Înapoi
Acasă
Biblia

Depravarea inimii


O, Dumnezeule, lasă Duhul Tău să vorbească în mine, pentru ca să-Ți pot vorbi. Nu am nici o valoare, lasă valoarea lui Isus să mă reprezinte. Nu merit nimic, dar apelez la îndurarea Ta plină de bunătate. Sunt plin de slăbiciuni, lipsuri, păcate; Tu ești plin de har.
Îmi mărturisesc păcatul, păcatul frecvent, păcatul voit; toate puterile trupului și sufletului meu sunt întinate: o fântână de stricăciune e săpată adânc în ființa mea. Înăuntrul meu sunt camere ale sufletului pline de imagini păcătoase; am trecut dintr-o cameră odioasă în alta, am pășit pe pământul nelocuit al imaginației periculoase, am cercetat tainele naturii mele căzute.
Sunt în întregime rușinat de ceea ce sunt în mine însumi; nu am nici o mlădiță verde în mine, nici un rod, doar spini și mărăcini; sunt o frunză căzătoare purtată de vânt; trăiesc o viață golită și stearpă, la fel ca un copac putred iarna, nefolositor, bun doar să fie tăiat și aruncat în foc. Doamne, vei avea milă de mine?
Ai lovit cu putere în mândria mea, în idolul fals al eului meu, iar acum zac sfărâmat înaintea Ta. Însă Tu mi-ai dăruit un alt Domn și Stăpân, pe Fiul Tău, Isus, iar acum inima mea este îndreptată spre sfințenie, viața mea zboară ca o săgeată spre o ascultare desăvârșită de Tine. Ajută-mă în toate faptele mele să reprim păcatul și să smeresc mândria. Salvează-mă de dragostea lumii și de mândria vieții, de orice lucru natural pentru omul căzut, și lasă ca natura lui Hristos să se vadă în mine zi de zi. Dăruiește-mi har să pot purta voia Ta fără să mă plâng, să mă bucur nu doar să fiu cizelat, dăltuit, sau modelat, ci să fiu separat de vechea stâncă în care am fost îngropat atâta timp, să fiu ridicat din carieră în înălțime, unde să fiu zidit în Hristos pentru veșnicie.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului