din cauza diferențelor noastre escatologice. Dacă nu avem grijă, se poate pierde bătălia pentru credință în timp ce se câștigă câteva încăierări pentru escatologie."

Deci, să ne asigurăm că ne adoptăm atitudinea potrivită în abordarea acestor chestiuni! Să ne asigurăm că în acest domeniu al credinței ne susținem crezurile cu înțelegere și toleranță pentru diferențe, cât și să menținem un ochi treaz, veghind la posibilele inexactități ale pozițiilor noastre. Trebuie să recunoaștem că nici o poziție nu poate fi dogmatizată și că nu există nici o interpretare escatologică lipsită de probleme, de neclarități și de lucruri care sunt încă nedescoperite. De aceea, nimeni nu poate discrimina pe baza acestora.

CE PUTEM NOI FACE?

Acțiuni pozitive:

1. Încearcă să înțelegi mai bine interpretările opuse și cum s-a ajuns la ele (ce le justifică).

2. Încearcă să fi mai puțin ironic/caustic față de alți creștini care susțin vederi opuse asupra evenimentelor sfârșitului.

3. Încearcă să nu suspectezi ortodoxia altuia doar fiindcă nu este de acord cu tine asupra acestor subiecte.

4. Nu refuza părtășia celor ce diferă în vederi, de cele pe care tu le ai.

Acțiuni negative:

1. Evită să accentuezi lucrurile neesențiale, neclare...

2. Evită dogmatismul in domenii nesigure și concluziile categorice.

3. Evită atitudinea de superioritate fiindcă crezi că sistemul tău escatologic este mai bun, mai studiat și mai elaborat, poate chiar mai biblic.

4. Evită să dai impresia că tu posezi toate răspunsurile în timp ce restul lumii are numai probleme și își ridică prea multe semne de întrebare.

5. Evită să crezi că o vedere nu poate avea probleme pentru a fi corectă din punct de vedere biblic.

Un epitet care a apărut în latinește în Luteranismul din Germania anilor 1615-1630, care îndemna la pace în biserică, spune foarte multe cu privire la atitudinea pe care să o avem față de diferențele existente în acest domeniu:

În cele esențiale, unitate

În cele nesigure, libertate

În toate lucrurile, dragoste.

OPERAȚIUNEA "MARANATHA!" - NOI TRĂIM, "CELE MAI FERICITE ȘI CELE MAI NEFERICITE ZILE" - PREGĂTIREA SFINȚILOR PENTRU VREMEA SFÂRȘITULUI.

Scepticismul, descurajarea sau entuziasmul debordant, nu-și au locul în discutarea acestui aspect al Bibliei. Cineva a spus că pentru credincioși, "aceste zile dinaintea întoarcerii lui Isus sunt atât cele mai bune cât și cele mai rele". Că sunt cele mai fericite și cele mai nefericite zile! "Zile bune", din pricina nădejdii sigure pe care o avem: aceea a revenirii Lui. (Luca 21:28 "..."; Ioel 2:29). Și, "zile rele și grele", din pricina înmulțirii fărădelegii și presiunii. Asemenea lui Lot (2 Petru 2:7-9), sufletele creștinilor dedicați vor suferi și vor fi întristate din pricina răutății oamenilor. Prigonire va suferi oricine dorește să trăiască neprihănit în Hristos Isus: "De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniți" (2 Tim.3:12); "...Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni..." (Ioan 15:20)

Dar avem, promisiunile lui Dumnezeu de sprijin și izbăvire din aceste situații:

Ioan 16:33 "V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea".

1 Ioan 4:4b "...Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume"

2 Petru 2:7-9 "...dacă a scăpat pe neprihănitul Lot...însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici"

A sign in front of a church carried this admonition: "When your knees knock together, kneel on them." That's good advice! Quieting our hearts before God will calm our fears and renew our courage.

DEFINIȚII, EVENIMENTE, DIVERSE INTERPRETĂRI...

Discutând despre lucrurile sfârșitului să definim niște termeni și să ne familiarizăm cu niște evenimente descrise de Biblie și date ca sigure că se vor întâmpla, fără a încerca să le situăm în timp (deși recunoscând să unele sunt sugerate de Biblie să se întâmple la un moment dat).

Escatologie - (greek : eschatos - ultim, sfârșit; logos - afirmații, cuvinte în ordine, studiu, cuvânt) - o diviziune a teologiei sistematice care se ocupă de studiul lucrurilor sfârșitului, ale evenimentelor de la sfârșitul vremurilor. Printre acestea se numără: moartea, învierea, a Doua Venire a lui Hristos, sfârșitul vremurilor, judecata finală, și starea viitoare (eternă). (Merril C.Tenney: "Pictorial Bible Dictionary"; Robert P.Lightner: "The Last Days Handbook")

Să stabilim care sunt câteva dintre evenimentele legate de vremea sfârșitului, de revenirea Domnului Isus pentru a judeca lumea, de intrare în starea eternă, evenimente ce sunt indicate cu claritate de Biblie și prevăzute să aibe loc, pe calendarul profetic al lui Dumnezeu.

Odată ce am schițat care sunt aceste evenimente, va trebui să ne întrebăm care vedere milenistă, este corectă? Care interpretare a răpirii este cea reală? Când va începe mileniul de domnie literală a lui Hristos? Etc.

* EVENIMENT - MILENIU : Apoc.20:4,5,6,7

Chiliasm - grecește, o mie - crezul într-un Mileniu.

* IINTERPRETĂRI

Premilenism - sistemul teologic care susține că Hristos se va întoarce împreună cu sfinții Săi pentru a instaura pe pământ Împărăția de o mie de ani, considerată a fi împărăția pământească promisă lui David.

Premilenismul dispensaționalist, insistă asupra unei interpretări foarte literare a profeției. Acesta înțelege istoria ca fiind împărțită în niște dispensații (perioade) foarte distincte (exacte) și privește înspre un mileniu literar pe pământ care va fi instaurat după cea de-a Doua venire a lui Hristos, care se va petrece doar după înrăutățirea dramatică a stării lumii.

Amilenism - sistemul teologic care nu recunoaște o viitoare domnie (împărăție) de o mie de ani a lui Hristos, pe pământ și susține domnia simbolică pe care Hristos o exercită asupra pământului de la Prima Lui Venire. Se mai crede că toată perioada Bisericii simbolizează (semnifică) mileniul.

Amilenismul, și el neagă cei o mie de ani de domnie literară a lui Hristos pe pământ și este mai puțin optimist asupra progresului pe pământ al Împărăției, înainte de a Doua Venire.

Postmilenism - crezul că Hristos se va întoarce după ce Biserica a creștinat în întregime societatea.

Postmilenismul învață că un mileniu neliterar (simbolic) a început de la prima venire a lui Hristos, care se va încheia la Cea de-a doua venire a Lui. Perspectiva postmilenismului asupra Creștinismului în istorie este foarte optimistă.

* EVENIMENT

Răpire - evenimentul descris de 1 Tes.4:13-17, care descrie luarea la cer (răpirea) de către Domnul Isus a creștinilor, a Bisericii Sale.

Răpire parțială - crezul că doar creștinii spirituali vor fi răpiți la venirea lui Hristos, pentru Biserica Sa.

* EVENIMENT

Necazul cel Mare - evenimentul numit și, tribulație, descrie perioada de 7 ani de zile, de tulburări cataclismice și necaz nemaivăzut prin care va trece lumea. Mai este numit, "cea de-a 70-a săptămână a lui Daniel" sau "necazul/chinul lui Iacov". Referințe: Mat.24:12; 2 Tes.2:3; 2 Tim.3:1-7; 4:3,4.

* INTERPRETĂRI

Pretribulaționism - crezul că Hristos se va întoarce să răpească toată Biserica înainte ca Necazul cel mare (tribulația) să înceapă.

Midtribulaționism - crezul că Hristos se va întoarce să răpească Biserica la mijlocul Necazului cel mare - Tribulațiunii.

Postribulaționism - crezul că Hristos se va întoarce să răpească Biserica la încheierea perioadei de 7 ani de Mare necaz (tribulație).

* EVENIMENT

Judecata de la Marele Tron Alb - judecata la care se vor înfățișa toți oamenii din toate vremurile, ce nu au fost mântuiți - nu s-au întors la Dumnezeu și nu l-au primit pe Hristos.

Scaunul de judecată a lui Hristos - judecata la care credincioșii din această vreme, se vor înfățișa.

* EVENIMENT: A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS (ÎNTOARCEREA): Mat.24:30; 25:19; 26:64; Ioan 14:3; Fapte 1:11; Filip.3:20; 1 Tes.4:15,16; 2Tes.1:7,10; Tit 2:13; Evrei 9:28, etc.

Într-adevăr, întoarcerea lui Isus, a Doua Lui Venire constituie centrul învățăturii biblice despre sfârșitul veacurilor. Ea este evenimentul central care declanșează schimbarea la scară planetară a umanității. Este punctul culminant al istoriei umanității.

1) Vremea venirii Sale: Deși sunt unele semne (evenimente) care trebuie să se petreacă, impresia pe care ne-o oferă învățătura biblică despre a Doua Venire, este aceea de iminență, adică de întoarcere posibilă în orice clipă. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu vedem că revenirea lui Isus, este întotdeauna aproape: Evrei 10:25, Iacov 5:9, 1 Petru 4:5

Ceea ce trebuie menționat cu privire la vremea venirii Sale, este faptul că nimeni nu poate să determine exact momentul ei, nici îngerii și nici chiar Fiul, pe vremea întrupării Sale : Mat.24:36. În schimb se spune că aceea zi va veni ca un hoț (2 Petru 3:10).

2) Felul venirii Sale: Domnul Isus Hristos se va întoarce în persoană așa cum s-a înălțat la cer (Fapte 1:11), adică în trup, ca să poată fi văzut de toată lumea: Mat.24:30; 26:64; Fapte 1:11; Tit 2:13; Apoc.1:7.

Deși, din nou, mai multe semne trebuie să preceadă întoarcerea Lui, aceasta este prevăzută să se petreacă prin surpriză și pe neașteptate: Mat.24:37-44; 25:1-12; 1 Tes.5:2,3; Apoc.3:3...

Ea va fi o întoarcere glorioasă și triumfătoare. Norii cerului vor fi carul Lui (Mat.24:30), îngerii, însoțitorii Săi (2 Tes.1:7), arhanghelii, vestitorii Lui (1 Tes.4:16) și sfinții lui Dumnezeu, alaiul lui glorios (1 Tes.3:13; 2 Tes.1:10).

3) Scopul Venirii Sale: (FOARTE IMPORTANT!). În primul rând Hristos, vine...

pentru a-și strânge sfinții Săi din toată lumea - Mat.24:31
pentru a-l nimici pe Antihrist - 2 Tes.2:8
pentru a arunca diavolul, fiara și profetul fals, în iazul de foc - Apoc.20:10

pentru a pedepsi pe cei necredincioși - 2 Tes.1:5-9 (deci, pentru a judeca)
pentru a-și instaura Împărăția
pentru a judeca lumea - Fapte 17:31; Rom.2:2-16; 2 Cor.5:10
pentru a învia...

OBSERVAȚI, că printre scopurile celei de-a Doua Sale Veniri, nu se numără deloc mântuirea oamenilor, izbăvirea din păcat, etc. Deși revenirea Sa este însoțită de unele acte pozitive, îndeosebi pentru cei deja mântuiți, în principal ea se petrece pentru a pune capăt răului pe pământ, a-i pedepsi pe cei ce l-au refuzat pe Hristos în vremea ce i-a precedat venirea. Această perspectivă ar trebui să trezească multe conștiințe din letargia păcatului și să răspundă glasului Duhului Sfânt care continuă să cheme la mântuire, "câtă vreme se zice: Astăzi...pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului" (Evrei 3:13,15), și "să luăm bine seama, ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu" (Evrei 4:1).

* EVENIMENT: RIDICAREA ANTIHRISTULUI : 1 Ioan 2:18; 2 Tes.2:3-4; 1 Ioan 4:3, etc.

* EVENIMENT: ÎNVIEREA : Apoc.20:4, 5, 13

* EVENIMENT: JUDECATA : Apoc.20:12

* EVENIMENT: INTRAREA ÎN STAREA ETERNĂ: Apoc.21-22

ALȚI TERMENI ASOCIAȚI ESCATOLOGIEI:

Iminență - crezul că Isus se poate întoarce în orice moment.

Imortalitate - crezul în existența eternă (și nesfârșită) a sufletului.

Somnul sufletului - starea care survine, după părerea unora, între moarte și înviere.

Starea intermediară - starea dintre moarte și Înviere.

Starea eternă - condiția/starea care va surveni după împărăția de 1.000 de ani.

Dispensaționalism - sistemul teologic care se studiază și susține modurile diferite în care Dumnezeu a lucrat cu omul și perioadele diferite din istoria lui, când a făcut-o.

Reconstrucționism - crezul în sarcina Bisericii de a conforma lumea Bisericii. Accent deosebit se pune pe reformarea societății umane.

Milenism realizat - termen preferat al "amileniștilor", pentru a-și descrie crezul.

Etc, etc...

GHICITOARE escatologică(?!) Ce grup descriu când spun, "mileniști"? "Amileniști"? "Pretribulaționiști"? "Midtribulaționiști"? "Postribulaționiști"?

Ce cred, de exemplu, premileniștii pretribulaționiști? Pot exista pretribulaționiști postmileniști? De ce DA? De ce NU? Etc. (să deveniți cursivi, fluenți în escatologie!)

Lumea indică din nou o creștere a febrei sfârșitului, iar noi creștinii trebui să fim pregătiți atât să răspundem întrebărilor cât și să înfruntăm situațiile ce sunt prevăzute să apară.

Încă din al treilea secol după Hristos, creștinii au dezbătut între ei ordinea evenimentelor legate de întoarcerea lui Hristos.

Nimeni nu cere nimănui să-și abandoneze vederile, dar este de dorit să și le argumenteze biblic și să le susțină inteligent, în timp ce se arată toleranți către cei în dezacord cu ei.

Profeția este unul dintre cele mai vibrante și mai fascinante subiecte ale Scripturii. Ea este prezentă peste tot, iar adevărații creștini nu au neglijat-o niciodată. Aproape fiecare fațetă a profeției neîmplinite a fost supusă explorării de creștinii care "au iubit venirea Lui" (2 Tim.4:8) și de aceea moștenim astăzi multitudinea de opinii și vederi diverse. Ceea ce ar fi fost de dorit, era ca această diversitate să fie împărtășită cu mai mare blândețe și ca navigarea noastră prin labirintul de poziții să fie mai ușoară.

Escatologia este iată, un alt domeniu al teologiei în care Biserica în întregul ei, a eșuat să aducă o mărturie clară lumii din jurul ei. Ca posesori ai unei speranțe cerești, creștinii trebuiau să fie în stare să mențină în atenția lumii principalele repere ale vremii sfârșitului, reîntoarcerea lui Hristos, răpirea Bisericii, judecata și mileniul.

De aceea, sarcina noastră, de a sorta opțiunile sfârșitului disponibile în literatura escatologică și de a le trece din nou prin filtrul Sfintei Scripturii, nu este deloc ușoară. Mulți alții au încercat să ajungă la răspunsuri clare și la descoperiri incontestabile, dar din pricina efortului cerut în cercetarea serioasă a Scripturii, au abandonat căutarea mulțumindu-se cu mai puțin decât puteau obține.

EXISTĂ ȘI MODURI DE ABORDARE MAI DECENTE...

Există ceva de felul unei "escatologii corporate" (comune, unitare, generală), care constituie o concentrare asupra principalelor evenimente ale sfârșitului fără a încerca o ordine exactă a lor în timp, care pune accentul pe lucrurile care urmează să se petreacă și îndeamnă oamenii la decizii privitoare la relația lor cu Dumnezeu și pregătirea lor pentru aceste ultime mari acte ale lui Dumnezeu în istoria umanității, înainte de a o conduce în eternitate.

ESCATOLOGIA GENERALĂ, este edificatoare în sensul că nu se ocupă în principal de detaliile viitorului, ci de reperele lui clare. Ea declară că Împărăția lui Dumnezeu a început în inimile oamenilor și că ea va fi desăvârșită în stăpânire la Cea de-a doua Venire a lui Isus. Aceasta este perspectiva care ar trebui să încurajeze să trăim astăzi pentru Hristos, în lumina evenimentelor viitoare sigure. Ca și biserică, escatologia generală cu viziunea clară pe care o oferă asupra viitorului, ar trebui să ne motiveze în a ne ocupa de lucrul Domnului și a nu sta nefolositori, în așteptarea venirii Lui!!

2 Petru 3 (tot capitolul) -

ÎNTR-ADEVĂR LUMEA CREȘTINĂ ESTE DIVIZATĂ/ÎMPĂRȚITĂ ASUPRA EVENIMENTELOR SFÂRȘITULUI...DAR, ASTA NU AR TREBUI SĂ INDUCĂ O STARE DE INDIFERENȚĂ!

Creștinii adevărați, indiferent de orientare, sunt de acord asupra unui eveniment de importanță capitală pentru lume și pentru Biserică. Acela este că Hristos trebuie să se întoarcă a Doua Oară. Că trebuie să aibe loc, revenirea lui Hristos. Însă, asupra momentului când o va face, ce evenimente îi sunt asociate, care este ordinea lor, lumea creștină este foarte puțin de acord. Dar, un lucru nu poate fi ignorat, și anume că toți mărturisesc că trebuie să aibe loc A Doua Venire a Domnului Isus Hristos!!

Ce va însemna asta pentru lume, ce va aduce nou, ce efect va avea asupra ei, la ce pregătire ar trebui să se supună toți oamenii, Biblia și Creștinismul au vorbit în permanență.

Perspectivele lumii asupra acestui subiect nu sunt dintre cele mai roze. Însă, pentru Biserică, ea este considerată nădejdea veacurilor. Lumea pare să ignore și să neglijeze iminența acestei întoarceri, fapt care nu-I reduce deloc din probabilitatea de a se întâmpla

Nici faptul că această promisiune a celei de-a Doua Veniri "a întârziat" (e doar un fel de a spune; Dumnezeu nu e neserios, nu ratează întâlnirile, și apoi are alte planuri, pe lângă că așteaptă ca lumea să fie pregătită - în ce fel?), nu ar trebui să adoarmă vigilența fiecărui individ, vizavi de tot ceea ce ea poate să însemne pentru el.

Din experiența mea personală, a primelor luni ca și creștin, pot spune că evenimentul care m-a marcat și m-a pus tot timpul pe gânduri (și i-am auzit și pe alții că sunt încântați de el), a fost iminența de orice clipă a întoarcerii Lui!! Acela a fost un gând care m-a urmărit foarte îndeaproape și m-a motivat în multe acțiuni. Cred că acest gând trebuie să revină în atenție și să ne caracterizeze toată umblarea cu El!! El este așteptarea ("dorul", apropo!!) Bisericii.

Cred că multe lucruri s-ar schimba în bine în viețile noastre dacă am trăi din nou în lumina acestei făgăduințe sigure a Bibliei. Cred că am întreprinde multe acțiuni pentru care nu mai găsim nici o motivație, nu pentru că nu ar exista altele, ci pentru că am ajuns să dormităm, să hibernăm, ...Biserica nu este o sală de așteptare dintr-o gară. Ea este o stație de salvare a sufletelor!

A considera iminența întoarcerii lui Isus poate să răstoarne complet prioritățile noastre! Să ne schimbe complet viețile. Să ne aprindă din nou pasiunea pentru sufletele oamenilor și să ne îndemne la acțiune. Pentru lume, întotdeauna a fost "ceasul al doisprezecelea", "ceasul cel de pe urmă"! Dar iată că nici în acest ceas mulți nu s-au trezit, și nici prea mulți dintre fii împărăției nu s-au apucat de treabă! Nu este de mirarea că Părintele veșniciilor parcă a oprit timpul în loc! Deși, în realitate știm că el se scurge foarte repede, inexorabil și în defavoarea noastră.

Multe lucruri ar trebui regândite și reconsiderate în viețile noastre dacă realizăm această iminență a arătării din nou a lui Hristos. Multe nu ar mai suferi amânare, neglijare sau ignorare. Dacă am ști profund în mințile și inimile noastre că Domnul vine curând, am lepăda multe ocupații nefolositoare!!

Într-un fel timpul pare amăgitor. Continuă să vină și să treacă, aparent fără să se întâmple nimic. Dar știm că acest lucru este prevăzut să se întâmple negreșit. Ce facem fiecare cu timpul nostru??

În timp ce lumea trăiește în robia materialismului, noi creștinii ar trebui să trăim sub imperiul acestei promisiuni. Nu de a fi caracterizați de o isterie a sfârșitului (să-i lăsăm lumii și respectivul deliciu!), ci de o atitudine de veghe, de alertă spirituală. Vizavi de condiția lumii în care noi am venit și ne-am născut s-a tras de mult semnalul de alarmă. De ce noi nu-l auzim?

Când lumea este preocupată de, pace, de prosperitate, unitate, democrație și o nouă ordine mondială... surpriză!!

În vederea evenimentelor sfârșitului, a iminenței reîntoarcerii lui Isus, îl îndeamnă Pavel pe Timotei să fie pregătit, fiul lui în credință cu următoarele cuvinte:

"Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Isus Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor..." (1 Tim.6:13-15)

Aluziile făcute de Domnul în această pildă la Cea de-a Doua Lui Venire, sunt destul de clare:

"Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți niște oameni, care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia, pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat, adevărat vă spun, că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă, și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă-i va găsi veghind! Să știți bine că, dacă ar știi stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți". (Luca 12:35-40)

Fie ca Cel în jurul căruia orbitează toate profețiile neîmplinite încă, a Domnului Isus Hristos, să fie înălțat în studiul nostru, și El să-și primească slava din viețile și atitudinile noastre vizavi de viitorul pregătit de Dumnezeu acestei omeniri. Și mai ales, fie ca nici unul din evenimentele prevăzute să se întâmple să nu ne prindă nepregătiți, ci pregătiți, dorind cu sinceritate venirea Lui!


Doctrine