Înapoi
Acasă
Biblia

Har activ


O, Dumnezeule, fie ca Duhul Tău să vorbească în mine pentru ca eu să Îți pot vorbi. În Domnul Isus, minunatul Mare Preot, Tu ai deschis un drum nou și plin de viață pe care făpturile căzute se pot apropia de Tine și sunt primite.
Ajută-mă să meditez la demnitatea Persoanei Tale, la desăvârșirea jertfei Tale, la eficacitatea mijlocirii Tale.
O, ce binecuvântare însoțește devoțiunea, atunci când, în toate încercările care mă apasă, în toate grijile care mă frământă, în toate temerile care mă neliniștesc, în toate slăbiciunile care mă împovărează, eu pot veni la Tine cu nevoile mele și pot avea pacea care depășește orice înțelegere!
Am nevoie de harul care restaurează ca să mă păstreze, să mă conducă, să mă păzească, să mă împlinească și să mă ajute. Aici sfinții Tăi îmi întăresc nădejdea; și ei au fost odată săraci - acum sunt bogați, au fost sclavi - acum sunt liberi, au fost încercați iar acum sunt biruitori.
Fiecare nouă sarcină cere un har mai mare decât cel care îl am acum, însă nu mai mare decât cel pe care îl găsesc în Tine, comoară divină în care locuiește toată plinătatea. La Tine apelez pentru har peste har, până când orice gol lăsat de păcat va fi acoperit iar eu voi fi umplut de toată plinătatea Ta.
Fie ca dorințele mele să fie sporite iar nădejdile mele să fie îmbărbătate, ca să Te pot onora prin dependența mea totală și prin mărimea așteptărilor mele.
Fii cu mine, pregătește-mă pentru zâmbetele prosperității, încruntările împotrivirii, pierderile bogăției, moartea prietenilor, zilele întunecate, schimbările vieții și cea mai mare schimbare dintre toate. Fă-mă să înțeleg că harul Tău e suficient pentru toate nevoile mele.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului